ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္မွ လူ နည္း စု ျမန္မာ မြတ္စလင္မ်ား အေရးေၿပာၾကား ခ်က္

ဧျပီ-၁၈ -၂၀၁၃
ရိုက္တာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ၿပီးခဲ့သည့္ ဗုဒၶဟူးေန႕တြင္ မိမိႏိုင္ငံတြင္းရိွ လူနည္းစုမြတ္စ္လင္မ္တို႕၏အေျခအေနမွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္   ေနေၾကာင္း၊ ယင္း လူ႕ အဖြဲ႕အစည္းအား လံုၿခံဳမႈရရိွေစရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။လြန္ခဲ့ေသာလအတြင္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အၾကမ္းဖက္ မႈ မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ရာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ ဒုကၡသည္ မ်ား တြင္   မြတ္စ္လင္မ္က အမ်ားစုျဖစ္သည္။ ၄င္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား သည္ ႏိုင္ငံ၏အလယ္ ပိုင္းေဒသ တစ္ေလွ်ာက္ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားခဲ့သည္။ဗုဒၶဘာသာ၀င္ပီသ၍ အၾကမ္းဖက္မႈကို လက္မခံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဤတင္းမာမႈမ်ား အေပၚ ႏႈတ္ ဆိတ္ေနခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသုိ႕အလည္ အပတ္ သြားေရာက္စဥ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္၌ ေအာက္ပါကဲ့သို႕ ေျပာဆိုလိုက္ပါသည္။
“ မၾကာေသးခင္ကပဲ မြတ္စ္လင္မ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ဳိ႕နဲ႕ ကၽြန္မ ေတြ႕ဆံုလာခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႕ဟာ ျမန္မာကလြဲၿပီး တျခားႏိုင္ငံကို မေရာက္ဖူးၾကပါဘူး။ ျမန္မာကလြဲၿပီး တျခားဘယ္ေနရာ ကိုမွ အမိေျမ အျဖစ္ မခံယူၾကပါဘူး။ သူတို႕ကို ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သလို အထင္ေရာက္သြားေအာင္ ဖန္တီးေနတာက တကယ္စိတ္မေကာင္းစရာပါ။ ဒီအေနအထားမ်ဳိးက တကယ္ ၀မ္းနည္း စရာေကာင္း တဲ့ ျဖစ္စဥ္ပါ။ ကၽြန္မတို႕အေနနဲ႕ ဒီအေရးအရာေတြကို အျခားရႈေထာင့္အျမင္ကေန အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္လာေစဖို႕ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာရပါလိမ့္မယ္ ”။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒကိုလည္း အစိုးရပိုင္းမွ ျပန္လည္ သံုးသပ္ဖို႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ႏိုင္ငံသား ဟုတ္မဟုတ္ ကိစၥကိုမူ တိုက္ ရိုက္မေျဖ ၾကား ခဲ့ေခ်။

“ ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားဟာ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႕မကိုက္ညီယင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႕ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ တာ၀န္ရိွပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႕ ဒီလို လုပ္ႏိုင္   ေအာင္   သတၱိေမြးဖို႕ လိုအပ္ေနတယ္။ ႏိုင္ငံသားကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး တရားမွ်တစြာ ရင္ဆိုင္ေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မယ္ ” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာဆိုခဲ့သည္။

တိုက်ဳိတကၠသိုလ္၌ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ေမးခြန္းအေပၚ – မိမိသည္ ေမွာ္ဆရာတစ္ဦး မဟုတ္သျဖင့္ ကာလၾကာရွည္ အျငင္းပြားေနရေသာ လူမ်ဳိးေရးကိစၥကို ေျဖရွင္းေပးရန္ မလြယ္ ကူေသး ဟု   ေဒၚစုၾကည္ မွ ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့သည္။

“ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေဖာ္ေဆာင္ဖို႕က အေရးအႀကီးဆံုးပါဘဲလို႕ ကၽြန္မ (အၿမဲ) ေျပာေနခဲ့ပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုတဲ့ေနရာမွာ တရားစီရင္ေရး တစ္ခုတည္းကိုသာ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ ပါ ဘူး။ စီမံညႊန္ၾကားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ျပည္သူ႕ရဲက႑၊ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ေတြကို ေပးတဲ့ သင္တန္း – ဒါေတြအားလံုးနဲ႕ သက္ဆိုင္ေနပါတယ္

“ လူေတြၾကားထဲမွာရိွေနတဲ့ ဒီကြဲလြဲမႈေတြကို ဘယ္လိုေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္မလဲလို႕ သူတို႕က ကၽြန္မကိုေျပာေစခ်င္တယ္။ ကၽြန္မက ေမွာ္ဆရာ မ်က္လွည့္ဆရာ မဟုတ္ဘူးေလ။ ဟုတ္ခဲ့ ယင္ေတာ့   ေပ်ာက္ေစလို႕ ေျပာမိမွာပါဘဲ။ ျခားနားကြဲျပားမႈေတြကို အေျဖရွာညိွယူဖို႕ ေရရွည္အခ်ိန္ယူရမွာပါ။ ကၽြန္မတို႕အေနနဲ႕ လံုၿခံဳၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အသိုက္အ၀န္းတစ္ခု ကို ေဖာ္ေဆာင္ ဖို႕   လိုပါ တယ္။ အဲ့ဒီထဲမွာ အျမင္မတူသူေတြ အတူတကြ ထိုင္လို႕ အယူအဆခ်င္း ဖလွယ္ႏိုင္ရပါမယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႕အၾကား တူညီတာ လက္တြဲႏို္င္တာကို စဥ္းစားယူရပါလိမ့္မယ္ ” ဟု ဂ်ပန္ေက်ာင္း သားတို႕ အား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၄င္းအျပင္ ျမန္မာတရားရံုးမ်ားသည္ ဒီမိုကရက္တစ္အဆင့္သို႕ မတက္လွမ္းလာဘဲ အခြင့္ထူးခံမ်ားသာ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေနေသးေၾကာင္း ထည့္ သြင္း   ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s