အၾကမ္းဖက္သမားအမ်ားစုဟာ အစၥလာမၼစ္ေတြဆိုတာ မဟုတ္မွန္ေႀကာင္း ဥေရာပရဲတပ္ဖြဲ႕ (Europol) ေထာက္ျပ

အၾကမ္းဖက္သမားအမ်ားစုဟာ အစၥလာမၼစ္ေတြဆိုတာ မဟုတ္မွန္ေႀကာင္း ဥေရာပရဲတပ္ဖြဲ႕ (Europol) ေထာက္ျပ

99.6 % အၾကမ္းဖက္သမားဟာ အစၥလာမၼစ္ မဟုတ္ေႀကာင္း ဥေရာပရဲတပ္ဖြဲ႕ (Europol) ေထာက္ျပ

“မြတ္ဆလင္အားလုံးဟာအၾကမ္းဖက္သမားမဟုတ္၊ သို႕ေသာ္ အၾကမ္းဖက္သမားအမ်ားစုဟာ မြတ္ဆလင္ေတြျဖစ္တယ္” ဆိုတဲ့ လက္သံုးစကားဟာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြကို မုန္းတီးသူေတြ သံုးေနၾက ေပၚျပဴလာစကားလုံးေပါ့။ ရွင္းရွင္း လင္း လင္း ေျပာရရင္ေတာ့ ဒါဟာ အခ်က္အလက္ေတြအေပၚတကယ္အေျခခံျပီး ေျပာၾကားတာေနမဟုတ္ပါဘူး။ FBI ရဲ့ တရား ဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ အရ US မွာျဖစ္တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြမွာ ၉၄% ေသာ အၾကမ္းဖက္သူေတြမွအပ က်န္သူေတြသာ မြတ္ဆလင္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္တဲ့။ အေမရိကန္ေျမေပၚမွာ ျဖစ္ပြါးခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ၁၉၈၀မွ ၂၀၀၅ အထိ မွတ္ တမ္း ျပဳစုေဖာ္ျပခ်က္ေတြအရ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အႀကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတြသာ မြတ္ဆလင္ေတြနဲ ့ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ ၉၄% ထဲမွာေတာ့ ၄၂% ကို လက္တင္အေမရိကသားေတြ၊ ၂၄% ကို လက္ဝဲအစြန္းေရာက္အဖြဲ႕ဝင္ေတြ၊ ၇% ကို ဂ်ဴးအစြန္းေရာက္ေတြ၊ ၅% ကိုကြန္ျမဴနစ္ေတြႏွင့္ ၁၆% ကိုေတာ့ အျခားအဖြဲ႕ေတြက်ဴးလြန္တာလို႕ ခြဲထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။

တစ္ဖက္ကိုၾကည့္ၾကည့္ၾကရေအာင္။ ဥေရာပရဲတပ္ဖြဲ႕ ျဖစ္တဲ့ ယူရိုပိုလ္ (Europol) တရားဝင္ဝဘ္ဆိုက္ မွ ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ျပန္ ေန တဲ့ ဥေရာပအၾကမ္းဖက္မႈအေနအထားနဲ႕ ျဖစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာေတြကို ၂၀၀၇၊ ၀၈၊ ၀၉ ႏွစ္အလိုက္ထုတ္ျပန္တာကို ေလ့လာရင္လည္း အၾကမ္းဖက္သမားအမ်ားစုက မြတ္ဆလင္ေတြပါလို႕ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ တဲ့အေနအထားမရွိပါဘူး။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ၂၀၀၇ ထက္အရင္ ရီပို႕ထ္ေတြကို ရွာေဖြႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေလ့လာခ်က္ထဲမွာ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပႏိုင္ ေအာင္ ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္။

အထက္ပါရလဒ္ေတြက ဘယ္လိုနည္းနဲ႕မွ အၾကမ္းဖက္သမားအမ်ားစုဟာ မြတ္ဆလင္ေတြပါလို႕ အေထာက္အပံ့မျဖစ္ပါ။ အခ်က္အလက္ေတြကို အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ ဥေရာပမွာျဖစ္ပြါးခဲ့တဲ့ ၉၉.၆% ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရမႈေတြကို မြတ္ ဆလင္ မဟုတ္သူေတြက က်ဴးလြန္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ၈၄.၈% ေသာ တိုက္ခိုက္မႈေတြကို ခြဲထြက္ေရးအုပ္စုေတြက က်ဴး လြန္တာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ဝဲဝါဒီေတြရဲ့ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြဟာဆိုရင္ အစၥလာမၼစ္အုပ္စု ေတြထက္ ၁၆ ဆ ပိုမ်ား ေနပါေသးတယ္။ ၂၀၀၆ ကေန ၂၀၀၈ အထိ တိုက္ခိုက္ခံရမႈေတြမွာ ၀.၄% သာ အစြန္းေရာက္ မြတ္ဆလင္ေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ တာလို႕ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဥေရာပမွာ ျဖစ္ပြါးတဲ့ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈဆိုင္ရာ တရားဝင္စာရင္း ဇယားေတြကို ေအာက္မွာ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထား ပါ တယ္။

ရီပို႕ထ္အရ ၂၀၀၈ခုႏွစ္အတြင္းမွာ UK ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ အစၥလာမၼစ္တိုက္ခိုက္မႈတစ္ခုရွိတာကို အေပၚက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စာ ရင္းဇယားမွာ ထည့္သြင္းမေဖာ္ျပထားေပမဲ့ ေအာက္က ဘားဂရပ္(ဖ) မွာေတာ့ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အေပၚက စာရင္းဇယားေတြကို ၾကည့္လိုက္တာနဲ႕ အၾကမ္းသမားအမ်ားစုဟာ မြတ္ဆလင္ေတြပါလို႕ ဝါဒျဖန္႕ေနတာေတြ ဟာ ယုတၱိမတန္ဘူးဆိုတာ လြယ္လြယ္ကူကူေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာအမွန္တရားစစ္စစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ယူရိုပိုလ္ရီပို႕ထ္ စာမ်က္ႏွာ (၇) မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းအႏွစ္ခ်ဳပ္ထားပါတယ္။

အစၥလာမၼစ္အၾကမ္းဖက္ေတြဟာ ကမ႓ာနဲ႕အဝွမ္းမွာ အၾကီးအက်ယ္ ျဖစ္ပြါးေနတယ္ ဆိုေသာ္လည္း အခ်က္အလက္ေတြ အရေတာ့ EU အေနနဲ႕ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာ UK မွာ ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္မႈ တစ္ၾကိမ္သာ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ခြဲထြက္ေရး အၾကမ္းဖက္သမားေတြသာ ဥေရာပတစ္လႊားမွာ အဓိကအၾကမ္းဖက္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

အဓိက အၾကမ္းဖက္သမားေတြကေတာ့ စပိန္ႏွင့္ဖရန္႕စ္က ဘက္စ္ခြဲထြက္ေရးသမားမ်ား၊ ဖရန္႕စ္မွ ေကာ္ဆီကန္ ခြဲထြက္ ေရးသမားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ETA (ဘက္စ္ခြဲထြက္ေရးသမားမ်ား) ႏွင့္ FARC (ကိုလံဘီယာခြဲထြက္ေရးသမားမ်ား) ၾကားက ဆက္ဆံေရးအေနထားေတြက အီးယူအတြင္းက ခြဲထြက္ေရးသမားေတြဟာ အီးယူျပင္ပမွာ မိတ္ေဆြအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ ေပါင္းကူးဆက္ဆံမႈျပဳလုပ္ရွာေဖြပါတယ္။ UK မွာေတာ့ အိုင္းရစ္ရွ္ခြဲထြက္ေရးသမားေတြျဖစ္တဲ့ RIRA နဲ႕ CIRA တို႕ဟာ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြဟာ ရာဇဝတ္မႈနဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈေတြၾကဴးလြန္လွ်က္ရွိေနပါတယ္။

ဒီကေန႕ လက္ယာအစြန္းေရာက္ေတြရဲ့ လႊမ္းမိုးမႈဝါဒျဖန္႕မႈေတြေၾကာင့္ လူအမ်ားစုက အစၥလာမၼစ္ အၾကမ္းဖက္သမား ဆို သည္မွာ အေနာက္ကမ႓ာကို အဓိကျခိမ္းေျခာက္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအျဖစ္ အျမင္ေရာက္ေနၾကတယ္။ တ ကယ္တမ္းက်ေတာ့ အေနာက္ကမ႓ာက အစၥလာမၼစ္ၾကမ္းဖက္သမားဆိုတာထက္ တျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းေတြက အ ၾကမ္းဖက္မႈေတြ ပိုျပီးလုပ္ေဆာင္ေနၾကျပီး အစၥလာမၼစ္ေတြထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေနၾကတာပါ။ ဒါကို အ ျခားအဖြဲ႕ေတြရဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈကို မ်က္ကြယ္ျပဳျပီး အစၥလာမၼစ္ေတြကို ပိုျပီးအာ႐ံုစိုက္ေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႕ ဝါဒျဖန္႕ ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း အၾကမ္းဖက္သမားအမ်ားစုဟာ မြတ္ဆလင္ေတြဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ေျပာလို႕ဆိုလို႕ ေကာင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ US မွာအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြရဲ့ ၆% ဥေရာပမွာဆိုရင္ေတာ့ တစ္ရာခိုင္ႏႈံးရဲ့တစ္ဝက္ေတာင္မျပည့္တဲ့ အစၥ လာမၼၼစ္ေတြရဲ့ တိုက္ခိုက္မႈေတြကို မေတာ္မတရားပံုၾကီးခ်ဲ႕ျပီး လူထုကိုေၾကာက္လန္႕ေအာင္ ေျခာက္လွန္႕ျပီး မလိုလားအပ္ တဲ့ အေၾကာက္တရားေတြ ျဖန္႕ေဝေနတာဟာ လုံးဝကိုမျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ျပီး လူထုအေနနဲ႕လည္း ဒါကိုထုတ္ေဖာ္ ျပီး ပကတိအေျခအေနမွန္ကို သေဘာေပါက္နားလည္ရန္ၾကိဳးစားသင့္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အေနာက္ဥေရာပရဲ့ လူနည္းစုျဖစ္တဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြအေပၚမွာ အၾကမ္းဖက္သမားဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ တစ္ခုတင္ျပီး ဘာသာကြဲေတြရဲ့ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈ၊ အေၾကာက္တရားတိုးပြါးမႈနဲ႕ ထိရွလြယ္မႈေတြ တိုးပြါးေစ႐ံု သက္ သက္ပဲ ျဖစ္ပြါးေစတာပါ။ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြ ဘက္ကလည္း အဲ့ဒီလိုမ်ိဳး ႐ူးႏွမ္းႏွမ္းနဲ႕ မဟုတ္မမွန္ စြတ္စြဲေျပာၾကား ခ်က္ေတြအေပၚမွာ အခ်က္အလက္အမွန္ေတြနဲ႕ အျဖစ္မွန္ေတြကိုအေျခခံျပီး ျပန္လည္ေခ်ပေျပာဆိုသင့္ပါတယ္။

Credit: ဖိုးေသာႀကာ
Source: MMSY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s