ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေမရိကန္အကူအညီလုိေၾကာင္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာေျပာၾကား …

Saturday, February 16, 2013

မေန႔က ထုိင္းႏုိင္ငံ Chulalongkorn တကၠသုိလ္ရဲ့ အာဆီယံဘာသာရပ္ေက်ာင္းမွာ “Rohingya: Testing for Asean” ဆုိတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ ႔ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခု က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲ မွာထုိင္းႏုိင္ငံ ရဲ့ျပည္နယ္ေတြ အတြင္းေရာက္ရွိ လာတဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိျ မန္မာႏုိင္ငံကျပန္ လည္လက္ခံယူ ဖုိ႔အတြက္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ရာမွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက အဓိကအေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑မွာ ပါ၀င္ လႈပ္ရွား သင့္တယ္လုိ ႔အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲ ကေျပာၾကား လုိက္ပါတယ္။

ေတာ္၀င္ထုိင္းၾကည္းတပ္ရဲ့ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ လုံၿခဳံေရးရာ ဌာန ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးႀကီး Teeranan Nandhakwang ကျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရနဲ႔ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာ ေတြ ကုိေနရပ္ျပန္ဖုိ႔ အတြက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံက အကူအညီေတာင္း သင့္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ၎က ထုိင္းႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ား အျပားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံ ထားတာမုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဖိအား ေပးဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး လုိ႔ေျပာပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ ဗုိလ္မွဴးႀကီးက ဒီေဒသတြင္းမွာ အခန္း က႑တစ္ခု အေနနဲ႔ ပါ၀င္ဖုိ႔ႀကဳိး စားေနတဲ့ အေမရိကန္ကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ အကူအညီေတာင္း သင့္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ တယ္ လုိ႔ ေျပာၾကား ပါတယ္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံ ကႏုိင္ငံကုိ ဖြင့္ေပးေနတယ္ အခ်ိန္မွာ အေမရိကန္ လည္းျပန္ ၀င္တာနဲ႔ တၿပဳိင္နက္ တရုတ္ႏုိင္ ငံရဲ့လႊမ္းမုိးမႈ ကုိခ်ိန္ညွိေနတဲ့ အခ်ိန္ လည္းျဖစ္တယ္။ အေမရိကန္နဲ႔ တဆင့္ေျပာၾကားျခင္း အားျဖင့္ျမန္ မာ ႏုိင္ငံအစုိးရ ကုိ ရုိဟင္ဂ်ာေတြ ကုိျပန္လည္ လက္ခံဖုိ႔စည္း ရုံးႏုိင္လိမ့္မယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ အေနနဲ ႔အေမရိ ကန္နဲ႔ အျခားေသာ အာဆီယံ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံ ေတြနဲ ႔ဒီျပႆနာေျပ လည္ဖုိ႔အတြက္ အစည္း အေ၀း တစ္ခုျပဳ လုပ္ ဖုိ႔ အတြက္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွဴး အေနနဲ႔လုပ္ကုိင္ႏုိင္မယ္” လို႔ဗုိလ္မွဴးႀကီး Teeranan က ေျပာ ပါတယ္။

ကုိးကား – Bangkok Post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s