၈၈ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေမရိကန္ခရီးစဥ္အတြင္း OIC အဖြဲ႕အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္

Wednesday, May 15, 2013

ယခုလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ကုိးရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ခရီးစဥ္အျဖစ္ ထြက္ခြာသြားေသာ မင္းကုိႏိုင္ ဦးေဆာင္သည့္ ၈၈ အဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕ အေမရိကန္တြင္ OIC အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း OIC အဖြဲ႕မွ ေျပာခြင့္ရ သူတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ OIC အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်ကာ ဘဂၤလီ လူမ်ဳိးမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ခြင့္ရရန္ ႀကိဳးစားေနေသာအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ၎အဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရံုးခန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွလည္း ျပည္သူလူထုသေဘာမက်လ်င္ OIC အား လက္ခံဖြယ္ မရွိေၾကာင္း ေၾကျငာထားခဲ့သည္။ OIC အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်ေရးအား အစုိးရမွ လက္မခံသျဖင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွတစ္ဆင့္ စည္း႐ံုးျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၈၈ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးမွ သံုးသပ္ခဲ့သည္။ မင္းကိုႏိုင္ ဦးစီး ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း အေနျဖင့္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ဘာသာျခားမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ေျပာဆုိမႈမ်ားေၾကာင့္ မၾကာခဏ ေ၀ဖန္ခံရလ်က္ ရွိသည္။ ယခုလ အေစာပုိင္းကလည္း မင္းကုိႏိုင္ႏွင့္အဖြဲ႕ အေမရိကန္ခရီးစဥ္အတြက္ Father Land ကုမၼဏီမွ ေငြသိန္း ၅၀ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕မွ တရား၀င္ ျငင္းဆုိခဲ့သည္။ ၈၈ အဖြဲ႕၏ ရွမ္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္အတြင္း ဟုိပန္ၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္စဥ္ ေဒသခံ မ်ားမွ လက္မခံဘဲ ဆႏၵျပခဲ့သျဖင့္ ဟုိပန္ခရီးစဥ္ ဖ်က္ခဲ့ရသည္။
၈၈ မ်ဳိးဆက္အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ေတာင္ကုိးရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ကုိမင္းကိုႏိုင္အေနျဖင့္ ေတာင္ကုိရီးယားတြင္ ဂြမ္ဂ်ဴး လူ႕အခြင့္အေရးဆုအား လက္ခံရယူၿပီး အေမရိကန္သုိ႔ ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင့္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s