ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေဒၚသင္းၾကည္ႏွင့္ ဦးထြန္းေအာင္ (ရိကၡာေတာ္ရ ဒုတိယပညာမင္းႀကီး) တို႔က တည္းျဖတ္၍ ယခင္ထုတ္ေ၀ခဲ႔ေသာေၿမပုံစာအုပ္

ဤေျမပံုစာအုပ္ကို နယ္သာလင္ႏိုင္ငံ အမ္စတာဒမ္ၿမိဳ႕၊ ဂ်မ္ဘာတန္ကုမၸဏီ လီမိတက္၏ ပထဝီ၀င္ႏွင့္ ေျမပံုဆြဲဌာနခြဲမွ စီစဥ္ ျပဳစုလ်က္  ပါေမာကၡ  ေဒါက္တာ   ေဒၚသင္းၾကည္ႏွင့္ ဦးထြန္းေအာင္ (ရိကၡာေတာ္ရ ဒုတိယပညာမင္းႀကီး) တို႔က တည္းျဖတ္၍ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန အတြက္ ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝသည္။ Clean Text မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္ — ေက်ာင္းသုံး ေျမပံုစာအုပ္ -( ျမန္မာလူမ်ိဳး ) (4 photos)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s