စာေရးသူ ရဲရင့္သစၥာ ေရးသားျပဳစုေသာ “သမိုင္းဟူသည္ ဤသို႔တည္” စာအုပ္ ထြက္ရိွ “ဗုဒၶဘာသာျမစ္ဖ်ား ႏွင့္ သမိုင္း႐ႈေထာင့္“

မတ္လ ၄ ၊ ၂၀၁၃
M-Media
ေအးေမာင္

Thamine-Hu-the

စာေရးသူ ရဲရင့္သစၥာ ေရးသားျပဳစုေသာ “သမိုင္းဟူသည္ ဤသို႔တည္” စာအုပ္အား ယေန႔ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔မွစ၍ ျဖန္႕ခ်ီေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ အဆိုပါစာအုပ္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္း၌ ေရးသားျဖန္႔ေဝခဲ့သည့္ “ဗုဒၶဘာသာျမစ္ဖ်ား ႏွင့္ သမိုင္း႐ႈေထာင့္” အမည္ရသည့္ စာအုပ္၌ ပါရိွေသာ အစၥလာမ္ သာသနာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သမိုင္းအမွားမ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖရွင္းေရးသားထားသည့္ စာအုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ဗုဒၶဘာသာျမစ္ဖ်ားႏွင့္ သမိုင္း႐ႈေထာင့္“ အမည္ရိွစာအုပ္ကို ဘဒၵႏၲ ေကာသလႅ (စံျပ ၊ ကမာၻေအး) အမည္ရိွ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းတစ္ပါး မွေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာ့သမိုင္းေကာ္မရွင္ မွ သမိုင္းပညာရွင္ ဆရာၾကီးပါေမာကၡဦးထြန္းေအာင္ခ်ိန္ အပါအဝင္ ပညာရွင္ၾကီး (၅) ဦးမွ ဖတ္႐ႈတည္းျဖတ္ ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ရဲရင့္သစၥာ ၏ “သမိုင္းဟူသည္ ဤသို႔တည္” မွာ တန္ဖုိုး ၁၅၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ျပီး –
အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာခ်ဴပ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
အမွတ္-၁၈၃၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္း (အလယ္)
ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
ဖုန္း ၀၁-၂၅၂၆၀၈၊ ၃၈၉၇၈၆
မွ ျဖန္႕ခ်ီေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

“ဗုဒၶဘာသာျမစ္ဖ်ား ႏွင့္ သမိုင္း႐ႈေထာင့္“

စာေရးသူအမွာစာ

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဗုဒၶဘာသာျမစ္ဖ်ား ႏွင့္ သမိုင္း႐ႈေထာင့္ လို႕ အမည္ရတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ ထြက္ရိွခ့ဲပါျပီ။ အဲဒီစာအုပ္ကိုေရးသားတ့ဲ ပုဂိၢဳလ္ဟာ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းတစ္ပါး ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ ရဲ့ဘြဲ့အမည္ကေတာ့ ဘဒၵႏၲ ေကာသလႅ (စံျပ ၊ ကမာၻေအး) ပါ။ ဆရာေတာ္ကေတာ့ အဲဒီစာအုပ္ကို သမိုင္း စာအုပ္ လို႕ဆိုထားပါတယ္။ စာအုပ္မ်က္ႏွာဖုံးမွာကို “သမိုင္းေရးတာ မအေအာင္လို႕ပါ” လို႕ေရးထားျပီး သမိုင္းစာအုပ္ၾကီး ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္က်ဴးထားပါတယ္။
အဲဒီစာအုပ္ကိုအစအဆုံးေသခ်ာအႏုလုံပဋိလုံဖတ္ၾကည့္ျပီး ေနာက္အလြန္ ကိုဝမ္းနည္းျခင္းသာမက၊ အံ့ဩျခင္းၾကီးစြာလည္း ျဖစ္မိပါေတာ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္ အဲဒီလို ခံစားရလဲ လို႕ဝန္ခံရရင္ျဖင့္……. စာေရးသူ ဆရာေတာ္ဟာ သမိုင္းပညာရွင္တစ္ဦး မဟုတ္တဲ့ (သမိုင္းပညာရွင္မဟုတ္ဟု သာ ယူဆမိပါသည္။) အတြက္ သမိုင္း ေၾကာင္းေတြကိုနားမလည္တာ၊ အလြဲအမွားေတြေရးတာဟာမထူးဆန္းလွ ေပမ့ဲ၊ ဆရာေတာ္ရဲ့စာမူကို တည္းျဖတ္ေပးတ့ဲ ပုဂိၢဳလ္ေတြဟာေတာ့ျဖင့္ ေခတ္ ပညာတတ္ ပုဂိၢဳလ္ၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကတ့ ဲ အျပင္၊ ပုဂိၢဳလ္ၾကီး တစ္ဦးဟာ ကြၽန္ေတာ္ အထင္ၾကီးေလးစားမိခ့တဲ ့ ဲ သမိုင္းပညာရွင္ၾကီး ဆရာၾကီး ဦးထြန္းေအာင္ခ်ိန္(အျငိမ္းစား သမိုင္းပါေမာကၡ) (စာအုပ္အမွာစာမွာေတာ့ ဦးေအာင္ထြန္းခ်ိန္လို႕ မွားေရးထားပါတယ္။) ျဖစ္ေနလို႕ပါဘဲ။

အဲဒီ သမိုင္းစာအုပ္ ဆိုတဲ့ စာအုပ္ အမွာစာစာမ်က္ႏွာ (ဋ) မွာ စာေရးသူဟာ အဲဒီစာအုပ္စာမူကို ဖတ္႐ႈတည္း ျဖတ္ေပးခ့တဲ ့ဲ
ဆရာၾကီးမ်ား ရဲ့ အမည္ေတြကို ေဖာ္ျပျပီး အထူးေက်းဇူး တင္ေၾကာင္းမွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႕ အဲဒီ အမည္စာရင္းပါ ဆရာၾကီးမ်ားရဲ့ အမည္ေတြကိုကူးယူေဖာ္ျပေပးခ်င္ ပါတယ္။

၁။ ယုဒႆန္ရိပ္သာ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ ဦးေက်ာ္ညြန္႕
၂။ ျငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း (Shalom Foundation) ဥကၠ႒ေဒါက္တာ ဇဘဲဂြ ြၽန္
၃။ ကရင္ခရစ္ယ်ာန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မွ ေဒါက္တာေဂဘယ္လ္
၄။ ပညာတန္ေဆာင္မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာအျငိမ္းစားအထက္တန္းေက်ာင္း အုပ္ဆရာၾကီး ဦးေက်ာ္စိုး (ေမာင္ေက်းဇူး)၊
၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ (အျငိမ္းစား သမိုင္းပါေမာကၡ) ဆရာၾကီး ဦးထြန္းေအာင္ခ်ိန္

အဲဒီလိုေခတ္ပညာတတ္လူၾကီးလူေကာင္းဆရာၾကီးမ်ားနဲ႕ခရစ္ယ်ာန္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ေလးစားအပ္တ့ဲပညာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ကစာမူကိုဖတ္႐ႈတည္းျဖတ္ ခဲ့ရဲ့သားနဲ႕ အဲဒီစာအုပ္ပါ သမိုင္း အေၾကာင္းအရာ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အလြဲၾကီး လြဲေနေၾကာင္းသိလိုက္ရေတာ့ မယုံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ကို အံ့အားသင့္ဝမ္းနည္းမိပါေတာ့တယ္။
ကြၽန္ေတာ္သမိုင္းပညာရွင္တစ္ဦးလုံးဝမဟုတ္ပါဘူး၊သို႕ေသာ္သမိုင္းပညာရပ္နဲ႕ပညာရွင္ေတြကိုခ်စ္ခင္ပါတယ္၊ ေလးစားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမိုင္းပညာရပ္ကို အလြတ္တမ္းေလ့လာလိုက္စားျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေလးစားရတ့ျဲမန္မာႏိုင္ငံက သမိုင္းပညာရွင္ၾကီးေတြထဲက ပညာရွင္ၾကီးအခ်ိဳ႕ရဲ့ အမည္ ေတြကိုရြတ္ျပရရင္ျဖင့္…..
၁။ သမိုင္းပညာရွင္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္း
၂။ သမိုင္းပညာရွင္ၾကီး ဗိုလ္မႉးၾကီးဘရွင္
၃။ သမိုင္းပညာရွင္ၾကီး ဦးထြန္းေအာင္ခ်ိန္
၄။ သမိုင္းပညာရွင္ၾကီး ဦးစိုင္းေအာင္ထြန္း
၅။ သမိုင္းပညာရွင္ၾကီး ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညြန္႕
စာေရးသူနဲ႕တကြ ဖတ္႐ႈတည္းျဖတ္ေပးေသာ ဆရာၾကီးမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ အလြန္ေလးစားပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္းကြၽန္ေတာ္သမိုင္း အေပၚ သစၥာ တည္ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ေရွ႕ မွာအလဲြသမိုင္း တင္ျပတာကို ျငိမ္ေနဖို႕ရာမရဲပါဘူး။ ျငိမ္ေနလိုက္ရင္ေတာ့ သမိုင္းကိုသစၥာေဖာက္တ့၊ဲ မတည္ၾကည္ မေျဖာင့္မတ္တ့ဲ လူသားတစ္ေယာက္အျဖစ္ကိုေရာက္ရွိသြားမွာဘဲလို႕ခံယူထားပါတယ္။ အဲဒီအျဖစ္မ်ိဳးေရာက္မွာကိုေတာ့အလနြ ္ရံေြ ၾကာက္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ ေဒသ တစ္ခု၊ ဘာသာအယူဝါဒ တစ္ခု ကိုခ်စ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မုန္းသည္ျဖစ္ေစ၊ သမိုင္းကိုေတာ့ စိတ္ေဆာင္ရာလိုက္ျပီးအလြဲအမွားေရးဖို႕၊ လက္ခံလိုက္ဖို႕ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။ တကယ္လို႕ အလြဲအမွားေတြကိုသိသိၾကီးနဲ႕ အမွန္ျပင္မေပးမိရင္ေနာင္လာေနာက္သား မ်ိဳးဆက္ေတြအေပၚ ၾကီးမားစြာလြန္က်ဴးျခင္းဘဲျဖစ္မယ္ ဆိုတာ ေျဖာင့္မတ္တဲ့လူသားတိုင္းသေဘာတူမယ္လို႕ ယုံၾကည္မိပါတယ္။

Thamine Hu The

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s