“ အီဒုလ္ဖိသြိရ္ပြဲေတာ္ေန႔ ”

ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ မြတ္စ္လင္မ္လူထုႀကီးတစ္ရပ္လုံးသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမွ် ရမဒြါန္လျမတ္တြင္ တစ္လတိတိ ဆြိယာမ္ ဥပုသ္သီတင္း ေဆာက္တည္ၾကတယ္။ တစ္လတိတိ ဥပုသ္သီတင္း ေဆာက္တည္ၿပီးသည့္ေနာက္ ေရွာင္ဝါလ္လဆန္း(၁)ရက္ေန႔တြင္ အီဒုလ္ဖိသြိရ္ ပြဲေတာ္ႀကီးကုိ တေပ်ာ္တပါး ဆင္ယင္က်င္းပၾကတယ္။

အီးဒ္ရဲ႔ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ အဖန္တလဲလဲ ျပန္လာျခင္းလုိ႔ ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္နဲ႔အမွ် အဖန္တလဲလဲ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲဆင္ႏႊဲသည္ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး အီးဒ္ေန႔လုိ႔ ေခၚျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားသည္ လူမ်ဳိးတုိင္း၊ ဘာသာတုိင္းလုိလုိမွာပင္ ရွိၾကပါတယ္။ အစၥလာမ္သာသနာ မထြန္းကားမီေခတ္တြင္ အာေရဗ်လူမ်ဳိးမ်ားတြင္လည္း ၄င္းတုိ႔ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ေပ်ာ္ရႊင္ရန္အတြက္ ရက္ ၂ ရက္ သတ္မွတ္ထားခ့ဲၾကတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ၄င္းတုိ႔ဟာ ထုိေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားတြင္ ႐ုိး႐ုိးေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားသာမက အေပ်ာ္က်ဴးၿပီး မဖြယ္မရာကိစၥေတြ၊ ႐ုိင္းျပေသာ အျပဳအမူေတြ၊ လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးမႈေတြ အလြန္အကၽြံ ပါဝင္ေနခ့ဲတယ္။ ဒီက့ဲသုိ႔ တရားမ့ဲ ပရမ္းပတာ ျဖစ္ေနတာကုိ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သခင္ ေတြ႔ျမင္သည့္အခါ ေပ်ာ္ရႊင္မႈလည္းပါ၊ လူထုမွာလည္း အက်ဳိးရွိ၊ သဘာဝလည္းက်၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးလည္းရ၊ အစၥလာမ္ဝါဒလည္းျပန္႔၍ တကယ့္လူထု အင္အားျပႏုိင္ရန္ အလုိ႔ငွာ ယခင္ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ရန္အတြက္ ထုိႏွစ္ရက္အစား အျခားႏွစ္ရက္ကုိ သတ္မွတ္ေပးေတာ္မူခ့ဲပါတယ္။ ပထမရက္ကုိ (အီဒုလ္ဖိသြိရ္)လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ဒုတိယရက္ကုိ (အီဒုလ္အဒြ္ဟာ)လုိ႔ ေခၚပါတယ္။

မြတ္စ္လင္မ္မ်ားသည္ တရားေတာ္ႏွင့္အညီ တစ္လတိတိ ဆြိယာမ္ ဥပုသ္ေဆာက္တည္ႏုိင္သည့္အတြက္ ဝမ္းသာျခင္း၊ အရွင္ျမတ္အား ေက်းဇူးတင္ျခင္းႏွင့္ ဥပုသ္ေဆာက္တည္ရာတြင္ အငတ္ျပႆနာႏွင့္ အျမဲတန္း ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ ဒုကၡေတြကုိ လက္ေတြ႔သိရွိလာၿပီး ဆင္းရဲသား ေက်ာမြဲမ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံျခင္းမ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ပထမအီးဒ္ျဖစ္ေသာ (အီဒုလ္ဖိသြိရ္)ကုိ က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အီဒုလ္ဖိသြိရ္ပြဲေတာ္ေန႔မွာ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားဟာ တရားေတာ္ႏွင့္အညီ “ ဖိသြ္သြရဟ္ ”အလွဴဒါနကုိ ဆင္းရဲသူ၊ ဆင္းရဲသားတုိ႔အား ေပးလွဴၾကရပါတယ္။ မြတ္စ္လင္မ္တစ္ဦးဟာ ဖိသြ္သြရဟ္အလွဴေၾကးကုိ မိမိအတြက္လည္း ေပးရပါတယ္။ မိမိရဲ႔ ဇနီးႏွင့္ သမီး၊ သားမ်ားအတြက္လည္း ေပးရပါတယ္။ ဖိသြ္သြရဟ္ေပးလွဴရန္ တာဝန္ရွိတ့ဲ မြတ္စ္လင္မ္တစ္ဦးဟာ အကယ္၍ ဖိသြ္သြရဟ္ မေပးလွဴလွ်င္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သူရဲ႔ ဥပုသ္ေဆာက္တည္မႈကုိ လက္ခံေတာ္မူမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မြတ္စ္လင္မ္ေတြဟာ အီးဒ္ပြဲေတာ္မက်င္းပမီ ဆင္းရဲသူ၊ ဆင္းရဲသားတုိ႔အား “ ဖိသြ္သြရဟ္ ”ေပးလွဴၾကပါတယ္။ ဒီလုိ “ ဖိသြ္သြရဟ္ ”ေပးလွဴၾကျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ဒီအီးဒ္ပြဲေတာ္ကုိ “ အီဒုလ္ဖိသြိရ္ ”တစ္နည္း “ ဖိသြ္သြရဟ္ ” ပြဲေတာ္လုိ႔ ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္တယ္။

ဒီလုိ ဖိသြ္သြရဟ္ေပးလွဴျခင္းေၾကာင့္ အီးဒ္ပြဲေတာ္မွာ ပုိက္ဆံမရွိလုိ႔ မ်က္ႏွာငယ္ရသူ တစ္ေယာက္မွ်မရွိ။ ပုိက္ဆံမရွိလုိ႔ မပါဝင္လုိက္ရဘူးဆုိတ့ဲ အျဖစ္မ်ဳိးဟာ ေပၚေပါက္စရာအေၾကာင္း မရွိေတာ့တာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပြဲေတာ္မွာ ကုံလုံၾကြယ္ဝတ့ဲလူေရာ၊ မရွိဆင္းရဲတ့ဲလူေရာ၊ လွည္းေန ေလွေအာင္း ျမင္းေစာင္းမက်န္ ဆုိသလုိ မြတ္စ္လင္မ္တစ္မ်ဳိးသားလုံးဟာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ ႏုိင္ၾကပါတယ္။ အမွန္အတုိင္း ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဒီပြဲေတာ္ဟာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ လူတန္းစားမခြဲ၊ သူေတာ္စင္မွန္သမွ် ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကတ့ဲ “ သူေတာ္စင္တုိ႔ရဲ႔ ေအာင္ပြဲႀကီးပဲ” ျဖစ္ပါတယ္။

မြတ္စ္လင္မ္ေတြ ပထမအီးဒ္ပြဲေတာ္ကုိ ဘယ္လုိမ်ား က်င္းပၾကပါလိမ့္?

အီးဒ္ေန႔ မုိးလင္းသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားသည္ အယုတ္ အလတ္ အျမတ္ မေရြး၊ ႀကီးငယ္မဟူ၊ လွည္းေန ေလွေအာင္း ျမင္းေစာင္းမက်န္ လူထုႀကီးတစ္ရပ္လုံးသည္ ေရမုိးခ်ဳိးၾကတယ္။ အဝတ္ေကာင္း ဝတ္ၾကတယ္။ အေမႊးအႀကိဳင္မ်ား လိမ္းၾကတယ္။ ကုိယ္ႏႈတ္ႏွလုံးသုံးပါးလုံးျဖင့္ နိစၥထာဝရ မဟာကာ႐ုဏိက ျဖစ္ေတာ္မူထေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကုိ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ကာ (မုဆြလႅာ)ေခၚ လူထုဝတ္ျပဳရာဌာနသုိ႔ တေပ်ာ္တပါး သြားၾကတယ္။ ဓနရွင္နဲ႔ ဆင္းရဲသား၊ သမၼတနဲ႔ သူေတာင္းစား၊ ျဖဴနက္မျခား၊ လူတန္းစားမခြဲဘဲ ေနထားက်က် အတန္းမ်ားစီၾကတယ္။ အရွင့္ေက်ာင္းေတာ္ (ကအ္ဗာဟ္)ဘက္သုိ႔ မ်က္ႏွာမူ၍ တစ္ဦးတည္းေသာ ေရွ႔ေဆာင္ဆရာေတာ္ရဲ႔ ေနာက္မွေန၍ တစ္ဆူတည္းျဖစ္ေတာ္မူထေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား တညီတညြတ္တည္း၊ တစ္စိတ္တစ္လက္တည္း၊ တစ္သေဘာတည္း၊ တစ္မ်ဳိးတစ္စားတည္း ခဝပ္ကုိးကြယ္ ဝတ္ျပဳၾကတယ္။ ဒီက့ဲသုိ႔ တေပ်ာ္တပါး ခန္႔ခန္႔ညားညား ဝတ္ျပဳၿပီးသည့္ေနာက္ မြန္ျမတ္ေသာ တရားေဒသနာမ်ားကုိ နာၾကားၾကရပါတယ္။

“ အလႅာဟုအတ္က္ဗရ္၊ အလႅာဟုအတ္က္ဗရ္၊ လားအီလားဟ အိလႅလႅာဟု ဝလႅာဟုအတ္က္ဗရ္၊ အလႅာဟုအတ္က္ဗရ္၊ ဝလိလႅာဟိလ္ဟမ္ဒ္”
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အဒုတိေယာ၊ အသမာသေမာ၊ အတုေလာ၊ အပေမေယ်ာ၊ သႆေတာ အစရွိသည့္ အနေႏၲာ အနႏၲ တန္ခုိးေတာ္၊ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူထေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူပါ၏။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွအပ အျခားခဝပ္ကုိးကြယ္ျခင္းကုိ ခံထုိက္ေသာအရာဟူ၍ လုံးဝဘာမွမရွိ။ အထူးထူး အေထြေထြေသာ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျခင္းမ်ားကုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သာလ်င္ ခံထုိက္ေတာ္မူ၏။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ မုဟမၼဒ္သခင္အေပၚ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ေမတၱာမ်ား ပုိ႔သၾကပါ၏။

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား –
ဒီေန႔ ဒီရက္ဟာ အလြန္မြန္ျမတ္တ့ဲ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ဟာ သူမြန္သူျမတ္မ်ားအဖုိ႔ေတာ့ ေပ်ာ္ပြဲႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ မသူေတာ္မ်ားအဖုိ႔မွာေတာ့ ငုိပြဲႀကီးတမွ် ျဖစ္ပါတယ္။
အၾကင္မည္သူမဆုိ လျမတ္ရမဒြါန္၏ ဆြိယာမ္ – ဥပုသ္မ်ားကုိ ေစာင့္ထိန္း၏။ အီဒ္ဆြလာသ္ကုိ ဝတ္ျပဳ၏။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထုိသူ၏ အျပစ္မ်ားကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳေတာ္မူ၏။ ထုိသူ၏ မေကာင္းမႈမ်ားကုိ ေကာင္းမႈျဖင့္ အစားေပးသနားေတာ္မူမည္။
(ဗုခါရီက်မ္း၊ မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း)

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား –
ဒီေလာကႀကီးဟာ အရိပ္ပမာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည့္ သခၤါရ ေလာကမွ်ျဖစ္ပါတယ္။ အုိျခင္း နာျခင္း ေသျခင္း တရားကုိ အျမဲတေစ သတိခ်ပ္ၾကေစလုိပါတယ္။ မႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔အတူတူ ဥပုသ္ေဆာက္တည္ၾကၿပီး အီးဒ္ပြဲေတာ္ ဆင္ႏႊဲခ့ဲၾကတ့ဲ မိဘေတြ၊ သားသမီးေတြ၊ မိတ္ေဆြေတြ အားလုံးတုိ႔ဟာ ယခု အျပည့္အစုံရွိေကာင္းမွ ရွိၾကေတာ့မည္။ အခ်ဳိ႔ေသဆုံးသြားခ့ဲၾကၿပီ။

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား –
ယခုက့ဲသုိ႔ ေအးေအးေဆးေဆး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ အီးဒ္ပြဲေတာ္ကုိ ဆင္ႏႊဲႏုိင္ၾကသည့္အတြက္ အရွင္ျမတ္အား အထူးေက်းဇူးတင္ၾကပါ။ အထူး ခယ႐ုိက်ဳိး ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းၾကပါ။

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား –
မိမိတုိ႔ႏွင့္ အဖက္ဖက္မွ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ဆင္းရဲသားလူထုအား တရားေတာ္ႏွင့္အညီ မိမိတုိ႔၏ ေခၽြးႏွဲစာမ်ားကုိ ရက္ရက္ေရာေရာ လွဴဒါန္းၾကပါ။ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ ေဝေနယ်သတၱဝါအေပါင္းတုိ႔သည္ အရွင့္အိမ္ေတာ္သားမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ အိမ္ေတာ္သား အခ်င္းခ်င္း လစ္လ်ဴျပဳ မထားၾကပါနဲ႔။ ကူညီယုိင္းပင္းၾကပါ။ ခ်စ္ခင္ၾကပါ။ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ေမတၱာလက္ေဆာင္ ကမ္းလွမ္းၾကပါ။

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား –
မိမိတုိ႔၏ အဝတ္အစားမ်ာကုိ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း လွလွပပ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျပဳလုပ္ၾကသလုိ မိမိတုိ႔၏ အတြင္းစိတ္ဓာတ္မ်ားကုိလည္း တကယ္တမ္း သန္႔ရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကပါ။

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား –
တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္သခင္က မိန္႔မွာေတာ္မူခ့ဲပါတယ္။ အီးဒ္ေန႔မ်ားတြင္ ဆြိယာမ္ဥပုသ္မေစာင့္ထိန္းရ။ အီးဒ္ေန႔ဟာ စားဖုိ႔ေသာက္ဖုိ႔၊ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနၾကဖုိ႔ျဖစ္တယ္။

မြန္ျမတ္ေသာ တရားေဒသနာမ်ားကုိ နာၾကားၾကၿပီးေနာက္ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ ဆုမြန္ေကာင္းမ်ားေတာင္းဆုိၾကၿပီး အခ်င္းခ်င္း ဖက္လဲတကင္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္ၾကကာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အီးဒ္ေန႔သည္ –
၁။ အရွင့္အား ခဝပ္ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳတ့ဲေန႔
၂။ အရွင့္အား ေက်းဇူးတင္တ့ဲေန႔
၃။ လူထုခ်စ္ၾကည္ေရးေန႔
၄။ လူထုညီညြတ္ေရးေန႔
၅။ လူထုေထာက္ပ့ံေရးေန႔
၆။ လူထုေပ်ာ္ရႊင္ေရးေန႔
၇။ လူထုေမတၱာ ကမ္းလွမ္းတ့ဲေန႔ ….. ျဖစ္တယ္ဆုိတာ အလြန္ထင္ရွားလွပါတယ္။
လူထုအေပါင္း ေဘးဘယာေဝးကြာ စိတ္ၾကည္ကုိယ္ခ်မ္း ရႊင္လန္းသာယာၾကပါေစကုန္သတည္း။

(သီရိပ်ံခ်ီ အလ္ဟာဂ်္ အလႅာမဟ္ ဃာဇီမုဟမၼဒ္ဟာရွင္မ္)

အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ သာသနာ့စာစဥ္ (၂၃) ဃာဇီ၏အသံ စာအုပ္မွ စုစည္းတင္ျပပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s