ပါ့စ္ပုိ႔စာအုပ္ရေရး ေလွ်ာက္လႊာ စာရြက္ ၃ ရြက္သာလုိေတာ့

 
Wednesday, March 20, 2013ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး ႐ံုးက ျမန္မာ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အခ်ိန္ကုန္၊ေငြကုန္ သက္သာမႈေတြ ရွိေစဖုိ႔ ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြ လုပ္ေပးေနတယ္လို႔ ယေန႔ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာေတြမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အရင္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္က ျဖည့္စြက္ေလွ်ာက္ထားရသည့္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ ၁၄ ရြက္ေတာင္ ရွိခဲ့တာပါ။ ဒီအျပင္ ယခင္က ပါ့စ္ပုိ႔ စာအုပ္ထြက္လာဖုိ႔ ၃ လၾကာ ေစာင့္ရၿပီး ေနာက္ပုိင္း ၁ လ၊ ၃ ပတ္ စသျဖင့္ ေျဖေလွ်ာ့ေပး လာခဲ့ရာ အခုေတာ့ ၁၀ ရက္နဲ႔ အၿပီး လုပ္ေပးေတာ့မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အခုေလွ်ာက္လႊာပံုစံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၅ ရြက္သာ ျဖည့္သြင္း ေလွ်ာက္ထား ရေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ခဲ့ေပမယ့္ ထပ္မံ ေျဖေလွ်ာ့ၿပီး ၃ ရြက္သာျဖည့္စြက္ေလွ်ာက္ထားရေတာ့မယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အဲဒီ ၃ ရြက္ကေတာ့ ကိုယ္ေရး မွတ္တမ္း ထိန္းသိမ္းရန္ ပံုစံ(၂-စံု) ၂ – ရြက္ ( ၄ – မ်က္ႏွာ)၊ ကြန္ပ်ဴ တာ ေလွ်ာက္ လႊာ ပံုစံ (၁-စံု) ၁ ရြက္ စုစုေပါင္း သံုးရြက္ျဖစ္ပါေတာ့တယ္တဲ့။

အခုလို အခ်ိန္ကုန္သက္သာ၊ စာရြက္သက္သာမႈေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားထြက္သူတုိင္းအတြက္ ပါ့စ္ပုိ႔ရေရး ကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ အၿပိဳင္ လုပ္ေဆာင္လာလုိ႔ ႀကိဳဆုိၾကေၾကာင္း ေျပာဆုိသံေတြ ဆက္တုိက္ေပၚထြက္ လာေနပါတယ္။

အိမ့္သံစဥ္
ဧရာဝတီ

Posted by

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s