Archives

First Yr. Geography Syllabus existence of Rohingya: တကၠသုိလ္ ပထမႏွစ္ ပ ထ ဝီ ဝင္ ဘာ သာ ရပ္ တြင္ “ရိုဟင္ဂ်ာ” အ ေၾကာင္း သင္ ရုိး တြင္ ျပ ဌာန္း ထား ၿခင္း

ရခုိင္ၿပည္ေၿမာက္ပုိင္း၊ဘဂၤလားေဒရွ္နယ္စပ္အနီး၊ဘူးသီးေတာင္ႏွင္႔ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင္႔၊ ရခုိင္စစ္တေကာင္း လူမ်ဳိးမ်ားေနထုိင္ၾကသည္။ ထုိ လူမ်ဳိးမ်ား သည္။ ေရွးပေ၀သဏီကပင္ ေနထုိင္ခဲ႔ၾကေသာ တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ၿဖစ္ၾကသည္ ဟု ေအာက္ပါအတုိင္း အဂၤလိပ္လုိ ေရးသား ထားသည္ကုိ ဘာသာ ၿပန္ၿခင္းၿဖစ္ သည္။

………… In northern Rakhine State close the boder with the Bangladesh at Butheetaung and Maundaw township are where the Rohinggas and chittagarean live.These minority ethnic groups had settled in the boder region since early days.

 

 

Advertisements

These Photos documents said GENOCIDE, ဒီဓါတ္ပုံေတြက လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ၿဖတ္ေၾကာင္း သက္ေသခံခ်က္ ၿဖစ္တယ္။

 

 

 

Photo News Lashio, Police accompanied with terrorist: ဓါတ္ပုံ သတင္း

Shine Win
From Facebook
Islamic Religious Buildings, Muslim Populations and properties of Muslims are being targeted for the Terrorist in Myanmar since last year and the Government have not taking responsibilities for it. Since last year, there were Anti-Islamic Campaign was spread around the country step by step and town by town, at first, peoples think it is only concern for Border area affair. But continuously spread to other parts of the country and government officials and Authority leaders have been keep saying that they are investigating the hidden group but nothing come out yet. The President of the Union of the Republic of Myanmar formed several Investigation commissions and the results didn’t meet the peoples concern and those results also become encouraging the Terrorists group to continue their Terror one place to another place.In this kind of situation The Government should make a strong announcement and take action by showing Accountability and Responsibilities of what Peoples of the country wanted and why they have elected them to be in Governing Body of the country.

Most of the International Communities and organizations have been concerning this issues and one of the most powerful country on the World, U.S’s President Mr. Barak Obama also addressed about the violence on Muslim Population in Myanmar when he received Myanmar President U Thein Sein to his White House which created a Historical bilateral meeting of U.S and Myanmar.

I here by Urged Myanmar Government to take action very quickly and make a strong defense Strategy to save the country when it is at the time of Political changes and period of Democratizing and Opening up to the World by lifting Sanctions by World Powerful countries and Organizations.

— with Shine Win.

The 8 Stages of Genocide Against Burma’s Rohingya

 

Posted: 28 May 2013

These three siblings lost their dad. He was killed when he was trying to get food for his family. Something is very wrong in a country when finding food for your children to save their lives is a crime worthy of death. Photo: Oddny Blog

Faine Greenwood

May 27, 2013
Rohingya Muslim’s in Burma’s Rakhine state have now been ordered to adhere to a years-old two child policy by the government, in what authorities claim is an effort to defang ongoing tension between the Buddhist and Muslim communities. In reality, this is ethnic cleansing. And it is ongoing in Burma today.
Restricting the reproduction of a less-than-loved ethnic group is a tactic that’s been trotted out repeatedly through generations of ethnic cleansing and genocide: a bad sign that’s all the more ominous in the face of increasing strife between Rohingya Muslim’s and the overwhelmingly Buddhist population of Burma.
Human Rights Watch unambiguously identifies the Burmese government as complicit in the abuses against Rohingya, calling it a government-backed “campaign of ethnic cleansing.” Even national icon Aung Sang Suu Kyi has denounced the two-child policy as of May 27th, stating that “They shouldn’t discriminate. This is against human rights” — one of her first statements in defense of the Rohingya, whom she has been largely silent on during the past year.
More warning signs of potential ethnic cleansing exist. Genocide Watch provides a list of the “Eight Stages of Genocide,” which I feel is decidedly instructive in this situation — an opinion that Genocide Watch appears to share, as they have recently issued a “Genocide Emergency Alert” for Myanmar. 
The stages are, in order: Classification, Symbolization, Dehumanization, Organization, Polarization, Preparation, Extermination and Denial, and they are rolling by at a distressingly speedy clip in 2013 Burma. (Genocide Watch is not the only entity to create such a “warning signs” list: it’s also worth checking out the United Nations version, which is more detailed).
First, by the Genocide Watch metric, Rohingya are classified as “other” as compared to the mainstream Burmese population, marginalized both by their Muslim religion and their ethnicity. Although not forced to wear a distinguishing clothing item, Rohingyas are often referred to as “Bengalis” by those who wish to disparage their origins, a powerfully symbolic word that a Rohingya group was recently arrested for rejecting. 
The Rohingya are dehumanized: forced to live in substandard ethnic enclaves with curfews and other restrictions on their freedom — and now with the recent two-child rule, treated rather like an invasive species by the majority Buddhists of Rakhine.
Violence against the Rohingya is also decidedly organized: although many Rohingya have been victimized by angry mob justice and the like, the government has also been proven to be complicit in the violence, restricting their movements and “looking the other way” during many of 2012′s most violent bloodbaths.
Polarization is downright obvious when it comes to relations between Rohingya and Muslims: violence against them has been drummed up since the June rape of a Buddhist woman by purportedly Muslim perpetrators, and the government has done little to stop the upswelling of ethnic hatred. Local groups regularly put out pamphlets and other documents disparaging the Rohingya people and casting doubt on their ethnicity — in some cases, explicitly calling for “ethnic cleansing.”
The preparation stage of an impending genocide or ethnic cleansing is well underway in Myanmar, as Rohingya are regularly herded into ethnic enclaves, denied aid, and separated from non-Muslims in increasingly desperate areas. Increasingly isolated from the outside world and from the resources they need, the Rohingya are necessarily becoming more and more helpless — and, recognizing the “writing on the wall,” are taking to the dangerous sea in ever-increasing numbers.
Then, there’s the extermination stage, which is arguably already under way after the June 2012 ethnic cleansing. Although the killings aren’t explicitly state-sanctioned, there’s plenty of potential for them to get considerably worse if the Burmese government doesn’t reverse discriminatory policies against the Rohingya, and there appears to be little in the way of political will to stop such an eventuality. It remains to be seen if pressure from Western governments will have much influence, as the Burmese government may hope that the “small problem” of the Rohingya will be overshadowed by other positive moves towards democracy and international commerce.
Denial is the final “stage” of genocide, and although this hasn’t yet happened to the Rohingya, it seems likely that if it does, the agressors will claim they “brought it on themselves,” mentality already evidenced by the two child policy, which shifts the burden of peacekeeping onto the Rohingya and away from Buddhists.
As the US and other international power-players hustle to form friendly relationships with Myanmar’s top brass, they should keep in mind a certain disturbing fact about their new business player: the formenting of a possible genocide, with terrible consequences for the Rohingya people, and for the national conscience of the increasingly confident Burmese people.

Rescue operation after Myanmar boats sink

 

 

Vessels with scores of Rohingya Muslims evacuating camps ahead of storm sink, leaving many dead, say UN officials.

Thousands of people have been moved from low-lying camps to safer shelter ahead of Cyclone Mahasen [AFP]
Boats carrying hundreds Rohingya Muslims who were evacuating ahead of a storm have capsized off western Myanmar, killing many of those on board, UN officials have said.
Eight bodies were recovered from one capsized vessel, which was thought to have been carrying about 100 people, many of whom are still missing, feared dead.

The vessels hit trouble on Monday night after leaving Pauktaw township in Rakhine state, said a spokeswoman for the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

“They were travelling to another camp ahead of the cyclone,” the spokeswoman added.
Kirsten Mildren, who works for the same UN agency, told Al Jazeera it was a race against the clock.
“The government response in the last few days, since about Monday, has been very proactive and they are doing everything they can to move as many people as they can to safe areas,” she said.
“They have basically created an evacuation plan and they started moving about 38,000 of the most vulnerable people.”
The victims were trying to escape Cyclone Mahasen which is expected on Thursday and Friday. The UN has warned the storm could lead to “life-threatening conditions”.

Al Jazeera’s Everton Fox explains the weather impact of Tropical Cyclone Mahasen

Myanmar state television said on Monday that thousands of people displaced by communal violence last year had been evacuated from makeshift camps to safer ground in the event of the storm.
The report said authorities had moved 5,158 people from low-lying camps in the Rakhine state capital, Sittwe, to safer shelter.
But human rights groups said that the government has been too slow to act, and ignored earlier warnings to provide shelter to displaced people.
“The Burmese government didn’t heed the repeated warnings by governments and humanitarian aid groups to relocate displaced Muslims ahead of Burma’s rainy season,” said Brad Adams, Human Rights Watch Asia director.
“If the government fails to evacuate those at risk, any disaster that results will not be natural, but man-made,” he said.
‘Extremely vulnerable’ 
Al Jazeera’s Wayne Hay, reporting from Sittwe, said: “The eye of the storm is not expected to hit Myanmar, but the people in camps – home to more than 100,000 – are extremely vulnerable to conditions we may see over the next few days.”
“These include strong winds, heavy rains and a possible surge from the ocean of up to 1.5 metres. The local government has been moving people … but people in camps aren’t trusting what they are trying to get them to do. Some say they are being asked to move to more dangerous places,” our correspondent said.
The state television report said displaced people were moved in 10 other townships in western Myanmar where communal violence flared last year between Muslims and Buddhists, taking hundreds of lives and leaving more than 100,000 people homeless. It did not give the number of people evacuated in those locations.
Myanmar is a predominantly Buddhist country but about 5 percent of its 60 million people are Muslims. They face a growing anti-Muslim campaign led by radical Buddhist monks.
Preparations
Cyclone Mahasen is expected to hit neighbouring Bangladesh on Thursday or Friday.
Images taken by NASA’s Aqua satellite on Monday showed the storm’s centre northeast of Sri Lanka with it packing winds of up to 50 knots (92km per hour). Those winds are expected to increase to 130km per hour as the storm moves north.
The space agency said it “sees a strengthening” of the storm and forecasts an upgrade to a Cyclone 1 level by Wednesday.
“The current forecast track … takes the centre of Mahasen just north of Chittagong early on May 17 and into northern Burma,” it said.

A storm lights up the sky above the Yangon river early on Monday [AFP]

Officials in the Bangladeshi town of Cox’s Bazar near the border with Myanmar said medical teams with as many as 30,000 Red Crescent volunteers were being formed.
In eastern India, authorities put 10 coastal districts on alert.
In 2008, Cyclone Nargis killed more than 130,000 people in Myanmar.
In 2007, Cyclone Sidr, packing winds of up to 240km per hour, left at least 3,500 people dead, levelled thousands of homes and forced the evacuation of 650,000 villagers in Bangladesh’s southwest coast.