Archives

ကိုေအာင္ထြန္းေရးသားျပဳစုခ့ဲတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ သမိုင္း

ကိုေအာင္ထြန္း ေရးသားျပဳစုခဲ့တ့ဲ ျမန္မာႏိုင္ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသမိုင္းစာအုပ္ကို စာ႐ႈသူမ်ားအက်ဳိးရွိေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ျပန္လည္ ရွယ္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Advertisements