အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းမႈ တရားဝင္ဟုဆို

စေနလင္း

ယခင္က အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေၾကညာေလ့ရွိေသာ အမ်ားသိေစရန္ ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ေၾကညာျခင္းႏွင့္ အမႈအခင္းမ်ားအတြက္ တဘက္ႏွင့္တဘက္ အျပန္အလွန္ ေၾကညာျခင္းမ်ားသည္ ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေၾကာ္ျငာပါကလည္း ဥပေဒအရ တရား၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားတြင္ ယင္းေၾကညာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ မလာၾကေသးျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ အစိုးရ သတင္းစာတြင္ ထည့္သြင္းမွသာလွ်င္ တရား၀င္ ျဖစ္၍ ခိုင္မာသည္ဟု ယံုၾကည္ ေနၾကေသးသည့္အျပင္ ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားသည္ အစိုးရ သတင္းစာႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ တႏိုင္ငံလံုးသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ အားနည္း ေသးသည့္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဥပေဒ အက်ိဳးေဆာင္ ဦးယုႀကိဳင္က ေျပာသည္။

“ေနာက္ပိုင္း ပုဂၢလိက သတင္းစာေတြ အေနနဲ႔ အစိုးရ သတင္းစာကို ပ်ံ႕ႏွံ႔တဲ့ ေစာင္ေရေရာ၊ လူထုရဲ႕ ယံုၾကည္မႈေရာ ယွဥ္ႏိုင္လာတဲ့ အခ်ိန္ဆိုရင္ ဒီလိုကိစၥရပ္ေတြလည္း ပုဂၢလိက သတင္းစာေတြမွာ ထည့္လာၾကမွာပါ။ လက္႐ွိအခ်ိန္က သူတို႔လည္း အခုမွ စေနတဲ့ အခ်ိန္ဆိုေတာ့ ေျပာရခက္ ေနေသးတယ္။ လူေတြက ဥပေဒေၾကာင္းအရ အစိုးရ သတင္းစာကို ပိုယံုၾကည္မႈ ႐ွိၾကတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဥပေဒအရ မည္သည့္ သတင္းစာမ်ားတြင္မဆို ထည့္သြင္းလွ်င္ တရား၀င္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားခ်က္ ကလည္း အစိုးရ သတင္းစာဟု ျပဌာန္းထားျခင္း မ႐ွိသည့္အတြက္ မည္သည့္ သတင္းစာတြင္ ထည့့္သည္ျဖစ္ေစ အမ်ားသိေစရန္ ျပဳၿပီးျဖစ္သည္ဟု ယူဆရမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ ေ႐ွ႕ေန ဦးကိုနီက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အမွန္တကယ္ သိေစခ်င္သူထံ တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုသူထံ တိုက္႐ိုက္ စာေပးပို႔၍ ေသာ္လည္ေကာင္း ေၾကညာျခင္းမ်ိဳးလည္း ႐ွိေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕က အ႐ွက္ခြဲလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ တဘက္ႏွင့္တဘက္ ဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ယခုကဲ့သို႔ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေၾကညာျခင္းမ်ိဳးလည္း ႐ွိႏိုင္ေၾကာင္း သူက ႐ွင္းျပသည္။

သို႔ေသာ္ ဥပေဒအရ မည္သည့္ေနရာမွျဖစ္ေစ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားလိုက္လွ်င္ တရား႐ံုးမ်ား၌ သက္ေသအျဖစ္ တင္ျပရန္ အက်ံဳး၀င္ၿပီး ေရာင္းေရး၀ယ္ေရးမ်ား အတြက္လည္း တရား၀င္ေၾကာင္း ဦးကိုနီက ဆိုသည္။

“ဥပမာ – ေရာင္း၀ယ္တဲ့ ကိစၥေတြမွာ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းျခင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ အရ ဘယ္သတင္းစာမွာပဲ ထည့္ထည့္ အမ်ားသိၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ မွတ္ယူရမယ္ ဆိုတာ အတိအလင္း ေျပာၿပီးသားပါ။ အစိုးရ သတင္းစာမွာ ထည့္တာေတာင္မွ တကယ္တမ္း ျပန္ၾကည့္ရင္ လူသိပ္သိတာမွ မဟုတ္တာ။ ဥပေဒ သေဘာအရပဲ အတည္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကတာ” ဟု သူက ဆိုသည္။

သို႔ရာတြင္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေၾကညာသည့္အခါ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး အေထာက္အထားမ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း ျပသႏိုုင္မွသာ ထည့္သြင္း ေၾကညာခြင့္႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ေ႐ွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းမည္ ဆိုလွ်င္လည္း လိုင္စင္မွန္ကန္မႈ၊ မိမိထည့္သြင္းမည့္ အေၾကာင္းအရာ အေပၚ တာ၀န္ယူမႈ ရွိမွသာ ထည့္သြင္းသည့္ အတြက္ ေနာက္ပိုင္း ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ား အေနျဖင့္ ထိုက႑ မ်ားအတြက္ မည္သို႔ စီမံေပးမည္ကို မသိရေသးေၾကာင္း ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္ ဦးယုႀကိဳင္က ေျပာသည္။

ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားသည္ မၾကာေသးခင္ကမွ ထုတ္ေ၀ခြင့္ရခဲ့ၾကၿပီး အစိုးရသတင္းစာကဲ့သို႔ ေစာင္ေရ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ရွိလာေအာင္ အားယူ ေနရခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းဆိုလွ်င္ ထုိကိစၥမ်ိဳး ထည့္သြင္း လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာ ထုတ္ေ၀ခြင့္ ရ႐ွိထားၿပီးျဖစ္ေသာ The Messenger Journal မွ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ ဦးေအာင္ေပၚထြန္းက ဆိုသည္။

“အခုခ်ိန္ကေတာ့ ပုဂၢလိက သတင္းစာေတြက အားနည္းေနေသးတယ္ေလ။ အစိုးရသတင္းစာမွ တရား၀င္တယ္ လို႔ျဖစ္ လာတဲ့ အစဥ္အလာ ကလည္း ႐ွိေနေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရ သတင္းစာမွာထည့္မွ တရား၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာ တာမ်ိဳး မၾကားမိေသးပါဘူးဗ်ာ။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ဒီလိုကိစၥေတြလည္း ပုဂၢလိက သတင္းစာေတြမွာ ေတြ႕လာရမွာပါ” ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

အစိုးရ သတင္းစာတြင္ ထည့္သြင္းေနေသာ အယ္ဒီတာထံ ေပးစာ၊ လူထုေအာ္သံ စေသာ က႑မ်ား ကိုလည္း ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား အေနျဖင့္ သတင္းစာအစံုကို မျပတ္ဖတ္႐ႈ ရေတာ့မည့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္လာေၾကာင္း သဃၤန္းကၽြန္း ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ စည္ပင္သာယာေရးဌာန အရာ႐ွိတဦးက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားဘက္ကလည္း မိမိတို႔၏ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားကို သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပလိုက္ၿပီးလွ်င္ မျဖစ္မေန ေျဖ႐ွင္းရန္ အထက္မွ ခိုင္းေလ့ ရွိသည့္အတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ေရာက္မလာမီ မိမိတို႔ အရင္သိ႐ွိထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ဘာျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ သတင္းစာမွာ ပါတာေတာင္ ကိုယ္ကမသိရင္ အထက္က အေျပာခံရေတာ့မွာ။ သတင္းစာေတြ စံုေအာင္သာ ၀ယ္ဖတ္ရရင္လည္း ဌာနေတြအေနနဲ႔ တကယ္မလြယ္ဘူးဗ်ာ။ မဖတ္လို႔ကလည္း မရတဲ့ပံုစံ ျဖစ္လာတယ္” ဟု အဆိုပါ စည္ပင္အရာရွိက ဆိုသည္။

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ထုတ္ေ၀ခြင့္ ရၿပီးျဖစ္ေသာ ပုဂၢလိက သတင္းစာ ၂၆ ေစာင္ထဲမွ လက္႐ွိ ထြက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေသာ သတင္းစာ ၉ ေစာင္႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s