ျမိတ္ျမိဳ ့အေရးၾကီးသတင္း….

တနသၤာရီတုိင္းျမိတ္ျမိဳ ့တြင္ (၉၆၉) မ်ားလူစုေနသည္ဟု ခုိင္လံုေသာသတင္းရပ္ကြပ္မွ ရရွိပါသည္..

မူဆလင္ရပ္ကြက္ ၾကီးျဖစ္ေသာ ကံေခါင္း ရပ္ကြက္ အား မီးရိူ ့ရန္ ၾကံစည္ေနသည္ကုိ မူဆလင္မ်ား သတင္းၾကိဳတင္ရရွိသြား သျဖင့္သတိၾကီးစြာႏွင့္ အေသခံ ကာကြယ္ တုိက္ခုိက္သြားရန္..အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါသည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္.

မူဆလင္မ်ား ဖက္မွလည္းလက္နက္စံုလင္စြာႏွင့္ေစာင့္ၾကီဳေနပါသည္…ေခြး ဗုဒၶမ်ားလာခဲ့ပါေလ..အသက္မပါပဲျပန္ထြက္သြားေစရမည္ဟု ရပ္ကြက္ ထဲမွ မူဆလင္ တေယာက္ က ဂတိေပးပါသည္…

က်ေနာ္တို ့ျပည္ပမွလည္းကူညီ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း..အသိေပးအပ္ပါသည္….
က်ေနာ္တုိ ့၏ျပည္တြင္းမွ မူဆလင္မ်ား အသက္ဆံုးရူ့းအုိးအိမ္ပ်က္စီးလ်ွင္..ျပည္ပမွေခြး ဗုဒၵမ်ား…အိမ္ျပန္လမ္းမရွိေစရပါ…

ေက်းဇူးတင္ပါသည္..

Advertisements

2 thoughts on “ျမိတ္ျမိဳ ့အေရးၾကီးသတင္း….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s