ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ေနအိမ္အလံုးငါးေထာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီးေန။ …

 Coral Arakan News‘s photo.
ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေနအိမ္ အလံုး ငါးေထာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီးေန။
By Thaung Krwe (with Wakker)စစ္ေတြ ၊ ၁၉ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၃ ၊ Coral Arakan News ၊ [ သတင္း ]တူရကီအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု နာမည္ျဖင့္ စီး၀င္လာေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဒကၡသည္မ်ားအတြက္ အိမ္အလံုးေပါင္း ငါးေထာင္အား လာမည့္ မိုးရာသီမတိုင္မီ အၿပီးေဆာက္ လုပ္ရန္ အတြက္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနဘက္မွ တာ၀န္ရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တင္ဒါမ်ားေခၚယူေနေၾကာင္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕အသိုင္းအ၀ိုင္း မွ တစ္ဆင့္ သိရသည္။

ေမာင္ေတာ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ ရေသ့ေတာင္၊ မင္းျပား၊ ေပါက္ေတာ၊ ရမ္းၿဗဲ ခုနစ္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္လံုးလွ်င္ က်ပ္ေငြ (၂၀.၅)သိန္း တန္ဖိုးက်သင့္သည့္ (အၿမဲေန)လံုးခ်င္းေနအိမ္ အလံုးေပါင္း (၄၉၅၉)   လံုး ႏွင့္ စစ္ေတြ၊ ေျမပံု၊ ေက်ာက္ျဖဴ သံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္လံုးလွ်င္ (၃၃.၃)သိန္း က်သင့္သည့္ ဆယ္ခန္းပါ ႏွစ္လံုးတြဲ တန္းလ်ားႀကီး (၅၈၂) လံုး၊ တစ္လံုးလွ်င္ (၃.၀၆)သိန္းတန္ အိမ္သာမ်ားအား မိုးမက်မီ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအား တင္ဒါေခၚကာ အလုပ္အပ္ေနသည္ ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ရံုး ႏွင့္ ပတ္သက္သူ တစ္ဦးက Coral Arakan အား ေျပာ ၾကားသည္။

တူရကီႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Turlish International Cooperation and Development Agency (TIKA) ၊ေခၚ၊ တူရကီႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေအဂ်င္စီ က အဆိုပါ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေပးလိုေၾကာင္း Coral Arakan က ရရွိသည့္ ရံုးတြင္းစာတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၂)ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တူရကီသံအမတ္ႀကီး ႏွင့္ အဆိုပါ TIKA အဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတို႔ ထိုစဥ္က နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးျဖစ္သူ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌး  ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ရရွိေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ အဆိုပါလံုးခ်င္းအိမ္မ်ား အေရအတြက္၏ တစ္၀က္နီးပါးတို႔အား ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ အတည္မျပဳႏိုင္ေသာ အတြင္းသတင္းတစ္ရပ္အရ အဆိုပါ အိမ္လံုးအေရအတြက္ (၄၉၅၉)၏ အားလံုးနီးကပါးမွာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။

ယင္းအိမ္ရာမ်ားႏွင့္တြဲဖက္လ်က္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ ေဆးေပးခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ စီစဥ္ထားၿပီး၊ မူလတန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ (၉၉၁)သိန္း ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေဆးေပးခန္းတစ္ခန္းစီေဆာက္လုပ္ရန္ (၂၆၄)သိန္းစီ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

က်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္သိန္းခြဲ အနည္းဆံုးကုန္က်ႏိုင္သည္ဟု (တြက္ခ်က္)ခန္႔မွန္းရသည့္ ထိုတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တူရကီ က အကုန္အက်ခံမည္ဟု သိရွိရေသာ္လည္း အီရန္ႏိုင္ငံကလည္း အကုန္အက်ခံလိုသည္ဟု ျမန္မာအစိုးရကို ကမ္းလွမ္းခ်က္ရွိဖူးေၾကာင္းသိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မူဆလင္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ(ျပည္ေထာင္စု)အစိုးရ တို႔၏ ပါးစပ္က ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ႏွင့္ မူဆလင္(ခိုး၀င္သူ) လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုအား ညီတူညီမွ် အကူအညီေပးေနပါသည္ ဟု ၾကားေကာင္းေအာင္ အသံေကာင္းဟစ္ ေနၾကေသာ္လည္း တကယ္တမ္းလက္ေတြ႕တြင္မူ ရခိုင္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကလက္ခံရရွိသည့္ အကူအညီမွာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ စုစုေပါင္း၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မပိုႏိုင္ ေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္သူတစ္ဦးက Coral Arakan အားေျပာၾကားသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s