၄၈ လမ္းေက်ာင္းတြင္ ဓါတ္ဆီျဖန္းျပီး မီးရိူ ့ထားတဲ့ပံု၊ အ၀တ္ေတြ ေဖါ့ ေတြမွာ ဓါတ္စီေတြ မွာ ဓါတ္စီေတြ ဆိုေနတယ္ …

ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ပါ ဓါတ္စီေတြ ျဖန္းျပီး မီးရိူ ့ထားတဲ့ ပံု အ၀တ္ေတြ ေဖါ့ ေတြမွာ ဓါတ္စီေတြ မွာ ဓါတ္စီေတြ ဆိုေနပါတယ္

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s