ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္ အျခားလူမ်ဳိးစုတုိ႔အၾကား အျပန္အလွန ္ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ရန္ကုန္၌ ေဆြးေႏြး …

Created on Saturday, 23 February 2013

ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားလူမ်ဳိးစုတုိ႔အၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈတည္ေဆာက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား ကမန္လူ႔အဖြဲ႔ အစည္း မ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးတုိ႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးေဆာင္စီစဥ္ခဲ့သည့္ ရခုိင္၊ ကမန္ႏွင့္မရမာႀကီး လူမ်ဳိးတုိ႔အၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ ေရး ပါတီ၊ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၁၉၉ဝ)၊ ကမန္အမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ကမန္အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၁၉၉ဝ)၊ မရမာႀကီး လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းသည္ ရခုိင္ႏွင့္ ကမန္၊ မရမာႀကီးလူမ်ဳိးစုတုိ႔အၾကား ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေျခခံဥပေဒအရ ေပၚေပါက္တည္ရွိခဲ့ေသာ သမုိင္း ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္တည္ရွိၿပီးေသာ လူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကား ပုံမွန္အေျခအေန ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစေရးကုိ ဦးစားေပးေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

”ရခုိင္ျဖစ္စဥ္မွာ နားလည္မႈလြဲတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါေတြကုိ ဘယ္လုိျပန္လည္ကုစားမလဲ ဆုိတာေတြကုိ ေျပာျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဦးေဆာင္စီစဥ္သည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးကုိကုိႀကီးက ေၿပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈႏွင့္ နယ္ေျမျပန္လည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရွိလာခ်ိန္တြင္ နားလည္မႈလြဲခဲ့ၾကသည့္ လူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကား ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးကုိ အရွိန္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကုိကုိႀကီးက ဆက္လက္ေျပာသည္။

”ရခုိင္ေဒသရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔ ဘယ္ေနရာမွာမဆုိ ကြၽန္မတုိ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာပါ။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ အျဖစ္မွန္ေတြ ေပၚေပါက္ေအာင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေပးဖုိ႔၊ ကူညီေပးဖုိ႔ ကြၽန္မတုိ႔ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသူ ရခုိင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ တုိးတက္ေရးအဖြဲ႕မွ ေဒၚခင္ေစာတင့္ကေျပာသည္။

ေအးခ်မ္းမြန္မွ

http://www.news-eleven.com/ တြင္ေရးသားသည္႔ သတင္းအခ်က္ အလက္ကို မူရင္းအတိုင္း မ်ေ၀ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s