ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာေတာ္မ်ား ကြန္ရက္ႏွင့္ ႏိုင္ခ်ဳပ္ တို႔ ပူးေပါင္းသတင္းစာရွင္းလင္း

ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာေတာ္မ်ား ကြန္ရက္ႏွင့္ ႏိုင္ခ်ဳပ္ တို႔ ပူးေပါင္းသတင္းစာရွင္းလင္း
Sunday, March 31, 2013

ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာေတာ္မ်ား ကြန္ရက္ႏွင့္ ႏိုင္ခ်ဳပ္ တို႔ ပူးေပါင္း၍ အဓိကရုဏ္း ဒုကၡသည္မ်ား အား ကူညီေပးေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲကို ဘားလမ္း city star ဟုိတယ္ ၌ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ႏိုင္ခ်ဳပ္မွကိုညိဳထြန္းႏွင့္ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာေတာ္မ်ားကြန္ရက္မွဦးဇင္း ဦးျပည္ေက်ာ္တို႔က မိတၳီလာ၊ ပဲခူး၊ ႀကိဳ႔ပင္ေကာက္အစရွိေသာၿမိဳ႔နယ္မ်ားတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ားေပး အပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ဒုကၡသည္အခ်ဳိ႔အား ရန္ကုန္သုိ႔ေခၚေဆာင္လာခဲ့ျခင္း ကိစၥမ်ားအေပၚရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Popular Myanmar News Journal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s