အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ UNFC ေတြ႕ဆုံမည္

ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တေနရာတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ၄ ရက္ၾကာ က်င္းပသည့္ UNFC ၂ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းအၿပီး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ (ဓာတ္ပံု – သန္းထိုက္ဦး / ဧရာဝတီ)