ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ျပဳလုပ္မႈ အမ်ားဆုံး ၂၈ ရက္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္းေန႔ခ်င္းျပီးအခမဲ့ ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ျပဳလုပ္မႈ အမ်ားဆုံး ၂၈ ရက္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္းေန႔ခ်င္းျပီးအခမဲ့ ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္

Details
Created on Saturday, 23 February 2013
//

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပဳလုပ္ မႈအမ်ားဆုံး ၂၈ ရက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ျပီး အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာ ရင္းေန႔ခ်င္းျပီးအခမဲ့ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရးဦး စီးဌာန၏ ေၾကညာခ်က္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သ တင္းစာမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရသိရသည္။

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအတြက္ ကတ္အသစ္ျပဳလုပ္မႈ (၆) က်ပ္၊လဲလွယ္မႈအတြက္ (၃) က်ပ္၊မိတၲဴျပဳလုပ္မႈအတြက္က်ပ္ (၁ဝ)သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းထိုေၾကညာ ခ်က္အရသိရသည္။ ေမြးရာပါႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ မုိးပြင့္စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံ သားစိစစ္ေရးကတ္မ်ားအား ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ႏိုင္ငံတစ္ ဝန္း ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ ျပီးမိုးပြင့္အဆင့္ ၅ အားဧျပီလ ၁ ရက္တြင္ ျပန္လည္စတင္ကာ ႏွစ္လ ကြင္းဆင္း၊ႏွစ္လျမိဳ႕နယ္႐ုံးတြင္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ စနစ္ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ေသြးေႏွာျပည္သူမ်ားအတြက္ အေျခခံမွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ တိုက္ဆိုင္  စိစစ္ရန္လိုအပ္ခ်က္အရ ျမိဳ႔နယ္႐ုံး မ်ားတြင္သာေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊မတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္ ကယားျပည္နယ္ ႐ွစ္ျမိဳ႕နယ္၊တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး  ၁ဝ ျမိဳ႕နယ္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး (ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ MPSI စီမံကိန္းနယ္ေျမ) ပအို႕ဝ္ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ  သုံးျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ခြဲႏွစ္ခု၊မြန္ျပည္နယ္ ခုႏွစ္ျမိဳ႕ တို႕တြင္ One Stop Service အခမဲ့ကြင္းဆင္းေဆာင္ ႐ြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းထပ္မံ ေဖာ္ျပထားသည္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ဓါတ္ပုံသုံးပုံ၊ေသြးစစ္ခ်က္၊အိမ္ေထာင္ စုစာရင္း မိတၲဴ၊ရဲစခန္းႏွင့္ ရပ္ကြက္/ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေထာက္ခံခ်က္ တို႕ျဖစ္ေၾကာင္း ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ဇူလုိင္လ (၁) ရက္မွစ၍ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလ (၁၅) ရက္အထိႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ္ျပားေပါင္း (၃ဝ၇၉ဝ၉၄) ထုတ္ေပး ခဲ့ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s