“The Message Of Islam အပိုင္း ၁”

“The Message Of Islam အပိုင္း ၁”

အစၥလာမ္ဘာသာ မကၠာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ထြန္းကားစအခ်ိန္မွာ အစၥလာမ္ဘာသာကို သက္ဝင္ယံုၾကည္သူမ်ားကို တစ္ေျမတည္းေန တစ္ေရတည္းေသာက္ၾကတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ မဟုတ္သူ ညီေနာင္သားခ်င္းမ်ားက ရက္စက္စြာ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အစၥလာမ္ဘာသာကို သက္ဝင္ယံုၾကည္ခဲ့လို႔ အခ်ိဳ႕ကို ပူျပင္းလွတဲ့ သဲျပင္ေပၚမွာ ေနပူခံေစၿပီး ေက်ာက္တုန္းေတြ ဖိထားေစပါတယ္။အခ်ိဳ႕ကို မီးက်ည္ခဲေတြ ခင္းထားတဲ့ အေပၚမွာ တရြတ္တိုက္ဆြဲၿပီး ေလာင္ကြ်မ္းေစခဲ့လို႔ အေရျပားက ေပ်ာ္က်လာတဲ့ အဆီေတြေၾကာင့္ မီးေတာင္ၿငိမ္းသြားပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ကို လွံစြပ္နဲ႔ ထိုးသတ္တဲ့အထိ ရက္စက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ရက္စက္ရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က အစၥလာမ္ဘာသာကို ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ၿပီး မိရုိးဖလာ ကိုးကြယ္မႈေတြကို လက္ခံက်င့္သံုးလာေစရန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ကို အသက္ထက္ ျမတ္ႏုိးတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားဟာ အသက္သာေပးသြားခဲ့ေပမဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာကေန ႏွမ္းေစ့ခန္႔ေတာင္ မယိမ္းယိုင္ခဲ့ပါဘူး။ မြတ္စ လင္မ္ေတြဘက္က ေတာင္ေတြလို မတုန္မလႈပ္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေလ ရန္သူေတြက ႏွိပ္စက္မႈေတြ ပိုလုပ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (Peace be upon him) အေနနဲ႔ ဒုကၡမ်ိဳးစံု ခံစားေနရတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္ေတြကို မိမိလက္ခံထားတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ဖို႔ ေနရပ္ကိုစြန္႔ခြာသြားၾကရန္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ခြင့္ျပဳခ်က္ရတာနဲ႔ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသား ၁၀ဦး သို႔မဟုတ္ ၁၂ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၄ဦး သို႔မဟုတ္ ၅ဦးဟာ အဗီစီးနီးယားႏုိင္ငံ (ယခု အီသီယိုပီးယားႏုိင္ငံ) သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ (ဟစ္ဂ်ရတ္ျပဳ) ခဲ့ၾကပါတယ္။ ရန္သူမ်ားက ထြက္ခြာလို႔မရေအာင္ လိုက္လံတားဆီးခဲ့ေပမဲ့ လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဗီစီးနီး ယားႏုိင္ငံကို ေရာက္ရွိၿပီး မၾကာမီမွာပဲ မကၠာၿမိဳ႕မွာ အစၥလာမ္ကို အားလံုးလက္ခံလိုက္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းၾကားလို႔ ေနရပ္ျပန္ဖို႔ လာခဲ့ၾကေပမဲ့ ၿမိဳ႕အနားအေရာက္မွာ သတင္းမမွန္ ကန္ေၾကာင္း ၾကားရတဲ့အျပင္ မြတ္စ္လင္မ္ေတြကို အရင္ထက္ ပိုၿပီးႏွိပ္စက္ေနေၾကာင္း ၾကားၾကရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕လည္း လာလမ္းအတိုင္း ျပန္လွည့္ခဲ့ၾကသလို အခ်ိဳ႕လည္း မကၠာၿမိဳ႕ ထိေရာက္ေအာင္ သြားခဲ့ၾကပါတယ္။

တစ္ဖန္ ဒုတိယအၾကိမ္ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသား ၈၃ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၈ဦး ပါဝင္တဲ့ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ထပ္မံ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကရန္ အဗီစီးနီးယားႏုိင္ငံကိုပဲ ထြက္ခြာလာပါတယ္။ ဒုတိယအၾကိမ္ မွာ ပထမအၾကိမ္တုန္းက ျပန္ေရာက္လာသူအခ်ိဳ႕လည္း လိုက္ပါခဲ့ပါတယ္။

အဗီစီးနီးယားႏုိင္ငံကို ေရာက္လာခဲ့ၾကတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္ေတြကို ႏုိင္ငံရဲ႕ ဘုရင္ႀကီး နဂ်ာရွီ (Negus) က ခိုလံႈခြင့္ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ ေအးခ်မ္းစြာ အစၥလာမ္ဘာသာကို က်င့္သံုးႏုိင္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါကိုမေက်နပ္ၾကတဲ့ မကၠာျမိဳ႕သား ရန္သူမ်ားဟာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားစြာနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို အဗီစီးနီးယားႏုိင္ငံ ဘုရင္မင္းျမတ္ထံကို ေစလႊတ္ၿပီး ေရာက္ရွိေနတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္ေတြကို မကၠာၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္သြားႏူိင္ရန္ က်ိဳးစားဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္သူကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕လည္း အဗီစီးနီးယားႏုိင္ငံကို ေရာက္တာနဲ႔ ဘုရင္ႀကီးကို အခစား မဝင္ေသးဘဲ ဘုရင့္အမႈထမ္းေတြကို လာဘ္ထိုးၿပီး ဘုရင္ႀကီးဆီမွာ သူတို႔ ေတာင္းဆိုတာကို ေထာက္ ခံေပး ၾကဖို႔ ၾကိဳတင္စီစဥ္ထားၾကပါတယ္။ အပါးေတာ္ျမဲေတြ၊ ေသနာပတိၾကီးေတြထဲကလည္း လာဘ္လာဘေမွ်ာ္ကိုးသူအခ်ိဳ႕က လာဘ္ေပးသူမ်ားဘက္က ဝင္ေရာက္ေထာက္ခံေပး မယ္လို႔ ကတိေပးၾကပါတယ္။

ဒီလိုကတိစကားရရွိၿပီးတာနဲ႔ ရန္သူကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ဟာ ဘုရင္ႀကီးထံ အခစား ဝင္ေရာက္ၾကပါတယ္။ ဘုရင္ႀကီးထံပါးေရာက္တာနဲ႔ ဘုရင္ႀကီးကို ရွိခိုးဦးခ်ၿပီး အသင့္ယူေဆာင္ လာတဲ့ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြဆက္သၿပီး “အို ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးျမတ္လွတဲ့ ဘုရင္မင္းျမတ္၊ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ အထဲမွ လူတစ္စုဟာ မိရုိးဖလာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာကို စြန္႔ၿပီး အရွင္ မင္းႀကီးရဲ႕ အာဏာစက္ေအာက္မွာ လာေရာက္ခိုလံႈေနပါတယ္။ အဲဒီဘာသာသစ္ အေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ မသိသလို အရွင္မင္းႀကီးလည္း ၾကားသိေတာ္မူမည္ မဟုတ္ပါ။ အဲဒီလူ တစ္စုရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ ႏွင့္ ဂုဏ္သေရရွိၿမိဳ႕ခံေတြက ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ကို ျပန္ေခၚလာခဲ့ဖို႔ တာဝန္ေပး ေစလႊတ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကို ျပန္ေခၚသြားခြင့္ျပဳပါ” လို႔ ပန္ၾကားလိုက္တာနဲ႔ အခုန လာဘ္စားထားတဲ့ ဘုရင့္အပါးေတာ္ျမဲေတြက ဝိုင္းဝန္း ေထာက္ခံေပးၾကပါေတာ့တယ္။

ဒါေပမဲ့ ဘုရင္ႀကီးက “ငါ့ရဲ႕အရိပ္မွာ လာေရာက္ခိုလံႈေနသူေတြကို စစ္ေဆးေမးျမန္းၿပီး အသင္တို႔ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ေတြ မွန္ကန္ခဲ့ရင္ အသင္တို႔လက္ထဲ ျပန္ထည့္ေပးလိုက္ဖို႔ ဝန္မေလးပါ” လို႔ ေျပာၿပီး မြတ္စ္လင္မ္ေတြကို ဆင့္ေခၚလိုက္ပါတယ္။

ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ ဆင့္ေခၚမႈေၾကာင့္ ေရာက္ရွိလာတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္ေတြဟာ ပထမေတာ့ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကေပမဲ့ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ အသနားေတာ္နဲ႔ တည္ၿငိမ္စြာပဲ ဘုရင္ႀကီးကို စလာမ္ ဆိုၿပီး ရုိေသစြာ အခစား ဝင္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ အပါးေတာ္ျမဲတစ္ေယာက္က ဘုရင္ႀကီးကို ရွိခိုးဦးခ်ၿပီး အရုိအေသျပဳခိုင္းပါတယ္။ မြတ္စ္လင္မ္ေတြ ကလည္း “ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျမတ္တမန္ မိုဟမၼဒ္ (Peace be upon him) က ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို တပါးတည္းေသာအရွင္ ျမတ္အလႅာဟ္ မွအပ မည္သူ၏ ေရွ႕တြင္မွ် ဦးမခ်ရလို႔ သြန္သင္ထားလို႔ ဘုရင္မင္းျမတ္ကို ရွိခိုးဦးခ်လို႔ အရုိအေသ မျပဳႏုိင္ပါ” လို႔ ရွင္းျပ ျငင္းဆန္လိုက္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ ေမးျမန္းခ်က္ေတြကို မြတ္စ္လင္မ္ေတြဘက္မွ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (Peace be upon him) ရဲ႕ ဦးရီးေတာ္ အဗူတြာလစ္ဗ္ ရဲ႕ သား သာဝကႀကီး ဂ်ာအ္ဖရ္ (May Allah be pleased with him) က အခုလို ေျဖၾကားပါတယ္။

“အို ဘုရင္မင္းျမတ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ မိုက္မဲမႈေတြထဲမွာ နစ္မြန္းေနၾကစဥ္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဖန္ဆင္းေကြ်းေမြး ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူေသာ တစ္ပါးတည္းေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို မသိခဲ့ၾကပါ။ ထိုအရွင္ျမတ္ရဲ႕ ေစလႊတ္ျခင္း ခံရတဲ့ လူသားေတြကို အလင္းျပပုဂၢိဳလ္ တမန္ေတာ္ကိုလည္း မသိခဲ့ၾကပါ။ ေက်ာက္တံုးမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ရုပ္တုမ်ားကိုသာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ ရာလို႔ မွတ္ထင္ထားခဲ့ၾကပါတယ္။ အေသသားေတြကိုလည္း စားခဲ့ၾကပါတယ္။ မေကာင္းမႈမွန္သမွ်ကို ေကာင္းမႈေကာင္းရာ ထင္မွတ္ၿပီး အားပါးတရ က်ဴးလြန္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုအမိုက္ေမွာင္ ဖံုးလႊမ္းေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလမွာ ေမြးျမဴဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးအႏြယ္ အတြင္းကေန တမန္ေတာ္ တစ္ပါး ေစလႊတ္ေတာ္မူပါတယ္။ အဲဒီတမန္ေတာ္ရဲ႕ မ်ိဳးရုိးကလည္း ျမင့္ျမတ္သလို ကိုယ္က်င့္တရားလည္း ေကာင္းမြန္လွပါတယ္။ သာသနာေရးကိုလည္း အလြန္ေလးစားသူျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ျမင္ ကိုယ္ေတြ႔ သံုးသပ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီတမန္ေတာ္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အခုလို လမ္းညႊန္ပါတယ္။

– တစ္ပါးတည္းေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုသာ ကိုးကြယ္ ဦးခ်ရန္၊

– ေက်ာက္တံုးမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ရုပ္တုမ်ားကို ယံုၾကည္ ဦးခ်ရာ မျပဳလုပ္ရန္၊

– မွန္ေသာစကားကိုသာ ေျပာဆို နားေထာင္ရန္၊

– ရမ္ဇမ္လျမတ္မွာ ဥပုဒ္ေဆာက္တည္ရန္၊

– သစၥာတရားကို လက္ကိုင္ထားရန္၊

– သမာဓိရွိရန္၊

– ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊

– အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ပီသရန္၊

– ဆြလားသ္ဝတ္ျပဳမႈကို ေန႔စဥ္ ၅ၾကိမ္ မပ်က္မကြက္ အခ်ိန္မွန္ ေဆာက္တည္ရန္၊

– အလွဴဒါန ျပဳၾကရန္၊

– သူတစ္ပါး အိမ္ယာကို ျပစ္မွားေစာ္ကားမႈ မျပဳရန္၊

– မုသားေျပာျခင္း/နားေထာင္ျခင္း မျပဳရန္၊

– သူတစ္ပါးကို စြတ္စြြဲ ေဝဖန္ ပုတ္ခတ္ ရႈံ႕ခ်ျခင္း မျပဳရန္၊

– မိဘမဲ့မ်ားရဲ႕ ပစၥည္းဥစၥာကို အလြဲသံုးစား မျပဳရန္၊

– မေကာင္းမႈမွန္သမွ် ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊

– ေကာင္းမႈဟူသ၍ ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္း ရွိသမွ် က်င့္ၾကံၾကဖို႔ သင္ၾကားေပးပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အဲဒီ တမန္ေတာ္က ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ သင္ၾကားေပးျပီး အဲဒီက်မ္းစာပါ အမိန္႔ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ အညီ ကိုယ္တိုင္လည္း စံျပေနထိုင္သလို ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုလည္း ေနထိုင္ၾကဖို႔ သြန္သင္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း က်မ္းစာပါ အမိန္႔ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ ေနထိုင္က်င့္သံုးၾကပါတယ္။

ဒီလိုသင္ၾကားတာကို လိုက္နာလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို တားျမစ္ပါတယ္။ သူတို႔တားျမစ္တာကို လက္မခံလို႔ အစၥလာမ္ဘာသာေပၚမွာ ၾကံ့ၾကံ့ခံေန ထိုင္ၾကတဲ့ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ကို မီးကုန္ယမ္းကုန္ ႏွိပ္စက္ၾကပါတယ္။ ရက္စက္ျပင္းထန္လြန္းလွတဲ့ ညွင္းပန္းမႈေတြကေန အႏၲရာယ္ကင္းေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးရတဲ့ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (Peace be upon him) က တရားမွ်တတဲ့ ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ အရိပ္မွာ ခိုလံႈၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာကို က်င့္သံုးေနထိုင္ၾကဖို႔ အၾကံေပးေတာ္မူတဲ့အတြက္ အခုလို ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ ပိုင္နက္ကို ေရာက္ရွိ ခိုလံႈေနရတာျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေလွ်ာက္တင္လိုက္ပါတယ္။

Ref: Hayatus swahaba

“The Message Of Islam အပိုင္း ၂” ဆက္ရန္——

Mohammed Naeem

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s