ကာတာလျခမ္းနီ အဖြဲ႔မွ ရခိုင္မွ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ အိမ္ယာ စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေပးမည္

ကာတာလျခမ္းနီ အဖြဲ႔မွ ရခိုင္မွ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ အိမ္ယာ စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေပးမည္

Posted: 27 Feb 2013 09:22 AM PST

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ၊ ၂၀၁၃

M-Media

1-2315-300x233ဒိုဟာ။ ။ ကာတာအေျခစိုက္ လျခမ္းနီအဖြဲ႔မွ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၄၈၀ (လူေပါင္း ၃၀၀၀ခန္႔) ကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရန္ အခန္းေပါင္း စုစုေပါင္း ၄၈၀ ပါ၀င္သည္႔ အိမ္ယာ၀င္း ၆၀ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကာတာသတင္းေအဂ်င္စီမွ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ QRC လုပ္ငန္းဌာနမွ လုပ္ေဆာင္မည္႔ ဤပေရာဂ်က္တြင္ အိမ္ယာ၀င္းေပါင္း (၆၀)ေက်ာ္ ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ျပီး ၀င္းတစ္ခုစီတြင္ အိမ္ေပါင္း (၈)ခန္းပါ၀င္ကာ ေရတံုကင္တစ္ခု စီပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ျပီးခဲ႔ေသာ ဇန္န၀ါရီလက စတင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ကာ ပတ္၀န္းက်င္ အနီးတ၀ိုက္ရွိ စခန္းမ်ားမွ အလုပ္သမား ႏွင္႔ လုပ္ငန္းကၽြမ္း၀င္သူေပါင္း ၂၅၀၀ေက်ာ္လည္း လုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ႔ပါသည္။

ပံုမွန္အားျဖင္႔ ဧျပီလအေစာပို္င္းတြင္ က်ေရာက္ေလ႔ရွိေသာ မိုးရာသီကာလ မတိုင္မီ မတ္လဆန္းတြင္ အိမ္ယာမ်ားကို အက်ိဳးခံစားခြင္႔ရွိသူမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးသြားမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ QRC ၏ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္ ရံုးခန္းသည္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အရည္အေသြး   ျပည္႔မီမႈမ်ားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ညႊန္ၾကားစီမံေနျပီး ပေရာဂ်က္ ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ၊လုိအပ္ခ်က္ရွိေသာ လူမ်ားအား ေထာက္ပံ႔ကူညီမႈမ်ား ေပးအပ္ျခင္းတုိ႔အား ေစာင္႔ၾကည္႔ကြပ္ကဲလ်က္ရွိသည္။

QRC သည္ ရခုိုင္ေဒသအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင္႔ ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္းခံရသူမ်ား ျပန္လည္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရး ကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာ႔ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႔အစည္းႏွင္႔ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီမႈ တစ္ရပ္အား စက္တင္ဘာလအတြင္း လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ႔ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s