အိုးအိမ္သိမ္း ေျမကြက္မ်ား ေလ်ာ္ေၾကး ရယူလိုဟု ပိုင္ရွင္မ်ား ေတာင္းဆို

မင္းမင္း

ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ သိမ္းဆည္းထားေသာ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ ၃ ရပ္ကြက္ရွိ ဂရမ္ ေျမကြက္မ်ားကို ျပန္မေပးပါက ကာလ ေပါက္ေစ်းအတိုင္းေလ်ာ္ေၾကး ရယူလိုေၾကာင္း ေျမပိုင္ရွင္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္က အိုးအိမ္ဦးစီးဌာန႐ံုး ေရွ႕တြင္ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပၾကသည္။

၂၅ ေပ၊ ၅၈ ေပ ရွိသည့္ ေျမကြက္ေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနကေလ်ာ္ေၾကးေငြ မေပးဘဲ သိမ္းယူခဲ့၍ ေမလ ၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္တြင္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက ထိုေျမကြက္မ်ားကို ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ေျမငွားရမ္းခကို လစဥ္ေၾကးေပး၍ ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး သိမ္းယူၿပီးခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ငွားရမ္းခ ရရွိျခင္း မရွိေတာ့သျဖင့္ ၎တို႔၏ ေျမကြက္မ်ားကို ျပန္မေပးပါက ကာလေပါက္ေဈးအတိုင္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရန္ေျမပိုင္ရွင္တို႔က လိုလားၾကသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ေျမကြက္ေတြကို ျပန္မေပးရင္ ေနပါ။ ေျမကြက္ေတာ့ ျပန္မေပးဘူးကြာ၊ မင္းတို႔ ကာလေပါက္ေစ်းပဲေလ်ာ္ေၾကးယူ ဆိုရင္ေတာင္ က်ေနာ္တို႔ ေက်နပ္တယ္။ အခုဟာက ေျမကြက္လည္း မေပးဘူး။ ေလ်ာ္ေၾကးလည္း မေပးဘူး။ သူတို႔ ဘာေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းထားတာလဲ။ သူတို႔မိသားစု ေကာင္းစားေရးလား” ဟု ဆႏၵျပပြဲ ထုတ္ေဖၚမႈတြင္ဦးေဆာင္ သူ ဦးျမင့္ေအာင္ က ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမႈမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္ကို ဧၿပီလ ၂ ရက္ကလည္း ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသးသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ ဆက္လုပ္မွာပဲ။ မရရင္ ေနျပည္ေတာ္ကို တက္မယ္။ အဲဒါမွမရရင္ ဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုမယ္” ဟု ေျမကြက္ပိုင္ရွင္ ဦးျမင့္ေအာင္ က ဆိုသည္။

ဂရမ္ ေျမကြက္ပိုင္ရွင္တဦးျဖစ္သည့္ ဦးတင္ဦး ကလည္း “အခုက မတရား သိမ္းထားတာကိုး။ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း စာရြက္ေတြက အျပည့္အစံု အကုန္ရွိတယ္။ ဂရမ္ မူရင္းလည္း ရွိတယ္” ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ၎တို႔၏ ေျမကြက္အခ်ိဳ႕၌ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ယုဇန၊ ဝါဝါဝင္း၊ ဧဒင္တို႔က အိမ္ယာမ်ား စတင္ ေဆာက္လုပ္ေနေၾကာင္းလည္း ေျမကြက္ပိုင္ရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

ထိုအေၾကာင္းကို သမၼတ အပါအဝင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီႏွင့္ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနသို႔လည္း အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဆႏၵျပသူမ်ားက ေျပာသည္။

ေတာင္းဆိုသူမ်ားမွာ ဆႏၵထုတ္ေဖၚရန္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားၿပီး အိုးအိမ္ဦးစီးဌာန႐ံုးေရွ႕ မွတဆင့္ ၎တုိ႔ေျမကြက္မ်ားရွိသည့္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ ၃ ရပ္ကြက္အထိ ခ်ီတက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s