ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ “ဝ” ေတာင္းဆိုမႈ လႊတ္ေတာ္ တင္ေပးမည္

တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ အနီးရွိ UWSA ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕ (ဓာတ္ပုံ – ဧရာ၀တီ)

“၀” ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) က “၀” ေဒသအား သီးသန္႔ “ကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္” ေတာင္းဆိုမႈကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ေပးမည္ဟု သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒု ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔ႏွင့္ “၀” ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးပါတီ ဒု ဥကၠ႒ ဦးေရွာင္းမီးလွ်ံႏွင့္ ဦးေပါက္ယိုရီ တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ အထူးေဒသ (၂) ၌ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆုံရာတြင္လည္း ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ ရရွိေရးကုိ ထပ္မံေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

“၀” ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈကုိ တရား၀င္ စာေရးေတာင္းဆိုရန္ႏွင့္ ထိုစာအား ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရအဖြဲ႔ထံ တင္ျပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ အေနျဖင့္လည္း အေလးထား စဥ္းစားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းေဇာ္က ေျပာဆိုသြားသည္ဟု သိရသည္။

“ႏႈတ္နဲ႔မေျပာဘဲ တရား၀င္ စာေရးေပးပါ။ အဲဒီစာကုိ ဗဟိုအစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြကုိ တင္ျပေပးမယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း တင္ျပေပးမယ္လို႔ေတာ့ ဦးသိန္းေဇာ္က ေျပာသြားတယ္” ဟု UWSA ၏ ေျပာခြင့္ရသူ ဦးေအာင္ျမင့္က ဆိုသည္။

ထိုသို႔ ေတာင္းဆိုေနရျခင္းသည္ မိမိတို႔ေဒသအား မိမိတို႔ ကုိယ္တိုင္သာ အုပ္ခ်ဳပ္လိုျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲလိုျခင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရေအာက္တြင္ မဟုတ္ဘဲ ဗဟိုအစိုးရ၏ တိုက္႐ုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေနလိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္ဟု ဦးေအာင္ျမင့္က ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔က ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ သီးသန္႔ျပည္နယ္ လိုခ်င္တယ္။ ဗဟိုနဲ႔တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ရတာမ်ဳိး လိုခ်င္တယ္၊ ရွမ္း ျပည္နယ္အစိုးရ လက္ေအာက္က တဆင့္ခံမ်ဳိး မလိုခ်င္ပါဘူး” ဟု ဦးေအာင္ျမင့္က ဆိုသည္။

လက္ရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ မိမိတို႔ကုိယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္၊ စီမံလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ “၀” တိုင္းရင္းသားတို႔ အေနျဖင့္ ကုိယ္ပိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ရရွိေသာ ျပည္နယ္မ်ဳိးကုိသာ လိုအပ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

“၀” ကုိယ္ပိုင္ ျပည္နယ္ ေတာင္းဆိုေနျခင္းသည္ မိမိတို႔ေဒ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္သာ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္၍ ႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ ထူေထာင္ရန္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း UWSA က ဆိုသည္။

“ဘာမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိတာမ်ဳိး က်ေနာ္တို႔က မလိုခ်င္ပါဘူး။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိရင္ ဘာမွလုပ္လို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူးေလ။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ္ပိုင္ျပည္နယ္ရမယ့္ ကိစၥကလည္း အမ်ားႀကီး ေဆြးေႏြးရ ဦးမွာပါ” ဟု ဦးေအာင္ျမင့္က ဆိုသည္။

UWSA ၏ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ခြဲထြက္၍ “၀” ကုိယ္ပိုင္ျပည္နယ္ တခုအျဖစ္ ေတာင္းဆိုေနျခင္းအေပၚ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္သူ အမ်ားစုက လိုလားမႈ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကိစၥသည္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ ေနထိုင္သည့္ ျပည္သူတရပ္လုံး၏ ဆႏၵသေဘာထားကုိ ေကာက္ခံရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္သူ တရပ္လုံးက သေဘာတူညီမႈ ရရွိပါက ရွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ကန္႔ကြက္မည္ မဟုတ္ဟု ရွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဧရာ၀တီ ကုိ ေျပာသည္။

“၀” ျပည္နယ္ ထူေထာင္ေရး ကိစၥသည္ က်ယ္ျပန္႔ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ား အျပင္ တျခား တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊  ရွမ္းလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ ဗဟုိ အစိုးရအဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး တို႔တြင္ ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးၾကပါက အေျဖတခု ရရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမို ကရက္တစ္ပါတီ (SNDP)  ေခၚ က်ားျဖဴပါတီ၏ ေျပာခြင့္ရသူ ဦးေစာသန္းျမင့္က ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

UWSA တပ္ဖြဲ႔သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအနက္ အင္အားအႀကီးဆုံး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ တခုလည္း ျဖစ္သည့္အျပင္ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္လည္း ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရး ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ အခ်ိန္မေရြး ခြဲထြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္မ်ားကလည္း ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည္။

တိုင္းရင္းသား အားလုံးသည္ တန္းတူေရး၊ ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရရွိေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး တို႔ကုိ ေတာင္းဆိုေနေၾကာင္း၊ “၀” တို႔လည္း တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ျပည္နယ္မ်ားကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စု ပုံစံ မဟုတ္ဘဲ သီးသန္႔ပုံစံ တခုအျဖစ္ ေတာင္းဆိုပါက ေနာင္တြင္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ေၾကာင္း မြန္ေဒသလုံး ဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ ဥကၠ႒ ဦးႏိုင္ေငြသိန္းက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုထဲတြင္ ေနထိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသား တစုတဖြဲ႔တည္း အတြက္ မဟုတ္ဘဲ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တိုင္းရင္းအားလုံး တန္းတူ အခြင့္အေရး ရရွိေရးကုိသာ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“၀” တို႔သည္ မိမိတို႔ ကုိယ္ပိုင္ ျပည္နယ္ ရရွိေရးအတြက္ န၀တ၊ နအဖ အစိုးရတို႔ လက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ထိုးစဥ္ ၁၉၈၉-၉၀ ခုႏွစ္ အခ်ိန္မွစ၍ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္အျပင္၊ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပသည့္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ ညီလာခံ တက္ေရာက္ခဲ့သူ “၀” ကုိယ္စားလွယ္ကလည္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ တုံ႔ျပန္မႈ တစုံတရာ မရွိခဲ့ဟု UWSA အဖြဲ႔က ဆုိသည္။

“၀” ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အစုိးရအဖြဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေခါင္းေဆာင္ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ကလည္း ကုိယ္ပိုင္ ျပည္နယ္ ရေရးအတြက္ အလြတ္သေဘာ ေျပာဆိုဖူးေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ၎တြင္ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရွိ၍ လႊတ္ေတာ္၌သာ တင္ျပရန္ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကိစၥကို ယခုအခါ အေလးထား စဥ္းစားေပးမည္ဟု အစိုးရဘက္က ေျပာဆိုလာ ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည့္ “၀” ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္  ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ဖြဲ႔စည္းပုံပါ ၎တို႔ေဒသအား “ ၀ ကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း” ဟူေသာ စကားရပ္ကုိ “ကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္” အျဖစ္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ အတြက္သာ အဓိကထား ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေခတ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မျဖစ္ေတာ့ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါ အခ်က္တခ်ဳိ႕ကုိ သုံးသပ္သင့္ေၾကာင္း၊ “၀”ေဒသ ကုိလည္း “ကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္” အျဖစ္ ခြင့္ျပဳႏိုင္ေရး ေတာင္းဆိုေၾကာင္း အစိုးရ သတင္းစာမ်ား၌ ေရးသားထားသည္။

အလားတူ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ “၀” တို႔ ပူးေပါင္း၍ ၎တို႔ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းေၾကာင့္ ထို တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တရား၀င္ ျဖစ္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရက ကူညီေပးရန္လည္း “၀” ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

“က်ေနာ္တို႔ နယ္ေျမထဲမွာ မူူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကုိ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြနဲ႔ လုပ္ေနတာ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ရာဘာတို႔၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္းေတြပါ။ ဒါေတြကုိ တ႐ုတ္ေတြ အေနနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရက တရား၀င္အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳေစခ်င္တယ္လို႔ ေျပာလာၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရကုိ တင္ျပတာပါ” ဟု UWSA ေျပာခြင့္ရသူက ဆိုသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s