မင္းျပားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ (၃) ဦး အသတ္ခံရ

RB News
17.3.2013
မင္းျပား ။ ။ ရခုိင္ ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လႏွင့္ ေအာက္တုိ ဘာလ မ်ားတြင္ အၾကမ္း ဖက္မႈ မ်ား ျဖစ္ပြား ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး မ်ားအား သြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ ထားခဲ့ ရာ စား ၀တ္ ေနေရး အတြက္ အခက္ အခဲမ်ား ေန႔စဥ္ ႀကဳံေတြ႔ လ်က္ရွိ ၾကသည္။
မင္းျပား ၿမဳိ႕နယ္ ဘားဘူေတာင္ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ဆင္ႀကီးျပင္ ေက်းရြာ (ဆာန္းႀကီး ဖာရာ) တြင္ လေပါင္း မ်ားစြာ သြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ ထားမႈေၾကာင့္ စား၀တ္ ေနေရး အခက္ အခဲ ႀကဳံေတြ႔လ်က္ ရွိသူ မ်ားထဲမွ ရုိဟင္ဂ်ာ (၃) ဦးသည္ နာဂါရာ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ လက္မ ေခ်ရြာ (လင္ေဘာ္ ေရွာ္ရ္) သုိ႔ ရြာသားမ်ား အ တြက္ စားနပ္ ရိကၡာ ၀ယ္ယူရန္ မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔၊ ၾကာသ ပေတးေန႔ တြင္ စက္ေလွျဖင့္ ထြက္ခြာ ခဲ့ သည္။
လမ္းခရီးတြင္ အသင့္ေစာင့္ဆုိင္း ေနေသာ ရခုိင္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား၏ လူမဆန္ စြာ သတ္ျဖတ္မႈ ကုိခံရၿပီး အသတ္ခံ ရေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ (၃) ဦး၏ အေလာင္း မ်ားကုိ မတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔၊ စေနေန႔ တြင္ ေျမာက္ဦး ၿမဳိ႕နယ္၊ ဘူးတလုံး ေက်းရြာ အနီးရွိ ေျမာင္းေဘြ ေခ်ာင္းတံတား အနီးတြင္ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိ ခဲ့သည္။
အေလာင္းကုိ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ဦး ၿမဳိ႕နယ္ အေျခစုိက္ ခမရ (၃၈၀) မွ လုံၿခဳံေရး တာ၀န္ယူ ထားသည့္ တပ္သားမ်ား လည္းရွိခဲ့သည္။ အေလာင္းကုိ စစ္ေဆးရာတြင္ အသတ္ခံရ သူမ်ား၏ ခႏၶာကုိယ္တြင္ ဓါးဒဏ္ရာ ေပါင္း မ်ားစြာျဖင့္ ၿပည့္ႏွက္လ်က္ ရွိၿပီး၊ လည္ပင္းကုိ လွီးထားသည့္ ဒဏ္ရာမ်ား၊ အရွက္ အဂၤါကုိ လွီးျဖတ္ ထားသည့္ ဒဏ္ရာမ်ား၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္ နားရြက္ တုိ႔ကုိ လီွးျဖတ္ ထားသည့္ ဒဏ္ ရာ မ်ား လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။
ရခုိင္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား၏ လူမဆန္စြာ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ သတ္ျဖတ္ ခံရသူ (၃) ဦးမွာ ဆင္ႀကီးျပင္ ေက်းရြာမွ ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တုိ႔၏ အမည္မ်ားမွာ –
(၁) ဦးမာမတ္ဒုလႅာ (ဘ) ဦးအာမီႏုလႅာ (အသက္ ၃၈ ႏွစ္)
(၂) ဦးေမာန္ဇူရ္ အာေလာမ္ (ဘ) ဦးႏူရ္ အာေလာမ္ (အသက္ ၃၇ ႏွစ္)
(၃) မာမတ္အာယုပ္ (ဘ) ဦးရရွစ္ (အသက္ ၂၀ ႏွစ္) – တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s