စစ္ဒဏ္ခံရသူမ်ား လူ႕အခြင့္အေရး ဘယ္သူမွ အေရးတယူ မလုပ္

ကခ်င္ျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ား မႏၱေလးသုိ႔ေ ရာက္ရွိလာစဥ္ ၾကဳိဆုိၾကသည့္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ား (ဓာတ္ပုံ – ေတဇလႈိင္ / ဧရာ၀တီ)