“ႏြား”သရမ္းႀကီးလြတ္ေနၿပီ(သုိ႔မဟုတ္)ရခုိင္ပဋိပကၡ အစီရင္ခံစာမထြက္မီ အာရုံေၿပာင္းသလား …

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္က နီးကပ္ လာေပၿပီ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဖြဲ႔စည္း ေပးခဲ့သည့္ “ရခုိင္ ပဋိပကၡ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္” က ေနာက္ဆုံး အစီရင္ ခံစာကုိ တင္သြင္း ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာ တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ႏြားကု ဆရာ ေအးေမာင္ တုိ႔ကုိ ေကာ္မရွင္ ထဲထည့္ ထားသည့္ အျပင္ “တုိင္း ရင္းသား ျဖစ္ေန လုိ႔ပါ”၊ “ဒီမိုက ေရစီ အေျပာင္း အလဲ လုပ္ခါစ မို႔လို႔ပါ” ဆိုၿပီး ၎ႏြားကု ဆရာ ေအးေမာင္ တို႔ကို ၾကမ္းခ်င္ တိုင္းၾကမ္း ရမ္းခ်င္တိုင္း ရမ္းခြင့္ ေပးၿပီး အလိုလိုက္ အႀကိဳက္ေဆာင္ ေနသျဖင့္ အစီရင္ ခံစာသည္ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းဖြယ္ မရွိပါ။ လူသတ္ သမားကို ဂ်ဴရီ လူႀကီး လုပ္ခြင့္ ေပးသျဖင့္ အမႈ မွန္ ေပၚေပါက္ရန္ ခဲယဥ္းမည္ ျဖစ္သည္။
အာရ္ကန္ (ခ) ရခိုင္ ျပည္နယ္ တြင္လူမ်ားစု ရခုိင္မ်ားတြင္ အစြန္းေရာက္သူ အခ်ဳိ႕သည္ လူစိတ္ ေပ်ာက္၍ အဟိတ္ တိရစာၦန္ စိတ္ေပါက္ ေနသည္။ လူသာမက ဘုန္းႀကီး အခ်ဳိ႕ ပင္လွ်င္ သဃၤန္း ခါးေတာင္း က်ိဳက္ၿပီး ရမ္းကား ေနၾကၿပီ။ ယာခင္း ထဲသို႔ ႏြားအုပ္ ၀င္၍ ဖ်က္သည့္ ပမာ ရခိုင္ အၾကမ္းဖက္ မ်ားက ရခိုင္ ျပည္ႀကီး၏ အလွကို နင္းေခ် ဖ်က္ဆီး လ်က္ရွိသည္။ ယခုအခါ ရခိုင္အၾကမ္းဖက္မ်ားကရခိုင္ျပည္နယ္ ကိုေက်ာ္၍ ျမန္မာ ျပည္မ ႏွင့္အျခား ျပည္နယ္မ်ား သို႔ပင္ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး မုန္းတီးမႈ မ်ားကို တင္ ပို႔ ျဖန္႔ခ်ီလ်က္ ရွိသည္။
ရခိုင္ ႏြားကု ဆရာ ေအးေမာင္ ဆိုသူက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ တိုင္းရင္း သားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီ (ရတပ ၊ RNDP) ကို္ထည္ေထာင္ သည့္အခ်ိန္ မွစ၍ ရခိုင္ ေဒသကို မင္းမ့ဲေဒသ တစ္ခု အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ ပစ္ခ့ဲသည္။ “ရခိုင္ ျပည္နယ္ သည္ ရခိုင္ လူမ်ဳိး အတြက္သာ ၿဖစ္ရမည္”၊ “ရတပကို မဲမထည့္ သူသည္ ရခိုင္ လူမ်ဳိးႏွင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ကုိ သစၥာ ေဖါက္သူ ၿဖစ္သည္”၊ “ရခိုင္ ျပည္နယ္တြင္ ကုလား ကင္း ရွင္း ေစရမည္” စေသာ အစြန္းေရာက္ လႈံ႔ေဆာ္ ေၾကြးေၾကာ္သံ မ်ားျဖင့္ “၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ သို႔ ၀င္ေရာက္ ခ့ဲသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတြင္ “လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ” ကိုအသုံးခ်၍ မဲမဆြယ္ရဟု အတိ အ လင္း ၿပဌာန္း ထားေသာ္လည္း “ရတပ” အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ မ်ားက ရွိသမွ် ဥပေဒ မ်ား ကို ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း တက္နင္း ခ်ဳိးေဖာက္ ခ့ဲသည္။ ဗိုလ္သိန္းစိန္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ က လည္း မည္သို႔မွ် အေရးမယူ၊ ဤအတိုင္း လႊတ္ထား ခဲ့သည္။ သို႔ႏွင့္ “အဖ ရခိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ႀကီး” လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ကုလား ကင္းရွင္းေရးကို လွမ္းေမွ်ာ္ၿပီး ရခိုင္ အစြန္းေရာက္ မ်ားက ရတပ နလပိန္းတုံး မ်ားကို မဲထည့္ လိုက္ၾက ေတာ့သည္။ ရတပ ကဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး အႏုိင္ ရသည္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ကန္႔ကြက္ ႏုိင္ခဲ့ေသာ ေပါက္ေတာ ၿမိ့ဳနယ္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းသုံးဦး ကိုေကာ္မ ရွင္က ပထမ အႏုိင္ ေပးခ့ဲသည္။ သို႔ရာတြင္ ႏြားကု ဆရာ ေအးေမာင္တို႔ အုပ္စုက ေကာ္မရွင္ ကိုေရာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကိုပါ ရွဴးရွဴးရွဲရွဲႏွင့္ ရမ္းေ၀ွ႔ သျဖင့္ ႏြားကု ဆရာ ေအးေမာင္တို႔ အုပ္စုမွ လူရမ္းကား မ်ားကို အလိုလိုက္ကာ ျပန္ၿပီး အႏိုင္ ေပးခ့ဲသည္။
ရတပ ဦးေဆာင္၍ “ပစၦိမ ရပ္၀န္း” က့ဲသို႔ အစြန္းေရာက္ မဂၢဇင္းျဖင့္ လႈံ႔ေဆာ္၊ ေက်ာက္နီေမာ္ ကိစၥ ကိုဖန္တီး၊ ေတာင္ကုတ္မွာ (၁၀) ေလာင္းၿပိဳင္ သတ္၊ ထို႔ေနာက္ ရခိုင္ ျပည္အႏွံ႔ မြတ္စလင္ မ်ားကို မီးေလာင္ တိုက္သြင္း ခဲ့သည္။ ရတပ ရခိုင္မ်ား ေတာရိုင္း တိရစၧာန္ မ်ားအလား ရိုင္းစိုင္း ဖ်က္ဆီး သည္ကို ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက လႊတ္ထား ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ား၊ ျပည္ပ RFA, DVB, VOA, BBC  ျမန္မာ ပိုင္း အစီအစဥ္ မ်ားမွ မ်က္ကန္း မ်ဳိးခ်စ္မ်ားက ရခိုင္မ်ား၏ ထိုသို႔ ရိုင္းစိုင္းမႈကို ၀ိုင္းၿပီး အားေပး အားေျမွာက္ ျပဳခ့ဲသည္။
“ရခိုင္ ပဋိပကၡ” သည္ ရတပ ႏြားကု ဆရာ ေအးေမာင္တို႔၏ လက္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လႊတ္ေတာ္သို႔ သုံးသပ္ခ်က္ စာတမ္းႏွင့္ တကြ လက္မွတ္ ေရးထိုး သ၀ဏ္လႊာ ပို႔ေသာအခါ ႏြားကု ဆရာ ေအးေမာင္ တို႔အုပ္စုက လႊတ္ေတာ္ ခန္းမထဲမွာ ႏြားရိုင္းအုပ္ ၀င္သည့္ႏွယ္ ရုန္းရင္း ဆန္ခတ္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၿပီး သမၼတႏွင့္ သမၼတရုံး ၀န္ထမ္းမ်ားကို တက္နင္း မတတ္ ၀ိုင္းအုံ ဆဲေရး တိုင္း ထြာ ရမ္းျပ ခ့ဲသည္။ ထိုအခါ သမၼတရုံးက သိကၡာမ့ဲ စြာပင္ “သုံးသပ္ခ်က္ စာတမ္းသည္ သမၼတ လက္ မွတ္ ေရးထိုး ပို႔ေပးသည့္ စာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ မွားယြင္း သြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၿပီး သုံးသပ္ခ်က္ စာ တမ္းကို ျပန္ရုပ္သိမ္း ခ့ဲသည္။ ရခိုင္ အရိုင္းမ်ားကို ထိုမွ်အထိ သရမ္းခြင္ ့ေပးခ့ဲသည္။
ႏြားကု ဆရာေအးေမာင္တို႔ မာန္ဖီတိုင္း တြန္႔ဆုတ္၍ သြားတတ္ေသာ သမၼတက အဆိုပါ ႏြားကု ဆရာ ေအးေမာင္ႏွင့္ ပုလင္းတူ ဗူး စို႔ဖက္ ဦးေအးသာေအာင္ တို႔ကို “ရခိုင္ ပဋိပကၡ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္” ထဲ၀င္ သရမ္း ခြင့္ေပးထား ျပန္သည္။ ေကာ္မရွင္ထဲ ေရာက္ လွ်င္ေရာက္ ခ်င္း ထိုအရိုင္း တစ္ ရွဥ္းသည္ စပိန္ ႏြားရိုင္း က့ဲသို႔ နီနီျမင္တိုင္း ရမ္းေ၀ွ႔ ေလသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ အမွန္တ ရား ေထာက္ျပ သူ ႏွစ္ ဦးကို ေကာ္မရွင္ ျပင္ပသို႔ တြန္းေ၀ွ႔ ပစ္ခ့ဲ ေလသည္။ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဆိုေသာ္လည္း အေသ အခ်ာ ဘာမွ မစုံစမ္း၊ (၈) လေက်ာ္ အခ်ိန္ဆြဲ ခ့ဲဲေသာ္လည္း အမွန္ တကယ္ အခင္း ျဖစ္ပြား ရာ ေနရာမ်ား သို႔မသြား၊ အမွန္ တကယ္ ထိခိုက္ နစ္နာသူ မ်ားႏွင့္ မေတြ႔၊ မုသား ၀ါဒီ အာဏာပိုင္ မ်ားႏွင့္သာ သြားေတြ႔သည္။ သူတို႔ ေစရာသာ သြားခ့ဲသည္။ ရြာလုံးကၽြတ္ နီးပါး အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ ခံရေသာ ေျမာက္ဦး ၿမိ့ဳနယ္မွ ယိုင္သည္ရြာ သို႔ဆိုလွ်င္ ေရာက္ပင္ မေရာက္။ မည္သူ မည္မွ် နစ္နာသည္ကို အေသ အခ်ာ မေလ့လာ၊ ခုတစ္မ်ဳိး၊ ေတာ္ၾကာ တစ္မ်ဳိး ေသြးရူး ေသြးတန္း ေျပာေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႔ကို အကာ အကြယ္ ေပးရန္၊ ဘာသာတူ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ မ်ား၏ ရာဇ၀တ္မႈ မ်ားကို ဖုံးဖိရန္၊ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ကမန္ မ်ား၏ နစ္နာခ်က္မ်ား မေပၚလြင္ ေစရန္ အားထုတ္ ေနသည့္ အဖြ႔ဲတစ္ဖြဲ႔သာ ျဖစ္ေနသည္။ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ သုေတသန အဖြဲ႔ ဆိုသည္ တို႔မွာလည္း အမ်ား အားျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ားအား ေခ်ာက္တြန္းေသာ ေမးခြန္း မ်ားကိုသာ ေမးျမန္း သြားခဲ့ သည္။ ျခံဳ၍ ေျပာရ လွ်င္ အဆိုပါ ေကာ္မရွင္သည္ ဘာမွ ဟုတ္တိ ပတ္တိ မစုံစမ္းေသာ စုံစမ္းေရး ေကာ္မ ရွင္ ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ တစ္ရွဥ္း ႀကဳိးဆြဲရာ ကေသာ ရုပ္ေသး အဖြဲ႔တစ္ခု သာျဖစ္သည္။
လႊတ္ေတာ္ အသီးသီး မွာလည္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ အသီးသီးက ႏြားကု ေအးေမာင္တို႔ အုပ္စုကို စိတ္ႀကိဳက္ ရမ္္းကားခြင့္ ေပးထားသည္။ ရခိုင္ ပဋိ ပကၡ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရာ ရတပ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ရိုင္းရိုင္း စိုင္းစုိင္းပင္ “ကုလား ေတြကို သုတ္သင္ရာမွာ ဗမာေတြ ၀င္ကူတာ အားမရလို႔ ရခိုင္ ေတြက ကိုယ့္နည္း ကိုယ့္ဟန္နဲ႔ အျပတ္ ခ်တာ” ဟုဦးေရႊမန္း ကိုတိုင္တည္ၿပီး ရမ္းခ့ဲသည္။ တဖန္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ကလည္း ႏြားကု ေအးေမာင္အား ကုလား ကုလား ဟူေသာ အသံ ပဲ့တင္ ခတ္ေနေသာ “ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ဳိးျဖဳတ္ စီမံကိန္း” တစ္ခုကို တင္ျပ ေစ၍ ရိုင္းစိုင္း ခြင့္ေပး ခ့ဲသည္။ ဦးေရႊမန္းက ႏြားကု ေအးေမာင္၏ ရမ္းကား အုပ္စု၀င္ ဦးေမာင္ညိဳအား “ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ သမိုင္း၀င္ ကုလား ရွိသလား”၊ ေဒၚခင္ေစာေ၀အား “ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ ရွိသလား” ဆိုေသာ ေမးခြန္း မ်ားကို ေမး ခြင့္ ျပဳၿပီး အက်ဳိး အေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ အျခား လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးအား ေစာ္ကားေသာ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ မေျပာ အပ္ေသာ ရိုင္းစိုင္း ၾကမ္းတမ္းသည့္ စကား မ်ားကို ေျပာဆို ခြင့္ ေပးခ့ဲ ေလသည္။
ေတာင္ကုတ္တြင္ ရတပ ႏြားကု ေအးေမာင္တို႔ အုပ္စု၏ (၁၀) ေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ပထမ ရခိုင္ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ တစ္ခု ဖြဲ႔ခ့ဲေသာ္လည္း မည္သည့္ အစီရင္ခံစာ မွ်မထုတ္ျပန္ခ့ဲ၊ ဘာ မွ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူ ျခင္းမရွိခ့ဲ။ ေကာ္မရွင္ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဇံျမင့္ ဆိုသူက ရခိုင္ ႏြား ကု ေအးေမာင္ တို႔ကို ျဖံဳေနပုံ ရသည္ (သို႔မဟုတ္) သူတို႔ႏွင့္ ပုလင္းတူ ဗူးစို႔ဘက္ ျဖစ္ေန ပုံ ေပၚ သည္။ ယေန႔တိုင္ ထိုရခိုင္ လူရမ္းကား မ်ားကို ဆန္႔က်င္၍ တစ္လုံး တစ္ပါဒ မွ်မဟေသး။ ယခု ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ ထားဆဲ အခ်ိန္၌ပင္ ရခိုင္ အစြန္းေရာက္ မ်ားအား ေထာင္ေသာင္း ခ်ီစုရုံး၍ ေသာင္းက်န္း ရမ္းကား ခြင့္ျပဳ ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် မြတ္စလင္မ်ား အေပၚ တိုက္ခိုက္ ရမ္းကား ခြင့္ျပဳေန ဆဲရွိ သည္။ ႏြားကု ဆရာ ေအးေမာင္၊ သမုိင္းလိမ္ ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေအးခ်မ္း၊ ဦးေအးသာေအာင္၊ ဦးေဇာ္ေအးေမာင္၊ ဦးေအာင္ျမေက်ာ္၊ ဦး၀ိရသူ တို႔ရြက္ကုန္ ဖြင့္၍ မြတ္စလင္မ်ား အေပၚ ရမ္းကားခြင့္ ရေနဆဲ ရွိသည္။ ယခု ထြက္မည္ ဆိုသည့္ ဒုတိယ “ရခိုင္ ပဋိပကၡ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္” ၏ေနာက္ဆုံး အစီရင္ ခံစာသည္ အထက္ပါ ႏြားကု ေအးေမာင္တို႔ ရမ္းကားမႈ၏ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမွ လြတ္ကင္း ဖြယ္မရွိ။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ႏြားကု ေအးေမာင္တို႔ အုပ္စုအား မြတ္စလင္ မ်ားအား ရမ္းကားရန္ လႊတ္ထား ေလၿပီ။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ “ႏြား” သရမ္းႀကီး လြတ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
(ေဆာင္းပါး ရွင္၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္ပါသည္)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s