Archives

“The Message Of Islam အပိုင္း ၁”

“The Message Of Islam အပိုင္း ၁”

အစၥလာမ္ဘာသာ မကၠာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ထြန္းကားစအခ်ိန္မွာ အစၥလာမ္ဘာသာကို သက္ဝင္ယံုၾကည္သူမ်ားကို တစ္ေျမတည္းေန တစ္ေရတည္းေသာက္ၾကတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ မဟုတ္သူ ညီေနာင္သားခ်င္းမ်ားက ရက္စက္စြာ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အစၥလာမ္ဘာသာကို သက္ဝင္ယံုၾကည္ခဲ့လို႔ အခ်ိဳ႕ကို ပူျပင္းလွတဲ့ သဲျပင္ေပၚမွာ ေနပူခံေစၿပီး ေက်ာက္တုန္းေတြ ဖိထားေစပါတယ္။အခ်ိဳ႕ကို မီးက်ည္ခဲေတြ ခင္းထားတဲ့ အေပၚမွာ တရြတ္တိုက္ဆြဲၿပီး ေလာင္ကြ်မ္းေစခဲ့လို႔ အေရျပားက ေပ်ာ္က်လာတဲ့ အဆီေတြေၾကာင့္ မီးေတာင္ၿငိမ္းသြားပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ကို လွံစြပ္နဲ႔ ထိုးသတ္တဲ့အထိ ရက္စက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ရက္စက္ရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က အစၥလာမ္ဘာသာကို ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ၿပီး မိရုိးဖလာ ကိုးကြယ္မႈေတြကို လက္ခံက်င့္သံုးလာေစရန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ကို အသက္ထက္ ျမတ္ႏုိးတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားဟာ အသက္သာေပးသြားခဲ့ေပမဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာကေန ႏွမ္းေစ့ခန္႔ေတာင္ မယိမ္းယိုင္ခဲ့ပါဘူး။ မြတ္စ လင္မ္ေတြဘက္က ေတာင္ေတြလို မတုန္မလႈပ္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေလ ရန္သူေတြက ႏွိပ္စက္မႈေတြ ပိုလုပ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (Peace be upon him) အေနနဲ႔ ဒုကၡမ်ိဳးစံု ခံစားေနရတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္ေတြကို မိမိလက္ခံထားတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ဖို႔ ေနရပ္ကိုစြန္႔ခြာသြားၾကရန္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ခြင့္ျပဳခ်က္ရတာနဲ႔ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသား ၁၀ဦး သို႔မဟုတ္ ၁၂ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၄ဦး သို႔မဟုတ္ ၅ဦးဟာ အဗီစီးနီးယားႏုိင္ငံ (ယခု အီသီယိုပီးယားႏုိင္ငံ) သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ (ဟစ္ဂ်ရတ္ျပဳ) ခဲ့ၾကပါတယ္။ ရန္သူမ်ားက ထြက္ခြာလို႔မရေအာင္ လိုက္လံတားဆီးခဲ့ေပမဲ့ လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဗီစီးနီး ယားႏုိင္ငံကို ေရာက္ရွိၿပီး မၾကာမီမွာပဲ မကၠာၿမိဳ႕မွာ အစၥလာမ္ကို အားလံုးလက္ခံလိုက္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းၾကားလို႔ ေနရပ္ျပန္ဖို႔ လာခဲ့ၾကေပမဲ့ ၿမိဳ႕အနားအေရာက္မွာ သတင္းမမွန္ ကန္ေၾကာင္း ၾကားရတဲ့အျပင္ မြတ္စ္လင္မ္ေတြကို အရင္ထက္ ပိုၿပီးႏွိပ္စက္ေနေၾကာင္း ၾကားၾကရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕လည္း လာလမ္းအတိုင္း ျပန္လွည့္ခဲ့ၾကသလို အခ်ိဳ႕လည္း မကၠာၿမိဳ႕ ထိေရာက္ေအာင္ သြားခဲ့ၾကပါတယ္။

တစ္ဖန္ ဒုတိယအၾကိမ္ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသား ၈၃ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၈ဦး ပါဝင္တဲ့ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ထပ္မံ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကရန္ အဗီစီးနီးယားႏုိင္ငံကိုပဲ ထြက္ခြာလာပါတယ္။ ဒုတိယအၾကိမ္ မွာ ပထမအၾကိမ္တုန္းက ျပန္ေရာက္လာသူအခ်ိဳ႕လည္း လိုက္ပါခဲ့ပါတယ္။

အဗီစီးနီးယားႏုိင္ငံကို ေရာက္လာခဲ့ၾကတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္ေတြကို ႏုိင္ငံရဲ႕ ဘုရင္ႀကီး နဂ်ာရွီ (Negus) က ခိုလံႈခြင့္ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ ေအးခ်မ္းစြာ အစၥလာမ္ဘာသာကို က်င့္သံုးႏုိင္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါကိုမေက်နပ္ၾကတဲ့ မကၠာျမိဳ႕သား ရန္သူမ်ားဟာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားစြာနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို အဗီစီးနီးယားႏုိင္ငံ ဘုရင္မင္းျမတ္ထံကို ေစလႊတ္ၿပီး ေရာက္ရွိေနတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္ေတြကို မကၠာၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္သြားႏူိင္ရန္ က်ိဳးစားဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္သူကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕လည္း အဗီစီးနီးယားႏုိင္ငံကို ေရာက္တာနဲ႔ ဘုရင္ႀကီးကို အခစား မဝင္ေသးဘဲ ဘုရင့္အမႈထမ္းေတြကို လာဘ္ထိုးၿပီး ဘုရင္ႀကီးဆီမွာ သူတို႔ ေတာင္းဆိုတာကို ေထာက္ ခံေပး ၾကဖို႔ ၾကိဳတင္စီစဥ္ထားၾကပါတယ္။ အပါးေတာ္ျမဲေတြ၊ ေသနာပတိၾကီးေတြထဲကလည္း လာဘ္လာဘေမွ်ာ္ကိုးသူအခ်ိဳ႕က လာဘ္ေပးသူမ်ားဘက္က ဝင္ေရာက္ေထာက္ခံေပး မယ္လို႔ ကတိေပးၾကပါတယ္။

ဒီလိုကတိစကားရရွိၿပီးတာနဲ႔ ရန္သူကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ဟာ ဘုရင္ႀကီးထံ အခစား ဝင္ေရာက္ၾကပါတယ္။ ဘုရင္ႀကီးထံပါးေရာက္တာနဲ႔ ဘုရင္ႀကီးကို ရွိခိုးဦးခ်ၿပီး အသင့္ယူေဆာင္ လာတဲ့ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြဆက္သၿပီး “အို ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးျမတ္လွတဲ့ ဘုရင္မင္းျမတ္၊ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ အထဲမွ လူတစ္စုဟာ မိရုိးဖလာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာကို စြန္႔ၿပီး အရွင္ မင္းႀကီးရဲ႕ အာဏာစက္ေအာက္မွာ လာေရာက္ခိုလံႈေနပါတယ္။ အဲဒီဘာသာသစ္ အေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ မသိသလို အရွင္မင္းႀကီးလည္း ၾကားသိေတာ္မူမည္ မဟုတ္ပါ။ အဲဒီလူ တစ္စုရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ ႏွင့္ ဂုဏ္သေရရွိၿမိဳ႕ခံေတြက ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ကို ျပန္ေခၚလာခဲ့ဖို႔ တာဝန္ေပး ေစလႊတ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကို ျပန္ေခၚသြားခြင့္ျပဳပါ” လို႔ ပန္ၾကားလိုက္တာနဲ႔ အခုန လာဘ္စားထားတဲ့ ဘုရင့္အပါးေတာ္ျမဲေတြက ဝိုင္းဝန္း ေထာက္ခံေပးၾကပါေတာ့တယ္။

ဒါေပမဲ့ ဘုရင္ႀကီးက “ငါ့ရဲ႕အရိပ္မွာ လာေရာက္ခိုလံႈေနသူေတြကို စစ္ေဆးေမးျမန္းၿပီး အသင္တို႔ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ေတြ မွန္ကန္ခဲ့ရင္ အသင္တို႔လက္ထဲ ျပန္ထည့္ေပးလိုက္ဖို႔ ဝန္မေလးပါ” လို႔ ေျပာၿပီး မြတ္စ္လင္မ္ေတြကို ဆင့္ေခၚလိုက္ပါတယ္။

ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ ဆင့္ေခၚမႈေၾကာင့္ ေရာက္ရွိလာတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္ေတြဟာ ပထမေတာ့ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကေပမဲ့ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ အသနားေတာ္နဲ႔ တည္ၿငိမ္စြာပဲ ဘုရင္ႀကီးကို စလာမ္ ဆိုၿပီး ရုိေသစြာ အခစား ဝင္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ အပါးေတာ္ျမဲတစ္ေယာက္က ဘုရင္ႀကီးကို ရွိခိုးဦးခ်ၿပီး အရုိအေသျပဳခိုင္းပါတယ္။ မြတ္စ္လင္မ္ေတြ ကလည္း “ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျမတ္တမန္ မိုဟမၼဒ္ (Peace be upon him) က ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို တပါးတည္းေသာအရွင္ ျမတ္အလႅာဟ္ မွအပ မည္သူ၏ ေရွ႕တြင္မွ် ဦးမခ်ရလို႔ သြန္သင္ထားလို႔ ဘုရင္မင္းျမတ္ကို ရွိခိုးဦးခ်လို႔ အရုိအေသ မျပဳႏုိင္ပါ” လို႔ ရွင္းျပ ျငင္းဆန္လိုက္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ ေမးျမန္းခ်က္ေတြကို မြတ္စ္လင္မ္ေတြဘက္မွ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (Peace be upon him) ရဲ႕ ဦးရီးေတာ္ အဗူတြာလစ္ဗ္ ရဲ႕ သား သာဝကႀကီး ဂ်ာအ္ဖရ္ (May Allah be pleased with him) က အခုလို ေျဖၾကားပါတယ္။

“အို ဘုရင္မင္းျမတ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ မိုက္မဲမႈေတြထဲမွာ နစ္မြန္းေနၾကစဥ္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဖန္ဆင္းေကြ်းေမြး ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူေသာ တစ္ပါးတည္းေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို မသိခဲ့ၾကပါ။ ထိုအရွင္ျမတ္ရဲ႕ ေစလႊတ္ျခင္း ခံရတဲ့ လူသားေတြကို အလင္းျပပုဂၢိဳလ္ တမန္ေတာ္ကိုလည္း မသိခဲ့ၾကပါ။ ေက်ာက္တံုးမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ရုပ္တုမ်ားကိုသာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ ရာလို႔ မွတ္ထင္ထားခဲ့ၾကပါတယ္။ အေသသားေတြကိုလည္း စားခဲ့ၾကပါတယ္။ မေကာင္းမႈမွန္သမွ်ကို ေကာင္းမႈေကာင္းရာ ထင္မွတ္ၿပီး အားပါးတရ က်ဴးလြန္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုအမိုက္ေမွာင္ ဖံုးလႊမ္းေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလမွာ ေမြးျမဴဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးအႏြယ္ အတြင္းကေန တမန္ေတာ္ တစ္ပါး ေစလႊတ္ေတာ္မူပါတယ္။ အဲဒီတမန္ေတာ္ရဲ႕ မ်ိဳးရုိးကလည္း ျမင့္ျမတ္သလို ကိုယ္က်င့္တရားလည္း ေကာင္းမြန္လွပါတယ္။ သာသနာေရးကိုလည္း အလြန္ေလးစားသူျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ျမင္ ကိုယ္ေတြ႔ သံုးသပ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီတမန္ေတာ္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အခုလို လမ္းညႊန္ပါတယ္။

– တစ္ပါးတည္းေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုသာ ကိုးကြယ္ ဦးခ်ရန္၊

– ေက်ာက္တံုးမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ရုပ္တုမ်ားကို ယံုၾကည္ ဦးခ်ရာ မျပဳလုပ္ရန္၊

– မွန္ေသာစကားကိုသာ ေျပာဆို နားေထာင္ရန္၊

– ရမ္ဇမ္လျမတ္မွာ ဥပုဒ္ေဆာက္တည္ရန္၊

– သစၥာတရားကို လက္ကိုင္ထားရန္၊

– သမာဓိရွိရန္၊

– ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊

– အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ပီသရန္၊

– ဆြလားသ္ဝတ္ျပဳမႈကို ေန႔စဥ္ ၅ၾကိမ္ မပ်က္မကြက္ အခ်ိန္မွန္ ေဆာက္တည္ရန္၊

– အလွဴဒါန ျပဳၾကရန္၊

– သူတစ္ပါး အိမ္ယာကို ျပစ္မွားေစာ္ကားမႈ မျပဳရန္၊

– မုသားေျပာျခင္း/နားေထာင္ျခင္း မျပဳရန္၊

– သူတစ္ပါးကို စြတ္စြြဲ ေဝဖန္ ပုတ္ခတ္ ရႈံ႕ခ်ျခင္း မျပဳရန္၊

– မိဘမဲ့မ်ားရဲ႕ ပစၥည္းဥစၥာကို အလြဲသံုးစား မျပဳရန္၊

– မေကာင္းမႈမွန္သမွ် ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊

– ေကာင္းမႈဟူသ၍ ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္း ရွိသမွ် က်င့္ၾကံၾကဖို႔ သင္ၾကားေပးပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အဲဒီ တမန္ေတာ္က ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ သင္ၾကားေပးျပီး အဲဒီက်မ္းစာပါ အမိန္႔ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ အညီ ကိုယ္တိုင္လည္း စံျပေနထိုင္သလို ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုလည္း ေနထိုင္ၾကဖို႔ သြန္သင္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း က်မ္းစာပါ အမိန္႔ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ ေနထိုင္က်င့္သံုးၾကပါတယ္။

ဒီလိုသင္ၾကားတာကို လိုက္နာလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို တားျမစ္ပါတယ္။ သူတို႔တားျမစ္တာကို လက္မခံလို႔ အစၥလာမ္ဘာသာေပၚမွာ ၾကံ့ၾကံ့ခံေန ထိုင္ၾကတဲ့ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ကို မီးကုန္ယမ္းကုန္ ႏွိပ္စက္ၾကပါတယ္။ ရက္စက္ျပင္းထန္လြန္းလွတဲ့ ညွင္းပန္းမႈေတြကေန အႏၲရာယ္ကင္းေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးရတဲ့ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (Peace be upon him) က တရားမွ်တတဲ့ ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ အရိပ္မွာ ခိုလံႈၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာကို က်င့္သံုးေနထိုင္ၾကဖို႔ အၾကံေပးေတာ္မူတဲ့အတြက္ အခုလို ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ ပိုင္နက္ကို ေရာက္ရွိ ခိုလံႈေနရတာျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေလွ်ာက္တင္လိုက္ပါတယ္။

Ref: Hayatus swahaba

“The Message Of Islam အပိုင္း ၂” ဆက္ရန္——

Mohammed Naeem

Advertisements

ရိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ ရခိုင္နယ္ရဲ႔ မူလဇစ္ျမစ္ လူမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း

ရိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ ရခိုင္နယ္ရဲ႔ မူလဇစ္ျမစ္ လူမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း ငါ အခိုင္အမာ ေျပာႏိုင္တဲ့ အခ်က္ ေတြ ရွိေနတယ္။ ရခိုင္ စကား ဆိုတာ ဗမာ စကားတစ္မ်ိဳးပါ။ တနည္းအားျဖင့္ ေရွးေဟာင္း ဗမာစကားထဲက တစ္ မ်ိဳးလို႔ ေျပာႏိုင္သလို- အဲ့ဒီ စကားေျပာ လူမ်ိဳးနဲ႔ ေရွးေဟာင္း ဘန္ဂါလီ စကားေျပာလူမ်ိဳး ဒီႏွစ္မ်ိဳးဟာ ဘယ္သူ က အရင္ ရခုိင္နယ္ထဲကို ေရာက္ လာခဲ့သလဲ- ဆုိတာကို ဆန္းစစ္ဘို႔ လိုပါတယ္။ သုေတသန လုပ္ဘို႔ လုိပါ တယ္။အၾကမ္းအားျဖင့္ ျမန္မာအင္ပါယာကို စတင္ ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ပုခံေခတ္က လုိ႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ပုဂံေခတ္ ဆုိတာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္တစ္ေထာင္၀န္းက်င္ကသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္သမိုင္းက ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ၿပီလို႔ ရခိုင္သမိုင္း ဆရာတိုင္းက ၀န္ခံ ထား ခဲ့ပါၿပီ။ (ပုဂံေခတ္ မတိုင္မွီက ေရွးေဟာင္း ဗမာစကားေျပာ လူသားေတြ ရခိုင္နယ္ထဲကို ေရာက္ေကာင္း ေရာက္ႏိုင္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဟုိတစ္စု ဒီတစ္စုေလာက္သာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။)ရခိုင္ရာဇ၀င္ ေက်ာက္စာမ်ားကို ျပန္လွန္ၾကည့္ပါ။ ဘယ္စာေပနဲ႔ ေရွးခဲ့ပါသလဲ။ တူးေဖၚရရွိထားတဲ့ ေရွးအက် ဆံုး ရခိုင္ ေက်ာက္စာမ်ားကို ရခိုင္စာေပပညာရွင္မ်ားကို ဖတ္ခိုင္းၾကည့္ပါ။ ဖတ္မတတ္ေတာ့ အဆံုးမွာ- ရိုဟင္ဂ်ာေက်းရြာတိုင္းမွာ ပူတီး (ေရွးေဟာင္း ဘန္ဂါလီ အကၡရာနဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ လကၤာမ်ား)ကို ဖတ္ တတ္သူကို အဲ့ဒီ ေက်ာက္စာကို ေပးလိုက္ပါ။ သူ ဖတ္ၿပီး ဘာသာျပန္ေပးလိုက္ပါလိမ့္မယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာ ရြာတစ္ ရြာမွာ အနည္းဆံုး ပူတီး ဖတ္တတ္သူ တစ္ဦးစီေတာ့ စဥ္ဆက္ က်န္ရွိေနပါတယ္။

ဒါဆိုရင္- ရခိုင္နန္းသံုးမွတ္တမ္း၊ ရခိုင္နယ္က ေရွးအက်ဆံုး ေက်ာက္စာမ်ားကို ဘယ္သူေတြက မွတ္တမ္းတင္ ခဲ့ပါသလဲ။ လက္ရွိ ရခိုင္လို႔ ခံယူေနတဲ့ ေရွးေဟာင္း ဗမာစကားေျပာ လူမ်ိဳးစုထဲက ပညာရွင္မ်ားက မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ပါသလား။ သု႔ိမဟုတ္ ေရွးေဟာင္း ဘန္ဂါလီ စကားေျပာ လူမ်ိဳးစု ျဖစ္တဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက မွတ္တမ္းတင္ ခဲ့ပါသလား- ကြဲျပားသြားပါလိမ့္မယ္။

အဲ့ဒီေခတ္က ရခိုင္နယ္မွာ ပူတီးကို မွတ္တမ္းတင္တဲ့ စာေပအကၡရာကို သံုးခဲ့တယ္ ဆိုရင္- ရခိုင္နယ္က ေရွး ေဟာင္းလူမ်ိဳး က ရိုဟင္ဂ်ာ ျဖစ္သလား- လက္ရွိ ရခိုင္လို႔ ခံယူသူမ်ား ျဖစ္သလား- ဆင္ျခင္ႏုိင္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ပူတီးစာေပကို မသံုးတဲ့ လူမ်ိဳးမ်ားသာ ရခိုင္မွာ ရွိေနတယ္။ ဘုရင့္မွတ္တမ္းမ်ားကို ေက်ာက္ထက္ အကၡရာ တင္ဘို႔ေလာက္ပဲ ပူတီးစာေပ တတ္ ေျမာက္တဲ့ ပညာရွင္မ်ားကို ပင့္ယူၿပီး မွတ္တမ္းတင္ခိုင္းခဲ့တယ္ ဆိုရင္ လည္း- ယုတၱိက အလြန္မဲ့ေနပါလိမ့္မယ္။ လူေတြ ဟာ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ ကိုယ့္စာေပကိုပဲ သံုးစြဲခဲ့ၾကတာပါ။

ရခိုင္စာေပ လို႔ေခၚတဲ့ ပူတီးဇတ္ပ်က္ အကၡရာတင္ စာေပမ်ားနဲ႔ မွတ္တမ္းက ရခိုင္ေက်ာက္စာေတြထဲမွာ အလြန္႔ အလြန္ ေနာက္က်တဲ့ ေက်ာက္စာမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။- ေက်ာက္စာပညာရွင္မ်ား သမိုင္းပညာရွင္မ်ား ေသခ်ာ ေအာင္ေလ့လာ လိုက္ပါ။ ၿပီးမွ- ရိုဟင္ဂ်ာနဲ႔ အခုေျပာေနတဲ့ ရခိုင္ ဘယ္သူေတြက ရခိုင္နယ္ရဲ႔ ဇစ္ျမစ္လူမ်ိဳး ျဖစ္ သလဲ။ ဘယ္သူေတြကို 82 Law နဲ႔ ဆံုးျဖတ္သင့္သလဲ- အႏုလံု ပဋိလံု ဆင္ျခင္လိုက္ပါ-လို႔ သတိေပးပါရေစ။

အစၥလာမ္ သာသနာကို ကူးေျပာင္းလိုက္လို႔ မတရားသျဖင့္ အႏိုင္က်င့္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့—၊ ဆက္လက္ အႏိုင္ က်င့္ေနသူမ်ား အားလံုး- ေနာက္ဆက္တြဲ တရားခံမ်ားထဲမွာ ပါသြားပါလိမ့္မယ္။

ေဟရာလႈိင္ဂူမွ အဘူသြာလိဗ္ေတာင္ၾကားဆီသို႔

ေဟရာလႈိင္ဂူမွ အဘူသြာလိဗ္ေတာင္ၾကားဆီသို႔
၁။ အမွန္တရား၏ေမႊးရနံ႔မ်ား ေ၀းလံက်ယ္ျပန္႔စြာပ်ံ႔ႏွံ႔လာေသာ္လည္း၊ ကာဖိရ္ေသြဖည္သူတို႔မွာ ထိုရနံ႔ကို ႐ႈ႐ႈိက္ခြင့္မရၾက၊ အျခားသူမ်ား ကေတာ့ ထိုရနံ႔ကိုရရွိခဲ့ၾကသည္။
၂။ အစ္ၥလာမ္သာသနာ့ေရာင္ျခည္စတင္၍ ကြန္႔ျမဴးလာေသာအခါ၊ လူမိစ္ၦာမ်ားမွာတျဖည္းျဖည္းေၾကာက္႐ြံ႕လာသည္မွာ လင္းႏို႔မ်ားကဲ့ သို႔ျဖစ္လာၿပီး ၎တို႔တြင္ရွိသည့္ အင္အား အားလံုးကို အသံုးခ် ကာ အျခားသူမ်ားအား ၎တို႔၏လမ္းမွားေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း သို႔ သက္၀င္ယံုၾကည္ေစခဲ့သည္။
၃။ သဘာ၀မက်သည့္ မဟာဗ်ဳဟာမ်ားက်ဆံုးသြားေသာအခါ၊ ၎တု႔ိ ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေပါက္ေျမာက္ေစရန္ ၎တို႔သည္ အျခားေနရာ မ်ားမွေထာက္ခံမႈရရွိေအာင္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။
၄။ ၎တုိ႔သည္ မတတ္သာသည့္အဆံုးအမွန္တရားကို ဥစ္ၥာဓန၊ မိန္းမ၊ ရာထူးရာခံမ်ားႏွင့္တန္စိုးလက္ေဆာင္ေပး၍ လဲလွယ္ရန္ႀကိဳးစား ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုလိုျငင္းဆိုျခင္းကို ခံခဲ့ရျပန္သည္
“တကယ္လို႔အသင္တု႔ိအေနနဲ႔ ေနနဲ႔လကို က်ဳပ္ရဲ႕လက္တစ္ဖက္စီမွာ ယူေဆာင္ေပးရင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဒီေလာကမွာရွိတဲ့ စည္းစိမ္ဥစ္ၥာ အားလံုးကို က်ဳပ္ကိုလာေပးရင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကမ္ၻာေပၚမွာရွိတဲ့ အဖိုးတန္ေက်ာက္သံပတ္ၱျမားအားလံုးကို က်ဳပ္ေျခေထာက္ေအာက္မွာ လာခင္းေပးရင္ေတာင္ က်ဳပ္ဟာ အလ္ႅာဟ္အရွင္ျမတ္ေစခုိင္းတဲ့ တာ၀န္ ၀တ္ၱရားကို ဘယ္ေတာ့မွ ရပ္ဆိုင္းလိုက္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ဒီ႐ုပ္တုေတြဟာ အစစ္အမွန္ကိုးကြယ္ရာအရွင္မဟုတ္ဘူး၊ အမွား တစ္ခုဟာဘယ္ေတာ့မွ အမွန္တရားတစ္ခုျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး””
၁။ ကာဖိရ္မ်ားက အမွန္တရားကို လမ္းျပေပးၿပီး အျခားသူမ်ားအား အစ္ၥလာမ္ သာသနာ၀င္အျဖစ္ေၾကညာခဲ့သူမ်ားကိုအမ်ဳိးမ်ဳိး ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ားစတင္ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကၿပီး ထိုသာသနာေတာ္ အသစ္ကို လက္ခံယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ အမွန္တရား၏အလင္းေရာင္ကိုျဖန္႔ခ်ိေပး ေနသူမ်ားအားလံုး တူညီသည့္ ၾကမ္ၼာဆိုးကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ ၎တို႔ႏွင့္အတူ လက္တြဲခဲ့သူမ်ားသည္လည္း မည္မွ်သည္းခံႏိုင္သည္ကို စမ္းသပ္ခံခဲ့ရျပန္သည္၊ ထိုသို႔ဇြဲနပဲႀကီးစြာ သည္းခံမ်ဳိသိပ္ ခဲ့ရသူမ်ားမွာဟဇရတ္ဘီလာလ္(ရေသြ႕)၊ ဟဇရတ္စူဟိုင္က္(ရေသြ႕) ၊ဟဇရတ္အမရ္(ရေသြ႕)၊ ဟဇရတ္စူမုိင္ယာ(ရေသြ႕)၊တို႔ပင္ျဖစ္သည္။
၂။ ၎တို႔အထဲမွ တခ်ဳိ႕သည္ မိမိတို႔ႏွလံုးသားထဲမွအီမာန္(ယံုၾကည္ခ်က္) အတြက္ ေဘးကင္းရာျဖစ္သည့္ အဗီဆီနီးယားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြား ခဲ့ရသည္။ ကူ႐ိုင္ရွ္တို႔သည္ ၎တို႔၏ၾသဇာအာဏာကိုအသံုးျပဳၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕သြားသူမ်ားကို ျပန္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကျပန္သည္။
၃။ ၎တို႔သည္ ဤသို႔ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရျပန္သျဖင့္၊ မြတ္စလင္မ္မ်ားကို ၾကဥ္ဖယ္သည့္ျပစ္ဒဏ္ေပးျပန္သည္၊ မြတ္စလင္မ္ တို႔အေပၚ ျပင္းထန္သည့္ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ မ်ား ကို ျပဌာန္းစည္းၾကပ္ ခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္မြတ္စလင္မ္တို႔သည္ ဆာေလာင္ငတ္မြတ္သည့္ ဒုက္ၡကို အလူးအလဲခံစားရၿပီး သစ္ဥသစ္ဖုမ်ားကိုသာ အဟာရ အျဖစ္ စားသံုး ခဲ့ၾကရသည္၊ သို႔ေသာ္လည္းထိုကဲ့သုိ႔ဒုက္ၡပင္လယ္ ေ၀ခဲ့သည့္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ အခ်ိန္ကာလႀကီးကို သံုးႏွစ္သံုးမိုးခံၿပီးေသာ အခါ ၎တို႔ထံတြင္ မေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္သည့္အေျခခံအေဆာက္အအံု မ်ားသာက်န္ရစ္ခဲ့သည္။
၄။ ေနာက္ဆံုးတြင္ေတာ့၊ အမွန္တရားကို လက္ကိုင္ထားၾကသူမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတုိင္ကို ဆြတ္ခူးရရွိၿပီး၊ အေမွာင္လမ္းကို ေလွ်ာက္ လွမ္းခဲ့သူမ်ားမွာမူ႐ႈံးနိမ့္ျခင္း၏ခါးသီးေသာ အရသာကို ျမည္းစမ္းခဲ့ ရပါသည္။
၅။ အမွန္တရားကိုလက္ကိုင္ထားသူမ်ားက ေအာက္ပါအတိုင္းလက္ေတြ႕ သ႐ုပ္ျပသခဲ့၏-
– ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ငတ္မြတ္မႈဒဏ္ကို အလူးအလဲခံစားေနရခ်ိန္တြင္ ပင္အမွန္တရားကို ၿမဲၿမံစြာလက္ကိုင္က်င့္သံုးခဲ့ေသးလွ်င္ အပူအပင္ ကင္းၿပီးစည္းစိမ္ခ်မ္းသာႏွင့္ေနရခ်ိန္က်မွ လမ္းမွန္ကိုစြန္႔လႊတ္၍ လမ္းမွားကိုလုိက္ရန္မွာ လံုး၀လက္မခံႏိုင္သည့္ကိစ္ၥျဖစ္သည္။
– ဤမၿမဲသည့္ကမ္ၻာေလာကတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ ဒီးန္သာသနာ၏သေဘာတရားမ်ားကို အလဲအလွယ္လုပ္၍မရႏုိင္ေပ။
– မွားယြင္းေနသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္အဖ်က္ အေမွာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ၾကေစကာမူ အီမာန္ သက္၀င္ယံုၾကည္သူမ်ား၏ယံုၾကည္ခ်က္ကို ယိမ္းယုိင္ေအာင္ စြမ္း ေဆာင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။
– မြတ္စလင္မ္တို႕ရဲ႕ရင္ထဲကအီမာန္(ယံုၾကည္မႈ) မွာခိုင္မာလွသျဖင့္ ၎တို႔ကို ဥစ္ၥာဓန၊ ရာထူးအဆင့္အတန္းတို႔ျဖင့္ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္း ျခင္းငွာ မစြမ္းႏိုင္ေပ။
– ဥစ္ၥာဓနကိုအသံုးျပဳၿပီး ကာဖိရ္(ေသြဖည္သူ)မ်ားသည္ မြတ္စလင္မ္ တို႔ကိုထပ္ခါတလဲလဲ တုိက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ မြတ္စလင္မ္တို႔မွာ အလ္ႅာဟ္ကိုသာလွ်င္ယံုၾကည္အားထားရင္း မိမိတို႔အီမာန္ကိုကာကြယ္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ဆံုးတြင္ အသက္ရွင္ေနထိုင္စဥ္ႏွင့္ေသလြန္သည့္အခါ တို႔၌ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္သာ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ၾကသည္။
– လူတစ္ေယာက္သည္ မိမိအီမာန္ကို ဥစ္ၥာဓနအတြက္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ပါက ၎င္းသည္အၿမဲတမ္းဆံုး႐ႈံးေနမည္ျဖစ္သည္။
– မြတ္စလင္မ္တို႔၏ေအာင္ျမင္မႈအစစ္အမွန္မွာ ေနာင္အာေခရသ္(တမ လြန္)ဘ၀ပင္ျဖစ္သည္။ဤကမ္ၻာေလာကသည္အာေခရသ္တြင္သီတင္း သံုးေနထိုင္ရန္ အတြက္ပို႔ေဆာင္ေပး သည့္ယာဥ္တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္သည္။

တမန္ေတာ္ယူစြဖ္ – Prophet J၀seph

တစ္ဆူတည္းတစ္ပါးတည္းတည္ရွိေတာ္မူေသာ၊ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းစတဲ့ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈအေပါင္းကင္းစင္ေတာ္မူေသာ၊ ဖန္ဆင္းရွင္ တစ္ဆူတည္းေသာ ထာ၀ရဘုရားဆုိတဲ့ တစ္ဆူတည္းေသာဘုရားယုံၾကည္ခ်က္ရွိတဲ့ ဘာသာတရားမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ ဂ်ဴးဘာသာေတြဟာ တမန္ေတာ္ယူစြဖ္ကို တမန္ေတာ္တစ္ပါးအျဖစ္ ယုံၾကည္ ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားၾကပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာနဲ႔ ဂ်ဴးဘာသာတရားေတြကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ တမန္ေတာ္ေတြရဲ႕ ေနာက္ပိုင္းမွာ သူတို႔ရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးက်မ္းဂန္ရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္ေတြကို ေျပာင္းျပန္ေဇာက္ထိုး ျပဳလုပ္ၿပီး၊ တစ္ဆူတည္းေသာဘုရားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ တမန္ေတာ္ေတြရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္ေတြ ေသြဖည္ျငင္းဆန္ ပုန္ကန္ျခားနားၿပီး၊ တမန္ေတာ္ေတြကို ဘုရားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဘုရားသားေတာ္ေတြအျဖစ္လည္းေကာင္း ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

တမန္ေတာ္ယူစြဖ္သခင္ျမတ္ရဲ႕ အတၳဳပၸတၱိကို ဗီဒီယိုအေနနဲ႔ အီရန္ႏိုင္ငံက ရိုက္ကူးထားတာကို ျပန္လည္ ရွယ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီဗီဒီယိုကို တင္ေပးတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအပါအ၀င္ အျခားေသာဘာသာ၀င္ေတြကို ၾကည့္ရႈေစခ်င္လို႔ပါ။ ဒီဗီဒီယိုထဲမွာ တမန္ေတာ္ေတြဟာ လူသားေတြရဲ႕ မွားယြင္းေနတဲ့ အယူ၀ါဒေတြကို မည္သို႔မည္ပုံ ျပဳျပင္ တည့္မတ္ေပးခဲ့ၾကတယ္။ လူေတြကို မည္သုိ႔မည္ပုံ တရားလမ္းမွန္ကို ပို႔ေပးခဲ့ၾကတယ္။ တစ္ဆူတည္းေသာ ထာ၀ရဘုရားကို သက္၀င္ယုံၾကည္လာေအာင္ မည္သို႔မည္ပုံ ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာကို သိေစခ်င္လို႔ပါ။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အျမင္မွာေတာ့ တမန္ေတာ္ေတြရဲ႕ေနရာကို အျခားသူ အစားထိုးလို႔ မရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တမန္ေတာ္ေတြဆိုတာဟာ အလြန္ အင္မတန္ ျမင့္ျမတ္သူေတြပါ။ သူတို႔ဟာ မဟာလူသားႀကီးေတြပါ။ ဒီလို တမန္ေတာ္ေတြရဲ႕ ေနရာမွာ အျခားသူ သရုပ္ေဆာင္ျခင္းကို က်ေနာ္တို႔ မြတ္စလင္မ္ေတြက ဟာရမ္ (ထာ၀ရဘုရားသခင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က တားျမစ္ထားေတာ္မူေသာအရာ)လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ 

သို႔ေသာ္ ဒီဇာတ္လမ္းဟာ ဗမာလူထုအတြက္ အရမ္းကို အေရးႀကီးတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တမန္ေတာ္ယူစြဖ္ဟာ ရုပ္ထု၊ ရုပ္ပြား၊ ဆင္းထုစတဲ့ လူသားေလာက္ပင္ ျမင့္ျမတ္ျခင္းမရွိတဲ့ အရာေတြကို ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ေနၾကတဲ့သူမ်ားအျဖစ္ကေန အဲဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ဘုရင္မင္းျမတ္အပါအ၀င္၊ မွဴးႀကီးမတ္ရာ ေသနာပတိႀကီးမ်ား၊ ၀န္ႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးကို အရာခပ္သိမ္းကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ္မူေသာ၊ ထာ၀ရတည္ရွိေတာ္မူေသာ၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ တစ္ဆူတည္းတစ္ပါးတည္းကိုသာလွ်င္ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္တဲ့ မြတ္စလင္မ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ မည္သို႔မည္ပုံ စြမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ျမန္မာလူထုသိေစခ်င္လို႔ပါ။ ျမင္ေစခ်င္လို႔ပါ။

တမန္ေတာ္ယူစြဖ္ဟာ ဘာသာစကား မတူ၊ ဘာသာတရား မတူ၊ ေဆြးမ်ဳိးညာတိ မရွိ၊ အမိအဘကလဲ တစ္ကြဲတစ္ျပား၊ အသားအေရာင္ကလည္း မတူ၊ လူမ်ဳိးကလည္း ကြဲျပားစတဲ့ စတဲ့ အခ်က္ေတြရွိေပမယ့္ ကိုယ္ေတာ္သခင္ဟာ သူ သက္၀င္ယုံၾကည္တဲ့ တစ္ဆူတည္း၊ တစ္ပါးတည္းေသာ၊ ထာ၀ရတည္ရွိေတာ္မူေသာ၊ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း၊ ကင္းမဲ့ေတာ္မူေသာ၊ အတုမရွိေသာ ထာ၀ရဘုရား စၾက၀ဠာခပ္သိမ္းအား အဆင့္ဆင့္ ဖန္ဆင္းျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ခ၀ပ္ကိုးကြယ္လာေအာင္၊ တစ္တိုင္းျပည္လုံးမွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုႀကီးကို မြတ္စလင္မ္ေတြျဖစ္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ပုံျပင္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ သမိုင္းပါ။ အစၥလာမ္ဟာ ပုံျပင္ေတြ၊ ဒ႑ာရီေတြ၊ ဇာတ္နိပါတ္ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ သာသနာ အလ်ဥ္း မဟုတ္ပါ။ ဒီလိုပါပဲ အစၥလာမ္ရဲ႕က်မ္းစာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ဟာလည္း သဃၤာယနာတင္စရာ မလိုပါဘူး။ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္တည္းျဖတ္သုံးသပ္စရာ မလိုပါဘူး။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္သြားေသာ္လည္း မူရင္းပကေတ့အတိုင္း လက္ရာေျခရာ မပ်က္မျပတ္ တည္ရွိေနဆဲ့ပါပဲ။ အစၥလာမ္မွာ အရာရာတိုင္းအတြက္ အေထာက္အထားေတြ အခိုင္အလုံရွိေနပါတယ္။

အကယ္၍ ဒီဗီဒီယိုေလးေတြကို ၾကည့္ရႈၿပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္မ်ား တစ္ဆူတည္း၊ တစ္ပါးတည္းေသာ၊ ထာ၀ရတည္ရွိေတာ္မူေသာ၊ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း၊ ကင္းမဲ့ေတာ္မူေသာ၊ အတုမရွိေသာ ထာ၀ရဘုရား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ေသာသူျဖစ္လာခဲ့ရင္ျဖင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအေပါင္းကို ခံယူထိုက္ေတာ္မူပါေပတယ္။ မြတ္စလင္မ္မဟုတ္ေသးေသာသူမ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕ ယုံၾကည္မႈေတြကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္လိုတဲ့စိတ္ကေလး ဒီဗီဒီယို ဇာတ္လမ္းရွည္ႀကီးကို ၾကည့္ရႈၿပီး တစ္ေယာက္တစ္ေလရခဲ့ပါမူ ဒီဗီဒီယိုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွ်ေ၀ေပးျခင္းအားျဖင့္ လူသားတစ္ဦးရဲ႕တာ၀န္ ေက်ပြန္ခဲ့ၿပီဟု မွတ္ယူလိုက္ပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ဒီဗီဒီယိုေလးကို ဗီဒီယိုတည္းျဖတ္မႈကၽြမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ ဘာသာျပန္ကၽြမ္းက်င္သူေတြ ေပါင္းစုၿပီး ျမန္မာဘာသာကို ျပန္ဆိုထုတ္လြႊင့္ေပးမယ္ဆိုရင္ ဗမာလူထုအဖို႔ အထူးပင္ အက်ဳိးရွိမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ တတ္စြမ္းႏိုင္သူမ်ား စြမ္းေဆာင္ေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။

တမန္ေတာ္ယူစြဖ္ – အပိုင္း (၁)

တမန္ေတာ္ယူစြဖ္ – အပိုင္း (၂)

တမန္ေတာ္ယူစြဖ္ – အပိုင္း (၃)

တမန္ေတာ္ယူစြဖ္ – အပိုင္း (၄)

တမန္ေတာ္ယူစြဖ္ – အပိုင္း (၅)

တမန္ေတာ္ယူစြဖ္ – အပိုင္း (၆)

တမန္ေတာ္ယူစြဖ္ – အပိုင္း (၇)

တမန္ေတာ္ယူစြဖ္ – အပိုင္း (၈)

တမန္ေတာ္ယူစြဖ္ – အပိုင္း (၉)

တမန္ေတာ္ယူစြဖ္ – အပိုင္း (၁၀)

အစၥလာမ္-သက္၀င္ယုံၾကည္မႈ အင္ပါယာ

အစၥလာမ့္သမိုင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာျပည္မွာ လူျဖစ္လာၾကတဲ့သူေတြ စစ္မွန္ခိုင္လုံတဲ့ အေထာက္အထားနဲ႔တကြ သိရွိသူ အရမ္း အရမ္းကို နည္းပါးလွပါတယ္။ ဒါကလည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီ အေၾကာင္းေတြထဲက တစ္ခ်က္ကေတာ့ျဖင့္ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ေန၀င္းရဲ႕ အစၥလာမ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ မွန္သမွ်ကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ပါဘဲ။ သူဟာ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြ႔ရပါတယ္။ ကုလသမဂၢရဲ႕ တရား၀င္ဘာသာစကားႀကီးေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အာရဗီဘာသာစကားကို ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားတကၠသိုလ္မွာ သင္ၾကားမႈ မျပဳေစခဲ့ဘူး။ ဒီေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မြတ္စလင္မ္လူဦးေရဟာ အနည္းဆုံး ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး လူဦးေရရဲ႕ ငါးပုံတစ္ပုံရွိပါတယ္။ အကယ္၍သာ အာရဗီဘာသာစကားကို ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားတကၠသိုလ္မွာ သင္ၾကားေပးမယ္ဆိုရင္ အခ်ည္းအႏွီး မျဖစ္ယုံမက ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္မွာ အသုံး၀င္ပါလိမ့္မယ္။

ဗိုလ္ေန၀င္းဟာ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က တရုတ္ေသြးေႏွာျဖစ္ေတာ့ ဒီအခ်က္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အာဏာကို ဆုံးရႈံးရမွာ အရမ္းကို ေၾကာက္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ လူထုရဲ႕ အမ်က္ေျဖဖို႔ အိႏိၵယႏြယ္ဖြားေတြရဲ႕ဘက္ကို လွည့္ေပးပါေတာ့တယ္။ ကုလား၊ ကုလား ဆိုတဲ့အသံေတြ မၾကားခ်င္မွ အဆုံး။ ရုပ္ရွင္ဖြင့္ရင္လည္း ဒီအသံၾကားရတယ္။ ၀တၳဳ ဖတ္ရင္လည္း ဒီစကားလုံးကို ခဏ ခဏ ေတြ႔ရတယ္။ အခုဆို ပိုဆိုးေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလိုနဲ႔ တိုင္းရင္းသားစစ္စစ္ေတြက အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ျဖစ္တာနဲ႔ ကုလားျဖစ္သြားၿပီ။ အစၥလာမ္ကိုလဲ ကုလားဘာသာလို႔ပဲ လူအမ်ား နားလည္ထားၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဲဒီလိုျဖစ္ေအာင္ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ နည္းပါး တိုင္းျပည္ကို လက္နက္အားကိုးနဲ႔ သိမ္းပိုက္၊ ျပည္သူေတြကို သတ္ျဖတ္၊ ဆင္းရဲမြဲေတတဲ့ဘ၀ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေပးခဲ့တဲ့ ေက်းဇူူးရွင္ႀကီး အာဏာရွင္ဗိုလ္ေန၀င္းနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒုကၡခံၿပီး၊ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကလို႔ပါဘဲ။ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတာက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္အဆင့္ရွိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြေတာင္ အစၥလာမ္အေၾကာင္း မသိၾကဘူး။

အမွန္တကယ္ကေတာ့ မြတ္စလင္မ္ေတြ သက္၀င္ယုံၾကည္တဲ့ ထာ၀ရဘုရားသခင္ရဲ႕ တမန္ေတာ္ျမတ္ဟာ အာရဗ္လူမ်ဳိးတစ္ဦးပါ။ အိႏၵိယသားတစ္ဦး မဟုတ္ပါဘူး။ ဗမာျပည္ရဲ႕ သမိုင္းမွာ အာရဗ္လူမ်ဳိးကို ကုလားလို႔ ေခၚခဲ့တဲ့ထုံးစံမရွိပါဘူး။ အာရဗ္လူမ်ဳိး၊ အာေရဗ်လူမ်ဳိးလို႔ဘဲ ေခၚၾက၊ ေရးၾကပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အာရဗ္လူမ်ဳိးတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ သာသနာကို ဘာေၾကာင္း ကုလားဘာသာ၊ ကုလားသာသနာလို႔ ေခၚေနၾကမွန္း မသိပါ။ အိႏၵိယသားစစ္စစ္၊ လုံး၀ ေရမေရာတဲ့၊ ဗမာျပည္ရဲ႕ တိုင္းရင္းသားေတြထဲက မည္သည့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမွ မဟုတ္တဲ့ ဗုဒၶေဂါတမရဲ႕ သာသနာကိုၾကေတာ့ ကုလားဘာသာလို႔ ဘယ္သူမွ ေခၚသံ၊ ေျပာသံ၊ ေရးသံ မၾကားဘူးပါ။ အရမ္းကို ထူးဆန္းပါတယ္။ အိႏၵိယႏြယ္ဖြား မွန္သမွ်ကို ကုလားလို႔ ေခၚတဲ့သူေတြက ဒီအခ်က္မွာၾကေတာ့ ဘာရယ္ေၾကာင့္ ကုလားလို႔ မေခၚရတာလဲဆိုတာ စဥ္းစားစရာပါ။ တိုင္းရင္းသားစစ္စစ္ကေန အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ျဖစ္သြားတာနဲ႔ ကုလားႀကီး၊ ကုလားေလး၊ ကုလားမလို႔ ေခၚတတ္ၾကတဲ့သူေတြဟာ ဗိုလ္ေန၀င္းရဲ႕ လွည့္စားျခင္းကို ခံခဲ့ရတဲ့သူေတြပါဘဲ။ သနားစရာေလးေတြပါ။

အခု ဗီဒီယိုလင့္ခ္ေလးေတြ ခ်ိတ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ မြတ္စလင္မ္ေတြ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ေကာင္းေၾကာင္း ရိုက္ကူးထားတာမဟုတ္ဘူးေနာ္။ အေမရိကန္ရဲ႕ နာမည္ႀကီး သတင္းဌာနက ရိုက္ကူးထားတာ။ မြတ္စလင္မ္ေတြဟာ သက္၀င္ယုံၾကည္မႈနဲ႔ ဘယ္လို ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ အင္ပါယာႀကီးကို တည္ေဆာက္ခဲ့သလဲဆိုတာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေန႔ အေနာက္ကမၻာက မြတ္စလင္မ္ေတြ ဒီလို ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ အင္ပါယာႀကီး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္မွာကို အရမ္းေၾကာက္လြန္းလို႔ ဗမာျပည္မွာ မြတ္စလင္မ္ဆိုတာနဲ႔ ကုလားလို႔ ေျပာသလို အေနာက္တိုင္းမွာ မြတ္စလင္မ္ဆိုတာနဲ႔ အၾကမ္းဖက္သမားလို႔ ေျပာခ်င္ေနၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တရား၀င္အေထာက္အထား မရွိဘဲ ေျပာလို႔မရဘူး။ ဒါေတာ့ ဗမာျပည္နဲ႔ နည္းနည္းေလးကြာပါတယ္။ အစၥလာမ့္အင္ပါယာအေၾကာင္း အဂၤလိပ္စကား နားလည္သူေတြ ၾကည့္႐ႈနားဆင္ေသာတဆင္လို႔ ရပါတယ္။

Islam: Empire of Faith

Part 1: Prophet Muhammad and rise of Islam

Part 2: The Awakening

 Part 3: The Ottomans