ဓါးမိုးၿပီးသာသနာျဖန္႔ခဲ့တဲ့အတြက္အစၥလာမ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘာသာပါလုိ႔ဘယ္လို လုပ္ ေခၚ ဆိုႏိုင္ မွာ လဲ?

  • ဓါးမိုးၿပီး သာသနာ ျဖန္႔ခဲ့တဲ့အတြက္ အစၥလာမ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘာသာပါလုိ႔ ဘယ္လိုလုပ္ ေခၚဆိုႏိုင္မွာလဲ?
  • အစၥလာမ္ကိုဓားမိုး၍ျဖန္႔ခ်ီခဲ့တာလား?
  • ဓါးမိုးၿပီး သာသနာ ျဖန္႔ခဲ့တဲ့အတြက္ အစၥလာမ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘာသာတရားလို႔ ဘယ္လိုလုပ္ ေခၚဆိုႏိုင္မွာလဲ?
မြတ္စလင္မ္မဟုတ္သူတခ်ိဳ႕ၾကားမွာဘ၀င္မက်စြာနဲ႔႔ ေျပာဆိုေ၀ဖန္လာၾကတဲ့သူအခ်ိဳ႕က မျဖန္႔ခ်ီခဲ့ပါဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီးဒီသာသနာကို ယံုၾကည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိရတာလဲ ဆိုတဲ့ ေစာဒကတက္လာၾကပါတယ္။
ဓါးမိုးၿပီး သာသနာျပဳတာမဟုတ္တဲ့ အေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအခ်က္အလက္ေတြကရွင္းလင္းသြားေစမွာပါ။

အစၥလာမ္ အလ်င္အျမန္ ႀကီးထြားျပန္႔ပြားလာရတာကေတာ့ သစၥာတရား၊ ဆင္ျခင္တံုတရာက်ၿပီး က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုမႈနဲ႔ ယုတၱိေဗဒဆိုတဲ့ ရွိရင္းစြဲ အင္အားေၾကာင့္သာ လက္ခံယံုၾကည္သူ မ်ားလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) အစၥလာမ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆိုလိုသည္။

အစၥလာမ္က စလာမ္ဆိုတဲ့ရင္းျမစ္ ေ၀ါဟာရက လာပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။မိမိရဲ႕အလိုကို အလႅာဟ့္အရွင္ရဲ႕ထံေတာ္မွာလံုး၀ ယံုပံု၊ အပ္ႏွံ၊ က်ိဳးႏြံျခင္းလို႔လဲ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အစၥလာမ္ကၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘာသာတရား ျဖစ္တယ္။
ဒီအတြက္ အခ်ဳပ္အခ်ာျဖစ္တဲ့ ဖန္ဆင္းရွင္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ အလိုေတာ္အတိုင္းမိမိရဲ႕အလိုကို က်ိဳးႏြံပံုအပ္ျခင္း ျဖစ္သြားဖို႔လိုပါတယ္။

(၂) တစ္ခါတစ္ရံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ အင္အားသံုးရပါသည္။

ဒီကမာၻမွာ လူတိုင္းလူတိုင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ စိတ္သေဘာထား ညီၫႊတ္မႈကိုတည္ေစလိုၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိတို႔ရဲ႕ ကိုယ္က်ိဳး၊ စီးပြားသက္သက္ကို ၾကည့္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဖ်က္လို၊ဖ်က္ဆီး ျပဳေနတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။

တခါတရံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ အင္အားကို သံုးၾကရပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းခံနဲ႔ကြက္တိျဖစ္ေအာင္လို႔ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားနဲ႔ လူမႈ၀န္းက်င္ကို ဖ်က္လို၊ ဖ်က္ဆီးျပဳေနၾကမႈကို ဆန္႔က်င္ႏွိပ္နင္းဖို႔အတြက္ဆိုၿပီးရဲေတြကိုဖြဲ႕စည္းထားၾကရတာပါ။ အစၥလာမ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အားေပးတယ္။တိုးျမႇင့္ေပးပါတယ္။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အစၥလာမ္က ယင္းရဲ႕အယူ၀င္ေတြကိုဖိႏွိပ္ညႇင္းပမ္း မတရာျပဳမႈေတြ ႀကီးစိုးလာေနရင္ေတာ့ တုိက္ပြဲ၀င္ တြန္းလွန္သြားဖို႔ပဲႏိႈးေဆာ္တိုက္တြန္းထားပါတယ္။အ့ဲဒီလိုအခါမ်ိဳးက်ေတာ့ မတရားဖိႏွိပ္ညႇင္းပမ္းမႈကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔က အင္အားသံုးဖို႔ လိုအပ္လာပါတယ္။ဒါကလဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားမွ်တမႈကို တိုးျမႇင့္သြားေစဖို႔အတြက္ကိုသာ သံုးစြဲရတာမ်ိဳးပါ။

(၃) သမိုင္းပညာရွင္ ဒီလာစီအိုလီယာရီ၏အျမင္

အစၥလာမ္က ဓါးမိုးၿပီးသာသနာျပဳခဲ့တာပဲရယ္လို႔ အထင္အျမင္ လြဲမွာေနမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့ သမိုင္းပညာရွင္ ဒီလာစီအိုလီယာရီေရးသားတဲ့ (Islam at the Cross Road)(လမ္းခြဆံုမွ အစၥလာမ္ဘာသာ) စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ(၈)မွာ ေရးသားထားခ်က္ကအေကာင္းဆံုး ေျဖၾကားခ်က္ပါပဲ။

“သမိုင္းအရ အရွင္းႀကီးရွင္းေနတာကေတာ့အယူသီး မြတ္စလင္ေတြက ဓါးမိုးၿပီး မတရားနည္းနဲ႔ ကမာၻတစ္လႊားက လူေတြကို ေအာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုၿပီးဆိုေနေျပာေနျခင္းဟာ သမိုင္းဆရာမ်ားဘက္က ထပ္ျပန္တလဲလဲ အလြန္အက်ဴး၊ ျဖစ္ကိုျဖစ္ႏိုင္ေခ် မရွိဆံုးေသာ ဒ႑ာရီယံုတမ္းစကားႀကီးကို ဆိုေနတာပဲ ျဖစ္ပါသတဲ့” ခင္ဗ်ား။

(၄) မြတ္စလင္တို႔သည္ စပိန္ႏိုင္ငံကိုႏွစ္ေပါင္း (၈၀၀) တိုင္အုပ္စိုးခဲ့သည္။

မြတ္စလင္မ္ေတြဟာ စပိန္ႏိုင္ငံကိုႏွစ္ေပါင္း(၈၀၀)တိုင္ အုပ္စိုးသြားခဲ့တယ္။ စပိန္က မြတ္စလင္မ္ေတြဟာတိုင္းသူျပည္သားေတြအစၥလာမ္ကို ကူးေျပာင္းလက္ခံလာေရးအတြက္ ဘယ္တံုးကမွ ဓါးမိုးၿပီး အတင္းအဓမၼ မျပဳခဲ့ၾကပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ခ႐ူးဆိတ္၀ါဒီ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြ စပိန္ကို၀င္ေရာက္လာေရာ မြတ္စလင္မ္ေတြကိုိ ေမာင္ႏွင္ထုတ္ပစ္ေတာ့တာပါပဲ။

၀တ္ျပဳရန္ ဆင့္ေခၚတဲ့ အဇာန္ေႂကြးေၾကာ္သံကိုေတာင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေပးမဲ့ မြတ္စလင္မ္ဆိုလို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေတာင္မွ မရွိျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

(၅) ၁၄ သန္းေသာ အာရဗ္မ်ားသည္ ေကာ့ပတစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

မြတ္စလင္မ္မ်ားဟာအာေရဗ်အရွင္သခင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကတာဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ ရွိခဲ့ၿပီေလ။ အာေရဗ်ကိုႏွစ္အနည္းငယ္ ၿဗိတိသွ်တို႔က ႀကီးစိုးခဲ့ၿပီး ျပင္သစ္တို႔ကလည္းႏွစ္အနည္းငယ္ အုပ္စိုးခဲ့ၾကတယ္။
ျခံဳၿပီးေျပာရရင္ မြတ္စလင္မ္ေတြ အာေရဗ်ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာက ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ဒီေန႔ထိမ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေနေသးတဲ့ ေကာ့ပတစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ အာရဗ္လူမ်ိဳးကဒီေဒသမွာ ၁၄သန္း ရွိေနပါတယ္။ တကယ္လို႔ မြတ္စလင္မ္ေတြကသာဓါးမိုးၿပီး သာသနာျပဳခဲ့မယ္ဆိုရင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ဆိုတဲ့ အာရဗ္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ကိုေတာင္ မွ ေတြ႕ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

(၆) အိႏၵိယတြင္ မြတ္စလင္မ္မဟုတ္သူဦးေရက သန္း၈၀ ေက်ာ္ရွိသည္။

မြတ္စလင္မ္ေတြကအိႏၵိယႏိုင္ငံႀကီးကို ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ခန္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။သူတို႔သာ ဆႏၵရွိခဲ့ရင္ အိႏၵိယမွာရွိတဲ့ မြတ္စလင္မ္ မဟုတ္တဲ့သူေတြကိုတစ္ဦးမက်န္ အစၥလာမ္ဘာသာကိုကူးေျပာင္းလက္ခံၾကရမယ္ဆိုၿပီးအင္အားသံုးကာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒီေန႔ဆို အိႏၵိယမွာ လူေပါင္း သန္း ၈၀ ေက်ာ္ဟာမြတ္စလင္မ္ မဟုတ္တဲ့သူေတြပဲ။ အဲ့ဒီမြတ္စလင္မ္ မဟုတ္တဲ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံသားအားလံုးက အစၥလာမ္ကဓါးမိုးသာသနာျပဳခဲ့တာ မဟုတ္ေၾကာင္းကိုသက္ေသခံေနၾကပါတယ္။

(၇) အင္ဒိုနီးရွား ႏွင့္ မေလးရွား

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံဟာ ကမာၻမွာမြတ္စလင္မ္လူဦးေရအမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံႀကီး တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ဆိုရင္လည္းလူမ်ားစုႀကီးက မြတ္စလင္မ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ဘယ္မြတ္စလင္မ္ စစ္တပ္ႀကီးကမ်ားအင္ဒိုနီးရွားနဲ႔ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔ကိုေရာက္ခဲ့သတံုးဗ်လို႔ တစ္ဦးဦးအေနနဲ႔ ေမးေတာင္ေမးႏိုင္မွာလား။ လံုး၀ ေရာက္မွမေရာက္ခဲ့ဘဲ။

(၈) အာဖရိက အေရွ႕ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ

အလားတူပဲ အစၥလာမ္ဟာ အာဖရိကအေရွ႕ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသမွာပဲ အလ်င္အျမန္ျပန္႔ပြားသြားခဲ့ရတာပါ။ကဲ… ဒီမွာလဲပဲတစ္ဦးဦးအေနနဲ႔ “အာဖရိကအေရွ႕ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသကိုဘယ္မြတ္ စလင္မ္ စစ္တပ္ႀကီးကမ်ားသြားေရာက္ခဲ့ပါသလဲ”လို႔ ထပ္ၿပီးေမးမယ္ဆို ေမးလို႔ရပါေသးတယ္။ ေရာက္မွမေရာက္ခဲ့ဘဲ။

(၉) ေသာမတ္(စ္) ကာလိုင္း(လ္)

ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့ သမိုင္းပညာရွင္ႀကီးေသာမတ္(စ္)ကာလိုင္း(လ္)က သူေရးတဲ့ Heroes and Hero Worship(သူရဲေကာင္းမ်ားနဲ႔ သူရဲေကာင္းကိုးကြယ္မႈ)ဆိုတဲ့ စာအုပ္ထဲမွာ “ဓါး.ဟုတ္လား?ဒီဓါးကို ဘယ္က ရတာလဲ? အျမင္သစ္ အယူအဆအသစ္ကို တင္ျပတိုင္း တင္ျပတိုင္းအစပိုင္းမွာဆို လက္ခံသူက လူနည္းစုမွလူနည္းစုပဲ။လူတစ္ဦးရဲ႕ေခါင္းကေနပဲ တြက္ခဲ့ရတာပါ။ဒါကထံုးစံပဲ။ ကမာၻတစ္ခုလံုးမွာတစ္ဦးတည္းပဲ ယံုၾကည္ခဲ့တယ္ဆိုရင္လဲဒီတစ္ခုတည္းကို တစ္ကမာၻလံုးက လူေတြက၀ိုင္းၿပီးဆန္႔က်င္ ၾကမွာပဲ။

ဒီေတာ့သူကဓါးဆြဲၿပီးဒါကိုျဖန္႔ခ်ီဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရင္လဲ သူ႔အတြက္က မဆိုသေလာက္ေလးသာ လုပ္ႏိုင္မွာပါ။သင့္အေနနဲ႔ ဓါးကေတာ့ထားထားရမွာပဲ။ ျခံဳၿပီးၾကည့္ရင္ အခ်င္းအရာတစ္ရပ္က သူ႔သေဘာ သူ ေဆာင္ၿပီးမွသာျပန္႔ပြားသြားရတာမ်ိဳးပါ”တဲ့။

ဒါကေတာ့အစၥလာမ္ကို ဓါးမိုးၿပီးျဖန္႔ခ်ီခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ဒီအထင္မွား အျမင္မွားအခ်က္နဲ႔ ပက္သတ္လို႔ သူ႔ဖက္ကရည္ၫႊန္းၿပီး ေရးသားသြားခဲ့ပါတယ္။

(၁၀) ဘာသာတရားတြင္ အဓမၼမႈ မရွိေစရ

ဒါဆို အစၥလာမ္ကဘာဓါးနဲ႔ျပန္႔ပြားသြားခဲ့ရတာလဲ။မြတ္စလင္မ္ေတြမွာ ဓါးရွိေနရင္ေတာင္မွ အစၥလာမ္ျပန္႔ပြားသြားေအာင္ ျဖန္႔ခ်ီေရးမွာ ဒါကိုသံုးလို႔ မရပါဘူး။ကုရ္အာန္က အခုလို ဆိုထားလုိ႔ပါပဲ။

“ဘာသာေရးတြင္ အဓမၼမႈမရွိေစရ။သစၥာအမွန္တရားသည္ မိစာၧအယူမွ လံုးလံုးရွင္းရွင္းလင္းလင္းႀကီး

ကြဲကြဲျပားျပားႀကီး ရွိေနေခ်သည္” (ကုရ္အာန္ – ၂ း ၁၅၆)

(၁၁) အသိဥာဏ္ရဲ႕ ဓါး

ဒီ “ဓါး” ကေတာ့ “အသိဥာဏ္” ဆိုတဲ့ “ဓါး”ပါပဲ။
လူေတြရဲ႕ႏွလံုးသားေတြနဲ႔ စိတ္တို႔႔ကို ေအာင္ႏိုင္တာက “အသိဉာဏ္” ပဲေလ။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ စူရာဟ္ နဟလ္ (စူရာဟ္၁၆၊ ပါဒ ၁၂၅)မွာဆို ထားတာက “အသင္တို႔၏အရွင္သခင္ရဲ႕ လမ္းစဥ္ကို အသိအလိမၼာ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ စံုမက္ဖြယ္ရာေဟာေျပာပို႔ခ် ခ်က္ႏွင့္ (အားလံုးကိုဖိတ္ေခၚၾကကုန္၊ သူတို႔တေတြႏွင့္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အယဥ္ေက်းဆံုးအဖြယ္ရာဆံုး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္အေျခ အတင္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾကကုန္”ပါတဲ့ ခင္ဗ်ား။

(၁၂) ကမာၻ႔ဘာသာတရားမ်ားတြင္ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္မွ၁၉၈၄ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ငါးဆယ္ကာလအတြင္းမွာယံုၾကည္သူဦးေရ တိုးပြားလာမႈ

ရီးဒါးဒိုင္ဂ်က္(စ္) မဂၢဇင္းႀကီးရဲ႕ ၁၉၈၆ခုႏွစ္ရဲ႕လက္စြဲစာအုပ္ထဲကေဆာင္းပါးတစ္ခုမွာ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္မွာ၁၉၈၄ ခုႏွစ္အထိ ရာစုႏွစ္၀က္အတြင္းမွာကမာၻ႕အဓိက ဘာသာတရားႀကီးမ်ားရဲ႕ လူဦးေရတိုးတက္မႈစာရင္းဇယားကို တြက္ခ်က္ျပထားပါတယ္။

ဒီေဆာင္းပါးကို ပလိန္းထ႐ုသ္ (The Plane Truth) ဆိုတဲ့မဂၢဇင္းမွာလည္း ထပ္ထည့္ထားပါတယ္။တုိးႏႈန္း အျမင့္ဆံုးက အစၥလာမ္ပဲ။ ၂၃၅ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာတရာက၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ တိုးပါတယ္။

ကဲ… ကၽြန္ေတာ္ေမးၿပီ။ ဒီရာစုႏွစ္ႀကီးမွာဘယ္စစ္ပြဲႀကီးေတြကို တိုက္ခိုက္ခဲ့လို႔ လူေတြသန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုဘာသာေျပာင္းသြားေစခဲ့ရတာလဲ။

(၁၃) အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပတို႔တြင္ႀကီးထြားႏႈန္း အျမန္ဆံုးေသာ ဘာသာတရားမွာအစၥလာမ္ျဖစ္သည္။

ဒီကေန႔ဆို အေမရိကမွာ ႀကီးထြားႏႈန္းအျမန္ဆံုးေသာ ဘာသာတရားႀကီး ျဖစ္ေနသလိုဥေရာပမွာ ႀကီးထြားႏႈန္းအျမန္ဆံုးေသာ ဘာသာတရားကလည္း အစၥလာမ္ပါပဲ။ အေနာက္တိုင္းကလူေပါင္းမ်ားစြာကအစၥလာမ္ကိုလက္ခံလာခဲ့ၾကရတာဟာ ဘယ္ဓါးနဲ႔ ဘယ္အင္အားသံုးခဲ့လို႔ပါလဲ။

(၁၄) ေဒါက္တာ ဂ်ိဳးဇက္ အဒမ္ ပီယားဆင္

ေဒါက္တာ ဂ်ိဳးဇက္ အဒမ္ ပီယားဆင္အမွန္အကန္ေျပာဖို႔ သြားခဲ့တာက“အာရဗ္ေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာသာတစ္ေန႔ ႏ်ဴကလီးယားဗံုးေတြေရာက္သြားခဲ့ၿပီဆိုၿပီး အစိုးရိမ္ႀကီးေနတဲ့သူေတြ ရွိတယ္။ ဒီလူေတြဟာတမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ (PBUH) ကိုယ္ေတာ္ ဖြားသန္႔စင္ေတာ္မူတဲ့ေန႔ကတည္းက “အစၥလာမ္”ဆိုတဲ့ ဗံုးႀကီးက်ဲခ်ၿပီးခဲ့ၿပီဆိုတာကိုမျမင္လိုက္ၾကတဲ့သူေတြပဲ” တဲ့။
အဗၺဒြရ္ရဟင္းမ္ MMolama

အလင္းမ်က္၀န္း

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s