ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားလက္ရွိခံစားေနတဲ့လစာေငြ အျပင္ထပ္မံၿပီး၂ ေသာင္းက်ပ္တုိးေပးရန္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပ” …

‎”၀န္ထမ္းလစာမ်ား က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းတိုးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပ”
ေနျပည္ေတာ္ မတ္လ ၁၅ ရက္
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ သုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စားဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းရိွန္ က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္သြင္းရာတြင္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၃.၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လစာႏွဳန္းထားကို က်ပ္ ၂၀၀၀၀ (ႏွစ္ေသာင္း) စီ တိုးျမင့္ေပးရန္ ႏွင့္ အခ်ိဳးက် တိုးျမင့္လာမည့္ ပင္စင္ လစာ ဆုေငြမ်ားအတြက္ သာမန္အသံုးစရိတ္တြင္ ထည့္သြင္းလ်ာထားထားေၾကာင္း၊ထို႔အျပင္ လက္ရိွခံစား ခြင့္   ျပဳထားေသာ အပိုေထာက္ပံ့ေၾကး၊ေဒသစရိတ္တို႔ကို လည္းေျပာင္း လည္းမွဳ မရိွ ဘဲ ဆက္လက္ေထာက္ပံံ့သြားရန္ လွ်ာထားထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ထို႔ေၾကာင့္   ႏိုင္ငံေတာ္၏ အျမဲတမ္း၀န္ထမ္းေပါင္း ၁ သန္း ႏွင့္ ၂ သိန္း ခန္႔ႏွင့္ ေန႔စား၀န္ထမ္းဦးေရ(၇ ေသာင္း ၄ ေထာင္)ခန္႔ႏွင့္ အျငိမ္းစား၀န္ထမ္းဦးေရ   ၇ သိန္း ၆ ေသာင္း    ခန္႔တို႔အတြက္ ခန္႔မွန္းလ်ာထားေငြ က်ပ္ ၃၈၅ . ၆၈၂ ဘီလီယံ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။( စိုင္းေနာင္ေပး ပို႔သည္)Re-Post By ACM 15-3-2013
ေအးခ်မ္းမြန္ Credit & Copy From >>Popular Myanmar News Journal<< Thank

ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုး လစာ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းတိုးမည္
…………………………………………………………………
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၅ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုးကို ယခင္လစာေငြ အျပင္ ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ တိုးျမွင္႔ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရး ႏွင္႔ အခြန္ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းရွိန္က ယေန႔ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေျပာၾကားသည္။အစိုးရဌာန မ်ားတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေန႔စားဝန္ထမ္းမ်ားကို တစ္ေန႔လွ်င္ ခုနစ္ရာက်ပ္ တိုးျမွင့္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ ပင္စင္ လစာ ႏွင္႔ ဆုေၾကးေငြ မ်ားကိုလည္း တိုးျမွင့္ေပးရန္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အၿမဲတမ္း၀န္ထမ္းမ်ားကိုလစာေငြႏွစ္ေသာင္းက်ပ္စီႏွင့္ ေန႔စား၀န္ထမ္းမ်ားကို ခုနစ္ရာက်ပ္စီကို လာမည့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္တိုးျမွင့္ေပးအပ္ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ယေန႔ က်င္း ပေသာ    ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ၂၀ ရက္ေျမာက္အစည္းေ၀းတြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီး ဌာန၊ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းရွိန္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။7Day News Journal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s