ရခုိင္စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ မတ္လကုန္တြင္ ထြက္ရွိမည္

ရခုိင္စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ မတ္လကုန္တြင္ ထြက္ရွိမည္

Created on Monday, 18 February 2013 01:07

ရခိုင္စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္တြင္ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ျငိမ္းခ်မ္းႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုႀကီးက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“အခုေလာေလာဆယ္ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ တင္ၿပီးသြားၿပီ။ အၿပီးသတ္ အစီအရင္ခံစာကုိေတာ့ မတ္လေနာက္ဆုံးပတ္ေလာက္မွာ ထြက္ရွိႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္” ဟု ဦးကုိကုိႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က အဖြဲ႕၀င္ ၂၇ ဦးျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္က ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမတထံသုိ႔ အၿပီးသတ္ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိ၀င္ဘာလ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ သမၼတထံ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး အၿပီးသတ္ အစီအရင္ခံစာ တင္ရမည့္ရက္ကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ထိ တုိးျမႇင့္ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေစႏုိင္ေသာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္း အရင္းမ်ား၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးဒဏ္ရာရမႈမ်ား၊ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ အျခားထိခုိက္မႈမ်ား၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိေရးအတြက္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား၊ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မႈ၊ ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ ေရတုိေရရွည္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ား၊ ကြဲျပားေသာဘာသာအယူ၀ါဒရွိသူ မတူညီသည့္ လူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ မႈဆုိင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္တကြ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s