လာမည့္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ ယူ႐ုိ ၆ ဒသမ ၅ သန္း ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း

လာမည့္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ ယူ႐ုိ ၆ ဒသမ ၅ သန္း ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ဖင္လန္ႏိုင္ငံ သမၼတ H.E.Mr.Sauli Niinist ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔ မတ္ ၁ ရက္က ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ဟယ္လ္စင္ကီျမိဳ႔ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဖင္လန္သမၼတက ေျပာၾကားလိုက္သည္။
အဆိုပါ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ သမၼတက မိမိႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္ဆံေရးသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဝးကြာခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မိမိတို႔ အားေပးကူညီသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ားကိုလည္း ဖယ္ရွားေပးဖို႔ ၾကိဳးစားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး ဆက္သြယ္မႈ အတြက္လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး အထူးသျဖင့္ သတၲဳတြင္းထြက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မိမိတို႔၏ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္လည္း အကူအညီ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရွ႔ဆက္ပိုမို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလည္း ဖင္လန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံတုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္၍ ရွည္လ်ားသည့္ သမုိင္းေၾကာင္း ဆက္ဆံေရးကုိ မိမိတုိ႔ အေနျဖင့္ အေလးထားပါေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္က ျမန္မာနုိင္ငံႏွင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတုိ႔သည္ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ခ်င္း မတူညီမႈႏွင့္ အျခားအေျခအေန တုိ႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ေႏွးေကြးသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌လည္း ဖင္လန္ႏိုင္ငံႏွင့္ တူညီသည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးေနျပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နွစ္နုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားစြာ ရွိလာျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလုိ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ သမၼတၾကီးမွ ျမန္မာနုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အားေပးေထာက္ခံ ကူညီေပးသြားမည့္အေပၚ မ်ားစြာေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာရွိရာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ ကုမၼဏီမ်ား အေနျဖင့္ လာေရာက္ရင္းႏွီးႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးမႈကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုိမုိတုိးတက္ေစေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦး ပထမဆုံး ျပည္ပခရီးစဥ္အျဖစ္ ဥေရာပ ငါးႏိုင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး လက္ရိွ သမၼတ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျပည္ပခရီးစဥ္ ၁၉ ခု သြားေရာက္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ဥေရာပ ငါးႏိုင္ငံခရီးစဥ္တြင္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံႏွင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ျပီး က်န္သုံးႏိုင္ငံသုိ႔ ဆက္လက္သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s