ၿမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ားမတရားညွင္းဆဲႏွိပ္စက္ သည္႔အတြက္တုံ႔ၿပန္မွဳၿပဳလုပ္မည္ဟု ပါကိစၥတန္ သတင္းစာေဖၚၿပ …

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံရွိ သာသနာအဖြဲ့အစည္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ယေန့ထုတ္ သတင္းစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ညွင္းဆဲအႏွိပ္စက္ခံ မြစ္လင္မ္အြမၼသ္တခုလံုးအတြက္ ပါကစၥတန္ အစိုးရ ရွိသမွ်အစၥ လာမ္ႏိုင္ငံမ်ား ကို ရႈပ္ခ်၍ ျမန္မာအစိုးရကိုလည္း ဤလုပ္ရပ္ေတြမွ ရပ္တန္ကရပ္ရန္ ေနာက္ျမန္မာမြစ္လင္မ္မ်ားအတြက္ တုံ႔ၿပန္မူ မ်ားျပဳ လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္…….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s