ဒီမိုကေရစီကို ဖ်က္ဆီးမည့္သူမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအတြက္ ေနရာမရွိ၊

ဒီမိုကေရစီကို ဖ်က္ဆီးမည့္သူမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအတြက္ ေနရာမရွိ၊ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္လံုၿခံဳမႈကို ထိပါးသည့္ လုပ္ရပ္မွန္သမွ် လံုးဝ လက္သင့္ခံမည္ မဟုတ္ဘဲ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရဲဝံ့ ျပတ္သားစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ညြန္ၾကား

မိတၳီလာ ပဋိပကၡ အပါအ၀င္ လတ္တေလာ ဆူပူမႈမ်ား ကူးစက္ျပန္႔ပြားရန္ ႀကိဳးပမ္းလာေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတ္လ ၂၈ ရက္ ညေန ၆ နာရီတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အစိုးရ၏ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူလူထုသို႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပႆနာမ်ားကို အင္အားသံုး၍ မေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎၏ သေဘာထားကို ေျပာၾကားခဲ့ကာ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္လံုၿခဳံမႈကို ထိပါးသည့္ လုပ္ရပ္မွန္သမွ်အား လံုး၀လက္သင့္ခံမည္ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္အား ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အင္အားသံုးၿပီး ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းတာကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ လံုၿခဳံမႈကို ထိပါးတဲ့ လုပ္ရပ္မွန္သမွ်ကိုေတာ့ လံုး၀ လက္သင့္ခံမွာ မဟုတ္ဘဲ လိုအပ္လွ်င္ ၿမိဳ႕ျပအင္အားသံုးၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ တားဆီးႏွိမ္နင္းသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတြင္ အဓိကတာ၀န္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ ရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ အင္အားသံုး ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္မႈမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရျခင္းမွာ အရွိန္ယူစ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ား စမ္းသပ္က်င့္သံုးမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္မတိုင္မီ ပ်က္စီးသြားႏိုင္မည့္ အႏၲရာယ္ကို ေရွာင္ရွားလိုသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ကာလတိုအတြင္း ေျမစမ္းခရမ္းပ်ဳိးေနသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ေရးမ်ားကို မဆံုး႐ံႈးေစလိုသည့္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာသည္။

“ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ထိပါးလာရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ကို အေျခခံဥပေဒက အပ္ႏွင္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ၊ လံုျခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အင္အားကို အသံုးျပဳၿပီး အကာအကြယ္ေပးသြားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးကလည္း ေမတၱာကို အရင္းခံ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားကို လက္ကိုင္ထားၿပီး အျမင္က်ယ္က်ယ္၊ သတိႀကီးႀကီးနဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းေမတၱာရပ္ခံပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ မတူညီသည့္ ဘာသာတရားမ်ားအၾကား အမုန္းတရား တိုးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ယွဥ္သည့္ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အျမတ္ထုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပေပ်ာက္ေအာင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ေနာက္က်က်န္ေနေစခဲ့သည့္ မတူညီသည့္ အင္အားစုမ်ားအၾကား ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း ဖယ္ထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားသည့္ အႏိုင္အ႐ံႈးသတ္မွတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ကို အတိတ္တြင္ ခ်န္ထားခဲ့ၿပီး ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းကသာ အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သမၼတက ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက “ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္လို႔ ဆိုရမယ့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုတာ သူတပါးကို ထိခိုက္မႈ မရွိဘဲ လြတ္လပ္ျခင္းရဲ႕ အရသာကို အားလံုးခံစားႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမွာလည္း မိမိယံုၾကည္ရာကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္အား နိုင္ငံသား အခြင့္အေရးအေနနဲ႔ အာမခံခ်က္ အျပည့္အ၀ ေပးထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မြန္ျမတ္တဲ့ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈကို ခုတံုးလုပ္ၿပီး အလြဲသံုးတဲ့ အယူသီး အစြန္းေရာက္ လုပ္ရပ္ေတြ၊ မတူညီတဲ့ ဘာသာတရားေတြအၾကား အမုန္းတရား တိုးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ၊ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားနဲ႔ယွဥ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အျမတ္ထုတ္ လုပ္ေဆာင္လာမႈေတြကို ပေပ်ာက္သြားေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနဲ႔အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သတိေပး ေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ လံုျခံဳမႈကို ထိပါးသည့္ လုပ္ရပ္မွန္သမွ်ကို ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနႏွင့္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ႏွိမ္နင္းရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့မႈေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီကို ဖ်က္ဆီးမည့္သူမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအတြက္ ေနရာမရွိႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း . . . . .

မိတၳီလာျဖစ္စဥ္အေပၚ ေျဖရွင္းရာ၌ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဘာသာေပါင္းစံုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအျပင္ မီဒီယာမ်ား၏ ပိုမိုတာ၀န္သိသိ တာ၀န္ရွိရွိ သတင္းေဖာ္ျပမႈမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ လံုျခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ား အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသုိ႔ ကူးစက္မည့္အႏၲရာယ္အေပၚ ၀ိုင္း၀န္းကာကြယ္ေနသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတက “ယခု မိတၳီလာမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ကို ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ ယခင္ကနဲ႔ မတူဘဲ အသိုက္အ၀န္းေတြၾကားမွာ နားလည္မႈေတြနဲ႔ ယံုၾကည္မႈေတြ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ၊ ဘာသာေပါင္းစံုက ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းကူညီမႈ၊ မီဒီယာမ်ားရဲ႕ ပိုမုိတာ၀န္သိသိ၊ တာ၀န္ရွိရွိ သတင္းေဖာ္ျပမႈ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္လံုျခံဳမႈနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ လံုျခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ တပ္မေတာ္တို႔ရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ အခန္းက႑က ပါ၀င္မႈေတြကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ျပည္သူလူထုေတြ အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေအာင္၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြျဖစ္ေအာင္၊ ေကာလာဟလေတြနဲ႔ ေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္ေနတာေတြ ရွိေပမယ့္ ဒါေတြကတဆင့္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြအျဖစ္ ေရာက္ရွိမသြားရေအာင္ ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ေတြ၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ရပ္မိရပ္ဖေတြနဲ႔ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ပူးေပါင္းေကာ္မတီေတြ၊ ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္း ကာကြယ္တားဆီးေရးအဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ကာကြယ္ေပးေနၾကတာေတြကိုလည္း အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေသြးထုိးမႈေတြ လံႈ႕ေဆာ္မႈေတြေၾကာင့္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို ပဋိပကၡမ်ား ကူးစက္မယ့္ အႏၲရာယ္ကိုလည္း အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ရပ္မိရပ္ဖေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ လံုျခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြအားလံုး ၀ိုင္း၀န္းကာကြယ္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာကိုလည္း ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။ မတူညီတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြ၊ လူမ်ဳိးစုေတြနဲ႔ မတူညီတဲ့ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈေတြအၾကား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ၊ နားလည္မႈရွိတဲ့၊ ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ ေနထိုင္တဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ကမၻာေပၚမွာ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳပမ္းေနၾကတယ္ ဆုိတာကိုလည္း သက္ေသထူရာ ေရာက္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုႏွင့္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံုႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု စုစည္း တည္ေဆာက္ထားသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံသားအားလံုး ပါ၀င္သည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္သာလွ်င္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို အာမခံႏုိင္သည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ျဖစ္လာမည္ဆုိသည္ကို အားလံုးက အေလးအနက္ ခံယူထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မတူကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အဆင္ေျပေျပ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းက်က်၊ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြဲျပားသည့္ အင္အားမ်ားကို စုစည္းၿပီး ေပါင္းစည္းအားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ဆုိပါက လက္ေတြ႕ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ အနာဂတ္တြင္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားသြားမည္ဟု ရာႏႈန္းျပည့္ ယံုၾကည္ေၾကာင္းလည္း သမၼတက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိတၳီလာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အၿပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေနာက္ဖက္ျခမ္း ေဒသမ်ားတြင္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္လာျခင္းႏွင့္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အေရးယူ ကိုင္တြယ္မႈ အားနည္းျခင္းမ်ား အေပၚေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္သူလူထုသို႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျပည္သူလူထုသုိ႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားမႈတြင္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္လံုျခံဳမႈကို ထိပါးသည့္ လုပ္ရပ္မွန္သမွ်ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနႏွင့္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ႏွိမ္နင္းရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့မႈေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီကို ဖ်က္ဆီးမည့္သူမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအတြက္ ေနရာမရွိႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

EMG

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s