သႀကၤန္မ႑ပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားလုိက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္(၂၈)ခ်က္ ထုတ္ျပန္…

(6.4.2013, Saturday)

*********************************************

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မ႑ပ္ေနရာခ်ထားေရးဆပ္ေကာ္မတီမွ အခုႏွစ္သႀကၤန္ကာလအတြင္း သႀကၤန္မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ရန္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား လိုက္နာ ရမည့္စည္းကမ္းခ်က္(၂၈)ခ်က္ ခ်မွတ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ မ႑ပ္ႀကီးႏွင့္မ႑ပ္လတ္မ်ားတြင္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ CCTV ကင္မရာမ်ားအား လုိအပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္တပ္ဆင္ထားၿပီး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအား တာဝန္ခ်ထားေပးရန္၊ ေန႔စဥ္ CCTV Record မွတ္တမ္းမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ ကြပ္ကဲမႈ႐ုံးမ်ားသုိ႔ ည(၈)နာရီထက္ေနာက္မက်ပဲေပးပို႔တင္ျပသြားရန္တုိ႔ ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။ေရကစားမ႑ပ္မ်ားအား ေန႔စဥ္မနက္(၇)နာရီမွ စတင္ၿပီး ည(၆)နာရီအထိ ေရကစားခြင့္ျပဳထား၍ မ႑ပ္မ်ားႏွင့္ မ႑ပ္အနီးတြင္အရက္ဆုိင္၊ဘီယာဆုိင္မ်ား ေရကစားမ႑ပ္မ်ားတြင္ မူးယစ္ေသာက္စား၍ ပါဝင္ လႈပ္ရွားေနသူမ်ားမရွိေစရန္၊ သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မအပ္စပ္သည့္အမည္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအရိပ္အေယာင္မကင္းေသာအမည္မ်ားမသုံးစြဲရန္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ မ႑ပ္ေတြေရွ႕တြင္ျမန္ မာ့႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဖီလာဆန္႔က်င္၍ အမ်ားအျမင္တြင္လက္မခံႏုိင္ေသာ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ ကျပသီဆုိေရ ပက္ခံျခင္း မ်ားမျပဳလုပ္ရန္သက္ဆုိင္ရာ မ႑ပ္တာဝန္ခံမ်ားမွ အေလးထားၾကပ္မတ္ေပးသြားရန္၊ ယာဥ္သြားလမ္းမပိတ္ဆုိ႔ေစရန္ သက္ဆုိင္ရာမ႑ပ္ေရပက္ ခံယာဥ္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔မွယာဥ္မ်ားအား အခ်ိန္ကန္႔သတ္၍ ေရကစားေစၿပီး ယာဥ္ေၾကာစဥ္ဆက္မျပတ္သြားလာႏုိင္ေရး ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲေပးေရး စသည့္အခ်က္ မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။

*********************************************
SkyNet TV Browser

ZinYawNews

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s