သမၼတ သဝဏ္လႊာတြင္ ပါရိွခဲ့သည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အေျခအေနသံုးသပ္ခ်က္ စာတမ္းရုပ္သိမ္းခဲ႔သည္ဆုိေသာ္လည္း တကမာၻလုံးသိေနၿပီ

 

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္စတုတၴပံုမႇန္အစည္းအေ၀း ဒသမေန႔တြင္တင္ျပရန္ေပးပို႔ခဲ့သည့္ သ၀ဏ္လႊာကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ သ၀ဏ္လႊာကို ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမႇန္အစည္းအေ၀း ပထမေန႔တြင္ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။အဆုိပါသ၀ဏ္လႊာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံသို႔ ၁၇-၈-၂၀၁၂ ရက္စြဲပါ စာအမႇတ္ ၁၀၇(၁)/၈/ သမၼတ႐ံုးျဖင့္ေပးပို႔ထားေသာ သ၀ဏ္ လႊာအား ဤစာျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ေပးပါရန္ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔အပ္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရႇိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စတုတၴပံုမႇန္အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ခ်က္မႇတ္ တမ္းပါ ပူးတြဲပါရႇိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ရာ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စတုတၴပံုမႇန္ အစည္းအေ၀း တြင္သ၀ဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္းႏႇင့္ မႇတ္တမ္းတင္တင္ျခင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေရႊ႕ဆိုင္း ေၾကာင္း ေၾကညာ ခဲ့သည္။

အဆိုပါ သဝဏ္လႊာတြင္ ပါရိွခဲ့သည့္ ရခိုင္တိုင္းသားမ်ား၏ အေျခအေနသံုးသပ္ခ်က္

အျပည့္အစံုဖတ္လိုလွ်င္

http://www.scribd.com/doc/103777506/News-Summary-About-Rakhine-Conflict-by-President-Officeပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ျပည္သူတို႔၏ အေျခအေနနွင့္ သံုသပ္ခ်က္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပါရိွေသာ

၉။ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏အေျခအေန

(က) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ သံဃာအခ်ဳိ႕ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕တုိ႔ေခါင္းေဆာင္၍ လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးမႈစိတ္ဓါတ္ကုိ အလြန္အကၽြံျမႇင့္တင္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရးအရ အဆင္ျခင္မဲ့စြာ တိုက္ခိုက္လုိစိတ္ ကုိ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းတုိ႔ ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ႐ွိ ရခိုင္အသိုက္အ၀န္းမ်ားသုိ႔ပါ ခ်ဥ္းကပ္စည္း႐ုံးေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။

(ခ) ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ေနထိုင္သည့္ ဘဂၤါလီမူစလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ရန္ကုိလည္း အစဥ္မျပတ္ ႀကံစည္လုပ္ေဆာင္လ်က္႐ွိသည္။

(ဂ) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္အဆက္ဆက္အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳ၊ ကာကြယ္ေပးျခင္းမ႐ွိပဲ သယံဇာတမ်ားကုိသာ ထုတ္ယူသုံး စြဲခဲ့ သည္ဟူေသာ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈၿပိဳကြဲေစသည့္ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ဳိးေတြ႕ရသည္။

(ဃ) ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဘဂၤါလီမ်ားခုိး၀င္မႈကုိ ထိေရာက္စြာတားဆီးျခင္းမ႐ွိ၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အဂတိလိုက္စားေသာ၀န္ထမ္းမ်ားအား အေရးယူျခင္းမ႐ွိ ေၾကာင္း အစုိးရအေပၚစြပ္စြဲမႈအခ်ဳိ႕႐ွိသည္။

(င) ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ မဲအႏိုင္ရ႐ွိေရးကုိေမွ်ာ္ကုိးလ်က္ ဥပေဒကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳကာ ဘဂၤါလီမူစလင္မ်ားအေပၚ မသင့္မေလ်ာ္ေဆာင္႐ြက္ေပးေၾကာင္း စြပ္စြဲလ်က္႐ွိသည္။

(စ) ၁၉၈၂-ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒအရ ဘဂၤါလီမူစလင္မ်ား ႏိုင္ငံသားျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနကုိလည္း နားလည္ လက္ခံႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ႐ွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

(ဆ) ဘဂၤါလီမ်ားကုိသာ တစ္ဘက္သက္ကူညီေနသည္ဟု ႐ႈျမင္ခ်က္ျဖင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ အၿငိဳးထားကာ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေဒသတြင္မေနရဲေအာင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လာသည္။

(ဇ) ရခိုင္တုိင္းရင္းသား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္အခ်ဳိ႕သည္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္းေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေခ်ာင္ရယူရန္ႀကိဳးပမ္းလာေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

(စ်) ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ားအားလုံး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ခံစားၾကရလ်က္႐ွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆုံး႐ႈံးလ်က္႐ွိသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s