ေကာ္မရွင္သုေတသနအဖြဲ႕ရိုပာင္ဂ်ာ တို႔အား မမွန္မကန္လုပ္ေနပာု စြပ္စြဲခံရ …

Myanmar Muslim Net’s photo.
ေကာ္မရွင္ သုေတသန အဖြဲ႕ ရိုပာင္ဂ်ာ တို႔အား မမွန္မကန္လုပ္ေနပာု စြပ္စြဲခံရ SK ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၅ ရခိုင္ပဋိပကၡ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္က ေစလႊတ္သည့္ ေကာ္မရွင္ သုေတသန အဖြဲ႕ တစ္ခုသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို မဟုတ္မမွန္ ေရးသြင္းၾကသည္ဟု မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ သရက္အုပ္ ေက်းရြာမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ျမန္မာစာမွာ ဗ်ည္း ဘယ္ႏွစ္လံုးရွိသလဲလို႔ေမးတာကို ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ၃၃ လံုးလို႔ေျဖပါတယ္။ အဲဒါကို အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ထြန္းဆိုတဲ့သူက ၂၃ လံုးလို႔ သူ႕စာအုပ္မွာ စာရင္းသြင္းလိုက္တယ္”ဟု သရက္အုပ္ေက်းရြာမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာတစ္ဦးက ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္က myanmarmuslim.net သ႔ို ေျပာသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လႈိင္စီစဥ္သည့္ အဖြဲ႕၀င္ ၅ ဦးပါ သုေတသန အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ ယခုလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ သရက္အုပ္ေက်းရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၉ဦးအား သုေတသနအတြက္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရာတြင္ အထက္ပါျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ မသိနားမလည္တဲ့လူေတြကိုပဲ အဓိကထား ေရြးၿပီးေမးတယ္။ ခိုး၀င္လာတာ မဟုတ္လားလို႔ေမးတယ္။ ႏိုင္ငံသားလိုခ်င္လားလို႔လည္း ေမးတယ္ဟု ေမးျမန္းခံရသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ေကာ္မရွင္သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ပညာအရည္အခ်င္း၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ႏိုင္ငံသား ဟုတ္ မဟုတ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အလံအား အေလးျပဳမျပဳ ရခိုင္(ေမာဂ္)တို႔ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ရွိမရွိ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ဒီႏိုင္ငံသားလားလို႔ ေမးေတာ့ မိဘဘိုးဘြားအစဥ္ဆက္ ေနလာခဲ့တာလို႔ ေျဖလိုက္တယ္။ ႏွစ္ဘက္ျပႆနာ ျဖစ္တာကို သိလားလို႔ ေမးေတာ့ မင္းျပားမွာေတာ့ မြတ္စလင္မ္ ေတြခံရတာခ်ည္းပဲ ရခိုင္ရြာ ဘယ္ႏွစ္ရြာ မီး႐ႈိ႕ခံရလို႔လဲ လို႔ပဲေျဖလိုက္တယ္ ဟု ႐ိုဟင္ဂ်ာတစ္ဦးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕က သုေတသနအတြက္ ေစလႊတ္သည့္ သုေတသန အဖြဲ႕ဟုဆိုေသာ္လည္း ခိုး၀င္လာတာ မဟုတ္လားဟု ေမးျမန္းျခင္း၊ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးရမည္ဟု အမိန္႔ေပးျခင္း၊ မေက်နပ္ရင္ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာသြားတိုင္ဟူေသာ စကားရပ္မ်ားကို အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ဟုဆိုသူ ဦးေအာင္ထြန္းက သရက္အုပ္ ေက်းရြာသို႔ ၀င္ေရာက္မွတ္တမ္းယူခဲ့သည္။ ယခုလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုလည္း သိရသည္။ သရက္အုပ္ေက်းရြာသို႔ ေကာ္မရွင္ သုေတသနအဖြဲ႕၀င္ ၅ ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္ထြန္း၊ ဦးျမတ္ကိုကိုသိန္း၊ ဦးေက်ာ္မင္းလြင္၊ ေဒၚခင္ျပည့္စံု၊ ေဒၚေအးသႏၲာလြင္တို႔က ယခုလ ၂၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉းနာရီမွ ၁၂ နာရီအထိ သရက္အုပ္ေက်းရြာရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၉ ဦးအား ေမးျမန္းမွတ္တမ္းတင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ေကာ္မရွင္ သုေတသန အဖြဲ႕ ရိုပာင္ဂ်ာ တို႔အား မမွန္မကန္လုပ္ေနပာု စြပ္စြဲခံရ

SK

ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၅

ရခိုင္ပဋိပကၡ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္က ေစလႊတ္သည့္ ေကာ္မရွင္ သုေတသန အဖြဲ႕ တစ္ခုသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို မဟုတ္မမွန္ ေရးသြင္းၾကသည္ဟု မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ သရက္အုပ္ ေက်းရြာမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာစာမွာ ဗ်ည္း ဘယ္ႏွစ္လံုးရွိသလဲလို႔ေမးတာကို ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ၃၃ လံုးလို႔ေျဖပါတယ္။ အဲဒါကို အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ထြန္းဆိုတဲ့သူက ၂၃ လံုးလို႔ သူ႕စာအုပ္မွာ စာရင္းသြင္းလိုက္တယ္”ဟု သရက္အုပ္ေက်းရြာမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာတစ္ဦးက ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္က myanmarmuslim.net သ႔ို ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လႈိင္စီစဥ္သည့္ အဖြဲ႕၀င္ ၅ ဦးပါ သုေတသန အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ ယခုလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ သရက္အုပ္ေက်းရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၉ဦးအား သုေတသနအတြက္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရာတြင္ အထက္ပါျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

မသိနားမလည္တဲ့လူေတြကိုပဲ အဓိကထား ေရြးၿပီးေမးတယ္။ ခိုး၀င္လာတာ မဟုတ္လားလို႔ေမးတယ္။ ႏိုင္ငံသားလိုခ်င္လားလို႔လည္း ေမးတယ္ဟု ေမးျမန္းခံရသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေကာ္မရွင္သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ပညာအရည္အခ်င္း၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ႏိုင္ငံသား ဟုတ္ မဟုတ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အလံအား အေလးျပဳမျပဳ ရခိုင္(ေမာဂ္)တို႔ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ရွိမရွိ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဒီႏိုင္ငံသားလားလို႔ ေမးေတာ့ မိဘဘိုးဘြားအစဥ္ဆက္ ေနလာခဲ့တာလို႔ ေျဖလိုက္တယ္။ ႏွစ္ဘက္ျပႆနာ ျဖစ္တာကို သိလားလို႔ ေမးေတာ့ မင္းျပားမွာေတာ့ မြတ္စလင္မ္ ေတြခံရတာခ်ည္းပဲ ရခိုင္ရြာ ဘယ္ႏွစ္ရြာ မီး႐ႈိ႕ခံရလို႔လဲ လို႔ပဲေျဖလိုက္တယ္ ဟု ႐ိုဟင္ဂ်ာတစ္ဦးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕က သုေတသနအတြက္ ေစလႊတ္သည့္ သုေတသန အဖြဲ႕ဟုဆိုေသာ္လည္း ခိုး၀င္လာတာ မဟုတ္လားဟု ေမးျမန္းျခင္း၊ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးရမည္ဟု အမိန္႔ေပးျခင္း၊ မေက်နပ္ရင္ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာသြားတိုင္ဟူေသာ စကားရပ္မ်ားကို အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ဟုဆိုသူ ဦးေအာင္ထြန္းက သရက္အုပ္ ေက်းရြာသို႔ ၀င္ေရာက္မွတ္တမ္းယူခဲ့သည္။ ယခုလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုလည္း သိရသည္။

သရက္အုပ္ေက်းရြာသို႔ ေကာ္မရွင္ သုေတသနအဖြဲ႕၀င္ ၅ ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္ထြန္း၊ ဦးျမတ္ကိုကိုသိန္း၊ ဦးေက်ာ္မင္းလြင္၊ ေဒၚခင္ျပည့္စံု၊ ေဒၚေအးသႏၲာလြင္တို႔က ယခုလ ၂၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉းနာရီမွ ၁၂ နာရီအထိ သရက္အုပ္ေက်းရြာရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၉ ဦးအား ေမးျမန္းမွတ္တမ္းတင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s