ေဒါက္တာ ေအးခ်မ္းသုိ႔ DHRP ပါတီမွ ေမးျမန္း သည့္ ေမးခြန္းမ်ား

ေဒါက္တာ ေအးခ်မ္းသုိ႔ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ပါတီမွ ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ား 
သုိ႔
ေဒါက္တာ ေအးခ်မ္း
သမုိင္း ပညာရွင္
ရက္စြဲ ။ ။ ၂၀၁၃ မတ္လ (၁၃) ရက္
လူႀကီးမင္းမွ ဦးေဆာင္ ကမကထျပဳၿပီး ရခုိင္ သမုိင္းဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ ေကာက္ ၿမဳိ႕တြင္ မတ္လ (၉) ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ MICT Park တြင္ မတ္လ (၁၄) ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ သုိ႔ပါ၍ ရခုိင္သမုိင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ ပါ ေမးခြန္း မ်ားကုိ သိရွိလုိ ပါ၍ ေျဖၾကားေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါသည္။
ေမးခြန္မ်ားမွာ –
(၁) ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ကို မင္းေစာမြန္(ခ) နရမိတ္လွသည္ ဘဂၤလား ဆူလ္တန္ ေဂၚရ္ဘုရင္၏ မြတ္စလင္ စစ္တပ္ အကူအညီျဖင့္ စစ္သူၾကီး စန္ဒီခန္းဦးေဆာင္ေသာ တပ္ဖြဲ႔ ကို ေစလႊတ္၍ ေျမာက္ဦးၿမိဳ့ကို သိမ္းပိုက္ ထီးနန္း စိုးစံခဲ့သည့္ သမိုင္း ရခိုင္ရာဇ၀င္ က်မ္းမ်ား တြင္ရွိပါသလား?
(၂) အထက္ပါ အေထာက္ အထားမ်ား အရ ေအဒီ ၁၄၃၀ ခုႏွစ္မွ စ၍ (ရခိုင္ေဒသ) အာရ္ကန္တြင္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ မြတ္စလင္မ်ား ေနထိုင္ခဲ့ သည္ကို ျငင္းႏိုင္ ပါသလား၊
(၃) ရခိုင္ ရာဇ၀င္ က်မ္း မ်ားတြင္ ဆူလ္တန္ ရာဇာဘုရင္ အမည္ျဖင့္ မြတ္စလင္ ဘုရင္နန္းတက္ ခဲ့သည့္ သမိုင္း အား ျငင္းႏိုင္ ပါသလား?
(၄) ရခိုင္ ဒဂၤါးမ်ားကို အစၥလာမ္ဘာသာ စာသားမ်ားျဖင့္ သြန္းလုပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ အေထာက္အထား မ်ားအား ျငင္းပယ္ လိုပါသလား?
(၅) ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္တြင္ လြတ္လပ္ေရး ဒု – ဗိသုကာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏုအစိုးရက Cabinet ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးကို သီးသန္႔ လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳး သတ္မွတ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံပိုင္ၿမန္မာ့ အသံမွ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘာသာစကားကို တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား အစီအစဥ္အျဖစ္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ျခင္းမွာ ဟုတ္ပါ သလား?
(၆) ဒု – တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီးက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး စုအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာသား ရင္သား မခြဲျခားဘဲ တန္းတူ ရည္တူ အခြင့္အေရး ေပးမည္ဟု အစိုးရ အဖြဲ႔ ကိုယ္စား ကတိက၀တ္ ေပးခဲ့သည္ကို ျငင္းလိုပါ သလား။
ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ပါတီ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s