လက္ရွိျမန္မာတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ေလ့လာသံုး သပ္

၁။ လက္ရွိျမန္မာတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ေလ့လာသံုး သပ္စဥ္းၾကည့္ပါက ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ျပဳနိုင္ပါသည္။

(က) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ အစၥလမ္ဘာသာဝင္လူမ်ဳိးမ်ား အားလံုးရဲ႕ဘ၀ရွင္သန္ေရးအတြက္ လံုျခံဳမွု မရွိေသာအေျခအေနျဖစ္ပါသည္။

(ခ) တရားဥပေဒဆိုးမိုးေရးသည္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္သာ သတ္မွတ္ထားသလို ျဖစ္ေနၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ သဃၤန္း၀တ္ထားသူမ်ားသည္ ဥပေဒေဘာင္ေက်ာ္၍ ေနထိုင္လႈပ္ရွားရသလို ျဖစ္ေနပါသည္။ (ဥပမာ – သဃၤန္း၀တ္၍ အစၥလာမ္ ဆန္႔က်င္ေရးကို ေလာ္စပီကာမ်ားျဖင့္ က်ယ္ေလာင္စြာ တရားေဟာပါက ဖမ္းမည့္သူ မရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကေတာ့ ၀တ္ျပဳရန္အတြက္ ဖိတ္ေခၚသံအား ေမွ်ာ္စင္ေပၚမွာေတာင္ ရြတ္ဆိုခြင့္ မရွိပါ။ ဆုမြန္ဒိုအာေတာင္းရင္ေတာင္ ဖမ္းဆီးၾကပါတယ္။)

(ဂ) အတၱဆႏၵလြန္ကဲေနသည့္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္သူမ်ား ႏွင့္ လူမ်ဳိးေရး အၾကမ္းဖက္ဝါဒကို စြဲကိုင္ထားတဲ့ တယူသန္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡ၊ ပစၥည္းလုလူသတ္ မင္းမဲ့စရိုက္ အေရးအခင္းကို ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္

သူမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္အစိုးရ ႏွင့္ တရားဥပေဒဆိုသည္မွာလံုးဝမရွိပါ။

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိအစၥလမ္ဘာသာဝင္မ်ားအား ဦးေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

(က) ကုလသမၼဂ ႏွင့္ အစၥလမ္ဘာသာဝင္ႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာကိုယ္စာလွယ္မ်ား၊ သံအမတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျပီး အပိုဒ္(၁)ပါအတိုင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပရပါတယ္။

(ခ) ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ားအား ဖိတ္ေခၚျပီး အပိုဒ္(၁)ပါ အတိုင္း အက်ယ္တဝင့္ေျပာၾကားျပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတရပ္ အျမန္ဆံုး ျပဳလုပ္ပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

(ဂ) အစၥလမ္ဘာသာဝင္ ျပည္သူမ်ားအားလံုးအဖြဲ႕ၾကီး(၅)ဖြဲ႕သို႔ တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုၾကပါရန္ ေလးေလးနက္နက္ တိုက္တြန္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

သိန္းဌက္မ်က္လံုး
ေနျပည္ေတာ္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s