လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးေရႊေမာင္မွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ကိစၥရွင္းရန္အစုိးရအားတုိက္တြန္း …

Monday, February 18, 2013ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေျမပုံၿမဳိ႕နယ္ရွိမြတ္စလင္ဒုကၡသည္စခန္း (ဓါတ္ပုံ – UNIC)ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔မွ (၁၆) ရက္ေန႔ထိ ငါးရက္ၾကာ လာေရာက္ခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္ အေရးအထူး ကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာေသာမတ္ကြင္းတားနားမွ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡ သည္စခန္း မ်ားသုိ႔ ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး၊ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား၏ အေျခ အေနသည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ တူေနသည္ဟု ခရီးစဥ္အၿပီး ရန္ကုန္ေလဆိပ္၌ က်င္းပခဲ့ေသာ သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မစၥတာ ကြင္းတားနားမွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၏ အေျခအေနမွာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ၾသဂုတ္လ ခရီးစဥ္ကထက္ တုိးတက္လာသည္ ကုိေတြ႔ရေသာ္လည္း မြတ္စလင္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ားမွာ လြန္စြာ အားနည္းေနေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား မရႏုိင္ရန္ အတြက္ေဒသခံ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက ႏုိင္ငံ တကာမွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြဲ႔မ်ား ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ ေနျခင္းေၾကာင့္ လည္းျဖစ္သည္ဟု ၎ကေျပာပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားမွ မြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္၊ ကူး သန္း ေရာင္း၀ယ္ခြင့္၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ခြင့္၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူႏုိင္ ရန္ တုိ႔ကုိစီစဥ္ေပးရန္ မစၥတာကြင္းတားနားမွတုိက္တြန္းခဲ့သည္။

မစၥတာေသာမတ္ကြင္း တားနား၏ ခရီးစဥ္ အစီရင္ခံစာအၾကမ္းကုိ ရန္ကုန္ ေလဆိပ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အေသးစိတ္ အစီရင္ခံစာကုိ မတ္လ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္က်င္းပမည့္ ၂၂ ႀကိမ္ ေျမာက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေရႊေမာင္မွ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ကမန္ မ်ား၏ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၏ အေျခအေနကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရမွ ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းေပးရန္ လုိ အပ္ ေၾကာင္း ၎၏ Twitter မွတဆင့္၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၊ ကုလ သမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္အေထြေထြေရးမွဴးခ်ဳပ္ Ms Valerie Amos တုိ႔ထံ ယေန႔ေရးသား တုိက္တြန္း လုိက္သည္။

“ရုိဟင္ဂ်ာနဲ႔ ကမန္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား ကိစၥကုိျပည္ေထာင္စု အစုိးရက ခ်က္ခ်င္းေျဖ ရွင္းေပး သင့္ တယ္။ ဒုကၡ သည္ စခန္းေတြရဲ့ အေျခအေနက အက်ဥ္းေထာင္ေတြထက္ ပုိမုိဆုိးရြားေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ အက်ဥ္းသားေတြက လုံေလာက္တဲ့ အစာအစားရေပမယ့္ ဒုကၡသည္ေတြ ကေတာ့မရဘူး” ဟုဦးေရႊေမာင္၏ Twitter တြင္ေရးသား၍ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ကုလသမဂၢသုိ႔ေပးပုိ႔ ထားပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s