သာေကတတြင္ အၾကမ္းဖက္သမားတခ်ိဳ႕ ဆိုင္မ်ားကို လုယက္ဖ်က္ဆီး၍ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အိမ္မ်ားကို ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္

ရန္ကုန္တိုင္း၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ မာန္ေျပ(၃)ရပ္ကြက္ရွိ အစၥလာမ္ဘာသာေရး ကေလးသူငယ္ စာသင္ေက်ာင္း အေဆာက္အဦးအား ဖ်က္ဆီးရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ရက္ေန႔မွစ၍ အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အၾကမ္းဖက္သမားတစ္စုမွ စတင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါတယ္။

ယင္းျဖစ္စဥ္အေပၚ စည္ပင္သာယာေရး အေဆာက္အအံုဌာနမွ တနဂၤေႏြေန႔စြဲျဖင့္ အၾကမ္းဖက္သူမ်ား အတြက္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ရံုးပိတ္ရက္ ရံုးစာအား ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈကို အားေပးေနသည္ဟု ေ၀ဖန္သံမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ထို ေ၀ဖန္မႈအရ ဌာနဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါ၀င္ပက္သက္ေနသလို ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္စဥ္မွာ ပိုမိုႀကီးထြားလာခဲ့ပါတယ္။

ယမန္ေန႔ညေနပိုင္းတြင္ လူစုလူေ၀းမွာ အလြန္မ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး လူစုလူေ၀းအား ဦးေဆာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေနေသာ အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အၾကမ္းဖက္ေသြးႂကြေနသူမ်ားအား ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ပါ လွ်က္ လံုျခံဳေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားက ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္းဟာ ထူးျခားမႈတစ္ခုပါ။

အဆိုပါ ညပိုင္း ဆယ္နာရီခန္႔တြင္ ယင္း အၾကမ္းဖက္ေသြးႂကြေနေသာ အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာ လူတစ္စု၏ ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ရန္ေျပ(၇)လမ္းထိပ္ရွိ ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ရန္ေအာင္လမ္းမထိပ္ရွိ ဆိုင္မ်ားအပါအဝင္ ေစ်းဆိုုင္အခ်ိဳ႕ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းႏွင့္ လုယက္ခံရမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

ယေန႔ညေနတြင္ ရန္ေျပႏွင့္မာန္ေျပရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ လက္မွတ္ထိုးျဖင့္ ဆူပူမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါက ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္း ခံရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားခ်က္ ပါဝင္ေသာစာရြက္မ်ားအား မာန္ေျပ(၃) ဥကၠဌ ဦးကံထြန္းမွတဆင့္ ရပ္ကြက္အတြင္း လိုက္လံေဝငွထားသည္ဟု အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္မူ လံုထိန္းတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားစြာ ျဖစ္ပ်က္ရာေနရာတြင္ ခ်ထားပါတယ္။

လံုထိန္းမ်ား ျဖစ္စဥ္ရွိရာေနရာတြင္ ကင္းလွည့္ေစာင့္ၾကပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ေနရေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္သမား ေသြးႂကြေနသူမ်ားကေတာ့ ယင္း လံုျခံဳေရးမ်ားအား မထီမဲ့ျမင္လုပ္၍ အျခားနယ္သားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ၀ိုင္းဖြဲ႕ေလွာင္ေျပာင္ၾကျခင္းအျပင္ အနီးကပ္လာသည့္ လံုထိန္းမ်ားအား ခဲမ်ားႏွင့္ပစ္ေပါက္ျခင္း၊ ေလးခြမ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လံုထိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္အခ်ိဳ႕ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကတယ္လို႔ သတင္းရရွိပါတယ္။

ယင္းသို႔ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းေနေသာ အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ေန႔စဥ္ ေအာ္ဟစ္ ဆူပူေနမႈအေပၚ မခံႏိုင္ေတာ့သည့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အိမ္မ်ားတြင္ ဘုန္းႀကီးတရားေခြမ်ားအား အသံခ်ဲ႕၍ ဖြင့္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ၎အၾကမ္းဖက္ေသြးႂကြမ်ား၏ ဆူပူသံမ်ား ဖံုးလႊမ္းသြားျခင္းကို မေက်နပ္၍ အဆိုပါ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ အိမ္မ်ားသို႔ ခဲမ်ား၊ ေလးခြမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခံေနရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဆူပူမႈမ်ားေၾကာင့္ (၁၇-၂-၂၀၁၃) ေန႔ကတည္းက သာေကတၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထိုင္ေသာ မြတ္စလင္မ္မ်ားမွာ အျခားၿမိဳ႕ရြာမ်ားသို႔ မိမိတို႔ အိုးအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြါကာ ေရွာင္တိန္းေနရတယ္လို႔ သတင္းရရွိပါတယ္။

ktzo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s