Archives

“ အီဒုလ္ဖိသြိရ္ပြဲေတာ္ေန႔ ”

ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ မြတ္စ္လင္မ္လူထုႀကီးတစ္ရပ္လုံးသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမွ် ရမဒြါန္လျမတ္တြင္ တစ္လတိတိ ဆြိယာမ္ ဥပုသ္သီတင္း ေဆာက္တည္ၾကတယ္။ တစ္လတိတိ ဥပုသ္သီတင္း ေဆာက္တည္ၿပီးသည့္ေနာက္ ေရွာင္ဝါလ္လဆန္း(၁)ရက္ေန႔တြင္ အီဒုလ္ဖိသြိရ္ ပြဲေတာ္ႀကီးကုိ တေပ်ာ္တပါး ဆင္ယင္က်င္းပၾကတယ္။

အီးဒ္ရဲ႔ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ အဖန္တလဲလဲ ျပန္လာျခင္းလုိ႔ ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္နဲ႔အမွ် အဖန္တလဲလဲ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲဆင္ႏႊဲသည္ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး အီးဒ္ေန႔လုိ႔ ေခၚျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားသည္ လူမ်ဳိးတုိင္း၊ ဘာသာတုိင္းလုိလုိမွာပင္ ရွိၾကပါတယ္။ အစၥလာမ္သာသနာ မထြန္းကားမီေခတ္တြင္ အာေရဗ်လူမ်ဳိးမ်ားတြင္လည္း ၄င္းတုိ႔ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ေပ်ာ္ရႊင္ရန္အတြက္ ရက္ ၂ ရက္ သတ္မွတ္ထားခ့ဲၾကတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ၄င္းတုိ႔ဟာ ထုိေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားတြင္ ႐ုိး႐ုိးေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားသာမက အေပ်ာ္က်ဴးၿပီး မဖြယ္မရာကိစၥေတြ၊ ႐ုိင္းျပေသာ အျပဳအမူေတြ၊ လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးမႈေတြ အလြန္အကၽြံ ပါဝင္ေနခ့ဲတယ္။ ဒီက့ဲသုိ႔ တရားမ့ဲ ပရမ္းပတာ ျဖစ္ေနတာကုိ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သခင္ ေတြ႔ျမင္သည့္အခါ ေပ်ာ္ရႊင္မႈလည္းပါ၊ လူထုမွာလည္း အက်ဳိးရွိ၊ သဘာဝလည္းက်၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးလည္းရ၊ အစၥလာမ္ဝါဒလည္းျပန္႔၍ တကယ့္လူထု အင္အားျပႏုိင္ရန္ အလုိ႔ငွာ ယခင္ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ရန္အတြက္ ထုိႏွစ္ရက္အစား အျခားႏွစ္ရက္ကုိ သတ္မွတ္ေပးေတာ္မူခ့ဲပါတယ္။ ပထမရက္ကုိ (အီဒုလ္ဖိသြိရ္)လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ဒုတိယရက္ကုိ (အီဒုလ္အဒြ္ဟာ)လုိ႔ ေခၚပါတယ္။

မြတ္စ္လင္မ္မ်ားသည္ တရားေတာ္ႏွင့္အညီ တစ္လတိတိ ဆြိယာမ္ ဥပုသ္ေဆာက္တည္ႏုိင္သည့္အတြက္ ဝမ္းသာျခင္း၊ အရွင္ျမတ္အား ေက်းဇူးတင္ျခင္းႏွင့္ ဥပုသ္ေဆာက္တည္ရာတြင္ အငတ္ျပႆနာႏွင့္ အျမဲတန္း ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ ဒုကၡေတြကုိ လက္ေတြ႔သိရွိလာၿပီး ဆင္းရဲသား ေက်ာမြဲမ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံျခင္းမ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ပထမအီးဒ္ျဖစ္ေသာ (အီဒုလ္ဖိသြိရ္)ကုိ က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အီဒုလ္ဖိသြိရ္ပြဲေတာ္ေန႔မွာ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားဟာ တရားေတာ္ႏွင့္အညီ “ ဖိသြ္သြရဟ္ ”အလွဴဒါနကုိ ဆင္းရဲသူ၊ ဆင္းရဲသားတုိ႔အား ေပးလွဴၾကရပါတယ္။ မြတ္စ္လင္မ္တစ္ဦးဟာ ဖိသြ္သြရဟ္အလွဴေၾကးကုိ မိမိအတြက္လည္း ေပးရပါတယ္။ မိမိရဲ႔ ဇနီးႏွင့္ သမီး၊ သားမ်ားအတြက္လည္း ေပးရပါတယ္။ ဖိသြ္သြရဟ္ေပးလွဴရန္ တာဝန္ရွိတ့ဲ မြတ္စ္လင္မ္တစ္ဦးဟာ အကယ္၍ ဖိသြ္သြရဟ္ မေပးလွဴလွ်င္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သူရဲ႔ ဥပုသ္ေဆာက္တည္မႈကုိ လက္ခံေတာ္မူမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မြတ္စ္လင္မ္ေတြဟာ အီးဒ္ပြဲေတာ္မက်င္းပမီ ဆင္းရဲသူ၊ ဆင္းရဲသားတုိ႔အား “ ဖိသြ္သြရဟ္ ”ေပးလွဴၾကပါတယ္။ ဒီလုိ “ ဖိသြ္သြရဟ္ ”ေပးလွဴၾကျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ဒီအီးဒ္ပြဲေတာ္ကုိ “ အီဒုလ္ဖိသြိရ္ ”တစ္နည္း “ ဖိသြ္သြရဟ္ ” ပြဲေတာ္လုိ႔ ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္တယ္။

ဒီလုိ ဖိသြ္သြရဟ္ေပးလွဴျခင္းေၾကာင့္ အီးဒ္ပြဲေတာ္မွာ ပုိက္ဆံမရွိလုိ႔ မ်က္ႏွာငယ္ရသူ တစ္ေယာက္မွ်မရွိ။ ပုိက္ဆံမရွိလုိ႔ မပါဝင္လုိက္ရဘူးဆုိတ့ဲ အျဖစ္မ်ဳိးဟာ ေပၚေပါက္စရာအေၾကာင္း မရွိေတာ့တာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပြဲေတာ္မွာ ကုံလုံၾကြယ္ဝတ့ဲလူေရာ၊ မရွိဆင္းရဲတ့ဲလူေရာ၊ လွည္းေန ေလွေအာင္း ျမင္းေစာင္းမက်န္ ဆုိသလုိ မြတ္စ္လင္မ္တစ္မ်ဳိးသားလုံးဟာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ ႏုိင္ၾကပါတယ္။ အမွန္အတုိင္း ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဒီပြဲေတာ္ဟာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ လူတန္းစားမခြဲ၊ သူေတာ္စင္မွန္သမွ် ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကတ့ဲ “ သူေတာ္စင္တုိ႔ရဲ႔ ေအာင္ပြဲႀကီးပဲ” ျဖစ္ပါတယ္။

မြတ္စ္လင္မ္ေတြ ပထမအီးဒ္ပြဲေတာ္ကုိ ဘယ္လုိမ်ား က်င္းပၾကပါလိမ့္?

အီးဒ္ေန႔ မုိးလင္းသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားသည္ အယုတ္ အလတ္ အျမတ္ မေရြး၊ ႀကီးငယ္မဟူ၊ လွည္းေန ေလွေအာင္း ျမင္းေစာင္းမက်န္ လူထုႀကီးတစ္ရပ္လုံးသည္ ေရမုိးခ်ဳိးၾကတယ္။ အဝတ္ေကာင္း ဝတ္ၾကတယ္။ အေမႊးအႀကိဳင္မ်ား လိမ္းၾကတယ္။ ကုိယ္ႏႈတ္ႏွလုံးသုံးပါးလုံးျဖင့္ နိစၥထာဝရ မဟာကာ႐ုဏိက ျဖစ္ေတာ္မူထေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကုိ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ကာ (မုဆြလႅာ)ေခၚ လူထုဝတ္ျပဳရာဌာနသုိ႔ တေပ်ာ္တပါး သြားၾကတယ္။ ဓနရွင္နဲ႔ ဆင္းရဲသား၊ သမၼတနဲ႔ သူေတာင္းစား၊ ျဖဴနက္မျခား၊ လူတန္းစားမခြဲဘဲ ေနထားက်က် အတန္းမ်ားစီၾကတယ္။ အရွင့္ေက်ာင္းေတာ္ (ကအ္ဗာဟ္)ဘက္သုိ႔ မ်က္ႏွာမူ၍ တစ္ဦးတည္းေသာ ေရွ႔ေဆာင္ဆရာေတာ္ရဲ႔ ေနာက္မွေန၍ တစ္ဆူတည္းျဖစ္ေတာ္မူထေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား တညီတညြတ္တည္း၊ တစ္စိတ္တစ္လက္တည္း၊ တစ္သေဘာတည္း၊ တစ္မ်ဳိးတစ္စားတည္း ခဝပ္ကုိးကြယ္ ဝတ္ျပဳၾကတယ္။ ဒီက့ဲသုိ႔ တေပ်ာ္တပါး ခန္႔ခန္႔ညားညား ဝတ္ျပဳၿပီးသည့္ေနာက္ မြန္ျမတ္ေသာ တရားေဒသနာမ်ားကုိ နာၾကားၾကရပါတယ္။

“ အလႅာဟုအတ္က္ဗရ္၊ အလႅာဟုအတ္က္ဗရ္၊ လားအီလားဟ အိလႅလႅာဟု ဝလႅာဟုအတ္က္ဗရ္၊ အလႅာဟုအတ္က္ဗရ္၊ ဝလိလႅာဟိလ္ဟမ္ဒ္”
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အဒုတိေယာ၊ အသမာသေမာ၊ အတုေလာ၊ အပေမေယ်ာ၊ သႆေတာ အစရွိသည့္ အနေႏၲာ အနႏၲ တန္ခုိးေတာ္၊ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူထေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူပါ၏။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွအပ အျခားခဝပ္ကုိးကြယ္ျခင္းကုိ ခံထုိက္ေသာအရာဟူ၍ လုံးဝဘာမွမရွိ။ အထူးထူး အေထြေထြေသာ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျခင္းမ်ားကုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သာလ်င္ ခံထုိက္ေတာ္မူ၏။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ မုဟမၼဒ္သခင္အေပၚ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ေမတၱာမ်ား ပုိ႔သၾကပါ၏။

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား –
ဒီေန႔ ဒီရက္ဟာ အလြန္မြန္ျမတ္တ့ဲ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ဟာ သူမြန္သူျမတ္မ်ားအဖုိ႔ေတာ့ ေပ်ာ္ပြဲႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ မသူေတာ္မ်ားအဖုိ႔မွာေတာ့ ငုိပြဲႀကီးတမွ် ျဖစ္ပါတယ္။
အၾကင္မည္သူမဆုိ လျမတ္ရမဒြါန္၏ ဆြိယာမ္ – ဥပုသ္မ်ားကုိ ေစာင့္ထိန္း၏။ အီဒ္ဆြလာသ္ကုိ ဝတ္ျပဳ၏။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထုိသူ၏ အျပစ္မ်ားကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳေတာ္မူ၏။ ထုိသူ၏ မေကာင္းမႈမ်ားကုိ ေကာင္းမႈျဖင့္ အစားေပးသနားေတာ္မူမည္။
(ဗုခါရီက်မ္း၊ မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း)

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား –
ဒီေလာကႀကီးဟာ အရိပ္ပမာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည့္ သခၤါရ ေလာကမွ်ျဖစ္ပါတယ္။ အုိျခင္း နာျခင္း ေသျခင္း တရားကုိ အျမဲတေစ သတိခ်ပ္ၾကေစလုိပါတယ္။ မႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔အတူတူ ဥပုသ္ေဆာက္တည္ၾကၿပီး အီးဒ္ပြဲေတာ္ ဆင္ႏႊဲခ့ဲၾကတ့ဲ မိဘေတြ၊ သားသမီးေတြ၊ မိတ္ေဆြေတြ အားလုံးတုိ႔ဟာ ယခု အျပည့္အစုံရွိေကာင္းမွ ရွိၾကေတာ့မည္။ အခ်ဳိ႔ေသဆုံးသြားခ့ဲၾကၿပီ။

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား –
ယခုက့ဲသုိ႔ ေအးေအးေဆးေဆး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ အီးဒ္ပြဲေတာ္ကုိ ဆင္ႏႊဲႏုိင္ၾကသည့္အတြက္ အရွင္ျမတ္အား အထူးေက်းဇူးတင္ၾကပါ။ အထူး ခယ႐ုိက်ဳိး ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းၾကပါ။

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား –
မိမိတုိ႔ႏွင့္ အဖက္ဖက္မွ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ဆင္းရဲသားလူထုအား တရားေတာ္ႏွင့္အညီ မိမိတုိ႔၏ ေခၽြးႏွဲစာမ်ားကုိ ရက္ရက္ေရာေရာ လွဴဒါန္းၾကပါ။ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ ေဝေနယ်သတၱဝါအေပါင္းတုိ႔သည္ အရွင့္အိမ္ေတာ္သားမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ အိမ္ေတာ္သား အခ်င္းခ်င္း လစ္လ်ဴျပဳ မထားၾကပါနဲ႔။ ကူညီယုိင္းပင္းၾကပါ။ ခ်စ္ခင္ၾကပါ။ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ေမတၱာလက္ေဆာင္ ကမ္းလွမ္းၾကပါ။

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား –
မိမိတုိ႔၏ အဝတ္အစားမ်ာကုိ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း လွလွပပ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျပဳလုပ္ၾကသလုိ မိမိတုိ႔၏ အတြင္းစိတ္ဓာတ္မ်ားကုိလည္း တကယ္တမ္း သန္႔ရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကပါ။

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား –
တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္သခင္က မိန္႔မွာေတာ္မူခ့ဲပါတယ္။ အီးဒ္ေန႔မ်ားတြင္ ဆြိယာမ္ဥပုသ္မေစာင့္ထိန္းရ။ အီးဒ္ေန႔ဟာ စားဖုိ႔ေသာက္ဖုိ႔၊ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနၾကဖုိ႔ျဖစ္တယ္။

မြန္ျမတ္ေသာ တရားေဒသနာမ်ားကုိ နာၾကားၾကၿပီးေနာက္ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ ဆုမြန္ေကာင္းမ်ားေတာင္းဆုိၾကၿပီး အခ်င္းခ်င္း ဖက္လဲတကင္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္ၾကကာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အီးဒ္ေန႔သည္ –
၁။ အရွင့္အား ခဝပ္ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳတ့ဲေန႔
၂။ အရွင့္အား ေက်းဇူးတင္တ့ဲေန႔
၃။ လူထုခ်စ္ၾကည္ေရးေန႔
၄။ လူထုညီညြတ္ေရးေန႔
၅။ လူထုေထာက္ပ့ံေရးေန႔
၆။ လူထုေပ်ာ္ရႊင္ေရးေန႔
၇။ လူထုေမတၱာ ကမ္းလွမ္းတ့ဲေန႔ ….. ျဖစ္တယ္ဆုိတာ အလြန္ထင္ရွားလွပါတယ္။
လူထုအေပါင္း ေဘးဘယာေဝးကြာ စိတ္ၾကည္ကုိယ္ခ်မ္း ရႊင္လန္းသာယာၾကပါေစကုန္သတည္း။

(သီရိပ်ံခ်ီ အလ္ဟာဂ်္ အလႅာမဟ္ ဃာဇီမုဟမၼဒ္ဟာရွင္မ္)

အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ သာသနာ့စာစဥ္ (၂၃) ဃာဇီ၏အသံ စာအုပ္မွ စုစည္းတင္ျပပါသည္။

Advertisements

အနာဂတ္အတြက္ ရဲရဲေတာက္ အစၥလာမ္ဇာနည္မ်ား

အပုိင္း (၂)(၉)

အေလာင္းမင္းတရားလက္ထက္ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာသို႔ ခ်ီတက္တုိက္ခုိက္ရာတြင္ မြန္စစ္ သူၾကီး တလပန္း ႏွင့္ျပည္ျမိဳ႕ အနီး တိုက္ခဲ့ရသည္။ မြန္တို႔ဖတ္မွ ပသီ ၊ ပန္းေသး တို႔က   ေျမာက္ စိန္ေျပာင္း ႏွင့္လွမ္းကာပစ္လႊတ္ ေလလွ်င္ ရဲမတ္ေတာ္ အေပါင္းတို႔ ထိပါးေသဆံုးသည္ကား မေရ တြက္ႏိုင္ေအာင္ရွိ၏။ (လက္၀ဲအေနာ္ရထာ၊ အေလာင္းဘုရား အေရးေတာ္ ပံု မွတ္တမ္းမ်ား ၊စာ -၇၀)

အေလာင္းမင္းတရား ရန္ကုန္ကိုေအာင္ႏိုင္ ေသာအခါ မြန္တို႔ဘက္မွ အေလာင္းမင္းတရားၾကီး ကို သစၥာခံၾကသည္။ထိုသစၥာ ခံ တပ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ကၽြန္းသား ပသီ သေဘၤာသူေဌး (၄)ဦးတုိ႔ လည္း ေရႊရက္ ေငြရက္ အုပ္မ်ိဳးထည္မ်ိဳး ေသနက္လက္နက္ လက္ေဆာင္ေတာမ်ား ဆက္သ၍ သေဘၤာ၄စင္းႏွင့္ တကြ အမႈေတာ္ကိုထမ္းပါမည္ ဟု ေျခေတာ္ရင္း ခို၀င္လာ၏။ (အေလာင္း ဘုရား အေရးေတာ္ပံု မွတ္တမ္း စာ ၇၇)

ဆက္လက္တုိက္ပြဲ၀င္ရန္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုထဲမွ သင့့္ေတာ္သူမ်ားကို ေသြးေသာက္ၾကီးမ်ားအျဖစ္ လိုက္ ပါေစခဲ့၏။(ကုန္းေဘာင္ ေခတ္ မဟာရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီး ပ တြဲ၊စာ ၁၈၅-၁၈၆)

ဤသည္ကား အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ကို ဘုရင္မင္းျမတ္က ယံုၾကည္စိတ္ခ်၍ ရာထူးၾကီးမ်ား ေပးခဲ့ ေသာ အေထာက္ အထား ပင္ ျဖစ္သည္။ဆက္လက္၍ အေလာင္းမင္း တရား ၾကီသည္ သန္လ်င္ျမိဳ႕ သို႔ခ်ီတက္တုိက္ခိုက္ျပန္ပါသည္။ သန္လ်င္ကို ေအာင္ျမင္၍ အိႏိၵယ ျပည္ မွ သေဘၤာေလးစင္း ပါ စစ္သား မ်ား ကိုလည္း စစ္မႈထမ္းေစခဲ့၏။ (တြင္းသင္းတုိက္၀န္ ေရး၊ အေလာင္းဘုရား အေရးေတာ္ပံု မွတ္တမ္း ၊စာ – ၂၀၃)

ယင္းသို႔ ျမန္မာဘုရင္ မြန္ဘုရင္ တုိ႔ထံတြင္ ၀င္ေရာက္အမႈထမ္းေနသူမ်ားမွာ ဘဂၤါလီမ်ား မဟုတ္ၾကပဲ ပသီ-ပန္းေသး အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား သာျဖစ္ပါသည္။

(၁၀)
ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၇၈၁-၁၈၁၈) (ေကာဇာ သကၠရာဇ္ ၁၁၄၃-၁၁၈၁) အမရပူရနန္းတည္ ဘုိးေတာ္ဦး၀ိုင္း (ပဒံုမင္း) လက္ ထက္ ပသီမ်ားအတြက္ အာပစ္ရွာ ဟိုသိႏၵိ ကို တရားသူၾကီး အျဖစ္ခန္႔ေၾကာင္း အမိန္႔ေတာ္ ျပန္တမ္းထုတ္ခဲ့ပါသည္။ (ဘိုးေတာ္ မင္းတရားၾကီး ၏ ရာဇသတ္ၾကီး (ခ) အမိန္႔ေတာ္ျပန္တမ္း ၾကီး ၊အတြဲ (၄) ၊စာ-၁၇၆) ထိုေခတ္မွာပင္ ရမၼာ ၀တီ ျမိဳ႕ ၀န္ ၊ေရႊေတာင္ သာဂသူ စာဆိုေတာ္ၾကီး ဦးႏု (ခ ) မုိဟမၼဒ္ ကာစင္ကို အိႏိၵယ ျပည္သြားေရာက္၍ သကၠဋ က်မ္း ၊ ဟိႏၵဴ က်မ္း ၊ ႏွင့္ ပသီက်မ္း မ်ားကို သယ္ယူသည္႔ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ပါ သည္။ (ကုန္းေဘာင္ မဟာရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီး ဒု-တြဲ၊ စာ-၁၅၇/၁၆၆)

ဘုရင္သစၥာခံ ယင္းအရာရွိၾကီးမ်ားမွာ ဘဂၤါလီမ်ားမဟုတ္ၾကပဲ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မင္းမႈထမ္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။(၁၀) နယ္ခ်ဲ႕ျဗိတိသွ် မ်ားျမန္မာႏိုင္ငံကို စတင္ ထိပါးလာစဥ္ ရမူး ပန္း၀ါ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ယင္းစစ္ပြဲကို ျမန္မာတို႔ႏိုင္လိုက္ ၍ ရန္သူမ်ားထံမွ အေျမာက္ၾကီး ၁ လက္ ၊ ေသနက္ ၂၀၀ ေက်ာ္ ၊ ႏွင့္ စစ္ပါရီကုလား သံု႔ပန္း (၂၀၀) ေက်ာ္ ရလုိက္ပါသည္။ ယင္းသံု႔ပန္း မ်ားကို ဘုရင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေတာင္ဘက္ (ျမစ္သားေခ်ာင္းေတာင္ဘက္ ) မွာေနရာခ်ထား ေပးခဲ့ သည္။(ကုန္းေဘာင္ ဆက္မဟာ ရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီး ၊ ဒု-တြဲ၊ စာ – ၃၇၇)

ရမူးပန္း၀ါ တိုက္ပြဲ မစမီ ျမန္မာ တပ္မေတာ္မွ တပ္မႉးတပ္သားမ်ား လံွရွည္ ၊ အဲေမာင္း ၊ မ်ားကို ကိုင္၍ စစ္ေရး ျပေစခဲ့ ပါသည္။ ထိုစစ္ေရး ျပရာတြင္ တပ္ဗိုလ္ ေနမ်ိဳးဂုဏ္ နရပ္ ဘြဲ႕ ရ ခန္ဆပ္ဗိုလ္ ဦးစီးေသာ ျမင္းစီးေရး (၇၀)ေက်ာ္က ျမင္းေရး ကစား သည္ကို စစ္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ၀န္ၾကီး သတိုး မဟာဗႏၶၶဳလ က ေရႊထီးျဖန္႔ျပီး ရႈစားေတာ္မူခဲ့သည္။(ကုန္းေဘာင္ ဆက္ မဟာ ရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီး ၊ ဒု-တြဲ ၊စာ – ၃၉၂)

ယင္းခန္ဆပ္ဗိုလ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ မင္းက ယြန္းၾကီးျပည္ ဟု ေခၚေသာ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားသို႔ ျမန္မာ ဘုရင္၏ သံကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ သံကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေစလြတ္ခဲ့ရသည္။ ယင္းခန္ ဆပ္ဗိုလ္ မွာ မင္းတုန္းမင္း လက္ထက္ႏွင့္သီေပါမင္း လက္ထက္ အလြန္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ ၀လီခန္ ျမင္းတပ္ ဗိုလ္ ၀လီခန္ ၏ ဘခင္ျဖစ္သည္။

ဘၾကီးေတာ္က တိုင္းျပည္ႏွင့္ ဘုရင့္အေပၚ သစၥာရွိျပီး တုိက္ပြဲ ၀င္ခဲ့ၾကေသာ တပ္မေတာ္သား မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳရာတြင္ အစၥလာမ္ ေသနက္အစုသား ၊(၁၃၀၀) ေက်ာ္တို႔အား ေဘာက္ တို ေရႊပိန္၊မ်ဥ္းတို သကၠလပ္ စိမ္း၊ မ်ဥ္းရွည္ သကၠလပ္နီ၊ သကၠလပ္ စိမ္း အျဖဴဆင့္ တို႔ကို ခ်ီးျမင့္ခဲ့ပါ သည္။ (ကုန္းေဘာင္ေခတ္ မဟာရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီး၊ ဒုတိယတြဲ ၊စာ – ၄၇၇)

သာယာ၀တီ မင္း (၁၈၄၁) ခုႏွစ္တြင္ ဥကၠလာပသို႔ ခ်ီတက္တုိက္ခုိက္ရာတြင္လည္ ပသီ အေျမာက္ အမႈ ထမ္း ၁၀၀ ေက်ာ္ပါ ၀င္ခဲ့ပါ သည္။(ကုန္းေဘာင္ ဆက္ မဟာရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီး ၊တတိယတြဲ – စာ ၆)

မင္းတုန္းမင္း ႏွင့္ ကေနာင္မင္းသား တို႔ ေနာင္ေတာ္ ပုဂံမင္းသား ကိုျခားနားရာတြင္ အစၥလာမ္ ေသနတ္အစုသား မ်ားပါ၀င္ခဲ့သည္။(ကုန္းေဘာင္ ဆက္ မဟာရာဇ၀င္ေတာ္ ၾကီး တတိယတြဲ၊ စာ – ၁၃၉)

မင္းတုန္းမင္လက္ထက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ရန္ စစ္တပ္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ (၁)ရံျဖိဳခြင္း(၂) ရံပံုခြင္း(၃) ရဲကင္း (၄) ရဲလင္း(၅) လက္မႏွိပ္ ဟူေသာ အေျမာက္တပ္ၾကီးမ်ားတြင္ တပ္မႉး တပ္သားမ်ားမွာ ကင္းတား ေျမတူးပသီမ်ား ပါ၀င္ၾကပါသည္။(ဦးေမာင္ေမာင္တင္ ၊မဟာ၀ိဇၹာ ျမန္မာမင္း လက္ထက္ စာတမ္းမ်ား စာ – ၆၆ -၇၁-၇၂)

ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၂၁၅) (၁၈၅၃ ေအဒီ)ခုႏွစ္ တြင္ မင္းတုန္းမင္းၾကီး က ေျမနန္းေတာ္ ကို ထြက္ျပီး ဥပုသ္ ယူခဲ့ပါသည္။ ယင္းအခန္းအနားတြင္ မင္းမႈထမ္းမ်ားကိုလည္း ေကၽြးေမြးျပဳစု ခဲ့ပါသည္။ သာသနာေရးအရ သီးျခားစားသံုးရမည္႔ အကၠပတ္ ျမင္းတပ္၊ စားထိုးျမင္းတပ္ ၊ ။၀လီခန္း ျမင္းတပ္ ၊ ကသည္းျမင္းတပ္ တုိ႔မွ ျမင္းစီးအမႈထမ္း (၇၀၀) ေက်ာ္ တို႔ကို ပုဆိုးေခါင္း ေပါင္းမ်ား ေပးလႉျပီး ဘာသာ ထမင္းခ်က္ျပဳတ္ ေကၽြးေမြး ေစေတာ္မူ သည္။ (ကုန္းေဘာင္ ဆက္ မဟာရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီး ၊တတိယတြဲ- စာ ၁၇၀)

မင္းတုန္းမင္း လက္ထက္တြင္ နုိင္ငံတြင္းေန အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ သာသနာ႔က်င့္စဥ္ အရ အဆံုးအျဖတ္ ေပးႏိုင္ရန္ ကာဘူလ္ ေမာ္လ၀ီၾကီး ကို ဓမၼသတ္ မႉးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ တာ၀န္ ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၂၁၈) တေပါင္း လ ဆန္း ၃ရက္ ေန႔တြင္ရတနာပံု မႏၱေလးျမိဳ႕ တည္ ေရးအတြက္ လူေပါင္းမ်ားစြာ ႏွင့္ ျမိဳ႕ကြက္ရွင္းရာ ဗိုလ္မင္းထင္ရာဇာ ဦးစီး ေသာ ပသီအမ်ိဳးသား (၄၀၀) ေက်ာ္ ပါ၀င္ခဲပါသည္။ သကၠရာဇ္ ၁၂၁၉ ၀ါေခါင္လဆန္း ၁၂ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးျမိဳ႕ သို႔ မင္းေနျပည္ေတာ္ေျပာင္း ေရႊ႕ရာတြင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုကို အစုလုိက္ ေနရာခ် ထားေပးပါသည္။ ပသီလူမ်ိဳး ဟု သတ္မွတ္ ထား ေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ (၁)စစ္ကိုင္းတန္း (၂) ကန္းရိုးတန္း(၃) ေတာင္ပလူ(၄)အိုးဘုိ (၅) စၾကာ ႏြယ္ ဇင္(၆) ဂၽြန္းအေျမာက္တန္း(၇) ၀လီခန္ ရပ္(၈) တိုက္တန္း ရပ္ကြက္ (၉) ကိုယ္ရံေတာ္ရပ္ (၁၀) အခ်ဳပ္တန္း ရပ္ကြက္(၁၁)ပသီ ရပ္ကြက္ စုစုေပါင္း ၁၁ရပ္ကြက္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ထိုရပ္ကြက္တို႔အတြက္ ဗလီေပါင္း ၂၀ ကိုလည္းသတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဘုရင့္ကိုယ္ ရံေတာ္ျဖစ္ေသာ ေရြးလက္ယာ တပ္သားမ်ားအတြက္ ေရႊပုႏၷက္ဗလီ တစ္လံုးေဆာက္လုပ္ လႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ျဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕တို႔ ယင္းဗလီကို ဖ်က္စီးခဲ့ပါသည္။(ပသီကိုေလး၊ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ အစၥလာမ္သာသနာ အႏွစ္ ၂၀ ေျမာက္ အစၥလာမ္ ဓမၼဗိမာန္ အထူးထုတ္ စာေစာင္ ၊ စာ ၁၀၅)

ထို႔ျပင္ မင္းတုန္းမင္း တရားၾကီး က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အစၥလာမ္သာသာ၀င္မ်ား ဟဂ်္ျပဳရာတြင္ တည္းခိုႏိုင္ ေရးအတြက္ မကၠာျမိဳ႕ တြင္ ေဒါင္းဇရပ္ၾကီး တစ္ေဆာင္ေဆာက္လုပ္ လႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ထိုဇရပ္ၾကီး သြားေရာက္ေဆာက္လုပ္ရန္ ေနမ်ိဳး ဂုဏၰ ဘြဲ႕ ရ ခလီဖြာ သခင္ၾကီး ဦးဘိုးျမ ႏွင့္ ဟာဂ်ီ ဦးေရႊေဘာ္ တို႔ကို တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာအစၥလာမ္ ဘာသာ ၀င္ မ်ား လႉဒါန္းေငြႏွင့္ လိုသမွ် ကို မင္းတရားၾကီးက စိုက္ထုတ္ လႉဒါန္းခဲပါသည္။(ေျမတူးျမိဳ႕ ပလီထိုင္ဆရာၾကီး ဦးေရႊေတာင္ျပဳစု ေသာ လကၤာ )

သီေပါမင္းလက္ထက္ ၁၂၄၁ ခုႏွစ္ ၊ သီတင္းကၽြတ္ လကုန္ပိုင္းတြင္ တပ္ခင္းရန္ ဘုရင္က အမိန္႔ေတာ္ ထုတ္ဆင့္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ ကင္းတား သီေပါမင္းလက္ထက္ ၁၂၄၁ ခုႏွစ္ ၊ သီတင္းကၽြတ္ လကုန္ပိုင္းတြင္ တပ္ခင္းရန္ ဘုရင္က အမိန္႔ေတာ္ ထုတ္ဆင့္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ ကင္းတား ပသီ ေသနက္ကိုင္ ဗိုလ္မင္းထင္ေက်ာ္သူ ႏွင့္ကင္းတာ ပသီအစု ေသနက္ ကိုင္စြဲသူ လူ ၃၅၀ တပ္တစ္တပ္ ၊စၾကာၤအေျမာက္ ဗိုလ္ဟာရွင္ ႏွင့္ အေျမာက္ အမႈထမ္း လူ(၁၁၃) တစ္တပ ္၊ မဂၤလာအေျမာက္ ဗိုလ္ဦးၾကယ္ ႏွင့္ လူ (၁၁၃) တစ္တပ ္၊ မဂၤလာအေျမာက္ ဆူးေလကုန္း ဗိုလ္ ဦးေမာင္ ႏွင့္ အမႈထမ္း လူ (၁၁၃) တစ္တပ္ မဂၤလာ အေျမာက္ ဘံုးအို ဘို ဗိုလ္ဦးေယာက္ႏွင့္ အမႈထမ္း လူ (၁၁၃) တစ္တပ္ကို စစ္အဂၤါ ခင္း ျပခဲ့ပါသည္။ (ကုန္းေဘာင္ ဆက္ မဟာ ရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီး ၊ တတိယတြဲ ၊ စာ-၅၂၄/၅၂၆)

သီေပါမင္းလက္ထက္ ေနာက္ဆံုး အဂၤလိပ္ ျမန္မာစစ္ပြဲတြင္ ေတာင္တြင္းၾကီး စစ္ေၾကာင္းကို အကၠပတ္ ျမင္း၀န္ ပင္လယ္ျမိဳ႕စား ၾကီး မဟာ မင္းထင္ရာဇာ (ဦးျခံဳ)က ဦးစီးခဲ့ရပါ သည္။ (ကုန္းေဘာင္ဆက္ မဟာရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီး ၊ တတိယတြဲ၊စာ ၇၁၂-၇၁၅)

ယင္းသို႔ ကုန္းေဘာင္မင္း အဆက္ဆက္တြင္ ခို၀င္သစၥာ ခံ အမႈထမ္းၾကသူမ်ားမွာ ဘဂၤါလီ မ်ား မဟုတ္ၾကပဲ ျမန္မာ မြတ္ဆ လင္မ္ စစ္စစ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

ဓါးမိုးၿပီးသာသနာျဖန္႔ခဲ့တဲ့အတြက္အစၥလာမ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘာသာပါလုိ႔ဘယ္လို လုပ္ ေခၚ ဆိုႏိုင္ မွာ လဲ?

  • ဓါးမိုးၿပီး သာသနာ ျဖန္႔ခဲ့တဲ့အတြက္ အစၥလာမ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘာသာပါလုိ႔ ဘယ္လိုလုပ္ ေခၚဆိုႏိုင္မွာလဲ?
  • အစၥလာမ္ကိုဓားမိုး၍ျဖန္႔ခ်ီခဲ့တာလား?
  • ဓါးမိုးၿပီး သာသနာ ျဖန္႔ခဲ့တဲ့အတြက္ အစၥလာမ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘာသာတရားလို႔ ဘယ္လိုလုပ္ ေခၚဆိုႏိုင္မွာလဲ?
မြတ္စလင္မ္မဟုတ္သူတခ်ိဳ႕ၾကားမွာဘ၀င္မက်စြာနဲ႔႔ ေျပာဆိုေ၀ဖန္လာၾကတဲ့သူအခ်ိဳ႕က မျဖန္႔ခ်ီခဲ့ပါဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီးဒီသာသနာကို ယံုၾကည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိရတာလဲ ဆိုတဲ့ ေစာဒကတက္လာၾကပါတယ္။
ဓါးမိုးၿပီး သာသနာျပဳတာမဟုတ္တဲ့ အေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအခ်က္အလက္ေတြကရွင္းလင္းသြားေစမွာပါ။

အစၥလာမ္ အလ်င္အျမန္ ႀကီးထြားျပန္႔ပြားလာရတာကေတာ့ သစၥာတရား၊ ဆင္ျခင္တံုတရာက်ၿပီး က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုမႈနဲ႔ ယုတၱိေဗဒဆိုတဲ့ ရွိရင္းစြဲ အင္အားေၾကာင့္သာ လက္ခံယံုၾကည္သူ မ်ားလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) အစၥလာမ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆိုလိုသည္။

အစၥလာမ္က စလာမ္ဆိုတဲ့ရင္းျမစ္ ေ၀ါဟာရက လာပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။မိမိရဲ႕အလိုကို အလႅာဟ့္အရွင္ရဲ႕ထံေတာ္မွာလံုး၀ ယံုပံု၊ အပ္ႏွံ၊ က်ိဳးႏြံျခင္းလို႔လဲ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အစၥလာမ္ကၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘာသာတရား ျဖစ္တယ္။
ဒီအတြက္ အခ်ဳပ္အခ်ာျဖစ္တဲ့ ဖန္ဆင္းရွင္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ အလိုေတာ္အတိုင္းမိမိရဲ႕အလိုကို က်ိဳးႏြံပံုအပ္ျခင္း ျဖစ္သြားဖို႔လိုပါတယ္။

(၂) တစ္ခါတစ္ရံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ အင္အားသံုးရပါသည္။

ဒီကမာၻမွာ လူတိုင္းလူတိုင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ စိတ္သေဘာထား ညီၫႊတ္မႈကိုတည္ေစလိုၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိတို႔ရဲ႕ ကိုယ္က်ိဳး၊ စီးပြားသက္သက္ကို ၾကည့္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဖ်က္လို၊ဖ်က္ဆီး ျပဳေနတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။

တခါတရံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ အင္အားကို သံုးၾကရပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းခံနဲ႔ကြက္တိျဖစ္ေအာင္လို႔ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားနဲ႔ လူမႈ၀န္းက်င္ကို ဖ်က္လို၊ ဖ်က္ဆီးျပဳေနၾကမႈကို ဆန္႔က်င္ႏွိပ္နင္းဖို႔အတြက္ဆိုၿပီးရဲေတြကိုဖြဲ႕စည္းထားၾကရတာပါ။ အစၥလာမ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အားေပးတယ္။တိုးျမႇင့္ေပးပါတယ္။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အစၥလာမ္က ယင္းရဲ႕အယူ၀င္ေတြကိုဖိႏွိပ္ညႇင္းပမ္း မတရာျပဳမႈေတြ ႀကီးစိုးလာေနရင္ေတာ့ တုိက္ပြဲ၀င္ တြန္းလွန္သြားဖို႔ပဲႏိႈးေဆာ္တိုက္တြန္းထားပါတယ္။အ့ဲဒီလိုအခါမ်ိဳးက်ေတာ့ မတရားဖိႏွိပ္ညႇင္းပမ္းမႈကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔က အင္အားသံုးဖို႔ လိုအပ္လာပါတယ္။ဒါကလဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားမွ်တမႈကို တိုးျမႇင့္သြားေစဖို႔အတြက္ကိုသာ သံုးစြဲရတာမ်ိဳးပါ။

(၃) သမိုင္းပညာရွင္ ဒီလာစီအိုလီယာရီ၏အျမင္

အစၥလာမ္က ဓါးမိုးၿပီးသာသနာျပဳခဲ့တာပဲရယ္လို႔ အထင္အျမင္ လြဲမွာေနမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့ သမိုင္းပညာရွင္ ဒီလာစီအိုလီယာရီေရးသားတဲ့ (Islam at the Cross Road)(လမ္းခြဆံုမွ အစၥလာမ္ဘာသာ) စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ(၈)မွာ ေရးသားထားခ်က္ကအေကာင္းဆံုး ေျဖၾကားခ်က္ပါပဲ။

“သမိုင္းအရ အရွင္းႀကီးရွင္းေနတာကေတာ့အယူသီး မြတ္စလင္ေတြက ဓါးမိုးၿပီး မတရားနည္းနဲ႔ ကမာၻတစ္လႊားက လူေတြကို ေအာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုၿပီးဆိုေနေျပာေနျခင္းဟာ သမိုင္းဆရာမ်ားဘက္က ထပ္ျပန္တလဲလဲ အလြန္အက်ဴး၊ ျဖစ္ကိုျဖစ္ႏိုင္ေခ် မရွိဆံုးေသာ ဒ႑ာရီယံုတမ္းစကားႀကီးကို ဆိုေနတာပဲ ျဖစ္ပါသတဲ့” ခင္ဗ်ား။

(၄) မြတ္စလင္တို႔သည္ စပိန္ႏိုင္ငံကိုႏွစ္ေပါင္း (၈၀၀) တိုင္အုပ္စိုးခဲ့သည္။

မြတ္စလင္မ္ေတြဟာ စပိန္ႏိုင္ငံကိုႏွစ္ေပါင္း(၈၀၀)တိုင္ အုပ္စိုးသြားခဲ့တယ္။ စပိန္က မြတ္စလင္မ္ေတြဟာတိုင္းသူျပည္သားေတြအစၥလာမ္ကို ကူးေျပာင္းလက္ခံလာေရးအတြက္ ဘယ္တံုးကမွ ဓါးမိုးၿပီး အတင္းအဓမၼ မျပဳခဲ့ၾကပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ခ႐ူးဆိတ္၀ါဒီ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြ စပိန္ကို၀င္ေရာက္လာေရာ မြတ္စလင္မ္ေတြကိုိ ေမာင္ႏွင္ထုတ္ပစ္ေတာ့တာပါပဲ။

၀တ္ျပဳရန္ ဆင့္ေခၚတဲ့ အဇာန္ေႂကြးေၾကာ္သံကိုေတာင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေပးမဲ့ မြတ္စလင္မ္ဆိုလို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေတာင္မွ မရွိျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

(၅) ၁၄ သန္းေသာ အာရဗ္မ်ားသည္ ေကာ့ပတစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

မြတ္စလင္မ္မ်ားဟာအာေရဗ်အရွင္သခင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကတာဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ ရွိခဲ့ၿပီေလ။ အာေရဗ်ကိုႏွစ္အနည္းငယ္ ၿဗိတိသွ်တို႔က ႀကီးစိုးခဲ့ၿပီး ျပင္သစ္တို႔ကလည္းႏွစ္အနည္းငယ္ အုပ္စိုးခဲ့ၾကတယ္။
ျခံဳၿပီးေျပာရရင္ မြတ္စလင္မ္ေတြ အာေရဗ်ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာက ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ဒီေန႔ထိမ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေနေသးတဲ့ ေကာ့ပတစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ အာရဗ္လူမ်ိဳးကဒီေဒသမွာ ၁၄သန္း ရွိေနပါတယ္။ တကယ္လို႔ မြတ္စလင္မ္ေတြကသာဓါးမိုးၿပီး သာသနာျပဳခဲ့မယ္ဆိုရင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ဆိုတဲ့ အာရဗ္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ကိုေတာင္ မွ ေတြ႕ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

(၆) အိႏၵိယတြင္ မြတ္စလင္မ္မဟုတ္သူဦးေရက သန္း၈၀ ေက်ာ္ရွိသည္။

မြတ္စလင္မ္ေတြကအိႏၵိယႏိုင္ငံႀကီးကို ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ခန္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။သူတို႔သာ ဆႏၵရွိခဲ့ရင္ အိႏၵိယမွာရွိတဲ့ မြတ္စလင္မ္ မဟုတ္တဲ့သူေတြကိုတစ္ဦးမက်န္ အစၥလာမ္ဘာသာကိုကူးေျပာင္းလက္ခံၾကရမယ္ဆိုၿပီးအင္အားသံုးကာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒီေန႔ဆို အိႏၵိယမွာ လူေပါင္း သန္း ၈၀ ေက်ာ္ဟာမြတ္စလင္မ္ မဟုတ္တဲ့သူေတြပဲ။ အဲ့ဒီမြတ္စလင္မ္ မဟုတ္တဲ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံသားအားလံုးက အစၥလာမ္ကဓါးမိုးသာသနာျပဳခဲ့တာ မဟုတ္ေၾကာင္းကိုသက္ေသခံေနၾကပါတယ္။

(၇) အင္ဒိုနီးရွား ႏွင့္ မေလးရွား

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံဟာ ကမာၻမွာမြတ္စလင္မ္လူဦးေရအမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံႀကီး တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ဆိုရင္လည္းလူမ်ားစုႀကီးက မြတ္စလင္မ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ဘယ္မြတ္စလင္မ္ စစ္တပ္ႀကီးကမ်ားအင္ဒိုနီးရွားနဲ႔ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔ကိုေရာက္ခဲ့သတံုးဗ်လို႔ တစ္ဦးဦးအေနနဲ႔ ေမးေတာင္ေမးႏိုင္မွာလား။ လံုး၀ ေရာက္မွမေရာက္ခဲ့ဘဲ။

(၈) အာဖရိက အေရွ႕ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ

အလားတူပဲ အစၥလာမ္ဟာ အာဖရိကအေရွ႕ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသမွာပဲ အလ်င္အျမန္ျပန္႔ပြားသြားခဲ့ရတာပါ။ကဲ… ဒီမွာလဲပဲတစ္ဦးဦးအေနနဲ႔ “အာဖရိကအေရွ႕ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသကိုဘယ္မြတ္ စလင္မ္ စစ္တပ္ႀကီးကမ်ားသြားေရာက္ခဲ့ပါသလဲ”လို႔ ထပ္ၿပီးေမးမယ္ဆို ေမးလို႔ရပါေသးတယ္။ ေရာက္မွမေရာက္ခဲ့ဘဲ။

(၉) ေသာမတ္(စ္) ကာလိုင္း(လ္)

ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့ သမိုင္းပညာရွင္ႀကီးေသာမတ္(စ္)ကာလိုင္း(လ္)က သူေရးတဲ့ Heroes and Hero Worship(သူရဲေကာင္းမ်ားနဲ႔ သူရဲေကာင္းကိုးကြယ္မႈ)ဆိုတဲ့ စာအုပ္ထဲမွာ “ဓါး.ဟုတ္လား?ဒီဓါးကို ဘယ္က ရတာလဲ? အျမင္သစ္ အယူအဆအသစ္ကို တင္ျပတိုင္း တင္ျပတိုင္းအစပိုင္းမွာဆို လက္ခံသူက လူနည္းစုမွလူနည္းစုပဲ။လူတစ္ဦးရဲ႕ေခါင္းကေနပဲ တြက္ခဲ့ရတာပါ။ဒါကထံုးစံပဲ။ ကမာၻတစ္ခုလံုးမွာတစ္ဦးတည္းပဲ ယံုၾကည္ခဲ့တယ္ဆိုရင္လဲဒီတစ္ခုတည္းကို တစ္ကမာၻလံုးက လူေတြက၀ိုင္းၿပီးဆန္႔က်င္ ၾကမွာပဲ။

ဒီေတာ့သူကဓါးဆြဲၿပီးဒါကိုျဖန္႔ခ်ီဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရင္လဲ သူ႔အတြက္က မဆိုသေလာက္ေလးသာ လုပ္ႏိုင္မွာပါ။သင့္အေနနဲ႔ ဓါးကေတာ့ထားထားရမွာပဲ။ ျခံဳၿပီးၾကည့္ရင္ အခ်င္းအရာတစ္ရပ္က သူ႔သေဘာ သူ ေဆာင္ၿပီးမွသာျပန္႔ပြားသြားရတာမ်ိဳးပါ”တဲ့။

ဒါကေတာ့အစၥလာမ္ကို ဓါးမိုးၿပီးျဖန္႔ခ်ီခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ဒီအထင္မွား အျမင္မွားအခ်က္နဲ႔ ပက္သတ္လို႔ သူ႔ဖက္ကရည္ၫႊန္းၿပီး ေရးသားသြားခဲ့ပါတယ္။

(၁၀) ဘာသာတရားတြင္ အဓမၼမႈ မရွိေစရ

ဒါဆို အစၥလာမ္ကဘာဓါးနဲ႔ျပန္႔ပြားသြားခဲ့ရတာလဲ။မြတ္စလင္မ္ေတြမွာ ဓါးရွိေနရင္ေတာင္မွ အစၥလာမ္ျပန္႔ပြားသြားေအာင္ ျဖန္႔ခ်ီေရးမွာ ဒါကိုသံုးလို႔ မရပါဘူး။ကုရ္အာန္က အခုလို ဆိုထားလုိ႔ပါပဲ။

“ဘာသာေရးတြင္ အဓမၼမႈမရွိေစရ။သစၥာအမွန္တရားသည္ မိစာၧအယူမွ လံုးလံုးရွင္းရွင္းလင္းလင္းႀကီး

ကြဲကြဲျပားျပားႀကီး ရွိေနေခ်သည္” (ကုရ္အာန္ – ၂ း ၁၅၆)

(၁၁) အသိဥာဏ္ရဲ႕ ဓါး

ဒီ “ဓါး” ကေတာ့ “အသိဥာဏ္” ဆိုတဲ့ “ဓါး”ပါပဲ။
လူေတြရဲ႕ႏွလံုးသားေတြနဲ႔ စိတ္တို႔႔ကို ေအာင္ႏိုင္တာက “အသိဉာဏ္” ပဲေလ။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ စူရာဟ္ နဟလ္ (စူရာဟ္၁၆၊ ပါဒ ၁၂၅)မွာဆို ထားတာက “အသင္တို႔၏အရွင္သခင္ရဲ႕ လမ္းစဥ္ကို အသိအလိမၼာ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ စံုမက္ဖြယ္ရာေဟာေျပာပို႔ခ် ခ်က္ႏွင့္ (အားလံုးကိုဖိတ္ေခၚၾကကုန္၊ သူတို႔တေတြႏွင့္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အယဥ္ေက်းဆံုးအဖြယ္ရာဆံုး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္အေျခ အတင္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾကကုန္”ပါတဲ့ ခင္ဗ်ား။

(၁၂) ကမာၻ႔ဘာသာတရားမ်ားတြင္ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္မွ၁၉၈၄ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ငါးဆယ္ကာလအတြင္းမွာယံုၾကည္သူဦးေရ တိုးပြားလာမႈ

ရီးဒါးဒိုင္ဂ်က္(စ္) မဂၢဇင္းႀကီးရဲ႕ ၁၉၈၆ခုႏွစ္ရဲ႕လက္စြဲစာအုပ္ထဲကေဆာင္းပါးတစ္ခုမွာ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္မွာ၁၉၈၄ ခုႏွစ္အထိ ရာစုႏွစ္၀က္အတြင္းမွာကမာၻ႕အဓိက ဘာသာတရားႀကီးမ်ားရဲ႕ လူဦးေရတိုးတက္မႈစာရင္းဇယားကို တြက္ခ်က္ျပထားပါတယ္။

ဒီေဆာင္းပါးကို ပလိန္းထ႐ုသ္ (The Plane Truth) ဆိုတဲ့မဂၢဇင္းမွာလည္း ထပ္ထည့္ထားပါတယ္။တုိးႏႈန္း အျမင့္ဆံုးက အစၥလာမ္ပဲ။ ၂၃၅ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာတရာက၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ တိုးပါတယ္။

ကဲ… ကၽြန္ေတာ္ေမးၿပီ။ ဒီရာစုႏွစ္ႀကီးမွာဘယ္စစ္ပြဲႀကီးေတြကို တိုက္ခိုက္ခဲ့လို႔ လူေတြသန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုဘာသာေျပာင္းသြားေစခဲ့ရတာလဲ။

(၁၃) အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပတို႔တြင္ႀကီးထြားႏႈန္း အျမန္ဆံုးေသာ ဘာသာတရားမွာအစၥလာမ္ျဖစ္သည္။

ဒီကေန႔ဆို အေမရိကမွာ ႀကီးထြားႏႈန္းအျမန္ဆံုးေသာ ဘာသာတရားႀကီး ျဖစ္ေနသလိုဥေရာပမွာ ႀကီးထြားႏႈန္းအျမန္ဆံုးေသာ ဘာသာတရားကလည္း အစၥလာမ္ပါပဲ။ အေနာက္တိုင္းကလူေပါင္းမ်ားစြာကအစၥလာမ္ကိုလက္ခံလာခဲ့ၾကရတာဟာ ဘယ္ဓါးနဲ႔ ဘယ္အင္အားသံုးခဲ့လို႔ပါလဲ။

(၁၄) ေဒါက္တာ ဂ်ိဳးဇက္ အဒမ္ ပီယားဆင္

ေဒါက္တာ ဂ်ိဳးဇက္ အဒမ္ ပီယားဆင္အမွန္အကန္ေျပာဖို႔ သြားခဲ့တာက“အာရဗ္ေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာသာတစ္ေန႔ ႏ်ဴကလီးယားဗံုးေတြေရာက္သြားခဲ့ၿပီဆိုၿပီး အစိုးရိမ္ႀကီးေနတဲ့သူေတြ ရွိတယ္။ ဒီလူေတြဟာတမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ (PBUH) ကိုယ္ေတာ္ ဖြားသန္႔စင္ေတာ္မူတဲ့ေန႔ကတည္းက “အစၥလာမ္”ဆိုတဲ့ ဗံုးႀကီးက်ဲခ်ၿပီးခဲ့ၿပီဆိုတာကိုမျမင္လိုက္ၾကတဲ့သူေတြပဲ” တဲ့။
အဗၺဒြရ္ရဟင္းမ္ MMolama

အလင္းမ်က္၀န္း

(ေနကာဟ္) ထိမ္းျမားျခင္း။

(ေနကာဟ္)ထိမ္းျမားျခင္းဟူသည္္ ေသတစ္ဖန္သက္တစ္ဆုံး ရုိးေျမက်ေပါင္းသင္းမည္ဟု အရွင္႔ထံတုိင္တည္ ၍ ခုံသမာဓိမ်ားႏွင္႔သက္ေသမ်ားေရွ႔တြင္ သစၥာဆုိ ျခင္းျဖစ္သည္) ၄း၂၁။

(ေနကာဟ္)ဟူေသာအရဗီေ၀ါဟာရမွာ အရဗ္မ်ား၏ေန႔စဥ္သုံစြဲလွ်က္ရွိေသာ ေ၀ါဟာရျဖစ္ သည္႔ကမာၻေျမ ေပၚ သုိ႔မုိးရြာခ်ျခင္းကုိ (နကဟလ္-မသြ္ရြလ္-အရ္ဒြ) မုိးေရႏွင္႔အမာၻေျမ ၾကီးေပါင္း ဖက္ျခင္းဆုိေသာစကားမွဆင္းသက္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ကမာၻေျမေပၚသုိ႔ မုိးရြာ ခ်ေသာအခါ မုိးေရသည္ ေျခာက္ေသြ႔လွ်က္ရွိေသာေျမဆီလႊာထဲသို႔ စိမ့္ ၀င္ခုိေအာင္း သြားျပီးေျမသားအားပြမြႏူးညံ့ေအာင္ဓါတုေျပာင္းလဲေစသည္။ ထုိမွတစ္ဆင္႔မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳး သန္႔ေပါက္ ပင္စုိက္ပင္မ်ားႏွင္႔ပန္းပင္မ်ားကုိ အစီအရီေပါက္ေရာက္ ဖူးပြင္႔ရွင္သန္ျခင္း ကုိ (ေနကာဟ္) ဟုေခၚသည္။ေလာ ကေျမျပင္တစ္ခြင္လုံး စိမ္းစိမ္းစိုစို၊ စည္စည္ကားကား ျဖစ္ေနမည္႔လူ႔ေလာကသည္ မ်က္ေစ့ပသာရ ၾကည္ႏူးဖြယ္ ရာ စိတ္ႏွလုံးခ်မ္းေျမ့ျပီး ဖရဏာပီတိ ဂြမ္းဆီထိသကဲ႔သုိ႔ ျဖစ္ေနရန္ ရည္ ရြယ္၏။ ယင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရရွိရန္ တစ္မိသားႏွင္႔ အ ျခားတစ္မိသားတုိ႔ (ေနကာဟ္)ေပါင္းဖက္ရန္ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ က လမ္းညႊန္ျခင္းျဖစ္ သည္။

လူတုိင္းညစဥ္ ေတြ႔ၾကဳံခံစားေနရသည္႔ ဘ၀လက္တစ္ကမ္းမွ အျခားသာဓကတစ္ရပ္မွာ(နကဟာန္-ႏု အား ဆုလ္-အိုင္းန)ငုိက္ျမည္းျခင္းႏွင္႔ မ်က္လုံးတုိ႔ေပါင္းဖက္ျခင္းကုိလည္း ေနကာဟ္ ဟူေသာေ၀ါဟာရကုိ သုံးစြဲ သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ငုိက္ျမည္းျခင္းသည္ မ်က္ လုံးႏွင္႔ထိေတြ႔ ေပါင္းဖက္စုံမက္ စိမ္႔၀င္သြားရန္လုိ အပ္၏။ သုိ႔မွ သာႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္တစ္၀ၾကီး အိပ္စက္အနားယူလုိက္ရသျဖင္႔တစ္ေနကုန္ကုိယ္ခႏၶာတစ္ခုလုံးက်န္း မာျပည္႔ျဖိဳး အင္ အားတုိးျပီး ရႊွင္လန္းခ်မ္းေျမ႔ေနမည္။

လူ႔ဘ၀လုပ္ငန္းေဆာင္တာအ၀၀ကုိ စံခ်ိန္စံညႊန္းမွီထမ္းေဆာင္ရင္း လူ႔ဘ၀၏အႏွစ္သာရကုိ အျပည္႔အ၀ ခံစားရယူႏွဳိင္မည္႔ အျခအေနသည္လည္း (ေနကာဟ္)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကုိေဖၚျပေန၏။ အိပ္ခ်ိန္ေရာက္ ပါ လွ်က္ မအိပ္ႏွဳိင္မငုိက္ျမည္းပဲ၊ မ်က္လုံးမ်ားေၾကာင္လွ်က္ အိပ္ရာေပၚ တြင္လူးလြန္႔လွ်က္၊ ကုိယ္ဒုကၡ၊စိတ္ဒုကၡ ဖိစီးမွဳ ကုိ အလူးအလဲခံစားရင္း မုိးစင္စင္လင္းသြားရ သူမ်ား ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာဂါအႏၱရာယ္မ်ားကား ဘ၀၏အနိဌာရုံ မ်ားပင္ျဖစ္ ၏။ (ေန ကာဟ္)၏ဆန္႔က်င္ဖက္ ဆုိးက်ိိဳးမ်ားသည္လည္း အလား တူပင္ျဖစ္၏။ ထုိအျဖစ္ မ်ုိဳးကုိမည္ သူမွ် လုိလားၾက မည္ မဟုတ္ေပ။

ထုိ႔ေၾကာင္႔က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကလူ႔ဘ၀သက္တမ္္းတြင္(ေနကာဟ္)၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင္႔ အေရးၾကီးပုံကုိ လူတုိ႔၏ေန႔စဥ္လက္တစ္ကမ္းမွအဓိပၸါယ္ရွိရွိရည္ ရြယ္ခ်က္ပါပါသုံးစြဲလွ်က္ ရွိေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖင္႔ ယွဥ္ တြဲေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ(ေနကာဟ္)၏ ရည္ ရြယ္ခ်က္၊ သေဘာတရား၊ ဆုိလုိရင္းတို႔ကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ျပီး လူ႔ဘ၀အတြက္ ရာသက္ပန္ မရွိ မျဖစ္လုိ အပ္ ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ၾကာင္းကုိ ကြက္ ကြက္ကြင္း ကြင္းရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိႏွိဳင္မည္ျဖစ္သည္။(မြဖ္သီဦးျမတ္သူ၏ကုရ္အာန္စြယ္စုံက်မ္းအတြဲ ၁)

ေနကာဟ္ ၏ရည္ရြယ္ခ်က္

တုႏွဳိင္းမ႔ဲကုိးကြယ္ရာအရွင္သည္ လူ႔အသုိက္အျမဳံၾကီးကုိ တည္္ေဆာက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ရွိခ႔ဲသည္႔အ တြက္ တစ္မိသားစုမွွေမြးဖြားလာေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင္႔ အျခားတစ္ မိသားစုမွွေမြးဖြားေသာအမ်ိဳး သၼီးတစ္ဦးကုိ(ေန ကာဟ္)ဟူေသာအခ်စ္ေႏွာင္ ၾကိဳးျဖင္႔ ရစ္ပါတ္ခ်ည္ေႏွာင္မွဳစနစ္ၾကီးကုိ ဖန္တည္းေပး ခ႔ဲျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္စိမ္း အမ်ိဳးသားတစ္ ဦးႏွင္႔ တစ္စိမ္းအမ်ိဳး သၼီး တစ္ဦးတုိ႔သည္ (ေနကာဟ္)ဟူေသာ အခ်စ္ေႏွာင္ၾကိဳးျဖင္႔ ရစ္ ပါတ္ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း ခံလုိက္ၾကရသည္ႏွင္႔တစ္ျပိဳင္နက္တည္း -၄င္းတုိ႔ပင္မျမင္မေတြ႔ ရေသးေသာ အနာဂတ္တြင္ သေႏၶ တည္ လာမည္႔ရင္ေသြးမ်ားကုိပါ ၾကိဳတင္၍သံေယာ ဇဥ္ ေႏွာင္ၾကိဳး ရစ္ပတ္ႏွဳိင္ေသာ စြမ္းအားအျပည္႔ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ကုရ္အာန္၃၀း၂၁ တြင္-

(ထာ၀ရအရွင္၏သက္ေသလကၡဏာမ်ားအနက္မွ တစ္ခုမွာငါအရွင္သည္ အသင္တုိ႔အဖုိ႔အသင္တုိ႔အနက္ မွပင္ ၾကင္ဖက္မ်ားကုိဖန္ဆင္းခ႔ဲျခင္းသည္ ထုိၾကင္ဖက္မ်ားတြင္အသင္တုိ႔၏ ကိုယ္ စိတ္ႏွလုံးကုိ္တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းမွဳ ရရွိရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္အသင္တုိ႔၏စပ္ၾကားတြင္ အခ်စ္ႏွင္႔ဂရုဏာကုိ တည္ေဆာက္ေပးခ႔ဲ သည္။ ဤသည္ စဥ္း စားေတြးေခၚ တတ္သူမ်ားအဖုိ႔ သက္ေသ သာဓကမ်ားပင္ျဖစ္သည္။)

ဖန္ဆင္းရွင္သည္ (ေနကာဟ္)ဟူေသာ အခ်စ္ႏွင္႔သံေယာစဥ္မ်ိဳးေစ့ကုိ လင္ႏွင္႔မယား တုိ႔၏ ႏွလုံးသည္း ပြတ္အတြင္းသုိ႔ ထည္႔သြင္းစုိက္ပ်ိဳးေပးလုိက္ရုံျဖင္႔လင္ႏွင္႔မယားႏွစ္ဦးတုိ႔၏ အခ်စ္မွ အလြန္အင္အားၾကီး မားေသာ အခ်စ္စြမ္းအင္တစ္ခုေမြးဖြားေပၚထြန္းလာသည္။ ထုိလင္ႏွင္႔မယားႏွစ္ဦးတုိ႔မွ ရွင္သန္ေမြးဖြား လာေသာ အခ်စ္စြမ္း အင္သည္ ၄င္း တုိ႔ႏွစ္ဦးတည္း အတြက္တြင္ မက မိမိတုိ႔၏သားသမီးမ်ားအတြက္ပါ အ လြန္ၾကီးမားခုိင္ မာေသာ မဟာတံတုိင္းၾကီးသဖြယ္္ ထုထည္ၾကီးမားလွေပသည္။

ဤသည္ကုိၾကီးမားလွေသာ (မိဘေမတၱာ)ဟု ေယဘူယ်ေခၚဆုိၾကသည္။ ထုိစနစ္ၾကီးသည္ ကမာၻဦးစမွ တည္ရွိခ႔ဲ ရာ ေနာင္ကမာၻၾကီးဆက္လက္ တည္ရွိေနသ၍ ရွိေနဦးမည္သာ။

အင္ရွာအလႅာဟ္ ဆက္လက္ေဖၚျပပါဦးမည္။

ဦးစုိးလြင္(ျငိမ္းခ်မ္းလွ်ပ္စစ္)

www.quraninburmese.com မွကူးယူေဖၚျပသည္။

http://www.quraninburmese.com/blog/2012/08/marriage-in-islam

“The Message Of Islam အပိုင္း ၁”

“The Message Of Islam အပိုင္း ၁”

အစၥလာမ္ဘာသာ မကၠာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ထြန္းကားစအခ်ိန္မွာ အစၥလာမ္ဘာသာကို သက္ဝင္ယံုၾကည္သူမ်ားကို တစ္ေျမတည္းေန တစ္ေရတည္းေသာက္ၾကတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ မဟုတ္သူ ညီေနာင္သားခ်င္းမ်ားက ရက္စက္စြာ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အစၥလာမ္ဘာသာကို သက္ဝင္ယံုၾကည္ခဲ့လို႔ အခ်ိဳ႕ကို ပူျပင္းလွတဲ့ သဲျပင္ေပၚမွာ ေနပူခံေစၿပီး ေက်ာက္တုန္းေတြ ဖိထားေစပါတယ္။အခ်ိဳ႕ကို မီးက်ည္ခဲေတြ ခင္းထားတဲ့ အေပၚမွာ တရြတ္တိုက္ဆြဲၿပီး ေလာင္ကြ်မ္းေစခဲ့လို႔ အေရျပားက ေပ်ာ္က်လာတဲ့ အဆီေတြေၾကာင့္ မီးေတာင္ၿငိမ္းသြားပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ကို လွံစြပ္နဲ႔ ထိုးသတ္တဲ့အထိ ရက္စက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ရက္စက္ရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က အစၥလာမ္ဘာသာကို ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ၿပီး မိရုိးဖလာ ကိုးကြယ္မႈေတြကို လက္ခံက်င့္သံုးလာေစရန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ကို အသက္ထက္ ျမတ္ႏုိးတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားဟာ အသက္သာေပးသြားခဲ့ေပမဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာကေန ႏွမ္းေစ့ခန္႔ေတာင္ မယိမ္းယိုင္ခဲ့ပါဘူး။ မြတ္စ လင္မ္ေတြဘက္က ေတာင္ေတြလို မတုန္မလႈပ္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေလ ရန္သူေတြက ႏွိပ္စက္မႈေတြ ပိုလုပ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (Peace be upon him) အေနနဲ႔ ဒုကၡမ်ိဳးစံု ခံစားေနရတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္ေတြကို မိမိလက္ခံထားတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ဖို႔ ေနရပ္ကိုစြန္႔ခြာသြားၾကရန္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ခြင့္ျပဳခ်က္ရတာနဲ႔ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသား ၁၀ဦး သို႔မဟုတ္ ၁၂ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၄ဦး သို႔မဟုတ္ ၅ဦးဟာ အဗီစီးနီးယားႏုိင္ငံ (ယခု အီသီယိုပီးယားႏုိင္ငံ) သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ (ဟစ္ဂ်ရတ္ျပဳ) ခဲ့ၾကပါတယ္။ ရန္သူမ်ားက ထြက္ခြာလို႔မရေအာင္ လိုက္လံတားဆီးခဲ့ေပမဲ့ လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဗီစီးနီး ယားႏုိင္ငံကို ေရာက္ရွိၿပီး မၾကာမီမွာပဲ မကၠာၿမိဳ႕မွာ အစၥလာမ္ကို အားလံုးလက္ခံလိုက္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းၾကားလို႔ ေနရပ္ျပန္ဖို႔ လာခဲ့ၾကေပမဲ့ ၿမိဳ႕အနားအေရာက္မွာ သတင္းမမွန္ ကန္ေၾကာင္း ၾကားရတဲ့အျပင္ မြတ္စ္လင္မ္ေတြကို အရင္ထက္ ပိုၿပီးႏွိပ္စက္ေနေၾကာင္း ၾကားၾကရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕လည္း လာလမ္းအတိုင္း ျပန္လွည့္ခဲ့ၾကသလို အခ်ိဳ႕လည္း မကၠာၿမိဳ႕ ထိေရာက္ေအာင္ သြားခဲ့ၾကပါတယ္။

တစ္ဖန္ ဒုတိယအၾကိမ္ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသား ၈၃ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၈ဦး ပါဝင္တဲ့ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ထပ္မံ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကရန္ အဗီစီးနီးယားႏုိင္ငံကိုပဲ ထြက္ခြာလာပါတယ္။ ဒုတိယအၾကိမ္ မွာ ပထမအၾကိမ္တုန္းက ျပန္ေရာက္လာသူအခ်ိဳ႕လည္း လိုက္ပါခဲ့ပါတယ္။

အဗီစီးနီးယားႏုိင္ငံကို ေရာက္လာခဲ့ၾကတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္ေတြကို ႏုိင္ငံရဲ႕ ဘုရင္ႀကီး နဂ်ာရွီ (Negus) က ခိုလံႈခြင့္ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ ေအးခ်မ္းစြာ အစၥလာမ္ဘာသာကို က်င့္သံုးႏုိင္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါကိုမေက်နပ္ၾကတဲ့ မကၠာျမိဳ႕သား ရန္သူမ်ားဟာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားစြာနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို အဗီစီးနီးယားႏုိင္ငံ ဘုရင္မင္းျမတ္ထံကို ေစလႊတ္ၿပီး ေရာက္ရွိေနတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္ေတြကို မကၠာၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္သြားႏူိင္ရန္ က်ိဳးစားဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္သူကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕လည္း အဗီစီးနီးယားႏုိင္ငံကို ေရာက္တာနဲ႔ ဘုရင္ႀကီးကို အခစား မဝင္ေသးဘဲ ဘုရင့္အမႈထမ္းေတြကို လာဘ္ထိုးၿပီး ဘုရင္ႀကီးဆီမွာ သူတို႔ ေတာင္းဆိုတာကို ေထာက္ ခံေပး ၾကဖို႔ ၾကိဳတင္စီစဥ္ထားၾကပါတယ္။ အပါးေတာ္ျမဲေတြ၊ ေသနာပတိၾကီးေတြထဲကလည္း လာဘ္လာဘေမွ်ာ္ကိုးသူအခ်ိဳ႕က လာဘ္ေပးသူမ်ားဘက္က ဝင္ေရာက္ေထာက္ခံေပး မယ္လို႔ ကတိေပးၾကပါတယ္။

ဒီလိုကတိစကားရရွိၿပီးတာနဲ႔ ရန္သူကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ဟာ ဘုရင္ႀကီးထံ အခစား ဝင္ေရာက္ၾကပါတယ္။ ဘုရင္ႀကီးထံပါးေရာက္တာနဲ႔ ဘုရင္ႀကီးကို ရွိခိုးဦးခ်ၿပီး အသင့္ယူေဆာင္ လာတဲ့ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြဆက္သၿပီး “အို ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးျမတ္လွတဲ့ ဘုရင္မင္းျမတ္၊ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ အထဲမွ လူတစ္စုဟာ မိရုိးဖလာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာကို စြန္႔ၿပီး အရွင္ မင္းႀကီးရဲ႕ အာဏာစက္ေအာက္မွာ လာေရာက္ခိုလံႈေနပါတယ္။ အဲဒီဘာသာသစ္ အေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ မသိသလို အရွင္မင္းႀကီးလည္း ၾကားသိေတာ္မူမည္ မဟုတ္ပါ။ အဲဒီလူ တစ္စုရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ ႏွင့္ ဂုဏ္သေရရွိၿမိဳ႕ခံေတြက ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ကို ျပန္ေခၚလာခဲ့ဖို႔ တာဝန္ေပး ေစလႊတ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကို ျပန္ေခၚသြားခြင့္ျပဳပါ” လို႔ ပန္ၾကားလိုက္တာနဲ႔ အခုန လာဘ္စားထားတဲ့ ဘုရင့္အပါးေတာ္ျမဲေတြက ဝိုင္းဝန္း ေထာက္ခံေပးၾကပါေတာ့တယ္။

ဒါေပမဲ့ ဘုရင္ႀကီးက “ငါ့ရဲ႕အရိပ္မွာ လာေရာက္ခိုလံႈေနသူေတြကို စစ္ေဆးေမးျမန္းၿပီး အသင္တို႔ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ေတြ မွန္ကန္ခဲ့ရင္ အသင္တို႔လက္ထဲ ျပန္ထည့္ေပးလိုက္ဖို႔ ဝန္မေလးပါ” လို႔ ေျပာၿပီး မြတ္စ္လင္မ္ေတြကို ဆင့္ေခၚလိုက္ပါတယ္။

ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ ဆင့္ေခၚမႈေၾကာင့္ ေရာက္ရွိလာတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္ေတြဟာ ပထမေတာ့ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကေပမဲ့ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ အသနားေတာ္နဲ႔ တည္ၿငိမ္စြာပဲ ဘုရင္ႀကီးကို စလာမ္ ဆိုၿပီး ရုိေသစြာ အခစား ဝင္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ အပါးေတာ္ျမဲတစ္ေယာက္က ဘုရင္ႀကီးကို ရွိခိုးဦးခ်ၿပီး အရုိအေသျပဳခိုင္းပါတယ္။ မြတ္စ္လင္မ္ေတြ ကလည္း “ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျမတ္တမန္ မိုဟမၼဒ္ (Peace be upon him) က ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို တပါးတည္းေသာအရွင္ ျမတ္အလႅာဟ္ မွအပ မည္သူ၏ ေရွ႕တြင္မွ် ဦးမခ်ရလို႔ သြန္သင္ထားလို႔ ဘုရင္မင္းျမတ္ကို ရွိခိုးဦးခ်လို႔ အရုိအေသ မျပဳႏုိင္ပါ” လို႔ ရွင္းျပ ျငင္းဆန္လိုက္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ ေမးျမန္းခ်က္ေတြကို မြတ္စ္လင္မ္ေတြဘက္မွ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (Peace be upon him) ရဲ႕ ဦးရီးေတာ္ အဗူတြာလစ္ဗ္ ရဲ႕ သား သာဝကႀကီး ဂ်ာအ္ဖရ္ (May Allah be pleased with him) က အခုလို ေျဖၾကားပါတယ္။

“အို ဘုရင္မင္းျမတ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ မိုက္မဲမႈေတြထဲမွာ နစ္မြန္းေနၾကစဥ္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဖန္ဆင္းေကြ်းေမြး ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူေသာ တစ္ပါးတည္းေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို မသိခဲ့ၾကပါ။ ထိုအရွင္ျမတ္ရဲ႕ ေစလႊတ္ျခင္း ခံရတဲ့ လူသားေတြကို အလင္းျပပုဂၢိဳလ္ တမန္ေတာ္ကိုလည္း မသိခဲ့ၾကပါ။ ေက်ာက္တံုးမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ရုပ္တုမ်ားကိုသာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ ရာလို႔ မွတ္ထင္ထားခဲ့ၾကပါတယ္။ အေသသားေတြကိုလည္း စားခဲ့ၾကပါတယ္။ မေကာင္းမႈမွန္သမွ်ကို ေကာင္းမႈေကာင္းရာ ထင္မွတ္ၿပီး အားပါးတရ က်ဴးလြန္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုအမိုက္ေမွာင္ ဖံုးလႊမ္းေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလမွာ ေမြးျမဴဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးအႏြယ္ အတြင္းကေန တမန္ေတာ္ တစ္ပါး ေစလႊတ္ေတာ္မူပါတယ္။ အဲဒီတမန္ေတာ္ရဲ႕ မ်ိဳးရုိးကလည္း ျမင့္ျမတ္သလို ကိုယ္က်င့္တရားလည္း ေကာင္းမြန္လွပါတယ္။ သာသနာေရးကိုလည္း အလြန္ေလးစားသူျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ျမင္ ကိုယ္ေတြ႔ သံုးသပ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီတမန္ေတာ္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အခုလို လမ္းညႊန္ပါတယ္။

– တစ္ပါးတည္းေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုသာ ကိုးကြယ္ ဦးခ်ရန္၊

– ေက်ာက္တံုးမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ရုပ္တုမ်ားကို ယံုၾကည္ ဦးခ်ရာ မျပဳလုပ္ရန္၊

– မွန္ေသာစကားကိုသာ ေျပာဆို နားေထာင္ရန္၊

– ရမ္ဇမ္လျမတ္မွာ ဥပုဒ္ေဆာက္တည္ရန္၊

– သစၥာတရားကို လက္ကိုင္ထားရန္၊

– သမာဓိရွိရန္၊

– ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊

– အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ပီသရန္၊

– ဆြလားသ္ဝတ္ျပဳမႈကို ေန႔စဥ္ ၅ၾကိမ္ မပ်က္မကြက္ အခ်ိန္မွန္ ေဆာက္တည္ရန္၊

– အလွဴဒါန ျပဳၾကရန္၊

– သူတစ္ပါး အိမ္ယာကို ျပစ္မွားေစာ္ကားမႈ မျပဳရန္၊

– မုသားေျပာျခင္း/နားေထာင္ျခင္း မျပဳရန္၊

– သူတစ္ပါးကို စြတ္စြြဲ ေဝဖန္ ပုတ္ခတ္ ရႈံ႕ခ်ျခင္း မျပဳရန္၊

– မိဘမဲ့မ်ားရဲ႕ ပစၥည္းဥစၥာကို အလြဲသံုးစား မျပဳရန္၊

– မေကာင္းမႈမွန္သမွ် ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊

– ေကာင္းမႈဟူသ၍ ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္း ရွိသမွ် က်င့္ၾကံၾကဖို႔ သင္ၾကားေပးပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အဲဒီ တမန္ေတာ္က ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ သင္ၾကားေပးျပီး အဲဒီက်မ္းစာပါ အမိန္႔ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ အညီ ကိုယ္တိုင္လည္း စံျပေနထိုင္သလို ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုလည္း ေနထိုင္ၾကဖို႔ သြန္သင္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း က်မ္းစာပါ အမိန္႔ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ ေနထိုင္က်င့္သံုးၾကပါတယ္။

ဒီလိုသင္ၾကားတာကို လိုက္နာလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို တားျမစ္ပါတယ္။ သူတို႔တားျမစ္တာကို လက္မခံလို႔ အစၥလာမ္ဘာသာေပၚမွာ ၾကံ့ၾကံ့ခံေန ထိုင္ၾကတဲ့ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ကို မီးကုန္ယမ္းကုန္ ႏွိပ္စက္ၾကပါတယ္။ ရက္စက္ျပင္းထန္လြန္းလွတဲ့ ညွင္းပန္းမႈေတြကေန အႏၲရာယ္ကင္းေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးရတဲ့ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (Peace be upon him) က တရားမွ်တတဲ့ ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ အရိပ္မွာ ခိုလံႈၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာကို က်င့္သံုးေနထိုင္ၾကဖို႔ အၾကံေပးေတာ္မူတဲ့အတြက္ အခုလို ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ ပိုင္နက္ကို ေရာက္ရွိ ခိုလံႈေနရတာျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေလွ်ာက္တင္လိုက္ပါတယ္။

Ref: Hayatus swahaba

“The Message Of Islam အပိုင္း ၂” ဆက္ရန္——

Mohammed Naeem

If the Prophet visited you

    Rate this Article

(peace and blessings be upon him)

I wonder……………………

 

If Prophet Muhammad visited you

Just for a day or two,

If he came unexpectedly,

I wonder what you would do?

Oh I know you would give your nicest room,

To such an honored guest,

And you would serve him your very best.

 

You would be the very best,

Cause you’re glad to have him there,

That serving him in your home

Would be a joy without compare.

 

But…when you see him coming,

Would you meet him at the door

With your arms outstretched in welcome,

To your visitor?

 

Or…would you have to change your clothes

before you let him in?

Or hide some magazines and put

The Quran where they had been?

 

Would you still watch those movies,

Or your T.V. set?

Or would you switch it off,

Before he gets upset.

 

Would you turn off the radio,

And hope he had not heard?

And wish that you did not utter

your last loud hasty word?

 

Would you hide your wordly music,

And instead take out Hadith books?

Could you let him walk right in,

Or would you rush about?

 

And I wonder…if the Prophet spent, a day or two with you,

Would you go on doing the things you always do?

Would you go right on and say the things You always say?

Would life for you continue

As it does from day to day?

 

Would your family conversations,

Keep up their ususal pace?

And would you find it hard each meal,

To say a table grace?

 

Would you keep up each and every prayer?

Without putting on a frown?

And would you always jump up early,

For Fajr at dawn?

 

Would you sing the songs you always sing?

And read the book you read?

And let him know the things on which,

Your mind and spirit feed?

 

Would you take the Prophet with you,

Everywhere you plan to go?

Or, would you maybe change your plans,

Just for a day or so?

 

Would you be glad to have him meet,

Your very closest friends?

Or, would you hope they stay away,

Until his visit ends?

 

Would you be glad to have him stay,

Forever on and on?

Or would you sigh with great relief,

When he at last was gone?

 

It might be intresting to know,

The things that you would do.

If Prophet Muhammad, came,

To spend some time with you.

 

– Author Unknown

အလႅာဟ္ႏွင့္သက္သလကၡဏာေတာ္မ်ား

အလႅာဟ္ႏွင့္သက္သလကၡဏာေတာ္မ်ား

အလႅာဟ္ႏွင့္သက္သလကၡဏာေတာ္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္ တတိယအႀကိမ္
ပထမအႀကိမ္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္၊ အုပ္ေရ (၃၀၀၀) ဒုတိယအႀကိမ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အုပ္ေရ (၃၀၀၀)
တတိယအႀကိမ္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ဟစ္ဂ်ရီ ၁၄၁၃ ခုႏွစ္၊ ဂ်မာဒီအာခိရ္လ အုပ္ေရ ႏွစ္ေထာင္ တန္ဖိုး……………
ဘာသာေရးဆိုင္ရာစာမူခြင့္ျပဳခ်က္ (၇/၉၂) (၁) မ်က္ႏွာဖုံးခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္ (၄၂/၉၂) (၁၁) မ်က္ႏွာဖုံးဒီဇုိင္း အာဒမ္ခ်စ္ စာအုပ္ခ်ဳပ္ ျမတ္
ထုတ္ေဝသူ ဦးေက်ာ္ေဝ (မေကြး) (၀၉၂၈) စာေပသစ္ စာေပတိုက္ ၁၅၄/၄၅ လမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ့
ပုံႏွိပ္သူ ဦးဝင္းၿမိဳင္ (၀၂၄၈၆) သဒိၶၿမိဳင္ ပုံႏွိပ္တိုက္ ၁၁၃/၃၄ လမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ့။
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာ ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ႀကီး သီရိပ်ံခ်ီ အလ္ဟာဂ်္ မုဖတ္ေစရြလ္ကုရ္အာန္ အလႅာမဟ္ဃာဇီ မုဟမၼဒ္ဟာရွင္မ္၏ အမွာစာ
ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္ ျပဳစုထားေသာ “အလႅာဟ္ႏွင့္ သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ား” စာအုပ္ကို ေလ့လာခြင့္ရပါသည္။ ကုရ္အာန္က်မ္းလာ အာယာသ္ေတာ္(အမိန္႔ေတာ္)မ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္သည္ ရြတ္ဖတ္ရန္သာမဟုတ္၊ ေလ့လာရန္၊ ဆည္းပူးရန္၊ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ရန္၊ သုံးသပ္ရန္၊ ထြင္းေဖာက္ သိျမင္ရန္၊ စာေတြ႔လက္ေတြ႔ က်င့္သုံးရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ကို ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ (၄၇း၂၄)တြင္ ညႊန္ၾကားထားေတာ္မူသည္။
ဤသည္ကိုပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္သည္ မိမိစာအုပ္တြင္ သမိုင္း၊ သိပၸံ၊ ရႈေထာင့္စုံမွ ေလ့လာဆည္းပူး၍ တင္ျပထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အလႅာဟ္၏ သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားကို သိပၸံနည္းက်က် တင္ျပထားသည္မွာ အမွန္တရားကို လိုလားသူမ်ား အဖို႔ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းလွေပသည္။
သိပၸံထြန္းကားေနေသာ ဤသည့္ေခတ္မ်ိဳးတြင္ သိပၸံႏွင့္ယွဥ္၍ တင္ျပထားေသာ ဤစာအုပ္ေပၚထြက္လာသည့္ အတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္အားလည္း ေက်းဇူးတင္မိပါသည္။ ဤသို႔ေသာ အသိပညာေပးစာအုပ္မ်ား ျပဳစုထုတ္ေဝႏိုင္ရန္အတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါသည္
ဃာဇီမုဟမၼဒ္ ဟာရွင္မ္ (၂၁.၈.၈၇)
စာေရးသူ၏ အမွာစာ
လူသားတိုင္းသည္ ေအာင္ျမင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာဘဝကို ရလိုၾက၏။ သို႔ေသာ္ အဘယ့္ေၾကာင့္ လူသားတို႔ဆုံးရႈံးေနၾကရသနည္း။ ဤစာအုပ္တြင္ အစၥလာမ္ေခၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သာသနာက ျပဆိုသည့္ ဆုံးရႈံးရမႈ၏ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္ၿငိမ္ခ်မ္းမႈ၏ ေသာ့ခ်က္ကို တင္ျပထားပါသည္။
မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဖန္ဆင္းခံ လူသားတို႔အတြက္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို ခ်ေပးထားေပသည္။ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ ေဒသနာေတာ္တို႔သည္ မည္သည့္အခါမွ် ေျပာင္းလဲမႈမရွိသည့္ အလ္ဟတ္က္ေခၚ သစၥာတရားမ်ားပင္တည္း။ သို႔ေသာ္ လူသားတို႔၏ အေတြးအေခၚ ဆင္ျခင္တုံတရားတို႔သည္ကား ေခတ္ကာလ၊ အခ်ိန္အခါ၊ အေျခအေနကိုလိုက္၍ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေပသည္။ လူသားဟူသည္ ၿပီးျပည့္စုံသည္ မဟုတ္ေခ်တကား။
ဤစာအုပ္တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံမွ ခ်ေပးေတာ္မူေသာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ အာယာသ္ေတာ္အခ်ိဳ႔ကို ယေန႔ေခတ္ လူသားတို႔၏ အာကာသ၊ ႏ်ဴကလီးယား၊ ကြန္ျပဴတာ၊ သမိုင္းစေသာ သိပၸံ၊ ဝိဇၨာ ပညာရပ္တို႔ျဖင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာတင္ျပထားေပရာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ လူသားတို႔ အသိပညာတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် စာေရးသူ ယခုတင္ျပေသာ အခ်က္မ်ားသည္ အားနည္းေကာင္း နည္းသြားေပမည္။ သို႔ေသာ္ နိစၥထာဝရ ၿပီးျပည့္စုံေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ကမူ ေခတ္တိုင္းရွိ ဖန္ဆင္းခံ လူသားတို႔ကို ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ (အလ္ဟတ္က္)အား ဆန္းစစ္ေလ့လာၾကရန္ ဖိတ္ေခၚထားေပသည္။
ေသာ့ရွိပါလ်က္ မဖြင့္သူအတြက္ ကုသရန္ ေဆးမရွိေတာ့ၿပီ…။ ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္ (၇.၄.၈၇)

စာရႈသူမ်ားသို႔
ဤစာအုပ္တြင္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္၏ အာယာသ္ေတာ္မ်ားကိုေဖာ္ျပရာ၌…. … ဥပမာ-ကုရ္အာန္(၁း၂) ဟူသည္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္၏ စူရဟ္က႑ အမွတ္(၁)၊ အာယာသ္ေတာ္အမွတ္(၂) ကို ဆိုလိုသည္။ …ဥပမာ-(၁၀း၁၁-၁၅) ဟူသည္….
စူရဟ္က႑အမွတ္ (၁၀)၊ အာယာသ္ေတာ္အမွတ္(၁၁ မွ ၁၅)ကို ဆိုလိုသည္။ …ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္မွ သက္ဆိုင္ရာ အာယာသ္ေတာ္မ်ား၏ တိုက္ရုိက္ ျမန္မာဘာသာျပန္ကို “….” အဖြင့္အပိတ္ ေကာ္မာမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းထား၍ အဆုံးတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အာယာသ္ေတာ္နံပါတ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ …တိုက္ရုိက္ ဘာသာျပန္မဟုတ္ဘဲ ရည္ရြယ္ခ်က္သက္သက္သာ ျဖစ္ပါက အဖြင့္အပိတ္ ေကာ္မာမပါဘဲ အဆုံးတြင္ ရည္ညြန္းလိုေသာ အာယာသ္နံပါတ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
…မုစ္လင္မ္ စာရႈသူမ်ားအေနႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္၏ နာမေတာ္၊ အျခား တမန္ေတာ္မ်ား၏ နာမေတာ္မ်ား၊ ဆြလာဟာဘဟ္၊ ဆြဟာဘဟ္မႀကီးမ်ား၏ နာမေတာ္မ်ားကို ဖတ္တိုင္း သက္ဆိုင္ရာ နည္းအတိုင္း ေမတၱာပို႔ၾကပါကုန္။ …မည္သူမဆို ဤစာအုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အႀကံျပဳ၊ ေဝဖန္၊ ေဆြးေႏြးစရာမ်ားရွိလ်င္ ေအာက္ပါ လိပ္စာမ်ားအတိုင္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္
ၿၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္ အမွတ္ ၂၃၊ ၁၃၉ လမ္း မအူကုန္းရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ့ ။
ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္ ျမတ္-စာေပလုပ္ငန္း၊ အမွတ္-၂၁၁၊ ၃၂ လမ္း (အထက္)ရန္ကုန္ၿမိဳ့

အလႅာဟ္ႏွင့္သက္ေသ

အလႅာဟ္ႏွင့္သက္ေသ

လူသား၏ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေသာ လြတ္လပ္စြာ ျပဳပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဒုကၡတရား လူသားသည္ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ျပဳပိုင္ခြင့္ကို အမွန္တကယ္ရထားေသာ္လည္း ဖန္ဆင္းခံ၏ သဘာဝအရ အကန္႔အသတ္တြင္းမွသာ ျဖစ္သည္။ စၾကဝဠာ ေလာကခပ္သိမ္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အလႅာဟ္၏ စီမံကိန္းကို အလႅာဟ္၏ တရားမွ်တမႈ၊ ကရုဏာေတာ္၊ အၾကြင္းမဲ့သိေတာ္မူေသာ ဉာဏ္ေတာ္၊ ဘုန္းေတာ္တို႔ျဖင့္ ျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။ လူသား၏ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ျပဳပိုင္ခြင့္သည္ အလႅာဟ္၏ စီမံကိန္းကိုကား ဖ်က္ဆီးႏိုင္စြမ္း မရွိ၊ အလႅာဟ္၏ စီမံကိန္းအတြင္း၌သာ လြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထား၍ စမ္းသပ္ေတာ္မူျခင္း ျဖစ္၏။ လူသားသည္ လူ႔ေလာက မေရာက္မီ မိမိ၏မိဘ၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ႏိုင္ငံ၊ အသားအေရာင္၊ က်ား/မ ႏွင့္ သေႏၶတည္ရမည့္အခ်ိန္ စသည္တို႔ကို မေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေခ်။ အလႅာဟ္ပို႔သည့္ သားအိမ္သို႔သာ သတ္မွတ္ခ်ိန္၌ ဝင္ၾကရသည္။ ေသဆုံးခ်ိန္ကို စကၠန္႔မွ်ပင္ ေနာက္ေရြ႔၍ မရေခ်။ ထို႔အတူ အသက္ရွင္စဥ္ ကာလတြင္ သုခ,မ်ား ခံစားရသလို ဒုကၡမ်ားလည္း ႀကဳံၾကရ၏။ (ကုရ္အာန္ ၅၂း၃၅-၃၆။ ၃း၆။ ၂၈း၆၈) လူသားတို႔ထံ က်ေရာက္ေသာ ဒုကၡမ်ားတြင္ အေၾကာင္းမ်ားရွိေပသည္။ ပထမအခ်က္မွာ လူသားကိုယ္တိုင္က မွားယြင္းသည့္အတြက္ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ဒုကၡခံစားရျခင္း ျဖစ္သည္။ “စင္စစ္ဧကန္ အလႅာဟ္သည္ (မိမိ၏) ကၽြန္မ်ားအေပၚ မတရား ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေတာ္မူေသာ အရွင္မဟုတ္ေပ” (ကုရ္အာန္ ၃း၁၈၂) “စင္စစ္ေသာဝ္ကား အသင္တို႔၌ သက္ေရာက္ေလ့ရွိေသာ ေဘးဒုကၡဟူသေရြ႔သည္ အသင္တို႔၏ လက္မ်ား၊ ဆည္းပူးခဲ့ၾကေသာ အျပဳအမူတို႔ေၾကာင့္ပင္ သက္ေရာက္ခဲ့သည္သာ၊ ထိုမွတစ္ပါး အလႅာဟ္သည္ မ်ားစြာေသာ ျပစ္မႈမ်ားကိုကား ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူ၏” (ကုရ္အာန္ ၄၂း၃၀) ထို႔ေၾကာင့္ လူသားတိုင္းသည္ မိမိထံ ဒုကၡ သက္ေရာက္လာတိုင္း မိမိသည္ သဘာဝႏွင့္အညီ ခ်ေပးထားေသာ အလႅာဟ္၏ လမ္းညႊန္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အရာကို ျပဳသည့္အတြက္ ဒုကၡရျခင္းသာျဖစ္၍ အျမန္ဆုံး ျပဳျပင္ရေပမည္။ အလႅာဟ္ထံမွ ခြင့္လႊတ္မႈကို ေတာင္းပန္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ အလႅာဟ္၏ စမ္းသပ္မႈႏွင့္ဒုကၡတရား ဒုကၡမ်ား က်ေရာက္ျခင္း၏ အျခားတစ္ခ်က္မွာ အလႅာဟ္၏ စီမံကိန္းအရ အလႅာဟ္ကို ယုံၾကည္သူတို႔အား စမ္းသပ္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ “ငါအရွင္ျမတ္သည္ မွတ္တမ္းစာအုပ္ေတာ္ႀကီးတြင္ ယင္း ေဘးဒုကၡကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္း မခံရမီကပင္ (ေရးသားထားျခင္း) မရွိဘဲလ်က္ မည္သည့္ေဘးဒုကၡမွ်ပင္ ကမာၻႃဂိုဟ္၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔၏ ကိုယ္၌ေသာ္ လည္းေကာင္း က်ေရာက္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ေပ၊ ဧကန္အမွန္ ဤသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၌ လြယ္ကူလွေပသည္။ (ဤသည္ကို သိေလာ့) သို႔မွသာ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔ထံမွ လြတ္သြားေသာ အရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပူေဆြးျခင္းရွိၾကမည္လည္း မဟုတ္၊ မိမိတို႔အား ထိုအရွင္ျမတ္က ခ်ီးျမင့္ေပးသနားေတာ္မူေသာအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ (အလြန္အမင္း) ဝမ္းေျမာက္ ေမာ္ၾကြားျခင္းျပဳၾကမည္လည္း မဟုတ္ေခ်။ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္သည္ မည္သည့္ မာနေထာင္လႊားသူ၊ ဂုဏ္ေမာက္သူကိုမွ် ႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေပ” (ကုရ္အာန္ ၅၇း၂၂) “ထို႔ျပင္ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္၏ လမ္းေတာ္တြင္ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရသူတို႔ကို သူေသမ်ား ဟူ၍ မေျပာဆိုၾကကုန္လင့္၊ အလွ်င္းမဟုတ္။ စင္စစ္ ထိုသူတို႔သည္ အလႅာဟ္၏ ထံေတာ္တြင္ ရွင္လ်က္ပင္ ရွိၾက၏။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔သည္ (ထိုအေၾကာင္းကို) ေတြးဆဆင္ျခင္ သိျမင္ႏိုင္စြမ္း မရွိေခ်။ ထို႔ျပင္ မလြဲ ဧကန္ ငါအရ်င္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ကို တစ္စုံတစ္ခုေသာ ေၾကာက္ရြံ႔ စိုးရိမ္ေစျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ငတ္မြတ္ေစျခင္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ဆုံးပါးေစျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသက္ဆုံးရႈံးေစျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (ႀကိဳးပမ္းမႈ၏) သီးႏွံမ်ား ဆုံးရႈံးေစျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စမ္းသပ္ေတာ္မူအ့ံ၊ သို႔ရာတြင္ (ထိုစမ္းသပ္မႈမ်ား၌) ဆြဘရ္-ၾကံ့ခိုင္မႈတရား ထားရွိသူတို႔အား ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ မဂၤလာ သတင္းကိုေပးေလာ့၊ ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔ အေပၚ၌ ေဘးအႏၱရာယ္ တစ္စုံတစ္ရာ က်ေရာက္လာေသာ အခါ ‘ဧကန္ အမွန္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အလႅာဟ္၏ အဖို႔သာ ျဖစ္၍ မုခ်ဧကန္ ထိုအရွင္ျမတ္အထံေတာ္သို႔သာ ျပန္သြားၾကရမည့္သူမ်ားသာ ျဖစ္ၾက၏’ဟု ဆိုေလ့ရွိၾကကုန္၏” (ကုရ္အာန္ ၂း၁၅၅-၁၅၆)

ဟာဂ်္အေၾကာင္း

ဟာဂ်္အေၾကာင္း

Allah, the Almighty, says: [Surely! Those who disbelieved in Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) We shall burn them in Fire. As often as their skins are roasted through, We shall change them for other skins that they may taste the punishment. Truly, Allah is Ever Most Powerful, All¬Wise.] Allah, the Almighty, says: [Surely! Those who disbelieved in Our Ayat (pro ofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) We shall burn them in Fire. As often as their skins are roasted through, We shall change them for other skins that they may taste the punishment. Truly, Allah is Ever Most Powerful, All¬Wise.] (Quran An-Nisa’: 56)
Referring to the dwellers of the Fire, Almighty Allah also says: [… and be given, to drink, boiling water, so that it cuts up their intestines?] (Quran Muhammad: 15) The Scientific Fact: Before the age of scientific discovery, it was commonly believed that the whole human body could feel pain. It was not until the role of nerve endings in the skin were discovered, that people learned about the existence of certain nerve endings which transmit feelings of pain to the brain. The skin is associated with sensitivity because it contains the majority of nerve endings. According to Dr. Head’s classification of the skin’s sensitivity, there are two groups of feelings: 1) Epictritic which senses light things, like a light touch or a slight change in temperature; and 2) Protopathic which feels pain and considerable change in temperature. Each of these categories uses certain nerve cells in addition to other receptors for sensing any environmental change.

These receptors can be categorized into four kinds: 1) Exteroceptors which are concerned with the faculty of sense and touch and which contain meissners and merkels corpuscles, 2) Krause End Bulbes which are concerned with coldness, 3) Ruffini Cylinders which are concerned with heat and 4) Nerve Endings that can transmit any feeling of physical pain. The skin is considered the part of the body that is rich with such nerve endings that transmit heat and pain. Anatomists have proved that people whose skin has been completely burnt cannot feel pain because their nerve endings are damaged. This is different from a person who has a second-degree burn, for he will experience severe pain as his nerve endings are not damaged, but are rather, uncovered. Anatomists have also proved that the small intestines do not have any receptors. However, receptors can be found between the peritoneum and the outer layer of the intestines. This area contains a lot of small bodies known as pacini. The size of the peritoneum is 20,400 cubic centimeters, which makes it equal to the size of the outer layer of the skin. Also, the receptors of the intestines are similar to those in the skin. Facets of Scientific Inimitability: A) Almighty Allah explains to us in the first verse that the skin is the part of the body that will receive the punishment, i.e. there is a connection between the skin and the sensation of pain. The verse also tells us that when the skin is burnt (i.e. in the Fire), man can no longer feel the pain of the punishment and so his burnt skin is replaced with new fresh skin where the nerve endings are functioning properly and can transmit the feeling of pain. In this way, a disbeliever will suffer due to his denial of Allah’s signs. Modern science has shown us that the majority of nerve endings are found in the skin. Prior to the invention of microscopes and the progress made in the field of anatomy, no human being could have any knowledge about this scientific fact related by the Ever-Glorious Qur’an fourteen centuries ago. This is a miracle and a great sign of Allah. The Qur’an threatens the disbelievers in the second verse that their intestines will be severed. The secret behind this threat has been solved only recently when scientists discovered that the intestines are not affected by heat. However, if they are severed, the boiling water will flow out to the place between the peritoneum and the outer layer of the intestines. This place contains a lot of nerve endings that transmit the feeling of pain to the brain and thus man will experience severe pain. These facts show the miraculous scientific nature of the Ever-Glorious Qur’an which related these facts to mankind a long time before modern science was able to give any information about them Imaan — with စင္စစ္ဧကန္ အၾကင္သူတို႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားကို မယုံမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကကုန္၏။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူတို႔အား မၾကာျမင့္မီ(ငရဲ)မီးထဲသို႔ ထည့္သြင္းေတာ္မူအံ့၊ ထိုသူတို႔၏ အေရျပားသည္ ကၽြမ္း ေလာင္၍သြားတိုင္း ထိုသူတို႔သည္ ျပစ္ဒဏ္(၏အရသာ)ကို (အၿမဲမျပတ္)ျမည္းစမ္းၾကရန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၄င္းတို႔အား (ကၽြမ္းေလာင္ခဲ့ေသာ) ထို အေရျပား ၏အစား အျခား(အသစ္ျဖစ္ေသာ) အေရျပားကို လဲလွယ္၍ေပးေတာ္မူအ့ံ။ ဧကန္စင္စစ္ “အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို) က်ိဳး ေၾကာင္းျပ ဆင္ျခင္တုံဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။ (ကုရ္အာန္ ၄း၅၆) “မုႆကီ” သူေတာ္စင္မ်ားကို ကတိ ေပးျခင္း ကို ခံၾကရေသာ “ဂ်ႏၷသ္”သုခဘုံ၏ အေျခအေနမွာ (ဤသို႔ျဖစ္၏။) ယင္း“ဂ်ႏၷသ္”သုခဘုံ၌ အနံ႔အရသာ မပ်က္ေသာ ေရေခ်ာင္းမ်ား သည္၄င္း၊ အရသာ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမရွိေသာ ႏို႔ေခ်ာင္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ေသာက္သုံးသူတို႔အဖို႔ အထူးအနံ႔ အရသာေကာင္းေသာ ယမကာ ေခ်ာင္း မ်ား သည္၄င္း၊ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ ပ်ားရည္ေခ်ာင္းမ်ားသည္၄င္း ရွိၾကေပသည္။ ထိုမွတပါး ၄င္းတို႔အဖို႔ ယင္း“ဂ်ႏၷသ္” သုခဘုံ၌ သစ္သီး ဝလံမ်ိဳးစုံတို႔သည္လည္းရွိေပမည္။ ထိုမွတပါး ထိုသူတို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ သည္လည္း ရွိေပမည္။ (သို႔ျဖစ္ေပရာ ထိုသူတို႔သည္) အၾကင္သူတို႔ကဲ့သို႔ (ျဖစ္ႏိုင္ပါၾကပါမည္ေလာ။) ထိုသူတို႔သည္ မီးထဲ၌ အၿမဲထာဝရ ေနထိုင္ၾက အံ့ေသာ သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ထိုမွတပါး ၄င္းတို႔သည္ က်ိဳက္က်ိဳက္ဆူပြက္လ်က္ရွိေသာေရ တိုက္ေကၽြးျခင္းကို ခံၾကရမည္ ျဖစ္ေပရာ ထိုေရမွာ မူကား ၄င္းတို႔၏ အူသိမ္၊ အူမ မ်ားကို အပိုင္းပိုင္းျဖတ္ေစအ့ံသတည္း။ (၄၇း၁၅)

ကၽြန္ေတာ္သြားခ်င္တဲ့ဟဂ်္ခရီးစဥ္အေၾကာင္း(၁)…

ကၽြန္ေတာ္သြားခ်င္တဲ့ဟဂ်္ခရီးစဥ္အေၾကာင္း(၁)…
အင္ရွာလႅာကၽြန္ေတာ္ကေတာ့လာမည့္၂၀၁၃ဟဂ်္ကိုအရွင္ျမတ္အလိုေတာ္နဲ႔သြားမယ္လို႕နိယတ္ထားရွိပါတယ္။ဒါေၾကာင့္အရင္ကသြားခဲ့တဲ့ေနာင္ေတာ  ေတြ၊ဦးေလး၊ေဒၚေဒၚေတြကိုဟဂ်္ခရီးစဥ္နဲ႕ပတ္သက္လို႕သိသင့္တာေတြသိခ်င္လို႕စုံစမ္းေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။သူတို႕ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္ကဟဂ်္အက်ိ ဳးေဆာင္ကုမၸဏီေတြကမသြားခင္ကေတာ့အာမခံ၊တာ၀န္ေတြခံျပီးမကၠာ၊မဒီနာေရာက္ရင္ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႕ကိုယ္ဟဂ်္တာ၀န္ေတြခ်ေနရတာဆိုေတာ့အရင္ဆ ုံးကိုယ္နဲ႕တြဲမယ့္လူရွာရမွာေပါ့အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီေတြကေဒၚလာအမ်ားၾကီးေတာင္းတယ္ျပီးရင္ကတိမတည္ဘူး။တည္းခိုရမယ့္ေနရာကကာဗာ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔အေ၀းၾကီး၊ကားငွားစီးသြားရင္အသြားအျပန္တစ္ရက္၇ီ၇ယ္တစ္ရာေလာက္က်ရင္ဗမာေငြ၃ေသာင္းေက်ာ္ေပါ့တစ္လဆိုရင္၁၀သိန္းမထူးပါဘူးကာဗာနဲ႕အနီးဆုံးေနရာမွာတည္းခိုမယ့္ကုမၸဏီကိုေစ်းပိုျပီးေပးလိုက္မယ္။ဒါေပမဲ့လူက၆၀၀ေက်ာ္ေနျပီထမင္းစားမယ္ဆိုရင္တန္းစီရမယ္။တစ္နာရီေလာက္ၾကာတယ္။ေနာက္က်ရင္ကုန္ျပီ၀ယ္စားရေတာ့မယ္။ထမင္းစားဖို႕အတြက္ကာဗာထဲကအေစာၾကီးျပန္ရမယ္။ဒါဆိုရင္ေအာက္ေၾကးနဲ႕အက်ိဳးေဆာင္ေတြရွိေသးတယ္။သူတို႕ကတျခမ္းဘဲေပးတဲ့ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ေမာ္လင္ေၾကး၊ဗီဇာေၾကး၊တည္းခိုခန္းခ၊စားဖို႕ေသာက္ဖို႕နဲ႕ကုရ္ဘာနီအတြက္ကကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ့ကိုယ္တဲ့။ဒါေပမဲ့ပစၥည္းေရာင္းမယ့္လူေတြကမ်ားေတာ့သူတို႕နဲ့ပါတယ့္ပုဆိုးထုတ္ေတြ၊ပုဇြန္ေျခာက္ေတြ၊သရက္သီး၊မရမ္းျပားအခ်ဥ္ေပါင္းထုပ္ေတြ၊ေဆးလိပ္ေတြ၊အသားေျခာက္ေတြကို၀ိုင္းျပီးသယ္ေပးရဦးမယ္တဲ့။အသြားတုန္းကကိစၥမရွိဘူးကိုယ့္ပစၥည္းကဘာပါတာမွတ္လို႕၊အျပန္က်ရင္ဟာဂ်ီျပန္လက္ေဆာင္ဆုိေတာ့ဇာနမာတ္နဲ႕ဦးထုပ္၊ေကာ္ေဇာနဲ႔ဇမ္ဇမ္ေရေလာက္ေတာ့သယ္ခ်င္တာေပါ့။ဒါဆိုရင္ေဒၚလာ၅၀ထပ္ေပးတဲ့၊၀ယ္တဲ့ပစၥည္းေတာင္မွေဒၚလာ၅၀ဘိုးမရွိတာကိစၥမရွိဘူး။အျပန္က်ရန္ကုန္ေရာက္ရင္အမႊညီေနာင္မွာဟဂ်္လက္ေဆာင္ပစၥည္းအကုန္၀ယ္လို႕ရေနတာဘဲ။ဆိုင္ေတြက၀ယ္ျပီးခပ္တည္တည္နဲ႕လက္ေဆာင္ေပးလိုက္မွာေပါ့။ေအာက္ၾကးနဲ႕လိုက္ရဘို႕ကအဓိကဘဲ။
ဒါတြင္ဘဲလားဆိုေတာ့မဟုတ္ေသးဘူးတဲ့၊တျခမ္းေပးကုမၸဏီေတြကေမာ္လင္ေၾကး၊ဘဏ္ထ၇ပ္စ္ကိုအျပည့္မသြင္းထားလို႕ဂ်စ္ဒါေလဆိပ္ထဲမွာတစ္ရက္ေလာက္ေနၾကရဦးမွာတဲ့။အဲဟ္၇မ္ၾကီးနဲ႕ဘယ္လိုေနမွာလဲ၊ဒဏ္ထိေတာ့မွာေပါ့ကိစၥမရွိပါဘူးဗမာျပည္ေရာက္ရင္ဆိတ္တစ္ေကာင္ဇဗာရ္လုပ္လိုက္ရင္ရပါတယ္တဲ့။အဲဟ္ရမ္ကို၀တ္ျပီးနီယတ္မခ်ီနဲ႕ဦးတဲ့၊ေလယာဥ္ေပၚေရာက္ျပီးမီကဒ္နယ္ေျမေရာက္တဲ့အခါမီးနီလင္းမွနိယတ္ခ်ီပါတဲ့။မဂၤလာဒုံေလဆိပ္မွာဟာဂ်ီေတြက္ိုလိုက္ပို႕တဲ့လူေတြကပန္းကုံးေတြစြပ္၊ေရးေမႊးေတြဆြတ္ေတာ့အဲဟ္ရမ္နိယတ္နဲ႕ဆိုမပိုင္ဘူးတဲ့၊ေလယာဥ္ေပၚတက္ခါနီးတစ္ခ်ိဳ႕ကအဲဟ္ရမ္ၾကီးနဲ႕ဦးထုပ္ေတြြေဆာင္းျပီးနမာဇ္ဖတ္ေနၾကလိုက္တာတဲ့။

“ေကာင္းရာကုိညႊန္ၾကား၍ မေကာင္းရာကုိတားျမစ္ျခင္း”

“ေကာင္းရာကုိညႊန္ၾကား၍ မေကာင္းရာကုိတားျမစ္ျခင္း”
“အသင္တုိ႔တြင္ အၾကင္က့ဲသုိ႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရွိရေပမည္။ ထုိအဖြဲ႔အစည္းသည္ လူသားတုိ႔အား ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းဘက္သုိ႔ ဖိတ္ေခၚၾကရမည္။ ထုိ႔ျပင္ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာမ်ားကုိ ညႊန္ၾကားၾကရမည္။ ၄င္းျပင္ ထုိအဖြဲ႔အစည္းသည္ မေကာင္းမႈမ်ားမွ ျမစ္တားၾကရမည္။ ဤသုိ႔ေသာ သူမ်ားသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။” ကုရ္အာန္ (၃း၁ဝ၄)
“အုိ-မြတ္စ္လင္မ္အေပါင္းတုိ႔ အသင္တုိ႔သည္ လူခပ္သိမ္းတုိ႔အဖုိ႔ ထြက္ေပၚလာၾကကုန္ေသာ အေကာင္းဆုံး အြမၼသ္ အစုအေဝးျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းကား အသင္တုိ႔သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာကိစၥမ်ားကုိ ညႊန္ၾကားၾကသည့္အျပင္ စက္ဆုတ္ရြံရွာဖြယ္ရာမ်ားမွလည္း တားျမစ္ၾကကုန္၏။ ထုိ႔ျပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကုိလည္း အီမာန္ ယုံၾကည္ခ့ဲၾကကုန္၏။” ကုရ္အာန္ (၃း၁၁ဝ)
“အသင္တုိ႔အနက္ မည္သူမဆုိ စက္ဆုတ္ရြံရွာဖြယ္အမႈျပဳသည္ကုိ ျမင္ရလွ်င္ ထုိအမႈကုိ မိမိ၏လက္ျဖင့္ ျပဳျပင္ေလာ့။ ထုိသုိ႔လက္ျဖင့္ မျပဳျပင္ႏုိင္လွ်င္ မိမိ၏ႏႈတ္လွ်ာျဖင့္ျပဳျပင္ေလာ့။ ထုိသုိ႔ႏႈတ္လွ်ာျဖင့္ မျပဳျပင္ႏုိင္ပါလွ်င္ ႏွလုံးသားျဖင့္ျပဳျပင္ေလာ့။ ဤသည္ အားအနည္းဆုံး ယုံၾကည္မႈျဖစ္သည္။” (မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း)
ႏွလုံးသားျဖင့္ ျပဳျပင္ျခင္းဟူသည္ မိမိျမင္ေတြ႔ရေသာ စက္ဆုတ္ဖြယ္မေကာင္းမႈကုိ ရြံရွာဖြယ္အျဖစ္ ႏွလုံးသား၌ခံယူရမည္ကုိဆုိလုိသည္။
“အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးအား ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကုိ ေမွာက္လွန္ဖ်က္စီးပစ္ရန္ ညႊန္ၾကားေတာ္မူရာ ထုိေကာင္းကင္တမန္က “အရွင္ျမတ္၏ကၽြန္ သူေတာ္ေကာင္းတစ္ဦးသည္ ထုိၿမိဳ႕၍ရွိ ပါသည္။ ထုိသူသည္ မ်က္စိတစ္မွိတ္ခန္႔မွ်ပင္ အရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ကုိ ဖီဆန္ျခင္းမျပဳပါ”ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။ထုိအခါအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က “ထုိသူအပါအဝင္ အားလုံးကုိ ေမွာက္လွန္ဖ်က္စီး ပစ္ေလာ့။ အေၾကာင္း ကား သူသည္ လူတုိ႔ မေကာင္းမႈက်ဴးလြန္ေနၾကသည္ကုိ တားျမစ္ရန္မဆုိထားဘိ၊ မ်က္ႏွာအမူအရာပင္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။”
(သြိဗ္ရာနီက်မ္း)
“အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ လူတစ္စု၏ မေကာင္းမႈက်ဴးလြန္မႈေၾကာင့္ အားလုံးကုိ ဖ်က္စီးပစ္ေတာ္မူမည္ကားမဟုတ္။ သုိ႔ေသာ္ စက္ဆုတ္ရြံရွာဖြယ္ မေကာင္းမႈကုိ အထင္အရွားက်ဴးလြန္ေနပါလ်က္၊ ထုိမေကာင္းမႈျပဳသူကုိ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း မျပဳလွ်င္ ထုိဒဏ္ကုိ အားလုံးခံၾကရေပမည္။” (မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း)
ေမာင္လာနာအဗ္ဒုရ္ရဟီမ္ ျမင့္လြင္(က်ဳံဒုိး)ေရး “အီမာန္ယုံၾကည္မႈ အရိပ္ေအာက္၌ ဘဝကုိတည္ေဆာက္ျခင္း”စာအုပ္မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အလိုမတူပဲ အသင့္အား မည္သူမွ် ဒုကၡမေပးႏိုင္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အလိုမတူပဲ အသင့္အား မည္သူမွ် ဒုကၡမေပးႏိုင္
====================================

“ဟဇရသ္အဗ္ဒုလႅာဟ္ အိဗ္ႏု အဗ္ဗားစ္မွ ဆင့္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ “တစ္ေန႔၌ ကၽြႏု္ပ္သည္ တမန္ ေတာ္ျမတ္(ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္းဟိ ၀စလာမ္)သခင္၏ အေနာက္၌ ရွိေနစဥ္၊ ကုိယ္ ေတာ္ျမတ္မွ ကၽြႏု္ပ္အား မိန္႔ရွိခဲ့သည္မွာ “လူေလး- ကၽြႏု္ပ္ အသင့္အား အခ်ဳိ႕စကားရပ္မ်ားကို သင္ၾကား ေပးအံ့။ အသင္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ႃပြန္ပါ။ အသင့္အား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူအံ့။ ထို႔ျပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ႃပြန္ပါ။ (သင္ ဒုကၡေရာက္ေသာအခါ) အရွင္ျမတ္အား အသင့္အေရွ႕တြင္ေတြ႔ရအံ့။ ေတာင္းစရာရွိလွ်င္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္ပါး၌ ေတာင္းခံပါ။ အကူ အညီလိုလွ်င္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္ပါးမွ အကူအညီကို ေတာင္းခံပါ။ အကယ္၍ (ေလာကေျမျပင္ရွိ) လူသားအားလုံး စုစည္း၍ ေကာင္းစားေစရန္ အသင့္အား ေကာင္းမႈျပဳ လွ်င္ လည္း အရွင္ျမတ္မွ သတ္မွတ္ထားသည္ထက္ပို၍ အသင့္အား ေကာင္းက်ဳိးမျပဳႏိုင္။ အကယ္၍ (ေလာကေျမျပင္ရွိ) လူသားအားလုံး စုစည္း၍ ဒုကၡေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကလွ်င္လည္း အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္မွ သတ္မွတ္ထားသည္ထက္ပို၍ ေဘးဒုကၡေရာက္ေစႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ကေလာင္ တံသည္ ‘မ’ယူျခင္းခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သကဲ့သို႔ စာရြက္မ်ားသည္လည္း ေျခာက္၍ သြားခဲ့ေလၿပီ။”” (စုနန္းသီရ္မိဇီက်မ္းႀကီး)

အီမာမ္သီရ္မိဇီ(ရဟ္မသုလႅာဟ္)သခင္မွ သုေတသနျပဳ စုေဆာင္းတင္ျပခဲ့၍ သခင္မွ ဤဟဒီးဆ္ ေတာ္ျမတ္အား စစ္မွန္ေသာ ဟဒီးဆ္ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

Abu al-‘Abbas ‘Abdullah bin ‘Abbas, radiyallahu anhuma, reported: One day I was behind the Prophet, sallallahu ‘alayhi wasallam, and he said to me:

“O young man, I shall teach you some words [of advice] : Be mindful of Allah, and Allah will protect you. Be mindful of Allah, and you will find Him in front of you. If you (have need to) ask, ask of Allah; and if you seek help, seek help from Allah. Know that even if the Nation (or the whole community) were to gather together to benefit you with something, they would not benefit you with anything except that which Allah has already recorded for you, and that if they gather together to harm you with something, they would not be able to harm you with anything except that which Allah has already recorded against you. The pens have been lifted and the pages have dried.”

[Imam Al-Tirmidhi relates this and says: It is a good, genuine Hadith]

— with Win Htun and 97 others.

“သင့္ဘဝအတြက္ အစၥလာမ့္စာမ်က္ႏွာ”

သင့္ဘဝအတြက္ အစၥလာမ့္စာမ်က္ႏွာ‘s photo.
Salam to all of our fans………..
တစ္လတိတိျပည့္ေျမာက္ခဲ့ေလၿပီ။ အစၥလာမ့္ အသိပညာေလးေတြကုိ
“သင့္ဘဝအတြက္ အစၥလာမ့္စာမ်က္ႏွာ” ဆုိတဲ့ ေလွႀကီးနဲ႔ ခ်စ္ပရိတ္သတ္တုိ႔ထံသုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးေနခဲ့တာ ဒီေန႔ဟာ တစ္လတင္းတင္းျပည့္ခဲ့ေပၿပီ။ ထုိတစ္လအတြင္း ခ်စ္ပရိတ္ သတ္မ်ားကုိ အတုိင္းအတာေလး တစ္ခုေလာက္ထိေတာ့ အစၥလာမ့္ အသိပညာေလးေတြေဝငွ ႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ေလွႀကီးကုိ ေလွာ္တက္ (၅)တက္နဲ႔ စတင္ ေလွာ္ခတ္ခဲ့ၿပီး အခုဆုိရင္ ေလွာ္တက္(၈) ခုနဲ႔ တက္ညီလက္ညီ ေလွာ္ခတ္ေနဆဲ . . အသိပညာေလးေတြ ပို႔ေဆာင္ေနဆဲပါ။ အဲ့ဒီ (၈)ခုကေတာ့ . . . (၁)ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိမမူမိေသာ လုပ္ရပ္ေလးမ်ား၊ (၂)အစၥလာမ့္ ေရးရာ ဗဟုသုတေလးမ်ား၊ (၃)ေသးငယ္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားမွသည္ ႀကီးမားေသာအက်ဳိးမ်ားဆီသုိ႔၊ (၄)အစၥလာမ့္ ပညာရွင္မ်ား၏ အဆုိအမိန္႔မ်ား၊ (၅)စာနာမႈ ပံုရိပ္ေလးမ်ား၊ (၆)သင့္အတြက္ လက္ေဆာင္မြန္၊ (၇)ျမင့္မုိရ္ေတာင္သုိ႔ တက္ၾကည့္ျခင္း၊ (၈)ဘဝ အတြက္ စာစုေလးမ်ား တုိ႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မတင္းတိမ္ႏုိင္ေသးပါ။ အစၥလာမ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး လူတိုင္း မသိမျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ၊ မြတ္စလင္မ်ားၾကား လြဲမွားေနတဲ့ ခံယူခ်က္ေတြ ၊ အယူအဆေလးေတြ စတဲ့ ေျမာက္ျမားစြာေသာ အသိပညာမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေထာက္အထားခုိင္ခုိင္လံုလံုနဲ႔ ေဝငွခ်င္ပါေသးတယ္။ ႀကိဳးစားရပါဦးမယ္။ ေလွာ္ေနတဲ့ လူေတြက အားအင္အျပည့္ေလွာ္ေနေပမယ့္ သူ႔တုိ႔အတြက္ အားျဖစ္ေစမယ့္ အရာေတြေတာ့ လုိပါေသးတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ပထမဆံုး အရွင္ျမတ္ရဲ႕ ကူညီမႈ ၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ၿပီးေတာ့ ပရိတ္သတ္ရဲ႕ အားေပးမႈပါပဲ။ အားေပးမႈဆုိတာ တက္ညီလက္ညီေလွာ္ခတ္ရင္း ေရွ႕ဆက္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ေလွႀကီးကုိ လက္ခုပ္တီးေပးဖုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေလွႀကီး ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ အႏၱရာယ္ကင္းကင္း ေရွ႕ဆက္သြားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အလႅာဟ္ထံမွာ ဒုိအာေတာင္းခံေပးဖုိ႔ နဲ႕ မိမိရရွိ လုိက္ တဲ့ အသိပညာေလးေတြကုိ ကုိယ္တုိင္က်င့္သံုးၿပီး အမ်ားသူငွာကုိပါ ေဝငွေပးဖုိ႔ပါပဲ။အဲဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးဆီက လုိခ်င္တဲ့ အားပါပဲ။

ကဲ ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ . . .
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စာမ်က္ႏွာေလးရဲ႕ တစ္လျပည့္ေျမာက္တဲ့ေန႔ေလးမွာ အမွတ္တရအေနနဲ႔ ခ်စ္ပရိတ္ သတ္ ဆီက အမွတ္တရစကားေလးေတြၾကားခ်င္ပါတယ္ . . . ။ ခ်စ္ပရိတ္သတ္ အားလံုးကုိ အစဥ္ေလးစားလ်က္ . . .

ကုရ္အာန္က်မ္းမွ မုကၡပတ္ေတာ္ တစ္ခုအား ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္ ဥပေဒဌာန အ၀င္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထား

၁၃ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၃
M-Media

Quran verse posted at US Harvard varsity

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ ဥပေဒဌာန အ၀င္၀တြင္ သမိုင္းတြင္ တရားမွ်တစြာ စီရင္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာေဖာ္ၿပခ်က္ဟုဆိုကာ က်မ္းေတာ္ၿမတ္ကုရ္အာန္၏ မုကၡပတ္ေတာ္ (အာယာသ္ေတာ္) တစ္ခုအား ခ်ိတ္ဆြဲလိုက္သည္ဟု ေဆာ္ဒီသတင္းမွ တနဂၤေႏြေန႔က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဥပေဒဌာန ၏ ပင္မ ၀င္ေပါက္ၾကီးတြင္ တရားမ်ွတၿခင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ စကားလံုးမ်ားၿဖစ္သည္ ဟု စူရာဟ္အလ္နိစာ(အမ်ဳိးသမီးမ်ား က႑) ၏ အာယာသ္ေတာ္ နံပါတ္ (၁၃၅) ကို ၀င္ေပါက္နံရံတြင္ ေရးသားထားသည္။

ထိုအာယာသ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸါယ္မွာ

“အို- မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔၊ အသင္တို႔သည္ (မည္သည့္ကိစၥမ်ဳိး၌မဆို) တရားမ်ွတမွဳကို ထာ၀စဥ္ တည္တံ့ေစသူမ်ား (တနည္း) တရားမ်ွတမွဳအေပၚ၌ ၿမဲၿမံစြာ တည္တံ့ သူမ်ား ၿဖစ္ၾကေလကုန္။ (သက္ေသခံရာ၌လည္း)မိမိတို႔ ကိုယ္က်ဳိးႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္ၿဖစ္ေစ ၊ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္ၿဖစ္ေစ၊ ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္တို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္ၿဖစ္ေစ ၊ (အသင္တို႔ သည္) အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္ကိုသာ ေထာက္ထား၍ (တိက်မွန္ကန္စြာ) သက္ေသခံသူမ်ားပင္ ၿဖစ္ၾကေလကုန္။

အကယ္၍ (အသင္တို႔က) ဆန္႔က်င္၍ သက္ေသထြက္ဆို ရမည့္သူသည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူပင္ၿဖစ္ေစ ၊ ဆင္းရဲသူပင္ၿဖစ္ေစ (မည္သို႔ပင္ၿဖစ္ေစကာမူ) အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္သည္ (အသင္ တို႔ထက္) ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးလံုးႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးေသာ အရွင္ ၿဖစ္ေတာ္မူေပ၏ ။ သို႔ၿဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ တရားမ်ွတမွဳမွ တိမ္းေစာင္းမသြားၾကရန္ စိတ္၏ အလိုဆႏၵကို မလိုက္နာ မလိုက္ စားၾကကုန္လင့္။

သို႔ရာတြင္ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ (သက္ေသခံရာတြင္ လိမ္လည္) ေကြ႔ေကာက္ ေၿပာဆိုၾကပါလ်ွင္ ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ (သက္ေသခံၿခင္းမွ လံုး၀) လႊဲဖယ္ တိမ္းေရွာင္ၾကပါလ်ွင္ ဧကန္မလြဲ အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္သည္ အသင္တို႔ၿပဳမူသမ်ွတို႔ကို အၾကြင္းမဲ့သိၿမင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ၿမတ္ပင္ ၿဖစ္ေတာ္ မူေပသတည္း။”       ဟု ၿဖစ္သည္။

ဟားဗတ္တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားေနေသာ ေဆာ္ဒီေက်ာင္းသားတစ္ဦး သည္ အာယာသ္ေတာ္ အား ဓါတ္ပုံရိုက္ကာ သူ၏ Twitter page တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းကို ေဆာ္ဒီ   ေန႔စဥ္သတင္း စာ Ajel မွ ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဥပေဒဌာနက တင္လိုက္တဲ့ ဒီ အာယာသ္ေတာ္ ဟာ သမိုင္းတစ္ေလ်ွာက္ တရားမွ်တၿခင္းနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ အေကာင္းဆံုးေသာ ေဖာ္ၿပခ်က္ၿဖစ္တယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ ေကာင္းေကာင္းသိ ပါတယ္” ဟု ထိုေက်ာင္းသား Abdullah Jumma က ေၿပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ကို (၁၆၃၆) ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ မန္ဆာခ်ဴးဆက္ၿပည္နယ္ ၊ Cambridge ၿမိဳ႕တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အေမရိကရွိ သက္တမ္းအရင့္ဆံုးေသာ အဆင့္ၿမင့္ တကၠသိုလ္ၿဖစ္သည္။                        ။

Ref:http://www.emirates247.com/

စြန္႔လွဴျခင္း (သုိ႔) ကုရ္ဗာနီ ၏အဓိပၸာယ္

စြန္႔လွဴျခင္း (သုိ႔) ကုရ္ဗာနီ ကုရ္ဗာနီ၏အဓိပၸာယ္“ကုရ္ဗာနီ”ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ “နီးကပ္ျခင္း” ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ရသည္။ယင္းေ၀ါဟာရကုိ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္တြင္ “အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံသုိ႔ နီးကပ္ေစျခင္းျပဳ သည့္အရာ” ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ျဖင့္သုံး ထားပါ သည္။[ၾကည့္၊(၅း၂၇၊၃း၁၇၉၊၄၆း၂၈)]

ေ၀ါဟာရအဘိဓာန္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားအရ “ကုရ္ဗာနီ”၏ အဓိပၸာယ္မွာ သားေကာင္ကုိ(ဇဗာဟ္)ျပဳမႈအပါအ၀င္အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကုိရယူရန္ျပဳက်င့္သည့္ ေကာင္းမႈ အားလုံး အက်ဳံး၀င္ပါ သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ျမတ္ႏုိးမႈ၊ႏွစ္သက္မႈ၊ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကုိ ရရွိေစရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္က်င့္ၾကံအားထုတ္ေသာ ေကာင္းျမတ္သည့္ က်င့္စဥ္က်င့္ရပ္ဟူသမွ်ကုိလည္းေကာင္း၊ စြန္႔လွဴမႈဟူသမွ်ကုိလည္းေကာင္း“ကုရ္ဗာနီ”ဟု ေခၚဆုိႏိုင္ေပသည္။

“ကုရ္ဗာနီ”ဟူသည္ မိမိ၏ အတၱ၊ မိမိ၏ အသက္ကုိ စေတး၍၊ မိမိ၏စည္းစိမ္ဥစၥာကို စြန္႔လွဴ၍ အရွင့္ထံပါးသုိ႔ နီးကပ္ ေစျခင္းျဖစ္၏။“စြန္႔လႊတ္ျခင္း”၊ “စြန္႔လွဴျခင္း”၊ “အနစ္နာခံျခင္း” တုိ႔သည္ အရွင့္ထံပါးသုိ႔ နီးကပ္ ေစ ေသာအရာမ်ားျဖစ္၏။ ပုိင္ဆုိင္လုိျခင္းသည္ လူ၏ “အတၱဗီဇ”ျဖစ္၏။“ေလာဘ”ျဖစ္၏။စြန္႔လွဴျခင္းသည္ “အေလာဘ”ျဖစ္၏။ရယူျခင္းသည္ “ေရစုန္”ျဖစ္၏။စြန္႔လွဴျခင္းသည္ “ေရဆန္”ျဖစ္၏။
စြန္႔လွဴ  ရျခင္ းသည္ မိမိ၏စိတ္ကုိဆန္႔က်င္ေျပာင္းလဲရ၏။ ထုိသုိ႔ ခက္ခဲသည့္ စြန္႔လွဴမႈကုိ ျပဳႏုိင္ပါမွ ထူးျခားသည့္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္အင္အားကုိ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ အကူ အည ီ မ်ား လည္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။“ကုရ္ဗာနီ”သည္္ အမွန္တရားအတြက္ အသက္ကုိစြန္႔ရန္၊ “အလႅာဟ္” အရွင္ျမတ္အတြက္ အသက္ေပးလွဴရန္၊ အားသစ္ေလာင္းေပးျခင္း၊ အေလ့အက်င့္ျပဳ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေခတ္ အသီးသီး၌ ေပၚထြန္းခ့ဲသည့္ အယူ၀ါဒ အသီးသီး တုိ႔တြင္“ကုရ္ဗာနီ”တည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာက်င့္စဥ္ကုိ ျပ႒ာန္းေတာ္မူခ့ဲေၾကာင္းက်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန ္(၂၂း၃၄) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

“စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္သာသနာ၀င္အုပ္စုတုိင္းအဖုိ႔ စြန္႔လွဴျခင္းပြဲေတာ္တစ္ရပ္ကုိသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေတာ္မူခ့ဲသည္။ ၄င္းတုိ႔အတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္ မူထားေသာေျခေလးေခ်ာင္း တိရစၦာန္တုိ႔ အေပၚ ၀ယ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏နာမေတာ္ကုိတသ၍(လွီးျဖတ္)ရန္ ျဖစ္ေပသည္။စင္စစ္ေသာ္ကားအသင္တုိ႔၏ကုိးကြယ္ရာ အရွင္သည္တစ္ဆူတည္းေသာ ကုိးကြယ္ရာအရွင္ျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အသင္ တုိ႔သည္ထုိအရွင္ျမတ္ကုိသာ နာခံအပ္ႏွင္းၾကေလကုန္။ မိမိကုိယ္မိမိ မာန္မာနႏွိမ့္ခ်သူမ်ားကုိ၀မ္းေျမာက္ ဖြယ္ သတင္း ေကာင္းကုိေပးေလာ့” ကုရ္အာန္(၂၂း၃၄)

ကုရ္ဗာနီ၏သမုိင္း

“ကုရ္ဗာနီ”ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ တမန္ေတာ္ႀကီးအိဗ္ရာဟီမ္၏ “အလႅာဟ္”အရွင္ျမတ္အတြက္ စြန္႔လွဴမႈျပဳခ့ဲသည့္က်င့္စဥ္ကို ဖ၀ါးေျခထပ္ လုိက္နာ က်င့္သုံး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾက ရျခင္းျဖစ္သည္။အစၥလာမ္ သာသနာ၏ က်င့္စဥ္က်င့္ရပ္တုိင္းတြင္ စတင္ ခ့ဲသည့္ အရင္းအျမစ္ မူလ သမုိင္းျဖစ္ရပ္မ်ား အခုိင္အမာရွိ၏။ ျဖစ္တည္ေပၚထြန္းရာ ပထ၀ီေဒသ အခုိင္အမာ ရွိ၏။အစၥလာမ္သာသနာ၏ အဆုံးအမ တုိင္းသည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း စံနမူနာျပ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာတမန္ေတာ္တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိေနာင္လာ ေနာက္သား “မြတ္စ္လင္မ္”တုိ႔အား ျပန္လည္ ပုံေဖာ္လုပ္ေဆာင္ ေစရန္ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

တမန္ေတာ္္ႀကီး အိဗ္ရာဟီမ္သည္ ငယ္ရြယ္စဥ္ ကပင္ ေန၊ လ၊ ၾကယ္….. အစရွိေသာ သဘာ၀တရားမ်ားကုိေလ့လာသုံးသပ္ကာ ကုိးကြယ္ရာအရွင္သည္ စၾက၀ဠာ အေပါင္းကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေတာ္မူေသာ ထာ၀ရအရွင္အျဖစ္တစ္ဆူတည္းသာလွ်င္ ရွိရမည္ျဖစ္သည္ကုိ သိရွိခ့ဲေၾကာင္း က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တမန္ေတာ္အိဗ္ရာဟီမ္သည္တမန္ေတာ္အေပါင္း တုိ႔အနက္ထူးျခားသည့္အာဇာနည္တမန္ေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သည္။အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ စမ္းသပ္မႈဟူသမွ်ကုိ၊ အရည္အေသြး မွတ္ေက်ာက္တင္ျခင္းဟူသမွ် ကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခ့ဲသည္သာျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ အရည္အေသြး မွတ္ေက်ာက္တင္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈသရဖူေဆာင္းႏုိင္ခ့ဲသည့္ အတြက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဘက္ေတာ္မွ “ခလီလြလႅာဟ္”- “အလႅာဟ့္အေဆြေတာ္”၊“အိမာမြန္နာစ္” – “လူသားတုိ႔၏ဦးစီး ေခါင္းေဆာင္”ဟူေသာဘြဲ႕ေတာ္မ်ားကုိ ခ်ီးျမႇင့္ခံခ့ဲရသည္။

တမန္ေတာ္္ႀကီးအိဗ္ရာဟီမ္သည္ “ေသာင္၀္ဟီးဒ္” သစၥာတရားအတြက္မိမိ၏ ဖခင္ႏွင့္ သံေယာဇဥ္ျဖတ္ခ့ဲ၏။မိမိ၏ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ လမ္းခြဲခ့ဲ၏။ နမ္႐ူဒ္ဘုရင္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခ့ဲရၿပီး မီးပုံထဲသုိ႔ ပစ္ခ်ခံခ့ဲရ၏။ တုိင္းျပည္မွ လည္္း ထြက္ခြာခ့ဲရ၏။ဇနီးၾကင္ရာႏွင့္ သားရင္ႏွစ္သည္းခ်ာကုိလည္း လူသူမနီး ကႏၲာရ လြင္ျပင္ႀကီးတြင္ အရွင့္အမိန္႔ေတာ္အရ စြန္႔ထားခ့ဲရ၏။စည္းစိမ္ ဥစၥာတုိ႔လည္း ဆုံး႐ႈံးခ့ဲရ၏။ ထုိေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အားလုံးသည္ “ကုရ္ဗာနီ”စြန္႔လွဴမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ထုိစြန္႔လွဴမႈမ်ားထက္ပုိေသာ အၾကီးမားဆုံး အ့ံဖြယ္ စြန္႔လွဴမႈႀကီးသည္ကား မိမိအသက္အရြယ္ႀကီးကာမွရရွိသည့္မိမိ၏အ႐ုိက္အရာကုိ ဆက္ခံမည့္ မိမိ၏ တစ္ဦးတည္းေသာ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ သားဦးရ တနာကုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွစ္သက္ေတာ္ မူရန္အတြက္ လည္ပင္းေပၚဓားတင္ လွီးျဖတ္“ကုရ္ဗာနီ”ျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္၍ ျပည့္၀စြာ နာခံမႈျပဳခ့ဲျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ျပဳရာတြင္ တမန္ေတာ္္ႀကီးအိဗ္ရာဟီမ္သည္ တစ္ကုိယ္ေကာင္း ဆန္စြာျဖင့္၊အမိန္႔အာဏာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ေပ။သားေတာ္ တမန္ေတာ္ အိစ္မာအီလ္၏ ဆႏၵကုိ ေမးျမန္းၿပီး၊ သားေတာ္၏ ကုိယ္ပုိင္ လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိရယူၿပီးမွသားအဖႏွစ္ဦး သေဘာတူ ၾကည္ျဖဴစြာျဖင့္ စြန္႔လွဴျခင္းအမႈ “ကုရ္ဗာနီ”ကုိ ျပဳခ့ဲၾကျခင္း ျဖစ္သည္။အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား အရာခပ္သိမ္း တို႔ထက္ပုိ၍ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူေၾကာင္းကိုေအာင္ျမင္စြာ ျပသႏုိင္ခ့ဲသည့္အရည္အေသြး မွတ္ေက်ာက္တင္ စမ္းသပ္မႈႀကီး ပင္ျဖစ ္သည္။ရင့္သန္ေသာဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ကာ ထူးကဲျမင့္ျမတ္လွသည့္ စြန္႔လွဴျခင္း အမႈကုိျပဳက်င့္သည့္ တမန္ေတာ္ႀကီး အိဗ္ရာဟီမ္၏ထုံးဓေလ့“စြႏၷသ္”ေတာ္ကုိ ကမၻာပ်က္ျပဳန္းေနာက္ဆုံးေန႔ တုိင္ေအာင္ စံနမူနာယူ၍ က်င့္သုံးေဆာက္တည္ ႏုိင္ၾကေစရန္အလုိ႔ငွာအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ “ကုရ္ဗာနီ”တည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာက်င့္စဥ္ကုိ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေတာ္မူခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ [ၾကည့္၊ ကုရ္အာန္ (၃၇း၁၀၂-၁၀၈)]

ကုရ္ဗာနီ၏အႏွစ္သာရ

“ကုရ္ဗာနီ”က်င့္စဥ္သည္ တစ္ပါးတည္းေသာအရွင္ကုိ နာခံဘ၀ တည္ေဆာက္မႈလမ္းစဥ္၌ အဓိကလုိအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။“ေသာင္၀္ဟီးဒ္” (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္တစ္ပါးတည္း ၿပီးျပည့္စုံစြာတည္ရွိျခင္း)
တရားအေပၚ အေျချပဳက်င့္သုံးမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွလြဲ၍ အျခားမည္သည့္ အရာကုိမွ တသ၍ သတၱ၀ါအားလွီးျဖတ္ျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳေခ်။ထုိ႔ျပင္ သားေကာင္ကုိ လွီးျဖတ္(ဇဗာဟ္ျပဳရ)ျခင္း “ကုရ္ဗာနီ”က်င့္စဥ္သည္ –

* အမ်က္ေဒါသထြက္ေနေသာ နတ္ဆုိးႀကီး အမ်က္ေဒါသ ေျပေပ်ာက္ေစရန္ ယဇ္ပူေဇာ္ရျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္။
* မိမိတုိ႔၏အျပစ္မ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ေဆးေၾကာမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းလည္း မဟုတ္ေပ။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အတြက္စြန္႔လွဴရန္ အၿမဲအသင့္ရွိေၾကာင္း အတြင္းႏွလုံးသားမွ ခံယူခ်က္ကုိျပင္ပ သေကၤတအျဖစ္ ျပသျခင္းသာျဖစ္သည္။ အႏွစ္မရွိေသာ အကာသည္ လည္းေကာင္း၊ ၀ိညာဥ္ မရွိေသာခႏၶာသည္ လည္းေကာင္း၊ လက္ေတြ႕မပါေသာ စကားသည္ လည္းေကာင္း၊ စစ္မွန္ေသာတန္ဖုိးမဟုတ္ေခ်။တိရစၦာန္တုိ႔ကုိ လူ႔အသုံးအေဆာင္အျဖစ္၊ လူ႔အက်ဳိး ျပဳရန္အတြက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က သတ္မွတ္ေပးထားေပရာလူက တိရစၦာန္ကုိ အသုံးခ်ရမည္။ တိရစၦာန္သည္ လူကုိနာခံရ သက့ဲသုိ႔ လူသည္လည္း မိမိ၏ အရွင္သခင္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားနာခံရန္အသင့္ရွိရေပမည္။စားသုံးခြင့္ရွိေသာ တိရစၦာန္ကုိပင္ ပုိင္ရွင္အစစ္အမွန္ ျဖစ္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ နာမေတာ္ကုိတသလွီးျဖတ္ၿပီးမွ စားသုံးျခင္းမွာ သစၥာတရားကုိ ေစာင့္ထိန္းျခင္း ျဖစ္ေပသည္။သားေကာင္ကုိ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳျခင္းမွာ နာခံျခင္း၏ ျပင္ပသေကၤတသာျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္စြန္႔လွဴရမည္မွာမိမိတုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံးသားအတြင္းမွ ႐ႈိင္သြာန္ အဖ်က္အင္အားစုမ်ား၊ ေလာဘ၊ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန စသည့္ အရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။“ကုရ္ဗာနီ”၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္၊စူရဟ္ဟဂ်္တြင္…….

“ကုရ္ဗာနီသားေကာင္တုိ႔၏အသားမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အေသြးမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံ ေတာ္သုိ႔ အလ်င္းေရာက္ရွိသည္ မဟုတ္ေပ။စင္စစ္ အသင္တုိ႔၏႐ုိေသေလးျမတ္မႈ၊ အမိန္႔ေတာ္ကုိ လုိက္နာမႈ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာအက်င့္ သီလ (သတ္က္၀ါ)သည္သာလွ်င္ထုိအရွင္ျမတ္ အထံေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေပသည္။ ဤနည္းအတုိင္းပင္ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းကုရ္ဗာနီ သားေကာင္ မ်ားကုိ အသင္တုိ႔အက်ဳိးငွာ အသင္တုိ႔၏ လက္ေအာက္ခံမ်ားျဖစ္ေစေတာ္မူခ့ဲသည္။အသင္တုိ႔အား တရားလမ္းမွန္ကုိ ၫႊန္ျပေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္သာ အႀကီးက်ယ္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္းအသင္တုိ႔ ေႂကြးေၾကာ္ၾကေစရန္အလုိ႔ငွာျဖစ္ေပသည္။ ေကာင္းက်ဳိး ျပဳသူတုိ႔အား ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္သတင္းေကာင္းကုိေပးေလာ့”ကုရ္အာန္ (၂၂း၃၇)

ထုိ႔ေၾကာင့္ “ကုရ္ဗာနီ”၏သေဘာတရားမွာ တုႏႈိင္းမ့ဲ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္မဟာက႐ုဏာေတာ္ရွင္၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္တစ္ပါးတည္းရွိျခင္းကုိ သိရွိနားလည္ေစၿပီး၊ “ကုရ္ဗာနီ”၏ အႏွစ္ သာရမွာ ထုိအရွင္ျမတ္ ႏွင့္ အမွန္တရားအတြက္“သတ္က္၀ါ” အလႅာဟ္သိစိတ္ မျပတ္ထား၍ စြန္႔လွဴျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ကုရ္ဗာနီ၏ထူးျခားေသာအေရးပါမႈ

“ကုရ္ဗာနီ”သည္ လူတုိ႔၏မွားယြင္းေသာအေတြးအေခၚႏွင့္ လုပ္ရပ္တုိ႔ကုိ သန္႔စင္ေစခ့ဲသည္။နတ္ပူေဇာ္ပသမႈ၊ လူကုိ သတ္၍ယဇ္ပူေဇာ္မႈ စနစ္တုိ႔ကုိ ပေပ်ာက္ေစခ့ဲသည္။ မိမိတုိ႔၏ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အစစ္ အမွန္ျဖစ္ေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကုိ သိရွိေစသည္။မိမိတုိ႔၏ တစ္သက္တာတြင္ က်င့္ၾကံရမည့္ “အိဗာဒသ္”ဘ၀တည္ေဆာက္မႈအတြက္ မိမိကုိယ္မိမိစြန္႔လႊတ္မႈ၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အတြက္ စြန္႔လွဴရန္ အသင့္ရွိမႈ၊ အမ်ားေကာင္းက်ဳိးေဆာင္မႈ၊မရွိဆင္းရဲသားတုိ႔အား လွဴဒါန္းမႈ စသည္ တုိ႔ကုိျဖစ္ေပၚေစ သည္။ လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ မိမိ၏ဆႏၵအရ မလုပ္ခ်င္ေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုကုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ အမွန္တရားအတြက္လုပ္ရဲေသာသတၱိႏွင့္ စြန္႔လွဴျခင္းမွာ “ကုရ္ဗာနီ”၏ ထူးျခားေသာ အေရးပါမႈပင္ျဖစ္ေပ သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ အစၥလာမ္သာသနာတြင္ “ကုရ္ဗာနီ”ဟူသည္ မြတ္စ္လင္မ္တစ္ဦး အေနျဖင့္မိမိ၏ ဆႏၵ၊ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ အသက္ကုိအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အတြက္ မည္သည့္အေျခအေနမ်ဳိးတြင္မဆုိ နာခံအပ္ႏွင္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ျမတ္အလႅာဟ္ကမိမိအားေထာက္ပ့ံေပးသနား ေတာ္မူထားေသာ ကာယ၊ ဉာဏ၊ ဓန စြမ္းရည္ ပုိင္ဆုိင္မႈ အားလုံးျဖင့္အမွန္တရားအတြက္ႀကဳိးပမ္းေနျခင္းကုိဆုိလုိပါသည္။ လုိအပ္ပါကမိမိအသက္ကုိပင္စြန္႔လွဴရန္သြန္သင္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

သားေကာင္ကုိ “ဇဗာဟ္”ျပဳလွီးျဖတ္႐ုံမွ်ျဖင့္ “ကုရ္ဗာနီ” တာ၀န္ေက်ပြန္သြားမည္မဟုတ္။ႏွလုံးသားမပါေသာ “ကုရ္ဗာနီ” သည္ ဟန္ေဆာင္မႈ၊ ျပစားမႈ၊ အသားစားလုိမႈသာျဖစ္ ေပမည္။အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ လက္ခံေတာ္မူမည္မဟုတ္ေခ်။စြန္႔လွဴျခင္း က်င့္စဥ္ “ကုရ္ဗာနီ”ကုိ ျပဳလုပ္ၾကမည့္ သူမ်ားသည္ တမန္ေတာ္ႀကီး အိဗ္ရာဟီမ္၏မိမိရင္ေသြး အေပၚ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသည့္စိတ္ကုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ ေတာ္အား နာခံလုိမႈျဖင့္အစားထုိးႏုိင္ခ့ဲေသာ စိတ္အေျခအေနမ်ဳိး ေပၚေပါက္လာေအာင္ သမုိင္းဘီးကုိ တစ္ေက်ာ့ျပန္လွည့္ ေတြးကာအသိတရားထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။ သားေကာင္ကုိ လွီးျဖတ္ စဥ္တြင္ မိမိ၏ အဇၥ်တၱသ႑ာန္အတြင္းမွတိရစၦာန္စ႐ုိက္ကုိပါ လွီးျဖတ္ပစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဤျမတ္ေသာက်င့္စဥ္ “ကုရ္ဗာနီ”သည္ မြတ္စ္လင္မ္ တုိ႔အတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္က်င့္စဥ္ျဖစ္ေပရာ တာ၀န္ရွိပါလ်က္တာ၀န္ပ်က္ကြက္ခ့ဲေသာ္ ထုိသူတုိ႔အဖုိ႔ “မြတ္စ္လင္မ္” ျဖစ္ရျခင္းပင္လွ်င္ အဓိပၸာယ္ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္(ဆြ)က-

“အၾကင္သူသည္ကုရ္ဗာနီûပႏုိင္ေသာအေျခအေနရွိပါလ်က္ ကုရ္ဗာနီမျပဳလွ်င္ထုိသူသည္ငါတုိ႔၏ ၀တ္ျပဳရာေနရာ(မုဆြလ’ာဟ္) သုိ႔လာေရာက္ျခင္းမျပဳရ”ဟုမိန္႔ၾကားေတာ္မူခ့ဲသည္။ (ဟာကင္မ္က်မ္း)

ဇဗာဟ္လွီးျဖတ္ျခင္း၏စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

* “ဇဗာဟ္”လွီးျဖတ္မည့္သူသည္ “မြတ္စ္လင္မ္”ျဖစ္ရမည္။ မူးယစ္ေနသူ၊ ႐ူးသြပ္သူ၊ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ မျဖစ္ေစရ။
* လွီးျဖတ္မည့္ ကိရိယာသည္ အလြန္ထက္ရမည္။ တိရစၦာန္၏ သားေရ၊ ေလျပြန္ႏွင့္ ေသြးေၾကာမ်ားကုိ လ်င္ျမန္စြာ ျပတ္ေစၿပီး ေသြးမ်ားခ်က္ခ်င္း လ်င္ျမန္စြာ ထြက္ေစရမည္။
* သားေကာင္၏မ်က္ႏွာကုိ “ကိဗ္လဟ္”ဘက္သုိ႔ လွည့္ ထားၿပီး(ဗိစ္မိလႅာဟိအလႅာဟုအက္ဗရ္)ဟုရြတ္ဆုိ၍ လွီးျဖတ္ရမည္။
* လွီးျဖတ္မည့္ သတၱ၀ါေရွ႕၌ ဓားေသြးျပေနျခင္း၊ အာ႐ုံ ေၾကာရွိရာ ေက်ာ႐ုိးတုိင္ေအာင္ ေခါင္းျပတ္သည္အထိ လွီးျဖတ္ျခင္း၊အသက္မထြက္ေသးမီလည္ပင္းကုိခ်ဳိးျခင္း၊ တုံးေသာဓားျဖင့္ လွီးျဖတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ကုရ္ဗာနီ

တမန္ေတာ္ျမတ္အား သာ၀ကမ်ားက “ကုရ္ဗာနီ” ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မည္သည္ပါနည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ခ့ဲၾကေလရာတမန္ေတာ္ျမတ္က အသင္တုိ႔၏ ဖခင္ႀကီး တမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီမ ္(ေ)၏ လမ္းစဥ္ျဖစ္ သည္ ဟုေျဖၾကားေတာ္မူခ့ဲသည္။(အဟ္မဒ္က်မ္း)

တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ “မဒီနဟ္”ၿမဳိ႕ေတာ္တြင္ (၁၀)ႏွစ္ေနထုိင္ေတာ္မူခ့ဲရာ ႏွစ္စဥ္ပင္ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳေတာ္မူခ့ဲသည္။(သိရ္မိဇီက်မ္း)

“ဟဂ်္”မသြားေသာသူမ်ားအနက္ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳလုပ္ရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား (၀ါ) တတ္စြမ္းႏုိင္သူမ်ားသည္“အီးဒ္”ေန႔တြင္ “အီးဒ္ဆြလာသ္” ၀တ္ျပဳၿပီးေနာက္ “ကုရ္ဗာနီ”ကုိျပဳၾကရန္ တမန္ေတာ္ျမတ္က မွာၾကားေတာ္မူခ့ဲသည္။(ဗုခါရီက်မ္း)

“အီဒ္ဂါဟ္”ကြင္းျပင္၌ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ (စြႏၷသ္)ဓေလ့ေတာ္ျဖစ္၏။(ဗုခါရီက်မ္း)

“အီးဒ္ဆြလာသ္”၀တ္မျပဳမီအလ်င္ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳလုပ္ေသာ္ ၄င္း၏ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳလုပ္ျခင္း၌ ကုသုိလ္အက်ဳိးမရွိၿပီ။မိမိ၏ ဆႏၵအရ သားေကာင္လွီးျဖတ္ျခင္းသာျဖစ္ေပမည္။ အျခား သားေကာင္ တစ္ေကာင္ အား ထပ္မံ၍ “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳရေပမည္။(ဗုခါရီက်မ္း၊မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း)

ကုရ္ဗာနီကုိ(၃)ရက္တုိင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္၏။ ဇုလ္ဟိဂ်္ဂ်ဟ္လ (၁၀)ရက္“အီဒုလ္အဒြဟာ”ဆြလာသ္၀တ္ျပဳၿပီးခ်ိန္မွဇုလ္ဟိဂ်္ ဂ်ဟ္လ(၁၂)ရက္ေန႔ ညေန ေနမ၀င္မီအခ်ိန္အထိ ျဖစ္သည္။ (မုအပ္သြာက်မ္း)

ကုရ္ဗာနီအသား၊ သားေရမ်ားကုိ လုပ္ခအျဖစ္မေပးရ။(ဗုခါရီက်မ္း၊ မြတ္စလင္မ္က်မ္း)

ကုရ္ဗာနီျပဳလုပ္မည့္သူသည္ ဇုလ္ဟိဂ်္ဂ်ဟ္လ၏ ဆန္းဦးစ “လ”ကုိ ျမင္သည္ႏွင့္မုတ္ဆိတ္၊ ဆံပင္တုိ႔ကုိ သျခင္း၊ လက္သည္း၊ ေျခသည္း လွီးျဖတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ရပ္တန္႔ထားရမည္။အီးဒ္ဆြလာသ္ ၀တ္ျပဳၿပီးမွ သာ မုတ္ဆိတ္၊ ဆံပင္တုိ႔ကုိ သျခင္း၊ လက္သည္း၊ ေျခသည္း လွီးျဖတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ရမည္။(မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း)

ေအာင္ျမင္သူတုိ႔ေလွ်ာက္ေသာလမ္း…

“ေအာင္ျမင္မႈ”ဟူသည္… “အလႅာဟ္”အရွင္ျမတ္၏ အလုိေတာ္အတုိင္း ဘ၀ကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။“အလႅာဟ္”အရွင္ျမတ္၏အလုိေတာ္အတုိင္းဘ၀ကုိတည္ေဆာက္ ျခင္းဟူသည္ကား
“အလႅာဟ္” အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ (၀ဟီ) က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္တမန္ေတာ္ျမတ္လက္ေတြ႕က်င့္သုံး ျပသသြားခ့ဲေသာ ဘ၀တည္ေဆာက္မႈပုံစံအတုိင္းဘ၀ရပ္တည္ မႈျပဳျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ ဤသုိ႔ ဘ၀ရပ္ တည္မႈျပဳႏုိင္ျခင္းသည္သာလွ်င္ ဘ၀၏ အႏွစ္သာရကုိရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ လူသားအျဖစ္ ရွင္သန္ျခင္းျဖစ္ေပမည္။[ၾကည့္၊ ကုရ္အာန္ (၃၃း၇၁)]

“အလႅာဟ္”အရွင္ျမတ္၏ အလုိေတာ္အတုိင္း ဘ၀ကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္းသည္ ဘ၀ပန္းတုိင္ျဖစ္ေပရာယင္းပန္းတုိင္ သုိ႔ အေရာက္လွမ္းႏုိင္ သူတုိ႔သည္သာ ေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္ၾကကုန္၏။၄င္းတုိ႔သည္ “အလႅာဟ္”အရွင္ျမတ္၏အလုိေတာ္ကုိ မိမိတုိ႔၏ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားထက္ပုိ၍ ျမတ္ႏုိးၾကသည္သာမကအရွင့္ အလုိေတာ္အတြက္ အသက္ကုိပင္ စြန္႔၀့ံၾက၏။“အလႅာဟ္”အရွင္ျမတ္ကလည္း ၄င္းတုိ႔၏ ဘ၀ တည္ ေဆာက္မႈပုံစံကုိ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူေပသည္။၄င္းတုိ႔သည္ “အလ’ာဟ္”အရွင္ျမတ္၏ အုပ္စု၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။အရွင္ျမတ္၏ အုပ္စု၀င္တုိ႔သည္ အတိတ္သမုိင္းတြင္ ေအာင္ျမင္ခ့ဲၾက၏။
ယေန႔လည္း ေအာင္ျမင္ဆဲျဖစ္ၾက၏။ကမၻာတစ္သက္ ေအာင္ျမင္ၾကဦးမည္ျဖစ္သည္။ [ၾကည့္၊ ကုရ္အာန္ (၅း၁၁၉)]

လူမွန္လွ်င္ အသက္ရွင္၍ ေနလုိၾကသည္။မိမိအသက္ကို ျမတ္ႏုိးသည္။မိမိ၏ ဥစၥာပစၥည္းကုိ မက္ေမာသည္။မိမိ၏ ဇနီး/ခင္ပြန္း၊ သား/သမီးတုိ႔ကုိ တြယ္တာသည္။ယင္းတုိ႔ကုိ မည္သူ အလြယ္တကူ စြန္႔ႏုိင ္ပါမည္နည္း?

သုိ႔ေသာ္ အမွန္တရားအတြက္ ယင္းတုိ႔ကုိစြန္႔ႏုိင္ရမည္။ယင္းသုိ႔ စြန္႔လႊတ္ႏုိင္မွသာကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္ၾကေပမည္။ဤသုိ႔ စြန္႔ႏုိင္ျခင္းရွိ/မရွိကုိ“အလႅာဟ္”အရွင္ျမတ္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား စမ္းသပ ္စစ္ေဆးေတာ္မူေပမည္။ [ၾကည့္၊ ကုရ္အာန္ (၃၃း၇၁)]

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အဖုိ႔ အရွင္ျမတ္၏ စမ္းသပ္မႈမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ၾက့ံၾက့ံခံႏုိင္ရန္မွာ ရခဲလွေသာ အရည္အေသြး ျဖစ္သည္။ေခတ္ကာလအေျခအေနကုိ မ်က္ျခည္မျပတ္ဘဲ ယုံၾကည္မႈသတိျဖင့္ အမွန္တရားကုိ
ျမတ္ႏုိး လ်က္ဇြဲသတၱိျဖင့္ ၾက့ံၾကံ့ခံရပ္တည္သြားၾကမွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္သူတုိ႔ ေလွ်ာက္ ေသာလမ္းေပၚသုိ႔ဆုိက္ေရာက္ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ လြယ္ကူ လွသည္ေတာ့မဟုတ္ေခ်။ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ယင္းလမ္းစဥ္ကုိ ပန္းတုိင္အျဖစ္ ရည္မွန္းလ်က္ဤ““ကုရ္ဗာနီ””အီးဒ္ပြဲေတာ္ကုိ ဆင္ႏႊဲၾကပါစုိ႕ ……………။

(၂၀၀၁ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခ့ဲေသာ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ၊ရန္ကုန္တိုင္း၏အစၥလာမ့္ေဒသနာ-၂ ဟိဂ်ရသ္၊ဟဂ်္၊ကုရ္ဗာနီစာစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
– သီရိပ်ံခ်ီ အလ္ဟာဂ်္ အလႅာမဟ္ ဃာဇီ မုဟမၼဒ္ ဟာရွင္မ္ ၊
– အလ္ဟာဂ်္ ေမာင္လာနာ ဦးအုန္းေသာင္ (အရဗီသိပၸံ) ၊
– အလ္ဟာဂ်္ ေမာင္လာနာ အုမရ္ ဦးျမင့္ႏိုင္ (ရင္းေတာ္)၊
– ေမာင္လာနာ အဗ္ဒုရ္ ရဟီမ္ ဦးျမင့္လြင္(က်ဳံဒိုး) B.E (Met)
– အလ္ဟာဂ်္ ဆရာ ဦးေအးလြင္
– အလ္ဟာဂ်္ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း (ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္)တို႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားမွွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ပါသည္။)

Islamic Religious Affairs Council Myanmar ကူးယူေဖာ္ၿပပါသည္

ေဟရာလႈိင္ဂူမွ အဘူသြာလိဗ္ေတာင္ၾကားဆီသို႔

ေဟရာလႈိင္ဂူမွ အဘူသြာလိဗ္ေတာင္ၾကားဆီသို႔
၁။ အမွန္တရား၏ေမႊးရနံ႔မ်ား ေ၀းလံက်ယ္ျပန္႔စြာပ်ံ႔ႏွံ႔လာေသာ္လည္း၊ ကာဖိရ္ေသြဖည္သူတို႔မွာ ထိုရနံ႔ကို ႐ႈ႐ႈိက္ခြင့္မရၾက၊ အျခားသူမ်ား ကေတာ့ ထိုရနံ႔ကိုရရွိခဲ့ၾကသည္။
၂။ အစ္ၥလာမ္သာသနာ့ေရာင္ျခည္စတင္၍ ကြန္႔ျမဴးလာေသာအခါ၊ လူမိစ္ၦာမ်ားမွာတျဖည္းျဖည္းေၾကာက္႐ြံ႕လာသည္မွာ လင္းႏို႔မ်ားကဲ့ သို႔ျဖစ္လာၿပီး ၎တို႔တြင္ရွိသည့္ အင္အား အားလံုးကို အသံုးခ် ကာ အျခားသူမ်ားအား ၎တို႔၏လမ္းမွားေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း သို႔ သက္၀င္ယံုၾကည္ေစခဲ့သည္။
၃။ သဘာ၀မက်သည့္ မဟာဗ်ဳဟာမ်ားက်ဆံုးသြားေသာအခါ၊ ၎တု႔ိ ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေပါက္ေျမာက္ေစရန္ ၎တို႔သည္ အျခားေနရာ မ်ားမွေထာက္ခံမႈရရွိေအာင္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။
၄။ ၎တုိ႔သည္ မတတ္သာသည့္အဆံုးအမွန္တရားကို ဥစ္ၥာဓန၊ မိန္းမ၊ ရာထူးရာခံမ်ားႏွင့္တန္စိုးလက္ေဆာင္ေပး၍ လဲလွယ္ရန္ႀကိဳးစား ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုလိုျငင္းဆိုျခင္းကို ခံခဲ့ရျပန္သည္
“တကယ္လို႔အသင္တု႔ိအေနနဲ႔ ေနနဲ႔လကို က်ဳပ္ရဲ႕လက္တစ္ဖက္စီမွာ ယူေဆာင္ေပးရင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဒီေလာကမွာရွိတဲ့ စည္းစိမ္ဥစ္ၥာ အားလံုးကို က်ဳပ္ကိုလာေပးရင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကမ္ၻာေပၚမွာရွိတဲ့ အဖိုးတန္ေက်ာက္သံပတ္ၱျမားအားလံုးကို က်ဳပ္ေျခေထာက္ေအာက္မွာ လာခင္းေပးရင္ေတာင္ က်ဳပ္ဟာ အလ္ႅာဟ္အရွင္ျမတ္ေစခုိင္းတဲ့ တာ၀န္ ၀တ္ၱရားကို ဘယ္ေတာ့မွ ရပ္ဆိုင္းလိုက္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ဒီ႐ုပ္တုေတြဟာ အစစ္အမွန္ကိုးကြယ္ရာအရွင္မဟုတ္ဘူး၊ အမွား တစ္ခုဟာဘယ္ေတာ့မွ အမွန္တရားတစ္ခုျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး””
၁။ ကာဖိရ္မ်ားက အမွန္တရားကို လမ္းျပေပးၿပီး အျခားသူမ်ားအား အစ္ၥလာမ္ သာသနာ၀င္အျဖစ္ေၾကညာခဲ့သူမ်ားကိုအမ်ဳိးမ်ဳိး ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ားစတင္ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကၿပီး ထိုသာသနာေတာ္ အသစ္ကို လက္ခံယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ အမွန္တရား၏အလင္းေရာင္ကိုျဖန္႔ခ်ိေပး ေနသူမ်ားအားလံုး တူညီသည့္ ၾကမ္ၼာဆိုးကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ ၎တို႔ႏွင့္အတူ လက္တြဲခဲ့သူမ်ားသည္လည္း မည္မွ်သည္းခံႏိုင္သည္ကို စမ္းသပ္ခံခဲ့ရျပန္သည္၊ ထိုသို႔ဇြဲနပဲႀကီးစြာ သည္းခံမ်ဳိသိပ္ ခဲ့ရသူမ်ားမွာဟဇရတ္ဘီလာလ္(ရေသြ႕)၊ ဟဇရတ္စူဟိုင္က္(ရေသြ႕) ၊ဟဇရတ္အမရ္(ရေသြ႕)၊ ဟဇရတ္စူမုိင္ယာ(ရေသြ႕)၊တို႔ပင္ျဖစ္သည္။
၂။ ၎တို႔အထဲမွ တခ်ဳိ႕သည္ မိမိတို႔ႏွလံုးသားထဲမွအီမာန္(ယံုၾကည္ခ်က္) အတြက္ ေဘးကင္းရာျဖစ္သည့္ အဗီဆီနီးယားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြား ခဲ့ရသည္။ ကူ႐ိုင္ရွ္တို႔သည္ ၎တို႔၏ၾသဇာအာဏာကိုအသံုးျပဳၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕သြားသူမ်ားကို ျပန္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကျပန္သည္။
၃။ ၎တို႔သည္ ဤသို႔ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရျပန္သျဖင့္၊ မြတ္စလင္မ္မ်ားကို ၾကဥ္ဖယ္သည့္ျပစ္ဒဏ္ေပးျပန္သည္၊ မြတ္စလင္မ္ တို႔အေပၚ ျပင္းထန္သည့္ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ မ်ား ကို ျပဌာန္းစည္းၾကပ္ ခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္မြတ္စလင္မ္တို႔သည္ ဆာေလာင္ငတ္မြတ္သည့္ ဒုက္ၡကို အလူးအလဲခံစားရၿပီး သစ္ဥသစ္ဖုမ်ားကိုသာ အဟာရ အျဖစ္ စားသံုး ခဲ့ၾကရသည္၊ သို႔ေသာ္လည္းထိုကဲ့သုိ႔ဒုက္ၡပင္လယ္ ေ၀ခဲ့သည့္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ အခ်ိန္ကာလႀကီးကို သံုးႏွစ္သံုးမိုးခံၿပီးေသာ အခါ ၎တို႔ထံတြင္ မေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္သည့္အေျခခံအေဆာက္အအံု မ်ားသာက်န္ရစ္ခဲ့သည္။
၄။ ေနာက္ဆံုးတြင္ေတာ့၊ အမွန္တရားကို လက္ကိုင္ထားၾကသူမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတုိင္ကို ဆြတ္ခူးရရွိၿပီး၊ အေမွာင္လမ္းကို ေလွ်ာက္ လွမ္းခဲ့သူမ်ားမွာမူ႐ႈံးနိမ့္ျခင္း၏ခါးသီးေသာ အရသာကို ျမည္းစမ္းခဲ့ ရပါသည္။
၅။ အမွန္တရားကိုလက္ကိုင္ထားသူမ်ားက ေအာက္ပါအတိုင္းလက္ေတြ႕ သ႐ုပ္ျပသခဲ့၏-
– ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ငတ္မြတ္မႈဒဏ္ကို အလူးအလဲခံစားေနရခ်ိန္တြင္ ပင္အမွန္တရားကို ၿမဲၿမံစြာလက္ကိုင္က်င့္သံုးခဲ့ေသးလွ်င္ အပူအပင္ ကင္းၿပီးစည္းစိမ္ခ်မ္းသာႏွင့္ေနရခ်ိန္က်မွ လမ္းမွန္ကိုစြန္႔လႊတ္၍ လမ္းမွားကိုလုိက္ရန္မွာ လံုး၀လက္မခံႏိုင္သည့္ကိစ္ၥျဖစ္သည္။
– ဤမၿမဲသည့္ကမ္ၻာေလာကတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ ဒီးန္သာသနာ၏သေဘာတရားမ်ားကို အလဲအလွယ္လုပ္၍မရႏုိင္ေပ။
– မွားယြင္းေနသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္အဖ်က္ အေမွာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ၾကေစကာမူ အီမာန္ သက္၀င္ယံုၾကည္သူမ်ား၏ယံုၾကည္ခ်က္ကို ယိမ္းယုိင္ေအာင္ စြမ္း ေဆာင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။
– မြတ္စလင္မ္တို႕ရဲ႕ရင္ထဲကအီမာန္(ယံုၾကည္မႈ) မွာခိုင္မာလွသျဖင့္ ၎တို႔ကို ဥစ္ၥာဓန၊ ရာထူးအဆင့္အတန္းတို႔ျဖင့္ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္း ျခင္းငွာ မစြမ္းႏိုင္ေပ။
– ဥစ္ၥာဓနကိုအသံုးျပဳၿပီး ကာဖိရ္(ေသြဖည္သူ)မ်ားသည္ မြတ္စလင္မ္ တို႔ကိုထပ္ခါတလဲလဲ တုိက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ မြတ္စလင္မ္တို႔မွာ အလ္ႅာဟ္ကိုသာလွ်င္ယံုၾကည္အားထားရင္း မိမိတို႔အီမာန္ကိုကာကြယ္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ဆံုးတြင္ အသက္ရွင္ေနထိုင္စဥ္ႏွင့္ေသလြန္သည့္အခါ တို႔၌ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္သာ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ၾကသည္။
– လူတစ္ေယာက္သည္ မိမိအီမာန္ကို ဥစ္ၥာဓနအတြက္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ပါက ၎င္းသည္အၿမဲတမ္းဆံုး႐ႈံးေနမည္ျဖစ္သည္။
– မြတ္စလင္မ္တို႔၏ေအာင္ျမင္မႈအစစ္အမွန္မွာ ေနာင္အာေခရသ္(တမ လြန္)ဘ၀ပင္ျဖစ္သည္။ဤကမ္ၻာေလာကသည္အာေခရသ္တြင္သီတင္း သံုးေနထိုင္ရန္ အတြက္ပို႔ေဆာင္ေပး သည့္ယာဥ္တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္သည္။